enlightened


Denne side er under opbygning og skal indeholde  information om afdelingens historik i forhold til ghettolisten og udsat boligområde.

Der henvises i øvrigt til afdelingens nyhedsside.
 
22.juni 2019

Organisationsbesrtelsen har på sit møde den 3. Juni 2019 behandlet rammeaftale om udlejning mellem BL, kreds 1 og Københavns kommune.

Rammeaftalen om udlejning mellem BL’s 1. kreds og Københavns Kommune indeholder som noget nyt såkaldte ”skærpede fleksible kriterier”. Disse ”skærpede fleksible kriterier kan anvendes ved udlejning i boligafdelinger, der er beliggende i boligområder, der enten er udpeget som udsatte boligområder, eller er i risiko for at blive det.

Sjælør Boulevard er i kategorien for at blive udsat boligområde. 

Organisationsbestyrelsen har besluttet at anvende “ skærpede fleksible kriterier.

Skærpede fleksible kriterier:
Skal opfyldes af alle husstandsmedlemmer i den relevante aldersgruppe. I disse områder skal alle husstandens voksne medlemmer være i arbejde eller uddannelse og fortrinsretten via fleksibel udlejning er betinget af, at følgende supplerende krav er opfyldt:
 Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau.
 Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen 15-64 år, som har været skattepligtige i Danmark hele året og ikke er uddannelsessøgende, har en indtægt, som ligger over grænseværdien for, hvornår et område kan udpeges som udsat område. Indtægtsgrænsen justeres årligt og udgør i 2019 19.600 kr. pr. måned.


 
Ghetto-nyt

Ministeriet har nu offentliggjort sin ghetto-liste per  1. December 2018.

AAB afdeling 50 / Sjælør Boulevard er ikke med på Ghettolisten.

 
1. December 2018

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat ikke på den officielle liste over udsatte boligområder- ghettolisten.>>>> Ghettolisten 2018 - link til ministeriets information

 
November 2018 - Landsbyggefondens temaundersøgelse.

Landsbyggefonden har på grundlag af de nye kriterier for et udsat boligområde og på et opdateret datagrundlag beregnet, hvilke områder og boligafdelinger, der opfylder kriterierne for udsat boligområde, ghetto og hård ghetto.

Tallene viser, at Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 ikke opfylder kriterierne for udsat boligområde. Isoleret set opfylder AAB afdeling 50 ingen af kriterierne. Derimod opfylder vores naboafdeling AKB både kriteriet for udsat boligområde og ghetto. Kun på grund af de gode tal fra AAB afdeling 50 er Sjælør Boulevard ikke udsat boligområde og ghetto.

>>>> Landbyggefondens temaundersøgelse - Ghettokriterier for almene boligområder 2017 fra november 2018


>>>> Se nærmere under nyheder.

  
Foråret 2018

Regeringen kommer i fortsættelse af  statsministerens nytårstale med oplægget “ Et Danmark uden paralllelsamfund”. I den sammenhæng ændrede man på kriterierne for udsat boligområde og ghetto, ligesom begrebet hård ghetto blev indført.

Der blevet lavet en beregning efter de nye kriterier, som viste at Sjælør Boulevard var med på listen over udsatte boligområder og Ghetto. Der blev fra forskellig side rejst spørgsmålstegn ved om dataene ikke var skabt på et forældet grundlag.

>>>> Link til regeringens materiale.

>>>> Link til “Et Danmark uden 
parallelsamfund”
 
Efterfølgende følger nogle informationer om SJælør Boulevard / AAB afdeling 50 vedr. forårets udmeldinger:

Som et led i regeringens plan ”Et Danmark uden Parallelsamfund”  er kriterierne for at komme på Ghetto-listen blevet revideret.
 
Hvis man står 4 år på ghettolisten skal antallet af almene familieboliger reduceres til 40 %. Det vil for AAB afdeling 50 betyde, at de to højhuse skal rømmes med henblik på nedrivning eller salg.
 
Det giver for os ingen mening.
 
Hvordan bliver man udsat boligområde og Ghetto? Man er i henhold til forslaget ghetto når følgende kriterier opfyldes:
 
Udsat boligområde, når 2 af følgende 4 kriterier er opfyldt:

 
Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
Antal beboere uden for arbejdsmarkedet > 40% 30,5%
Antal dømte  >2,2% 2,3%
Kun grundskole > 60% 64,3%
Gennemsnitlig indkomst < 55% 56,5%
 

Når man er udsat boligområde, så er man tillige Ghetto, når følgende kriterie er opfyldt:

 

Kriterie Sjælør (AAB og AKB)
Andelen af  indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande  > 50% 55,5 %
 
 
1. december 2017

Sjælør  Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke med på årets ghettoliste.


>>>> Ghettolisten 2017 - link til ministeriets information

 
1. december 2016

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke på ghettolisten.

>>>> Ghettolisten 2016- link til ministeriets information


1. december 2015

Sjælær Boulevard og AAB afdeling 50 er ikke på årets ghettoliste. 


>>>> Ghettolisten 2015 - link til  ministeriets information

 
1. december 2014

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er igen kommet på ghettolisten.


>>>> Ghettolisten 2014 - link til ministeriets information
 
2. februar 2014

Sjælør Boulevard og AAB 50 er ikke længere udsat boligområde og ikke med på ghettolisten.

Der kom ekstraordinært en ny liste ved årsskiftet grundet ændret lovgivning vedr. kriteirierne for udsat boligområe.

>>> Ghettolisten primo 2014 - link til ministeriets ifnormation
 
1. oktober 2013

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er fortsat med listen over udsatte boligområder - ghettolisten..


>>>> Ghettolisten 2013 - link til ministeriets information
 
1. oktober 2012

Sjælør Boulevard og AAB afdeling er fortsat på listen over udsatte boligområder - ghettolisten.
1. Oktober 2011

Sjælør Boulevard og AAB afdeling er fortsat med på listen over udsatte boligområder - ghettolisten.
 
november 2010

Sjælør Boulevard og AAB afdeling 50 er på årets ghettoliste.
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk