AAB afdeling 50 - Beboerhus med kontor og vaskeri
Velkommen til AAB afdeling 50.
 
Brug menuen.

Kontakt-adresser mv. findes under menuen Afdelingen.
Boligforeningen AAB

Afdeling 50

Sjælør Boulevard 111


Læs nyhederne
 
Renovering startede 2014 og skulle have været færdig den 31. December 2015.

Totalentreprenør: B.Nygård Sørensen A/S


Billeder fra prøvebelastning af altaner den 29. maj 2019.

Billeder med den nye belysning.

Så kom der lys i master og pinte.

Billederne er taget af Gunnar i Blok 21.

Klik på et af efterfølgende billeder og du får vist dem i stor størrelse og kan bladre mellem billederne.

 


Test af bookingssystem til beboerhus.


Når testen er afsluttet vil man her kunne se aktiviteter i mødelokalet og om salen evt. ledig.

Der kan ikke bookes lokaler via siden.


Der udsendes nærmere information, når udlejning påbegyndes.
>>>> Bookingsystem - kalender  
  
 
 
P-licens
Der kræves parkeringslicens for at holde på afdelingens parkeringspladser.

Der er opsat skilte på parkeringspladser, der kræver licens
Der er et mindre antal gæsteparkeringspladser på grus-parkeringspladsen ved indkørslen til parkeringspladserne ved vaskeriet. Gæsteparkeringspladserne  kræver dog ikke parkeringslicens. Kun for biler på max 2500 kg.


Elektronisk parkeringslicens bestilles hos afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Der er 3-4 dages ekspeditionstid. 
 
Solcelleanlæg

Afdelingen har et solcelleanlæg på hvert lavhus og to på hvert højhus.

Du kan se information om anlæggene og den aktuelle drfit på vores leverandørs web-site

>>> Information solcelleanlæg
 

Er ommdelt til i din brevkasse sammen med mødematerialet til afdelingsmødet den 25. september 2019.

Udluftning vinduer i stuen - altaner mod vest.


Det store vindue i stuen er ikke beregnet til at stå åben. Børne- og vendesikring er  ikke beregnet til at holde vinduet og bliver ødelagt.

Både det store og lille vindue har friskluft åbning, som låses via håndtaget.

Se vejledning


 
Den 8 marts 2016 er der til alle brevkasser omdelt en brochure omkring
  • Klimakort
  • Udluftning
  • Skimmelsvamp.

Der er endvidere omdelt et klimakort, hvor du kan se , når udluftningning er påkrævet, samt AAB's brochure om skimmelsvamp.
Information om altaner og facadelementer. Omdelt til blok 21 og 22 marts 2016 og blok 23 og 2; juni 2016.

 

Det fremgår af informationen:
 

at det ikke er tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton.

at der ikke må sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.Tryk på billedet, så kan du få informationen i pdf-format.
Nyheder

Cykelindsamling

Der er nu varslet cykelkelindsamling i kælder og omkring blok 24 - Sjælør Boulevard 91-99 er nu varslet ved opslag i blokkens opgange og indgang til kælder i syd- og nordgavl.

 
SMS-Information

>>>> Til- og afmeldingFå en SMS, når der er vigtige nyheder fra AAB afdeling 50/AAB.
 
Læhegn på altaner

i henhold til den gældende husorden skal evt. læhegn være udført af mørk pileflet og max 180 cm højt.


Alt andet skal fjerne.

>>>> Husorden


 

Nøglebrikker

Skal nu bruges ved indgang til kælder og ved kørsel med elevator til kælder.

Bor du i et af højhusene og har kælderrum i et af sikringsrummene skal du være opmræksom på, at der kun er den  sorte nøglebrik, der giver adgang til sikringsrummet.

Nøglebrikkerne giver kun adgang til egen blok og egen kælderindgang/elevator til kælder. Du kan således ikke benytte nabopgangens kældernedgange. Du har adgang til kælderdøren i syd- og nordgavl. 


Følg med på nyhedssiden om stort og småt.
 

>>>> Nyheder


De seneste 3 nyheder på siden Nyheder  ser du her på siden.

Information om bestyrelsens arbejde:

>>>> Bestyrelsesreferater


Nyheder fra Boligforeningen AAB - afdeling 50
Nye maskiner i vaskeriet 14-11-2019 22:15:42
Afdelingsbestyrelsen har på sit møde tirsdag aften truffet beslutning om at skifte samtlige vaskemaskiner, tørretumlere og strygerulle.

Antallet af vaskemaskiner ændres til 7. Der kommer 3 stk. 12 kg maskiner og 4 stk. 9 kg. maskiner.

Der skiftes samtidig bestillings- og styringssystem.

De nuværende maskiner er alle mere end 10 år gamle. En vaskemaskine har været ude af drift siden primo 2018 og yderligere en fra primo 2019.

De nye maskiner vil komme i drift lige før jul. Der vil blive et "åben hus" arrangement, hvor de nye maskiner vil blive præsenteret og man kan få svar på evt. spørgsmål.

Det vil blive nødvendigt,  at holde vaskeriet lukket i en periode i forbindelse med fjernelse af gamle maskiner og opsætning af nye maskiner.

yderligere information kommer senere.
MInol Direct - vandforbrug 27-10-2019 18:12:31
I forbindelse med ny softwarre til MInol Direct har vi konstateret at nogle beboere, men ikke alle, får vist et for højt vandforbrug ( både koldt og varmt) for september måned 2019.

Der informere her, når fejlen er rettet.
Cykelindsamling, blok 24 , SB 91-99 24-10-2019 19:51:34
Cykelindsamling

Der er nu varslet cykelkelindsamling i kælder og omkring blok 24 - Sjælør Boulevard 91-99 er nu varslet ved opslag i blokkens opgange og indgang til kælder i syd- og nordgavl.

Cykler, barne- og klapvogne, der tænkes fjernet vil blive påsat label herom. Jf. opslag.


Tryk på billedet og hop til siden med altan-information
Tryk på "Altan-Information" og kom til siden med nyt om altanerne. 


Siden er senest opdateret: 30. juli 2019

Tryk på billedet og kom til siden med Ghetto-information
Tryk på billedet og kom til siden med Ghetto-information


AAB afdeling 50 er ikke udsat boligområde eller Ghetto. Sjælør Boulevard (Omfatter AAB og AKB) er ikke udsat boligområde eller ghetto.


 
Hold øje med dit vand- og varmeforbrug.

Brug Minol Direct, som du har fået login-kode til sammen med vand- og varmeregnskabet. Du kan også aflæser målerne manuelt.

Vi hjælper dig gerne både med at få adgang til systemet og  spørgmål om at spare på vand og varme.

Skal du evt have fordelt betalingen af en efterregning skal du kontakte boligforeningens administrationen.
 
 
Nyhedsbreve  - fra AAB afdeling 50

Nyhedsbreve fra byggeledelsen vedr. Helhedsplanen finder du under Plan 2010
enlightened Vand
Link til Hofor vand sparetips:

>>>> Hofor vandsparetipsLink  til Hofor vandberegner:

>>>> Hofor vandberegner
 


 

  
En byggeplads


 
http://www.aab50.dk//sites/2T5EEEEE/img/thumb/2e001544-840a-4adc-a35c-ca61a3d33241IMG_3676.JPGNy køkken-/altanløsning vedtaget på afdelingsmødet den 13. juni 2013.

Løsningen er mere energibesparende end den oprindelige løsning,

 

Løsningen i hovedtræk: 
  • "Orangeriet" inddrages i køkkenet
  • Større køkken - fortsat mulighed for fuld åbning til den nye altan
  • Kun et dørparti mellem køkken og altan
  • Nuværende altandør erstattes med åbning til køkken og nuværende køkkendør bevares.

Ændringen kan holdes inden for den nuværende økonomi, men er samtidig mere energibesparende.

På tegning er anført plads til køleskab. Det skal præciseres, at  der r tale om plads til køle-/fryseskab.

Radiator er placeret på væg mod stuen (mellem nuværende altandør og dør mellem køkken og stue).


 
Det første standard-køkken er afleveret  - se billederne  
Du kan her se billederne fra et standardkøkken.

Dørkarm mod stuen mangler at blive malet. Glaspalde ved komfur er endnu ikke sat op.
Dørkarm mangler at blive malet


Supplerende information om Lokal Afledning af Regnvand til brug for det ekstraordinære afdelingsmøde den 1. august 2013.
Generel information om

L.A.R

Lokal Afledning af Regnvand
fra vores rådgiver Orbicon


>>>> Orbicon LAR
Et LAR- projekt i Valby

Se brochure >>>>  LAR projekt Vilhelm Thomsens Alle
 

 

Har kan du se præsentationerne vedr. Plan 2010 på afdelingsmødet den 25. september 2012, samt det omdelte beslutningsgrundlag.


Præsentationen fra Domus Arkitekter
Det omdelte beslutningsgrundlag.
Gennemgangen af økonomien.

Efter gennemført miniudbud er rådgiverne til gennemførelse af  afdelingens helhedsplan PLAN 2010 nu fundet.

Trykker du på deres logo kommer du til rådgivernes hjemmeside, hvor du kan få yderligere information.


 DOMUS arkitekter(www.domus.dk) er en veletableret tegnestue med mange års erfaring med hele spektret fra nybyggeri til komplekse omdannelser af eksisterende bygninger.

DOMUS arkitekter sætter mennesket i centrum og skaber optimale, arkitektoniske løsninger ved at lytte til de brugere og beboere, der skal leve og arbejde i husene.

Tegnestuen går fordomsfrit til enhver ny opgave - uden stilistiske bindinger og præferencer og søger den arkitektoniske inspiration i et kreativt og omhyggeligt arbejde med alle byggeriets aspekter og skalatrin.

Det være sig både nybyggeri og ombygninger/renoveringer - en bevidsthed om de stedlige kvaliteter, landskabelige, bygningsmæssige og rumlige - og opmærksomhed på det upåagtede og oversete. 

Holdt op mod nutidig ideologi, programkrav, miljømæssig målsætning og teknologiske muligheder er det målet at skabe en symbiose af nyt og eksisterende - en arkitektur som respekterer og tager afsæt i eksisterende kvaliteter og karakteristika - og samtidig repræsenterer en moderne fortolkning.

Tegnestuen har endvidere praktisk erfaring med opførelse af lavenergibyggeri.

 
  
 Orbicon(www.orbicom.dk)leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor miljø, forsyning og byggeri. Vi arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for inden for miljø, natur, klima, energi, infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø. Hos Orbicon er kundens behov i fokus, og vi lægger vægt på at have et tæt samarbejde. Vi inddrager jer og andre berørte parter i projektet, så det bliver langsigtet og får mest mulig værdi for alle.

Orbicon er udsprunget af og ejet af Hedeselskabet, og har dermed en historie tilbage til 1866.

Orbicons byggerisektion har med kontorer i hele Danmark en bred geografisk dækning, og favner alle rådgivningsemner inden for bygninger. Med vores helhedsbaserede tilgang til rådgivning, vil vi i byggeprojekter ofte kunne trække ekspertise på tilgrænsende emner som f.eks. LAR, skimmelsvamp, PCB og bly, arbejdsmiljø samt forurenet jord i vores egen organisation.

Vores renoveringsafdeling har mere end 30 års erfaring med gennemførelse af renovering af byggeri, herunder især byggeskaderenoveringer for almene boligselskaber. Konkret har vi rådgivet afdeling 50 siden 1986, dog tidligere under navnet i-68, som nu er en del af Orbicon A/S.

 

 

 
Kragh & Berglund(kragh-berglund.com) er et internationalt orienteret kontor med en afdeling både i København og Beijing.
Fagligheden spænder bredt fra projektstyring, programmering og konceptudvikling, byplanlægning og landskabsplanlægning,
design af lys og inventar til projektering og fagtilsyn.


Tegnestuen har ekspertise inden for udvikling af såvel landskabs- og bydelsplaner som addering af mindre tillæg til byens lag af funktioner, oplevelser og stemninger.


Mere specifikt dækker tegnestuens kompetencer et omfattende materialekendskab, plantebrug, plejeplaner, bæredygtig landskabsplanlægning i form af materialegenbrug, regnvandshåndtering, grønne vægge og tage samt
sikkerhed på lege- og idrætspladser.


Tegnestuen har arbejdet med friarealer til almennyttige boliger, plejecentre - / boliger i alle år. En fællesnævner for tegnestuens projekter handler om at skabe sammenhæng mellem ude og inde, og skabe robuste omend
frodige anlæg, der udvikler sig igennem året og tiden.

Kragh & Berglund medvirker til færdiggørelsen af renoveringen af både Islandshøjparken og Nivåhøj for VIBO, samtidig har tegnestuen vundet 1. præmien for afslutning af karrébebyggelsen Flintholm Allé. I sidstnævnte blev haveanlægget fremhævet dels for robusthed, men også for dets evne til at indgå i kvarterets overordnede sammenhæng.
Vores overordnede målsætning er at skabe attraktive miljøer, hvor stedets identitet og særpræg forstærkes og danner grundlaget for nye kvalitative rum og anvendelser.

Vi mener at en given løsning skal konvergerer med den eksisterende og samtidig tilfører noget mere, så en ny fortælling opstår med klare reminiscenser fra historien. Målet er at skabe stærke værdier, der overlever tid og forandring og fremtidssikrer stedet.

 


 


  

Kælkebakken

Der er næppe mange "Udsatte Boligområder" eller Ghettoområder, som det tidligere blev kaldt, der har egen kælkebakke og med et rigt liv, så snart  der er lidt sne.

Også børn fra de nærliggende villaområder benytter kælkebakken.

Et stort aktiv, som kræver sne om vinteren og er en oase om sommeren.
 

Københavns  kommunes pjece "Særligt udsatte boligområder, Sjælør Boulevard" indeholder fejl. Der er desværre ikke leveret en tilrettet elektronisk version. Vedlagte version indeholder et indstik med afdelingsbestyrelsens bemærkninger til pjecen, som er udarbejdet uden medvirken fra beboerdemokratiet eller AAB. I forbindelse med beboermødet den 22. maj 2012 blev der leveret en delvis tilrettet papirversion, men trods rykning ikke en elektronisk version.

Pjecen med indstik fra AAB afdeling 50 kan hentes her.Fra den 1. April 2015 modtager du som standard YouSee's grund TV- pakke. Denne betales sammen med boligafgiften.

Ønsker du andre tV- pakker eller Bland selv skal du selv kontakte YouSee.  Det samme gælder hvis du vil udnytte muligheden for bredbånd eller telefoni.   >>>> YouSee.


Information om dagens TV-programmer finder du her: 
TVGuide


VerdensTV

Vidste du, at en række nordiske og tyske TV-programmer bliver tekstet på dansk. Se  VerdensTV


Direkte adgang til VerdensTv programguide, hvor du kan se hvilke programmer, der er med danske undertekster:


VerdensTV Programguide

 

Problemer med antennesignalet?

Teleselskaberne har fået tilladelse til brug af nyt mobilnet.  Dette kan  give anledning nye problemer som kan drille tv-signalet. Teleselskaberne 1. januar blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Under uheldige omstændigheder kan det forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet.

YouSee har oprettet en side, hvor der kan hentes yderligere information og hjælp. >>>> Godt Signal


Et tilbud til dig  

Brug den elektroniske mulighed for at komme i dialog med øvrige beboere og AAB afdeling 50.

Brug den til debat om

Boligforeningen AAB
AAB afdeling 50
Sjælør Helhedsplan

og ikke mindst lokalområdet.

Det kan også være spørgsmål omkring medlemsmødet.>>>> Link til dialog   Søg på afdelingens website.

Du får vist de sider, hvor søgeordet er nævnt.


>>>> Søgefunktion


Danmarks almene boliger

Se om kampagnen, der skal de vise mange positive træk ved almene boliger.

                      >>> Kampagnesiden med  billeder og lyd                         
           
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk