AAB afdeling 50 - Beboerhus med kontor og vaskeri
Velkommen til AAB afdeling 50.
 
Brug menuen.

Kontakt-adresser mv. findes under menuen Afdelingen.
Boligforeningen AAB

Afdeling 50

Sjælør Boulevard 111


Læs nyhederne
 


Renovering startede 2014 og skulle have været færdig den 31. December 2015.

Totalentreprenør: B.Nygård Sørensen A/S.

Afleveringsforretning er foretaget 18.januar 2018. Mangler og udskudte  arbejder skal være udbedret senest 20. Februar 2018.

NYT

Der er ultimo marts  måned ingået forlig med BNS A/S, således at udbedring af mangler og udskudte arbejder kan genoptages i løbet af april måned. 

Oversigt over planerne for grønne områder, garage/miljøstation og parkeringspladser.

Tegningen kan hentes i pdf-foramt ved at trykke på den.


 


Billede af tagudhæng, samt til tilsavrende billede af afdelingens oprindelig tagudhæng fra før vinduesudskiftningen.
Det nye tagudhæng over indgangsdørene..
Det klassiske tagudhæng i AAB afdeling 50 fra bebyggelsens opførsel og frem til udskiftningen af vinduer omkring år 2000.
  
  
 
 
P-licens
Der kræves parkeringslicens for at holde på afdelingens parkeringspladser.

Der er et mindre antal gæsteparkeringspladser på grus-parkeringspladsen ved indkørslen til parkeringspladserne ved vaskeriet. Gæsteparkeringspladser er skiltet med gæsteparkering og kræver ikke parkeringslicens.

Elektronisk parkeringslicens bestilles hos afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Der er 3-4 dages ekspeditionstid. 
 


 
Den 8 marts 2016 er der til alle brevkasser omdelt en brochure omkring
 • Klimakort
 • Udluftning
 • Skimmelsvamp.

Der er endvidere omdelt et klimakort, hvor du kan se , når udluftningning er påkrævet, samt AAB's brochure om skimmelsvamp.
Information om altaner og facadelementer. Omdelt til blok 21 og 22 marts 2016 og blok 23 og 2; juni 2016.

 

Det fremgår af informationen:
 

at det ikke er tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton.

at der ikke må sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.Tryk på billedet, så kan du få informationen i pdf-format.
Nyheder
Altanerne må ikke benyttes!

Afdelingens altaner må af sikkerhedshensyn ikke benyttes.

Brev til alle beboere omdeles fredag den 10. August 2018.

Se under nyheder.

Nyhedsbrev er omdelt 5. Juli 2018.
Indeholder desværre en fejl vedr kontorets lukkedage. De rigtige datoer er:

Afdelingsbestyrelsens kontor er lukket tirsdagene den 17, 24 og 31.juli 2018.
 
Du kan hente Nyhedsbrevet her >>>> Nyhedsbrev

Parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard.

Kommunen har iværksat en høringsproces, Se under nyheder.
 

 
Sjælør Boulevard igen på Ghettolisten!

Vi er igen på Ghetto listen fordi der er 1 kriminel for meget.

Dette betyder 300-400 beboere skal flytte, hvis dette ikke ændres og antallet af beboere med anden etnisk herkomst  eller uden uddannelse ikke ændres.

Kære Dansk Folkeparti og Socialdemokrati kom tilbage til virkeligheden og brug kræfterne, hvor der er et reelt behov. 1 person kan ikke være afgørende for en bebyggelses liv.


Vi er 70 beboere for mange af anden etnisk herkomst, samt 50 for mange, som kun har grundskole. Vi kan til gengæld glæde os over at beboerne er i arbejde.


Vi vil undersøge hvordan tallene specifikt er for vores afdeling. Vi tænker, at det er vigtigt, at beboerne er i arbejde frem for at en ældre beboer skal i gang med en erhvervs- eller gymnasiel uddannelse.

Har du fået tilbud om en bolig her, så tag det helt roligt. Vi opfatter os ikke en som en Ghetto. Vi har et dejligt område, tæt på station og mange grønne områder. Du er velkommen til at kontakte os per mai  Utryghed, det er ikke noget vi har registreret.

Ghetto fakta.

>>>> Link til regeringens materiale.

>>>> Link til “Et Danmark uden
parallelsamfund”


 
 
Hold øje med dit vand- og varmeforbrug.

Brug Minol Direct, som du har fået login-kode til sammen med vand- og varmeregnskabet. Du kan også aflæser målerne manuelt.

Vi hjælper dig gerne både med at få adgang til systemets og  spørgmål om at spare på vand og varme.

Skal du evt have fordelt betalingen af en efterregning skal du kontakte boligforeningens administrationen.
 
 

Tidsplan for renovering af elevatorer.
De enkelte opgange varsles i takt med at renovering påbegyndes.

 
Gammel tidsplan - ikke længere gældende:

Følg med på nyhedssiden om stort og småt.
 

>>>> Nyheder


De seneste 3 nyheder på siden Nyheder  ser du her på siden.

Information om bestyrelsens arbejde:

>>>> Bestyrelsesreferater


Nyheder fra Boligforeningen AAB - afdeling 50
Altanerne må ikke benyttes. 10-08-2018 06:43:00
Vi har modtaget melding om, at nogle altaner har “ skubbet” sig ud fra facaden.

AAB,s teknikere og rådgivere har g.d. fået foretaget besigtigelse af de kendte problem- altaner. Rådgiver har konstateret, at afstanden nogle steder er større end den fastlagte tolerence. Afstanden må efter det oplyste være 15 mm, men er nogle steder 30 mm. Skal dog undersøges  nærmere.

Følgende er derfor besluttet:
 • Brug af altanerne skal af sikkerhedshensyn stoppes. Varsling/ Information til beboerne omdeles den 10. August 2018.
 • Der vil i den kommende uge blive foretaget en visuel undersøgelse af altanerne nede fra for at få vurderet omfanget.
 • Dette skal følges op af en såkaldt destruktiv undersøgelse, hvor man fysisk skal have kortlagt problemet.

Information udsendes når altanerne igen må benyttes. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om tidsforløb, samt hvorledes beboerne rammes af de fysiske undersøgelser.

Altanerne må ikke benyttes!
Nyhedsbrev omdelt d.d. 05-07-2018 17:56:54
Der er d.d. Omdelt et nyhedsbrev, som bl.a. omtaler
 • “Ghetto Sjælør” 
 • Byggesagen
 • Trapperengøring
 • Afdelingsbestyrelsens kontortid i sommerperioden ( lukket 17, 24 og 31. Juli 2018)
Bemærk. Varmesterkontorets  åbningstid er mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30. Der er ikke kontortid om fredagen som det ved en fejl fremgåe af den omdelte version af nyhedsbrevet.

Såfremt der er behov for et informationsmøde om regeringens ghetto- planer holder vi gerne et møde i beboerhuset. Send en mail til  afd50@aab.dk eller kig ned i kontortiden tirsdag den 10. Juli 2018 mellem 19.00 og 20.00 , så vi kan tale om behovet for et møde.
 
Vaskeriet er lukket 08-06-2018 10:02:39

Tilføjelse 20180611, kl. 12.30. Vaskeriet kan atter benyttes


Vaskeriet er lukket fra fredag den 8. juni 2018 til formentlig tirsdag den 12. juni 2018.

Vi er desværre udgået for sæbe.

Se opslag i opgange. Opslag fjernes når vaskeriet atter kan benyttes.

Vi beklager.
Nyhedsbreve  - fra AAB afdeling 50

Nyhedsbreve fra byggeledelsen vedr. Helhedsplanen finder du under Plan 2010
enlightened Vand
Link til Hofor vand sparetips:

>>>> Hofor vandsparetipsLink  til Hofor vandberegner:

>>>> Hofor vandberegner
 


 
Solcelleanlæg

Afdelingen har et solcelleanlæg på hvert lavhus og to på hvert højhus.

Du kan se information om anlæggene og den aktuelle drfit på vores leverandørs web-site

>>> Information solcelleanlæg
 

 
Udluftning vinduer i stuen - altaner mod vest.


Det store vindue i stuen er ikke beregnet til at stå åben. Børne- og vendesikring er  ikke beregnet til at holde vinduet og bliver ødelagt.

Både det store og lille vindue har friskluft åbning, som låses via håndtaget.

Se vejledning


Klimakort

Bliver det blå felt på bagsiden rødt, så er det tid til udluftning.

Har du brug for hjælpe så kontakt varmemesterkontoret eller afdelingbestyrelsen i kontortiden
.
 

 
En byggeplads


 
http://www.aab50.dk//sites/2T5EEEEE/img/thumb/2e001544-840a-4adc-a35c-ca61a3d33241IMG_3676.JPGNy køkken-/altanløsning vedtaget på afdelingsmødet den 13. juni 2013.

Løsningen er mere energibesparende end den oprindelige løsning,

 

Løsningen i hovedtræk: 
 • "Orangeriet" inddrages i køkkenet
 • Større køkken - fortsat mulighed for fuld åbning til den nye altan
 • Kun et dørparti mellem køkken og altan
 • Nuværende altandør erstattes med åbning til køkken og nuværende køkkendør bevares.

Ændringen kan holdes inden for den nuværende økonomi, men er samtidig mere energibesparende.

På tegning er anført plads til køleskab. Det skal præciseres, at  der r tale om plads til køle-/fryseskab.

Radiator er placeret på væg mod stuen (mellem nuværende altandør og dør mellem køkken og stue).


 
Det første standard-køkken er afleveret  - se billederne  
Du kan her se billederne fra et standardkøkken.

Dørkarm mod stuen mangler at blive malet. Glaspalde ved komfur er endnu ikke sat op.
Dørkarm mangler at blive malet


Supplerende information om Lokal Afledning af Regnvand til brug for det ekstraordinære afdelingsmøde den 1. august 2013.
Generel information om

L.A.R

Lokal Afledning af Regnvand
fra vores rådgiver Orbicon


>>>> Orbicon LAR
Et LAR- projekt i Valby

Se brochure >>>>  LAR projekt Vilhelm Thomsens Alle
 

 

Har kan du se præsentationerne vedr. Plan 2010 på afdelingsmødet den 25. september 2012, samt det omdelte beslutningsgrundlag.


Præsentationen fra Domus Arkitekter
Det omdelte beslutningsgrundlag.
Gennemgangen af økonomien.

Efter gennemført miniudbud er rådgiverne til gennemførelse af  afdelingens helhedsplan PLAN 2010 nu fundet.

Trykker du på deres logo kommer du til rådgivernes hjemmeside, hvor du kan få yderligere information.


 DOMUS arkitekter(www.domus.dk) er en veletableret tegnestue med mange års erfaring med hele spektret fra nybyggeri til komplekse omdannelser af eksisterende bygninger.

DOMUS arkitekter sætter mennesket i centrum og skaber optimale, arkitektoniske løsninger ved at lytte til de brugere og beboere, der skal leve og arbejde i husene.

Tegnestuen går fordomsfrit til enhver ny opgave - uden stilistiske bindinger og præferencer og søger den arkitektoniske inspiration i et kreativt og omhyggeligt arbejde med alle byggeriets aspekter og skalatrin.

Det være sig både nybyggeri og ombygninger/renoveringer - en bevidsthed om de stedlige kvaliteter, landskabelige, bygningsmæssige og rumlige - og opmærksomhed på det upåagtede og oversete. 

Holdt op mod nutidig ideologi, programkrav, miljømæssig målsætning og teknologiske muligheder er det målet at skabe en symbiose af nyt og eksisterende - en arkitektur som respekterer og tager afsæt i eksisterende kvaliteter og karakteristika - og samtidig repræsenterer en moderne fortolkning.

Tegnestuen har endvidere praktisk erfaring med opførelse af lavenergibyggeri.

 
  
 Orbicon(www.orbicom.dk)leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor miljø, forsyning og byggeri. Vi arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for inden for miljø, natur, klima, energi, infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø. Hos Orbicon er kundens behov i fokus, og vi lægger vægt på at have et tæt samarbejde. Vi inddrager jer og andre berørte parter i projektet, så det bliver langsigtet og får mest mulig værdi for alle.

Orbicon er udsprunget af og ejet af Hedeselskabet, og har dermed en historie tilbage til 1866.

Orbicons byggerisektion har med kontorer i hele Danmark en bred geografisk dækning, og favner alle rådgivningsemner inden for bygninger. Med vores helhedsbaserede tilgang til rådgivning, vil vi i byggeprojekter ofte kunne trække ekspertise på tilgrænsende emner som f.eks. LAR, skimmelsvamp, PCB og bly, arbejdsmiljø samt forurenet jord i vores egen organisation.

Vores renoveringsafdeling har mere end 30 års erfaring med gennemførelse af renovering af byggeri, herunder især byggeskaderenoveringer for almene boligselskaber. Konkret har vi rådgivet afdeling 50 siden 1986, dog tidligere under navnet i-68, som nu er en del af Orbicon A/S.

 

 

 
Kragh & Berglund(kragh-berglund.com) er et internationalt orienteret kontor med en afdeling både i København og Beijing.
Fagligheden spænder bredt fra projektstyring, programmering og konceptudvikling, byplanlægning og landskabsplanlægning,
design af lys og inventar til projektering og fagtilsyn.


Tegnestuen har ekspertise inden for udvikling af såvel landskabs- og bydelsplaner som addering af mindre tillæg til byens lag af funktioner, oplevelser og stemninger.


Mere specifikt dækker tegnestuens kompetencer et omfattende materialekendskab, plantebrug, plejeplaner, bæredygtig landskabsplanlægning i form af materialegenbrug, regnvandshåndtering, grønne vægge og tage samt
sikkerhed på lege- og idrætspladser.


Tegnestuen har arbejdet med friarealer til almennyttige boliger, plejecentre - / boliger i alle år. En fællesnævner for tegnestuens projekter handler om at skabe sammenhæng mellem ude og inde, og skabe robuste omend
frodige anlæg, der udvikler sig igennem året og tiden.

Kragh & Berglund medvirker til færdiggørelsen af renoveringen af både Islandshøjparken og Nivåhøj for VIBO, samtidig har tegnestuen vundet 1. præmien for afslutning af karrébebyggelsen Flintholm Allé. I sidstnævnte blev haveanlægget fremhævet dels for robusthed, men også for dets evne til at indgå i kvarterets overordnede sammenhæng.
Vores overordnede målsætning er at skabe attraktive miljøer, hvor stedets identitet og særpræg forstærkes og danner grundlaget for nye kvalitative rum og anvendelser.

Vi mener at en given løsning skal konvergerer med den eksisterende og samtidig tilfører noget mere, så en ny fortælling opstår med klare reminiscenser fra historien. Målet er at skabe stærke værdier, der overlever tid og forandring og fremtidssikrer stedet.

 


 


  

Kælkebakken

Der er næppe mange "Udsatte Boligområder" eller Ghettoområder, som det tidligere blev kaldt, der har egen kælkebakke og med et rigt liv, så snart  der er lidt sne.

Også børn fra de nærliggende villaområder benytter kælkebakken.

Et stort aktiv, som kræver sne om vinteren og er en oase om sommeren.
 

Københavns  kommunes pjece "Særligt udsatte boligområder, Sjælør Boulevard" indeholder fejl. Der er desværre ikke leveret en tilrettet elektronisk version. Vedlagte version indeholder et indstik med afdelingsbestyrelsens bemærkninger til pjecen, som er udarbejdet uden medvirken fra beboerdemokratiet eller AAB. I forbindelse med beboermødet den 22. maj 2012 blev der leveret en delvis tilrettet papirversion, men trods rykning ikke en elektronisk version.

Pjecen med indstik fra AAB afdeling 50 kan hentes her.Fra den 1. April 2015 modtager du som standard YouSee's grund TV- pakke. Denne betales sammen med boligafgiften.

Ønsker du andre tV- pakker eller Bland selv skal du selv kontakte YouSee.  Det samme gælder hvis du vil udnytte muligheden for bredbånd eller telefoni.   >>>> YouSee.


Information om dagens TV-programmer finder du her: 
TVGuide


VerdensTV

Vidste du, at en række nordiske og tyske TV-programmer bliver tekstet på dansk. Se  VerdensTV


Direkte adgang til VerdensTv programguide, hvor du kan se hvilke programmer, der er med danske undertekster:


VerdensTV Programguide

 

Problemer med antennesignalet?

Teleselskaberne har fået tilladelse til brug af nyt mobilnet.  Dette kan  give anledning nye problemer som kan drille tv-signalet. Teleselskaberne 1. januar blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Under uheldige omstændigheder kan det forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet.

YouSee har oprettet en side, hvor der kan hentes yderligere information og hjælp. >>>> Godt Signal


Et tilbud til dig  

Brug den elektroniske mulighed for at komme i dialog med øvrige beboere og AAB afdeling 50.

Brug den til debat om

Boligforeningen AAB
AAB afdeling 50
Sjælør Helhedsplan

og ikke mindst lokalområdet.

Det kan også være spørgsmål omkring medlemsmødet.>>>> Link til dialog   Søg på afdelingens website.

Du får vist de sider, hvor søgeordet er nævnt.


>>>> Søgefunktion


Danmarks almene boliger

Se om kampagnen, der skal de vise mange positive træk ved almene boliger.

                      >>> Kampagnesiden med  billeder og lyd                         
           
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk