Boligforeningen AAB Afd. 50

2014


Web-version gjort tilgængelig  på siden 20210328

Afdelingsmøder 2014

 
Ekstraordinært afdelingsmøde 21. oktober 2014  kl. 18.30. Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.
19 boliger (38 stemmer)  deltog i mødet


Forslag - se indkaldelse) 
Mødet skal behandle fremrykning af brug af parkeringslicens foran blokken SB 91 til 99 og SB 101 til 109, samt at pladserne  er forbeholdt beboerne i de pågældende blokke fremme til den vedtagne parkeringslicens-ordning kan effektures

Forslaget blev vedtaget.  25 stemmer for, mod 0, 6 undlod at stemme.
Indkaldelse afdelingsmøde tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 18.30 (2014-3) (0.1 Mb)

Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 23. September  2014 , kl. 19.00 i Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.

Indkaldelse  er omdelt tirsdag den 26. August 2014. Endelig indkaldelse med bilag omdeles en uge før mødet.

Mødet er flyttet til AKB's bebeorhus Carl Jacobsens Vej 2 F


57 boliger var repræsenteret på mødet og der belv truffet følgende beslutninger på afdelingsmødet


Beretning
Enstemmigt Godkendt

Forslag:

Se det fulde indhold af forslagene i Beretning 2014 og dagsorden med forslag
 
Ændring af forretningsorden for afdelingmøder i AAB afdeling 50
Vedtaget. 113 for , 1 mod.

Ændring af husorden som følge af helhedsplan

Vedtaget med den tilføjelse at forbud mod grillning på altaner opretholdes.  98 for, 2 mod og 14 undlod at stemme.

Ændring af vedligholdelsesreglement som følge af helhedsplan.

Vedtaget med følgende ændringer:

Punkt d. Tilføjelse:  Dette gælder dog ikke, hvis køkkenelementet er flyttet over på komfursiden og monteret med dobbelt bordplade.
Punkt e ( vedr. opsat dør/væg)  – ordet "dør" udgår

For 108, mod 6, 0 undlod at stemme

Komfur og køle-/fryseskabe overgår til beboerne efter udskiftning i forbindelse med helhedsplanen.
Vedtaget med 60 stemmer for , 32 mod, 0 undlod at stemme.

Principbeslutning om at udskiftning af køkken sker efter reglerne for individuel kollektiv råderet:
Vedtaget med 74 stemmer for, o mod og 8 undlod at stemme.

Indførelse af Parkeringslicens
Vedtaget med 88 for, 10 mod og 14 undlod at stemme


Der afsættes 20.000 kr til sociale aktiviteter

Forslaget blev trukket, da det blev oplyst at er afsat 21.000 kr til sociale aktiviteter, at der vil blive støttet på samme niveau som hidtil. Støtten vil dog gå til aktiviteter i beboerhuset, når det er blevet færdigt. Afdelingsbestyrelsen mente, at forslaget  handler om, der skal ydes støtte til ture ud af bebyggelsen. Hvilket ikke hidtil har været sædvanlig og defor skal belsuttes på et afdelingsmøde.

Der nedsættes aktivitetsudvalg:

Forslagstiller ønskede at trække forslaget. En beboer ønskede at opretholde forslaget.
Nedstemt. 8 stemte for forslaget. Dirigenten konkluderede at forslaget var nedstemt.


Budget

Budget  - efter ændring som følge af beslutning om at hårde hvidevarer udgår af afdeling – Stigning 0 procent
Vedtaget med overvældende flertal for.

Valg

Annie Skaarup blev genvalgt som afdelingskasserer for 2 år.
Jeannette Nissen og Hans Christian Larsen blev genvalgt som afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år
Lillian Larsen blev genvalgt som suppleant for 2 år
Annie Skaarup blev genvalgt som repræsentantskabsmedlem for to år
Fatma Tarhan blev valgt som suppleant til repræsentantskabet
Beretning 2014 og dagsorden med forslag (0.6 Mb)
1. indkaldelse afdelingsmøde 23. september 2014 2014-2 (0.1 Mb)

Ekstraordinært afdelingsmøde 11.marts 2014, kl. 19.00 i Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.

Ekstraordinært afdelingsmøde ( 2014-1) holdes tirsdag den 11. Marts 2014 i Vaskeribygningen , Sjælør Boulevard 111  kl. 19.00.
Dagsorden er omdelt 

Dagsorden

Ændring af afdelingens antenneanlæg fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg med grundpakken som standard og valgmulighed  for mellempakke og fuldpakke.

Dagsorden med forslag er omdelt den 24. februar 2014

Forslaget blev vedtaget.
Dagsorden med forslag - afdelingsmøde 2014-1 (77.9 Kb)
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk