Boligforeningen AAB Afd. 50

2018


Web-version gjort tilgængelig  på siden 20210327

Afdelingsmøder 2018Ordinært afdelingsmøde er planlagt til tirsdag den 25. September 2018, kl. 18.30.

47 boliger deltog i mødet .

i lighed med sidste år planlægger vi spisning efter mødet , så der igen bliver mulighed for at få en hyggelig time sammen med dine naboer og øvrige beboere efter det formelle møde. 

Så reserver allerede nu denne aften

Forslag til behandling - se nærmere i bilag til den udsendte dagsorden

Disponering af overskuddet for 2017 på 1.6 millioner kr. (Vedtaget)
Justering af husorden vedr. parkeringsforhold (Vedtaget)
Gæsteparkeringspladser – tilpasning af reglerne til kommunens P-restriktioner på Sjælør Boulevard (Vedtaget)
Gæsteparkeringspladser/Ændring af pladser til beboerlicens-pladser.(Vedtaget)
Videoovervågning af miljøstationer og garager på grusparkeringspladsen * (Vedtaget)
DV-plan 2019 – flytning af ikke udførte aktiviteter fra 2018 til 2019 (Vedtaget)
”Flugtvej” – Plejehjem/afd 50 * ( Forslaget trukket, der arbejdes videre)

* Fremgår kun af bilag 1 i den udsendte dagsorden, men ikke af siden dagsorden, hvor der kun henvises til "bilag 1 forslag 1-7". Version her  på siden er justeret.

Afdelingskasserer Annie Skaarup, og bestyrelsesmedlemmerne Jeanette Nissen og Hans Christian Larsen blev genvalgt for 2 år.
>>>> 1. indkaldelse til afdelingsmødet 25. september 2018 - omdelt 27. august 2018 (0.1 Mb) (0.1 Mb)
2018 Beretning med dagsorden og forslag (0.7 Mb)

Beslutningsreferat:
>>>> 20180925 Referat af afdelingsmødet. (0.2 Mb) (0.2 Mb)

Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk