Boligforeningen AAB Afd. 50

2017


Web-version gjort tilgængelig  på siden 20210324

Afdelingsmøder 2017Ekstraordinært  afdelingsmøde  tirsdag den 12. December 2017, kl. 19.00

Mødet blev holdt i beboerhuset.

23 boliger deltog i mødet.


Følgende emner blev   behandlet :
  • Udgifterne til digitalopmåling  - ca. 400.000 kr.  - af lejligheder i forbindelse med udbud af istandsættelse af flytteboliger afholdes som en ekstraordinær driftsudgift i budget 2017. Ændring af tidligere beslutning om optagelse af lån til finansiering af projektet.
Forslaget blev vedtaget med 44 stemmmer for, ingen mod og 2 undlod at stemme.
  • Aktuel status på byggesagen (orientering)
Formanden oplyste, at Helhedsplanen heller ikke forventes afsluttet ved dette årsskifte.Der blev endvidere orienteret om samarbejdssituationen med BNS a/s. Som bekendt skulle helhedsplanen være afsluttet Per 31. December 2015. 
 
Ordinært afdelingsmøde  tirsdag den 26. september 2017, kl. 18.30

Afdelingsmødet blev afholdt i vores nye beboerhus.
54 boliger deltog i mødet-

Efter mødet hyggede beboerne sig med en buffet med tre slags kød, brød og flødekartofler eller salat.

Beslutningerne fremgår af referatet, men her skal fremhæves:
  • Ingen forhøjelse af boligafgiften i frobindelse med driftsbudgettet for 2018, men en forhøjelse af vaskeripriserne per 1. januar 2018 med tre kroner per vasketur.
(Bemærk der er i forbindelse med helhedsplanen besluttet en forhøjelse på 13% + 600 kr., her er pt. kun efektueret de 10% + 600 kr)
  • Forslaget om husdyrehold blev nedstemt, der er således fortsat forbud mod at holde husdyr som fx hund og kat.
Afdelingsformand Bent Haupt Jensen og afdelingsbestyrelsesmedlem Fatma Tarhan blev genvalgt for to år.

Grundet forskellige udfordringer er den skriftlige beretning med dagsorden og forslag sendt til trykningen uden sædvanlig korrektur og kontrol. De forskellige regelsæt vil blive gennemgået for korrekturfejl i forbindelse med at de tages i anvendelse og lægges ud relevante steder på vores hjemmeside.

Det er den omdelte version, der er placeret her på siden.
Skriftlig beretning med dagsorden og forslag 2017 - som omdelt webversion (0.9 Mb)
Rettelsesblad til forslag11 omdelt på afdelingsmødet - webversion (72.8 Kb)
>>>> 20170926 Referat fra afdelingsmødet (0.3 Mb) (0.3 Mb)
Som omtalt på afdelingsmødet har der været problemer ved produktion af skriftlig beretning og forslag mv. 
 
Ex. afdelingsmøde  torsdag den 9. marts 2017

42 boliger var repræsenteret ved mødet og følgende emner blev behandlet:
  • Disponering af tilbagebetaling af grundskyld(ejendomsskat)
           Vedtaget. For: 84 , Mod; 0, Undlader: 0
  • Finansiering af digital opmåling af lejlighederne og udbud på flyttelejligheder
           Vedtaget. For: 80, Mod: 2 , Undlader : 2
  • Renovering af afdelingens 10 elevatorer
           Vedtaget. For: 80, Mod: 2, Undlader:2
  • Ansøgning om tillægsbevilling på 2 millioner kr. - Dv-plan elevatorer
           For: 82, Mod: 2, Undlader: 0
  • Amsøgnings om tillægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af låsesystem til elektroniske låse
           For: 82, Mod: 2, Undlader: 0
>>>> Dagsorden ex afdelingsmøde torsdag den 9. marts 2017 (0.7 Mb) (0.7 Mb)
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk