AAB afdeling 50 - Beboerhus med kontor og vaskeri
Velkommen til AAB afdeling 50.
 
Brug menuen.

Kontakt-adresser mv. findes under menuen Afdelingen.
Boligforeningen AAB

Afdeling 50

Sjælør Boulevard 111


Læs nyhederne
 


Renovering startede 2014 og skulle have været færdig den 31. December 2015.

Totalentreprenør: B.Nygård Sørensen A/S


Så kom der lys i master og pinte.

Billederne er taget af Gunnar i Blok 21.

Klik på et af efterfølgende billeder og du får vist dem i stor størrelse og kan bladre mellem billederne.

 
  
  
 
 
P-licens
Der kræves parkeringslicens for at holde på afdelingens parkeringspladser.

Der er opsat skilte på parkeringspladser, der kræver licens
Der er et mindre antal gæsteparkeringspladser på grus-parkeringspladsen ved indkørslen til parkeringspladserne ved vaskeriet. Gæsteparkeringspladserne  kræver dog ikke parkeringslicens. Kun for biler på max 2500 kg.


Elektronisk parkeringslicens bestilles hos afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Der er 3-4 dages ekspeditionstid. 
 
Solcelleanlæg

Afdelingen har et solcelleanlæg på hvert lavhus og to på hvert højhus.

Du kan se information om anlæggene og den aktuelle drfit på vores leverandørs web-site

>>> Information solcelleanlæg
 
Udluftning vinduer i stuen - altaner mod vest.


Det store vindue i stuen er ikke beregnet til at stå åben. Børne- og vendesikring er  ikke beregnet til at holde vinduet og bliver ødelagt.

Både det store og lille vindue har friskluft åbning, som låses via håndtaget.

Se vejledning


 
Den 8 marts 2016 er der til alle brevkasser omdelt en brochure omkring
 • Klimakort
 • Udluftning
 • Skimmelsvamp.

Der er endvidere omdelt et klimakort, hvor du kan se , når udluftningning er påkrævet, samt AAB's brochure om skimmelsvamp.
Information om altaner og facadelementer. Omdelt til blok 21 og 22 marts 2016 og blok 23 og 2; juni 2016.

 

Det fremgår af informationen:
 

at det ikke er tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton.

at der ikke må sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.Tryk på billedet, så kan du få informationen i pdf-format.
Nyheder
Udlevering af nøglebrikker

Nøglebrikker kan afhentes i afdelingsbestyrelsens kontortid tirsdag aften.

Nørgelebrikker kan ikke afhentes i varmemesterkontorets åbningstid.

For de beboere i højhusene, der har kælderum i et af sikringsrummene er det kun den sorte nøglebrik, der giver adgang til sikringsrummet.

Nøglebrikekrne giver kun adgang til egen blok og egen kælderindgang/elevator til kælder. Du kan således ikke benytte nabopgangens kældernedgange. DU har adgang til kælderdøren i syd- og nordgavl.


Nøglebrikkerne kan nu benyttes til vaskeriet. Skal nøglebrikken benyttes til toiletdøren i vaskeriet, skal den først være benyttet til indgang til vaskeriet.
 
Invitation til dig der bor i AAB og AKB på Sjælør Boulevard.
Tirsdag den 30. April 2019, kl. 19.00.
Tryk på plakaten og få den vist i PDF-format.


Følg med på nyhedssiden om stort og småt.
 

>>>> Nyheder


De seneste 3 nyheder på siden Nyheder  ser du her på siden.

Information om bestyrelsens arbejde:

>>>> Bestyrelsesreferater


Nyheder fra Boligforeningen AAB - afdeling 50
En aften i beboerhuset med og og om kunst tirsdag den 30. April 2019 24-04-2019 08:41:58
Invitation til dig der bor i AAB eller AKB på Sjælør Boulevard.

En aften med og om kunst i Beboerhuset Sjælør Boulevard 111, kl. 19.00.

Studerende på kunstakademier i Norden viser værker, performer og optræder.

Der bydes på kaffe og kage.

Velkommen  til en spændende aften.

Hvis du kommer, så læg en seddel med dit navn og adresse i kontorets brevkasse, så vi kan foretage de fornødne indkøb.

Program:

Kl. 19.00 Velkommen
Kl. 19.20 Performances
Kl. 20.30 En snak om kunst
Kl. 21.00 Afslutning
 
Altan-nyt. - varslinger på vej 12-04-2019 18:20:27
Varslingerne vedr. altanerne omdeles mandag den 15. April 2019.

Varslingerne er langt mere omfattende end først forventet. Der er i denne omgang ca. 110 beboere,  der bliver berørt:

De varslede arbejder omfatter:
 • De 51 lejemål, der ikke må gå ud på deres altaner
 • Underboerne til de 51 lejemål, som ikke må gå ud på deres altan.
 • Et antal lejemål, hvor bolt-type evt skal skiftes.
 • Stikprøvevis kontrol af et antal lejligheder, hvor der iht. foreliggende materiale ikke forventes fejl.
 • Et antal lejemål, hvor der skal foretages belastningsprøve.
Et antal beboere vil få flere varslinger.

Det er vigtigt, at der gives adgang for at vi igen kan bruge vore altaner, samt sikre at sikkerheden er i orden. 
Nøglebrikker - dør til vaskeriets toilet 10-04-2019 06:55:49
For at dine nøglebrikker kan benyttes til døren til vaskeriets toilet skal den være opdateret. Dette sker automatisk, når nøglebrikken  benyttes til at komme ind i vaskeriet.

Virker nøglebrikken ikke, skal du sætte op til briklæseren ved indgangen til vaskeriet.


Tryk på billedet og hop til siden med altan-information
Tryk på "Altan-Information" og kom til siden med nyt om altanerne.  Den  12. oktober 2018 blev der informeret om, at 53 altaner ikke må benyttes..

Udbedring påbegyndes mandag den 29. April 2019.

Siden er senest opdateret: 24. April 2019.

Tryk på billedet og kom til siden med Ghetto-information
Tryk på billedet og kom til siden med Ghetto-information


AAB afdeling 50 er ikke udsat boligområde eller Ghetto. Sjælør Boulevard (Omfatter AAB og AKB) er ikke udsat boligområde eller ghetto.


 
Hold øje med dit vand- og varmeforbrug.

Brug Minol Direct, som du har fået login-kode til sammen med vand- og varmeregnskabet. Du kan også aflæser målerne manuelt.

Vi hjælper dig gerne både med at få adgang til systemets og  spørgmål om at spare på vand og varme.

Skal du evt have fordelt betalingen af en efterregning skal du kontakte boligforeningens administrationen.
 
 
Nyhedsbreve  - fra AAB afdeling 50

Nyhedsbreve fra byggeledelsen vedr. Helhedsplanen finder du under Plan 2010
enlightened Vand
Link til Hofor vand sparetips:

>>>> Hofor vandsparetipsLink  til Hofor vandberegner:

>>>> Hofor vandberegner
 


 

  
En byggeplads


 
http://www.aab50.dk//sites/2T5EEEEE/img/thumb/2e001544-840a-4adc-a35c-ca61a3d33241IMG_3676.JPGNy køkken-/altanløsning vedtaget på afdelingsmødet den 13. juni 2013.

Løsningen er mere energibesparende end den oprindelige løsning,

 

Løsningen i hovedtræk: 
 • "Orangeriet" inddrages i køkkenet
 • Større køkken - fortsat mulighed for fuld åbning til den nye altan
 • Kun et dørparti mellem køkken og altan
 • Nuværende altandør erstattes med åbning til køkken og nuværende køkkendør bevares.

Ændringen kan holdes inden for den nuværende økonomi, men er samtidig mere energibesparende.

På tegning er anført plads til køleskab. Det skal præciseres, at  der r tale om plads til køle-/fryseskab.

Radiator er placeret på væg mod stuen (mellem nuværende altandør og dør mellem køkken og stue).


 
Det første standard-køkken er afleveret  - se billederne  
Du kan her se billederne fra et standardkøkken.

Dørkarm mod stuen mangler at blive malet. Glaspalde ved komfur er endnu ikke sat op.
Dørkarm mangler at blive malet


Supplerende information om Lokal Afledning af Regnvand til brug for det ekstraordinære afdelingsmøde den 1. august 2013.
Generel information om

L.A.R

Lokal Afledning af Regnvand
fra vores rådgiver Orbicon


>>>> Orbicon LAR
Et LAR- projekt i Valby

Se brochure >>>>  LAR projekt Vilhelm Thomsens Alle
 

 

Har kan du se præsentationerne vedr. Plan 2010 på afdelingsmødet den 25. september 2012, samt det omdelte beslutningsgrundlag.


Præsentationen fra Domus Arkitekter
Det omdelte beslutningsgrundlag.
Gennemgangen af økonomien.

Efter gennemført miniudbud er rådgiverne til gennemførelse af  afdelingens helhedsplan PLAN 2010 nu fundet.

Trykker du på deres logo kommer du til rådgivernes hjemmeside, hvor du kan få yderligere information.


 DOMUS arkitekter(www.domus.dk) er en veletableret tegnestue med mange års erfaring med hele spektret fra nybyggeri til komplekse omdannelser af eksisterende bygninger.

DOMUS arkitekter sætter mennesket i centrum og skaber optimale, arkitektoniske løsninger ved at lytte til de brugere og beboere, der skal leve og arbejde i husene.

Tegnestuen går fordomsfrit til enhver ny opgave - uden stilistiske bindinger og præferencer og søger den arkitektoniske inspiration i et kreativt og omhyggeligt arbejde med alle byggeriets aspekter og skalatrin.

Det være sig både nybyggeri og ombygninger/renoveringer - en bevidsthed om de stedlige kvaliteter, landskabelige, bygningsmæssige og rumlige - og opmærksomhed på det upåagtede og oversete. 

Holdt op mod nutidig ideologi, programkrav, miljømæssig målsætning og teknologiske muligheder er det målet at skabe en symbiose af nyt og eksisterende - en arkitektur som respekterer og tager afsæt i eksisterende kvaliteter og karakteristika - og samtidig repræsenterer en moderne fortolkning.

Tegnestuen har endvidere praktisk erfaring med opførelse af lavenergibyggeri.

 
  
 Orbicon(www.orbicom.dk)leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor miljø, forsyning og byggeri. Vi arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for inden for miljø, natur, klima, energi, infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø. Hos Orbicon er kundens behov i fokus, og vi lægger vægt på at have et tæt samarbejde. Vi inddrager jer og andre berørte parter i projektet, så det bliver langsigtet og får mest mulig værdi for alle.

Orbicon er udsprunget af og ejet af Hedeselskabet, og har dermed en historie tilbage til 1866.

Orbicons byggerisektion har med kontorer i hele Danmark en bred geografisk dækning, og favner alle rådgivningsemner inden for bygninger. Med vores helhedsbaserede tilgang til rådgivning, vil vi i byggeprojekter ofte kunne trække ekspertise på tilgrænsende emner som f.eks. LAR, skimmelsvamp, PCB og bly, arbejdsmiljø samt forurenet jord i vores egen organisation.

Vores renoveringsafdeling har mere end 30 års erfaring med gennemførelse af renovering af byggeri, herunder især byggeskaderenoveringer for almene boligselskaber. Konkret har vi rådgivet afdeling 50 siden 1986, dog tidligere under navnet i-68, som nu er en del af Orbicon A/S.

 

 

 
Kragh & Berglund(kragh-berglund.com) er et internationalt orienteret kontor med en afdeling både i København og Beijing.
Fagligheden spænder bredt fra projektstyring, programmering og konceptudvikling, byplanlægning og landskabsplanlægning,
design af lys og inventar til projektering og fagtilsyn.


Tegnestuen har ekspertise inden for udvikling af såvel landskabs- og bydelsplaner som addering af mindre tillæg til byens lag af funktioner, oplevelser og stemninger.


Mere specifikt dækker tegnestuens kompetencer et omfattende materialekendskab, plantebrug, plejeplaner, bæredygtig landskabsplanlægning i form af materialegenbrug, regnvandshåndtering, grønne vægge og tage samt
sikkerhed på lege- og idrætspladser.


Tegnestuen har arbejdet med friarealer til almennyttige boliger, plejecentre - / boliger i alle år. En fællesnævner for tegnestuens projekter handler om at skabe sammenhæng mellem ude og inde, og skabe robuste omend
frodige anlæg, der udvikler sig igennem året og tiden.

Kragh & Berglund medvirker til færdiggørelsen af renoveringen af både Islandshøjparken og Nivåhøj for VIBO, samtidig har tegnestuen vundet 1. præmien for afslutning af karrébebyggelsen Flintholm Allé. I sidstnævnte blev haveanlægget fremhævet dels for robusthed, men også for dets evne til at indgå i kvarterets overordnede sammenhæng.
Vores overordnede målsætning er at skabe attraktive miljøer, hvor stedets identitet og særpræg forstærkes og danner grundlaget for nye kvalitative rum og anvendelser.

Vi mener at en given løsning skal konvergerer med den eksisterende og samtidig tilfører noget mere, så en ny fortælling opstår med klare reminiscenser fra historien. Målet er at skabe stærke værdier, der overlever tid og forandring og fremtidssikrer stedet.

 


 


  

Kælkebakken

Der er næppe mange "Udsatte Boligområder" eller Ghettoområder, som det tidligere blev kaldt, der har egen kælkebakke og med et rigt liv, så snart  der er lidt sne.

Også børn fra de nærliggende villaområder benytter kælkebakken.

Et stort aktiv, som kræver sne om vinteren og er en oase om sommeren.
 

Københavns  kommunes pjece "Særligt udsatte boligområder, Sjælør Boulevard" indeholder fejl. Der er desværre ikke leveret en tilrettet elektronisk version. Vedlagte version indeholder et indstik med afdelingsbestyrelsens bemærkninger til pjecen, som er udarbejdet uden medvirken fra beboerdemokratiet eller AAB. I forbindelse med beboermødet den 22. maj 2012 blev der leveret en delvis tilrettet papirversion, men trods rykning ikke en elektronisk version.

Pjecen med indstik fra AAB afdeling 50 kan hentes her.Fra den 1. April 2015 modtager du som standard YouSee's grund TV- pakke. Denne betales sammen med boligafgiften.

Ønsker du andre tV- pakker eller Bland selv skal du selv kontakte YouSee.  Det samme gælder hvis du vil udnytte muligheden for bredbånd eller telefoni.   >>>> YouSee.


Information om dagens TV-programmer finder du her: 
TVGuide


VerdensTV

Vidste du, at en række nordiske og tyske TV-programmer bliver tekstet på dansk. Se  VerdensTV


Direkte adgang til VerdensTv programguide, hvor du kan se hvilke programmer, der er med danske undertekster:


VerdensTV Programguide

 

Problemer med antennesignalet?

Teleselskaberne har fået tilladelse til brug af nyt mobilnet.  Dette kan  give anledning nye problemer som kan drille tv-signalet. Teleselskaberne 1. januar blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Under uheldige omstændigheder kan det forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet.

YouSee har oprettet en side, hvor der kan hentes yderligere information og hjælp. >>>> Godt Signal


Et tilbud til dig  

Brug den elektroniske mulighed for at komme i dialog med øvrige beboere og AAB afdeling 50.

Brug den til debat om

Boligforeningen AAB
AAB afdeling 50
Sjælør Helhedsplan

og ikke mindst lokalområdet.

Det kan også være spørgsmål omkring medlemsmødet.>>>> Link til dialog   Søg på afdelingens website.

Du får vist de sider, hvor søgeordet er nævnt.


>>>> Søgefunktion


Danmarks almene boliger

Se om kampagnen, der skal de vise mange positive træk ved almene boliger.

                      >>> Kampagnesiden med  billeder og lyd                         
           
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk