Boligforeningen AAB Afd. 50

Ghettoinformation - udsatte boligområder


Denne side indeholder information om Sjælør Boulevard som udsat boligområde og/eller Ghetto. Diverse links til boligministeriets ghettoliste og kommunens materiale er fjernet, da det har vist sig, at det/de pågældende materiale/websites er flyttet/fjernet.

Ved vedtagelse af parallelsamfundspakken i foråret 2018 fik ghettobegrebet ny betydning. Efter 4 år på ghettolisten blev kategoriseret som hård ghetto og derefter skal antallet af almene familieboliger reduceres med 60 %.

Boligorganisationerne i København har indgået en udlejningsaftale med Københavns kommune, der skal sikre at de almene boligområder i København ikke skal reduceres med 60%. Det sker gennem bl.a. fleksibel udlejning, reduceret kommunal anvisning og udnyttelse af reglerne vedr. kriminelle. Alt for at undgå, at de enkelte boligområder falder for ghettokriterierne. Der er opbygget en trappemodel, så kravene skærpes i forhold til , hvor tæt området er på ghettokriterierne,

Overblik


Sjælør Boulevard har sidst været på den officielle ghettoliste i 2014. Beregning efter de nye kriterie i foråret 2018 på grundlag af 2017-tallene kunne tyde på, at vi igen opfyldte kriterierne. Heldigvis viste den officielle liste per per 1. december 2018, at vi ikke opfyldte kriterierne.


Oversigt over udviklingen fra foråret 2018 (omberegning af 2017-tal) til 2019.
 
Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
  2017 - tal dog omberegnet til de nye kriterier i foråret 2018                         2019
Antal beboere uden for arbejdsmarkedet > 40% 30,5% 28,7       (AAB 50   27,7)
Antal dømte  >2,2%  2,3% 1,61       (AAB 50   1,62)
Kun grundskole > 60% 64,3% 59,7       (AAB 50  55.2) 
Gennemsnitlig indkomst < 55% 56,5% 58,3       (AAB 50  58,3)
Vi har ikke tallene Per 1. December 2018.

Hvis man er udsat boligområde og nednestående kriterie er udfydt, så er man Ghetto.
 
Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
  2017 - tal dog ombereget til de nye kriterier i foråret 2018   2019
Andelen af  indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande  > 50% 
55,5 %

 
55,58       (AAB 53,6)

KIlde:LBF

 

Information i datoorden.


 

1. december 2020

Boligministeriet har den 1. december 2020  offentliggjort:
  • Ghettolisten 2020
  • Hårde ghetteo områder
  • Kombineret udlejning
Udsatte boligområder.

Hverken AAB afdeling 50 eller Sjælør Boulevard (AAB afd. 50 og AKB) er på årets liste. 

Du kan få yderligere information på ministeriets hjemmeside www.tmf.dk.


23. december 2019

Københavns Kommune har netop meddelt os, at afdeling 50 har flyttet sig fra at være et såkaldt orange område til at være et gult område. Det betyder, at afdelingen nu er rykket et skridt længere væk fra at opfylde betingelserne for at blive et udsat boligområde.
 
Det betyder samtidig, at Københavns Kommune nu får anvisningsret til tre af ni ledige boliger, hvor de indtil nu har haft anvisningsret til to af ni ledige boliger.
 
Kategoriseringen af områder i røde, gule og grønne områder sker på baggrund af rammeaftalen om udlejning mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen. Det er altså ikke de statslige målinger af ”ghettolister”, udsatte boligområder mv., der direkte dikterer, hvordan der skal udlejes i afdelingerne.

 

1. december 2019

Boligministeiet har den 1. December 2019 offentliggjort den årlige ghettoliste.


AAB afdeling 50/ Sjællør Boulevard er hverken udsat boligområde eller ghetto.

Vi kender endnu ikke de specifikke tal for AAB afdeling 50 eller vores nabo. Det er vigtigt, at kende vore tal og tallene for vores nabo for nærmere at kunne bedømme udviklingen.

Det forhold, at vi hverken er ghetto eller udsat boligområde kan få  betydning for en evt. forlængelse af den boligsociale helhedsplan. Det er der derfor dybt beklageligt, at kommunen ved børne-og ungeforvaltningen ikke har ønsket at medvirke til en forankring af idrætscontaineren ved den nuværende helhedsplans udløb.


22 juni 2019

organisationsbestyrelsen har på sit møde den 3. Juni 2019 behandlet rammeaftale om udlejning mellem BL, kreds 1 og Københavns kommune.

Rammeaftalen om udlejning mellem BL’s 1. kreds og Københavns Kommune indeholder som noget nyt såkaldte ”skærpede fleksible kriterier”. Disse ”skærpede fleksible kriterier kan anvendes ved udlejning i boligafdelinger, der er beliggende i boligområder, der enten er udpeget som udsatte boligområder, eller er i risiko for at blive det.

Sjælør Boulevard er i kategorien for at blive udsat boligområde. 

Organisationsbestyrelsen har besluttet at anvende “ skærpede fleksible kriterier.

Skærpede fleksible kriterier:
Skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. I disse områder skal alle husstandens voksne medlemmer være i arbejde eller uddannelse og fortrinsretten via fleksibel udlejning er betinget af, at følgende supplerende krav er opfyldt:
 Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau.
 Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 15-64 år, som har været skattepligtige i Danmark hele året og ikke er uddannelsessøgende, har en indtægt, som ligger over grænseværdien for, hvornår et område kan udpeges som udsat område. Indtægtsgrænsen justeres årligt og udgør i 2019 19.600 kr. pr. måned.
 

1. December 2018

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat ikke på den officielle liste over udsatte boligområder- ghettolisten.

 
November 2018 - Landsbyggefondens temaundersøgelse.

Landsbyggefonden har på grundlag af de nye kriterier for et udsat boligområde og på et opdateret datagrundlag beregnet, hvilke områder og boligafdelinger, der opfylder kriterierne for udsat boligområde, ghetto og hård ghetto.

Tallene viser, at Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 ikke opfylder kriterierne for udsat boligområde. Isoleret set opfylder AAB afdeling 50 ingen af kriterierne. Derimod opfylder vores naboafdeling AKB både kriteriet for udsat boligområde og ghetto. Kun på grund af de gode tal fra AAB afdeling 50 er Sjælør Boulevard ikke udsat boligområde og ghetto.
 
Foråret 2018

Regeringen kommer i fortsættelse af  statsministerens nytårstale med oplægget “ Et Danmark uden paralllelsamfund”. I den sammenhæng ændrede man på kriterierne for udsat boligområde og ghetto, ligesom begrebet hård ghetto blev indført.

Der blevet lavet en beregning efter de nye kriterier, som viste at Sjælør Boulevard var med på listen over udsatte boligområder og Ghetto. Der blev fra forskellig side rejst spørgsmålstegn ved om dataene ikke var skabt på et forældet grundlag.


>>>> Link til “Et Danmark uden 
parallelsamfund”
Efterfølgende følger nogle informationer om SJælør Boulevard / AAB afdeling 50 vedr. forårets udmeldinger:

Som et led i regeringens plan ”Et Danmark uden Parallelsamfund”  er kriterierne for at komme på Ghetto-listen blevet revideret.
 
Hvis man står 4 år på ghettolisten skal antallet af almene familieboliger reduceres til 40 %. Det vil for AAB afdeling 50 betyde, at de to højhuse skal rømmes med henblik på nedrivning eller salg.
 
Det giver for os ingen mening.
 
Hvordan bliver man udsat boligområde og Ghetto? Man er i henhold til forslaget ghetto når følgende kriterier opfyldes:
 
Udsat boligområde, når 2 af følgende 4 kriterier er opfyldt:

Prøvebregning  efter de nye kriterier på grundlag af data fra ghettolisten Per 1. December 2017, hvor Sjælør Boulevard ikke var på ghettolisten.
Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
Antal beboere uden for arbejdsmarkedet > 40% 30,5%
Antal dømte  >2,2%  2,3%
Kun grundskole > 60% 64,3%
Gennemsnitlig indkomst < 55% 56,5%
 

Når man er udsat boligområde, så er man tillige Ghetto, når følgende kriterie er opfyldt:

 

Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
Andelen af  indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande  > 50%  55,5 %
 
 

1. december 2017

Sjælør  Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke med på årets ghettoliste.


 
1. december 2016

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke på ghettolisten.
1. december 2015

Sjælær Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke på årets ghettoliste. 

 
1. december 2014

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er igen kommet på ghettolisten. 
1. oktober 2013

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat med listen over udsatte boligområder - ghettolisten..

 
1. oktober 2012

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat på listen over udsatte boligområder - ghettolisten.
 
1. Oktober 2011

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat med på listen over udsatte boligområder - ghettolisten.

november 2010

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er på årets ghettoliste.
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk