Boligforeningen AAB Afd. 50

2016


Web-version gjort tilgængelig  på siden 20210327

Afdelingsmøder 2016Ordinært afdelingsmøde  torsdag den 29. September 2016.

Beretning med dagsorden, samt budget og regnskab er omdelt den 21. september 2016
Tillægsdagsorden vedr. nye periode for boligsocial helhedsplan samt præsentation er omdelt den 22. september 2016.

Mødet blev afholdt i AKB's beboerhus.

37 boliger var til stede
 • Ny forretningsorden vedtaget enstemmigt.
 • Beretning blev godkedt med 70 for og 4 undlod at stemme.
 • Budget - afdeligsbestyrelsen havde stillet ændringsforslag, såles at stigningen blev ændret fra 3 til 0 procent + vand betales iht individuelt forbrug. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
 • Disponering af overskuddet for 2015 på 666.000 kr. - overføres til Drfta- og vedligeholdelsesplanen -aktiviteten  elevatorer. Vedtaget med 60 stemmer for og 2 imod.  
 • DV-plan – flytning af ikke udførte aktiviteter fra 2016 til 2017. Enstemigt vedtaget. 
 • Videoovervågning i vaskeriet – udvides til at omfatte den nye bygning. Enstemmigt vedtaget. 
 • Låsesystem - elektronisk. Enstemmigt vedtaget. 
 • Ændring af husorden – revideret husorden er optrykt som bilag 3  - Ændringsforslag til punkt 4.10 - max højden ændres fra 140 cm. til 180 cm. Ændringsforslaget vedtaget  - 6 undlader, 8 imod og resten for. Det samlede forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.
 • Isolering af kælderlofter i alle 4 blokke ( forslag om udbarbejdelse af et projekt) Forslaget nedstemt. 15 for, 28 imod og 14 undlader at stemme
 • Bolig social Helhedsplan - bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen om at indgå aftale på visse betingelser. Vetdaget. 5 undlod at stemme , resten for.
>>>> Beslutningsreferat - afdelingsmøde 29. september 2016 (0.2 Mb) (0.2 Mb)


Materiale til afdelingsmødet, dog ikke budget og regnskab:
>>>> Beretning med dagsorden og forslag - Nu det rigtige dokument (1.3 Mb) (0.8 Mb)
>>>> Tillægsdagsorden vedr. boligsocial helhedsplan for perioden 2017-2020 (0.1 Mb) (0.1 Mb)
>>> Beskrivelse af den boligsociale helhedsplan for perioden 2017-2020 (0.8 Mb) (0.8 Mb)
>>>> 1. Indkaldelse (0.1 Mb) (0.1 Mb)
Ekstraordinært afdelingsmøde 12. april 2016. Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.

Emner til behandling: 
 • Ændring af bemyndigelse vedr. materialegård og miljøstation, samt iværksættelse af infrastrukturprojekt.
 • Etablering af adgang til at følge forbrug af vand og varme på internettet

Dagsorden med bilag er omdelt 29. marts 2016

Forslagene  blev vedtaget.

Indkaldelse til ex. afdelingsmøde 12. april 2016 (0.5 Mb)
>>>>Indkaldelse til ex. afdelingsmøde 12. april 2016 (0.5 Mb) (0.5 Mb)
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk