Boligforeningen AAB Afd. 50

Aktuelle projekter - 2020


Indeholder kun større projekter. 

Senest opdateret 20201128
 Affaldshåndtering


Efter flere års drøftelser med kommune om affaldshåndtering i forhold til Helhedsplanens oprindelige planer er der i november 2020 fundet en løsning.

Standplads 1 - Miljøskuret på grusparkeringsplads
Standplads 2- Miljøsttaionen ved SB 99
Standsplad 3 . miljøsttaion ved grillpladsen ved Sb 131

Storskrald ved garagerne på grusparkeidnpladsen.

Standplads 3 kræver noget entreprearbejde før den kan sættes i drift.

Øvrige pladser forventes sat i drift i løbet af december måned december måned,

indhegning af Standplads 2 og 3 kommer senere..

Dræn mellem lavhusene


Dræn mellem de to lavhuse er bestilt. Bedene står under vand ved regnvejr. Der er ikke etableret forbindelse mellem bed og LAR anlæg modsat flisestien.

Tagprojekt


Udskiftning af alukanter og tagpap
DV- plan 

Rådgiver er i gang med planlægning. Forventes gennemført i sommeren 2020

 

Gitterdøre - indhak kælder


På afdelingsmøde i 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages opsætning af gitterdøre i kælderens indhak.


Der vil primo 2021 blive foretaget en forsøgsopsætning, Der er pt ikke midler til dækning af samtlige indhak., men højhusene vil blive prioriteret.
 

Gitterdør til sikring af lofterOpsætning  af gitterdøre til lofter for at hindre uvedkommende adgang og ophold.

Gitterdøre bestilt. Forventes opsat februar/ marts måned.
 


Vejskilte


Skilte ved indkørsel til SB 91 og 109, samt rundt mod beboerhuset.
Færdigørelse af helhedsplan. Delvis finansieret af restarbejder og DV-plan.

Bestilt og ventes opsat i løbet af marts måned.

Udført

Sikring af tekniske netværk


Sikring af vore tekniske netværk, således at de opfylder GDPR reglerne. Indebærer bl.a. nedgravning af ny forbindelse til beboerhuset.

DV-plan

Er bestilt og forventes gennemført i løbet af foråret.
 

Afsluttet.


Funktionærfaciliteter


Opgradering af funktionærfaciliteter under vaskeribygningen. En del af Helhedsplanen.

Forventes afsluttet i 2020.

Røgventilation 


Sat i bero grundet tagprojekt. Da tagprojekt kan bevirke opsætning af nye tag vinduer


Røgmeldere


Sat i bero. Afventer AAB - fællesudbud. 
 


Maling af trappeopgange

 
 Ikke planlagt. Afventer afklaring af tagprojekt og røgventilation.


 
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk