Boligforeningen AAB Afd. 50

Anlægsarbejder på Sjælør Boulevard

« Tilbage
Dato: 4. august 2020
Vi har  d.d. modtaget nedenstående information fra Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns kommune:


Til naboerne omkring Sjælør Boulevard
 Fra uge 32, går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at istandsætte cykelstier og fortove samt forbedre træernes vækstforhold på vestsiden af Sjælør Boulevard.
Der vil bl.a. blive lagt rodvenligt bærelag på cykelsti og luftfyldte plastkassetter, der fremover vil forhindre træernes rødder i at søge op gennem asfaltbelægningen.
Fortovene bliver udskiftet og herefter vil der blive lagt nyt asfaltslidlag på cykelstien.
Anlægsarbejdet forventes afsluttet i december 2020. Slidlaget på cykelstierne udføres til foråret 2021.

Trafikale ændringer
Der vil i perioden, mens vi arbejder ud for din ejendom, blive inddraget parkeringspladser langs vejen, så entreprenøren får den fornødne plads til at udføre arbejdet.
Cykel- og fodgængertrafikken bliver afviklet på fællessti, enten på fortov eller cykelsti, alt efter arbejdets fremdrift.
Der vil være perioder, hvor adgangen til din ejendom vil blive ændret, da der skal etableres ny overkørsel i granitbelægning. Dette varsles nærmere ved skiltning, når arbejdet nærmer sig.

Nabo til anlægsarbejdet
Arbejdet udføres i dagtimerne, og som nabo til anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj, støv og begrænset areal at færdes på. Teknik- og Miljøforvaltningen vil, sammen med de udførende entreprenører, sørge for at minimere generne mest muligt.

Tidsplan Arbejdet er opdelt således:
• Østsiden mod Vestre Kirkegård: Medio juli til medio november 2020.
• Vestsiden mod Skt. Annæ Gymnasium: Medio august til medio december 2020.
• Slidlag på cykelstier: April 2021
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk