AAB Afdeling 50 fra A til Z
Her kan du læse om AAB afdeling 50


A - Affald

Miljøfarligt affald
ikke gældende gr. Helhedsplanen.

Fremtiden og brug af miljøskurerne ved grusparkeringspladsen afventer afklaring med kommunen. Det har ikke været muligt af få en midlertidig løsning.

Miljøstationen ved vaskeribygningen.

Åbningstider:

kl. 07.00 til 22.00.

Kortet må ikke udlånes til børn. Husk, der kan være kemikalier på miljøstationen.

Oversigt over miljøfarligt affald, der skal afleveres på Miljøstationen - for din og dine børns skyld:
 • Neglelak
 • Fugemasse
 • Malingpeolieit
 • Hårfjerningsmidler
 • Brintoverilte
 • Afkalkningsmidler
 • Ukrudtsmidler
 • Benzin
 • Ovnrens
 • Myggebalsam
 • Frostvæske
 • Hårfarve
 • Lavenergipærer
 • Batterier
 • Spraydåser
 • Kviksølvtermometre
 • Lysstofrør
 • Barometre med kviksølv
 • Solarierør
 • PC'er og printere
 • TV- og radioapparater
 • Små-elapparater

   

Blade, aviser og reklamer
 

Skal afleveres i aviscontainerne.


Placering:

Sjælør Boulevard 99
Sjælør Boulevard 109
Sjælør Boulevard 121 v/indkørslen
Sjælør Boulevard 131 v/kældernedgang

Der må ikke anbringes papkasser, affaldsposer eller andet affald i forbindelse med aviscontainerne. Vil medføre krav om betaling for fjernelse.

Papkasser, storskrald o.lign.

Papkasser, glas og storskrald må ikke smides i affaldsskakten, men skal afleveres i skralderummet.

Skralderummet findes i nordgavlen i den enkelte blok. Affald må ikke hensættes foran skralderummet eller ved aviscontainerne. Vil medføre krav om betaling for fjernelse.
 

Trapper - affald mv. i trapper og afgange.

Omtales særskilt sammen med opbevaring af effekter i opgange  mv. 

>>>>  Trapper og opgange


A - Altaner                                               Opdateret 20160611

 

Følgende er gældende vedrørende altaner:


Bl.a. for at undgå skader på bygningens klimaskærm:

Det er kke tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton. 


Der må ikke sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

Af hensyn til sikkerheden gælder::

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.

Af hensyn til dine naboer og fælleskabet gæder:
at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

 
Trykker du på billedet kan du se den udsendte information i pdf-format
Se uddrag af husorden vedr. altaner. Vedtaget på afdelingsmødet 23. september 2014.

Bemærk. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at sætte effekter op, som går over gelænderet. Da altanerne er meget åbne kan der være behov for en form for læ. Der vil på afdelingsmødet fremkomme forslag om mulighed for for opsætning af læ-hegn og parasol. Intet må dog skrues fast i facadeelemneter eller altanens fiberbeton.

De beboere, der har opsat læhegn kan således risikere, at det skal tages ned igen, når den endelig husorden for altanerne er blevet behandlet.
På afdelingesmødet den 29. september 2016 blev reglerne for opsætning af læhegn vedtaget, som en en ændring til den gældende husorden:

Følgende fremgår af punkt 4 under altaner og altanelementer:

4.10. Der må opsættes læhegn i form af en ramme af mørk pileflet i altanens gavle i en max. højde på 180 cm. Skal være sikkert fastgjort med fx plasticstrips.
 
>>>> Se gældende husorden

B - Beboerhus                                                                                                                                          Opdateret  20180114

Nærmere information om beboerhuset kommer senere. 

Udlejningsdelen af bebeoerhuset vi have plads til 48 spisende gæster.


Det er pt uafklaret, hvornår udlejning af huset kan påbegyndes 

 


B - Boligtyper og vejledende tegninger                               Under opdatering                                                                                  18. marts 2018

Afdelingen har følgende boligstørrelser
 •  12 boliger i 2 etager . 4 stk. 2 vær. og 8 stk. 3 vær.Sammenlagt i forbindelse med helhedsplanen.Sammenlægningslejligheder har et andet udstyr end de øvrige boliger.
 •  1 værelser - 2 stk
 •  2 værelse -   38 stk
 •  3 værelse -  134 stk.
 •  4 værelse -  62 st.
 •  5 værelse  -    14 stk.

Du kan ved klik på  Boligplaner og tegninger hoppe til en beskrivelse af de enkelte lejligheder med tilhørende tegning, samt en tegning over deres placering i bebyggelsen.

I boligbasen kan du se eksempler på priser mv.  >>>>
Boligbasen - AAB afdeling 50.

 

Situationsplan over bebbyggelsen i 2017:
Oversigt over boligtyper og deres placering

 
Du kan under boligplaner og tegninger finder boligtype/ tegningsnummer, samt hvor de enkelte er placeret. Du skal bruge boligtype/ tegningsnummer hvsi du vil se 3D billede eller tegning af den enkel vejledningstype. De anførte tegningninger/ mål er kun vejledende. Skal du bruge information om mål, skal du foretage en konkret opmåling.
Boligtype Tegning nr. Antal rum
A T01 2
B T07 1
C1 T10 3
D T09 2
E T06 2
F T02 2
G T03 3
H T05 3
J T08 4
K1 T11 4
L1 T12 5
     
3 D tegning af boligtyper.  Kun vejledende.
T01.  Boligtyper A. Bolig i 2 etager, benævnes sammenlægningsbolig. Oprettet i forbindelse med Helhedsplanen 2014-2017 T02 Boligtyoe F.  T03. Boligtype G. Stueplan retvendt 89 m2. T04. Boligtyoe G. Sstueplan spejlvendt 89 m2  T05. Boligtype H .  Stueplan retvendt. 93 m2. T06. Boligtype E.  Stueplan retvendt. 68 m2
T07. Boligtyper B .  Der finde kun to lejligheder af denne type og er mærket til brug for unge  under uddannelse,. T08. Boligtype J.  T09. Boligtype D. 53 m2 T10. Boligtype C1. Bolig i to eteger. Benævnes sammenlægnngsbolig. Oprettet i forbindelse med helhedsplanen 2014-2017. 90 m2 T11. Boligtype K1. Stueplan retvendt. 103 m2. T12. Boligtype L1.  Stueplan retvendt. 114 m2.
 Tegning af boligtyper.  Bemærk mål er kun vejledende .
OBS Fejl i tegning. Bad og depotrum er placeret, der hvor der anført Vær. Se 3-D tegning .T01. Boligtype A. 2 etager. T02. Boligtype F. T03. Boligtype G. 90 m2. T04. Boligtype G. 89 m2. T05. Boligtype H. T07. Boligtype B.
T08. Boligtype J. 107 m2 T09. Boilgtype D. 53 m2 T10. Boligtype C1. 90 m2. 2 etager T11. Boligtype K1. 103 m2. T12. Boligtype L1. 114 m2.
 
Billeder fra en lejlighedEfterfølgende kan du se billeder fra en lejlighed i AAB afdeling 50.

Bortset fra 1 og 2 vær lejligheder er stue og køkken ens uanset lejlighedens størrelse. Dette gør sig også gældende for gang og placering af værelser og toiletter.

Den viste lejlighed er klargjort til  indflytning. men mangler rengøring efter håndværkere.
 

B - Bore- og banketider

Det er vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Nogle lyder høres meget tydeligt af de øvrige beboere. Derfor er det også nødvendigt med nogle begrænsninger i bore- og bankelyde.

Bore- og banketider:                                                                                           
 
Mandag til Fredag kl. 07.00 til kl. 19.30
Lørdag til Søndag kl. 10.00 til kl. 17.00


Der skal tages hensyn til de øvrige beboere. Konstant boring og bankning  i det tilladte tidsrum  må kun foretages umiddelbart i forbindelse med indflytning

 

B - Bredbånd.                                                                                                                                                           19. August 2017
Bredbåndsforbindelse kan tilkøbes via YouSee og leveres via antennekabelt.

Ønsker du tilslutning skal du kontakte YouSee, som du også skal betale til.

Afdelingens KabelTv- anlæg er ikke ombygget til at håndtere YouSee's Gigabredbånd og Docsis 3.1 - standard. Dette betyder iflg informationsmateriale fra YouSee at vi ikke har mulighed  for 500 og 1000 Mbit bredbånd.
 
Der er ingen planer om ændring i den nuværende bindingsperioder for TV-leverancen. Se under T-Tv og KabelTV.


 


B - Brevkasseanlæg

Der er oprettet en særskilt informationsside om brevkasseanlæg i AAB afdeling 50.

Du kan læse om:

 • Nej tak til reklamer
 • Kan jeg få bragt post til døren
 • Skån miljøet og få reklamerne elektronisk
 • Regler for brevkaseanlæg i AAB afdeling 50

>>> Brevkasseanlæg


F - Foldedør til altan                                                                 Opdateret 20160216
 

Foldedøren til altanen er dansk produceret og af mærket Lacuna.

Information om Lacuna kan hentes ved at trykke på logoet.

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan hentes her:

 


F - Fugtalarm rørkasser
Se under Vandmåler

 F - Fugtskader


Fugtskader i AAB afdeling 50 skyldes erfaringsmæssigt manglende udluftning, tilstopning af ventilationsventiler  eller manglende varme.

 

Yderligere information:G - Grill                                                                                                                                          7. April 2017


Brug af grill på altaner.
Brug af grill på altanen er ikke tilladt , da det kan ovære til gene for de øvrige beboere.

Brug i stedet ovnens grill.


Brug af grill på de grønne områder.  

Du må gerne brug grill på de grønne områder.

Borde og bænke ved vaskeribygningen og mellem højhus og lavhus ved Sjælør Boulevard 99/101 benyttes som regel ved grillning.

Tag hensyn til de øvrige beboere og ryd op efter dig. Tag hensyn til beplantningen, den kan ikke tåle åben ild eller varm aske.

Grill-aske og evt. engangs-grill placeres i de særlige affaldsbøtter til Grill-aske. Affaldsbøtterne er mærket med grønt skilt med teksten Grill-aske. Bøtterne er placeret mellem Sjælør Boulevard 99 og 101, samt ved lågen til Dronning Ingrids Hjem
 


G - Gulve, vedligeholdelse                                                                                                                Opdateret 20160214

Vedligeholdelse af gulve, herunder gulve i de nyrenoverede køkkener

Generelt
Junckers færdiglakerede parketgulve er påført en slidstærk polyurethan lakbehandling så de
er klar til brug efter installation.
Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.
Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væskespild,
bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.
 
 
Rengøring:

Daglig/Ugentlig
Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres
med Junckers Gulvsæbe. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i
kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.
Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.
 
Vigtigt!
Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller
moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så
trægulvet ikke skades.

 
Vedligeholdelse:
 
Før lakering

Før lakeringen skal gulvet renses for rester af Junckers Gulvsæbe med Junckers GulvRens.
Eventuelle knaster og småskader bør udkittes med Junckers Kitpulver.
Rengøring og mellemslibning sikrer, at det efterfølgende laklag opnår optimal hæfteevne.
Voks eller polish behandlede gulve skal altid maskinafslibes før lakering foretages.

Vigtigt!
 Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages.
Efter lakering
 
 
Overhold altid anbefalinger om tørretid og ibrugtagning. Afdækning og eventuel pålægning
 
 
Kilde: Junckers brugsanvisning: G 4.0 Overfladebehandling / plejemidler
Rengøring og vedligeholdelse

Du kan hente information hos >>>> www.junckers.dk


H - Husorden og råderet - regler AAB Afdeling 50   ajourført 20190703
>>>> Husorden 20180925 - Gældende


Tidliger husordner (Ikke længere gældende):


>>>> Husorden 2016 20160929 - ikke længere gældende

Her finder du gældende råderetskatalog:.


I - Info- og velkomstbrochure

Til brug for den der vil vide noget om AAB afdeling 50, har vi udarbejdet en informations- og velkomstbrochure.

Brochuren udleveres til nyindflyttere.


Den tilgængelige version er  ikke tilrettet med oplysning om, at Cityparkering foretager parkeringskontrol.

Ved ind- og udflytning kan du få en midlertidig parkeringstilladelse ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen i kontortiden.I - Internet (Bredbånd)Der er adgang til internet (bredbåndforbindelse) via afdelingens antenne-system. Du skal tilmelde dig og betale til YouSee.

For yderligere information
 
>>>>
YouSee


K - Klager over manglende overholdelse af husordenen
Klager over manglende overholdelse af husordenen sendes til afdelinsgebestyrelsen.

Der henvises til bedenstående blanket på AAB's hjemmeside, som med fordel kan benyttes.

>>>> Blanket til klage over manglende overholdelse af husordnen.


K - Klubber

Omtale af beboerklubber, samt Regler for klubber. 

>>>>  Information om klubber

>>>> Regler for klubber

 
 

 


K - Køle- og fryseskabe                                                                                                                    Opdateret  19. marts 2017
 


Der hører ikke køle- og fryseskab, samt komfur med til lejlighederne.

Per 1. juli 2016 overgik køle- og fryseskab til beboerne Iht beslutning på afdelingsmødet den 23. September 2014.

Sammenlægningslejligheder.( 2 etager)  har aldrig haft køle- og fryseskab, samt komfur , som en del af lejemålet.

Reklamationsretten følger komfur og køle-fryseskab. Det fremgår af varslingsskrivelsen, hvornår køkken er ibrugtaget og komfur og køle-/fryseskab er leveret.

 

Ved reklamation skal følgende oplysninger findes frem:  Produktnummer, type- og serienummer, disse oplysninger findes på mærkeplade, på produktet.


 Brugsanvisninger til komfur, samt kølefryskab, leveret i forbindelse med Helhedsplanen

Komfur:
Der er leveret to forskllige typer komfur. Du finder din type på komfurets tyepeskilt.
Køle-fryskab:
 

L - Låse og nøglerLejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler, jf almenboligloven §24, stk.3

Du skal således selv sørge for den fornødne vedligeholdelse og fornyelse.


M - Maling  Køkken og sammenlægningsboliger                                                                         Opdateret 20171025
 
Maling køkken efter renovering

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Panel: Ral 9010, glans 5

Ral angiver farvekoden.
Der er anvendt maling af fabriktet Dyrup. De fleste fabrikater kan levere maling på grundlag af anførte RAL og glans.

 
Maling sammenlægningslejligheder  SB  91,101,113 og 131

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Panel: Ral 9010, glans 5

Ral angiver farvekoden.
Der er anvendt maling fra producenten Dyrup. De fleste fabrikater kan levere maling på grundlag af anførte RAL og glans.
enlightened
På afdelingsmødet den den 26. september 2017 er der truffet følgende beslutning vedr. maling:

 

Væg og lofter males fremover med:

 

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10

Bad og evt. gæste-toilet – væg og loft: Ral 9010, glans 25

 

Kvaliteten skal være Dyrup Robust eller lignende.
 
 

N- Nøglebrikker .                                                                                                                                                              9. Juli 2019

Afdelingens låsesystemet er i maj - juni måned 2019 delvist omstillet til elektronisk låsesystem, der skal benyttes følgende steder:
 • Adgang til kælder og i højhusene ved kørsel med elevator til kælder
 • Adgang til vaskeri 

Der udleveres 3 brikker til hver bolig - sort, blå og grøn.

Bor du i et af højhusene og har kælderrum i et af sikringsrummene skal du være opmræksom på, at det kun er den  sorte nøglebrik, der giver adgang til sikringsrummet.

Nøglebrikkerne giver kun adgang til dør i nord- og sydgavl i gen blok, samt kælderindgang i egen opgang/indgang/elevator til kælder i egen opgang. Du kan således ikke benytte nabopgangens kældernedgange. 

Ved misbrug af nøglebrik i henhold til husorden eller regler for vaskeriet vil der ske hel eller delvis inddragelse af husstandens nøglebrikker.

Nøglebrikker udleveres kun mod kvittering og accept af, at kvittering opbevares elektronisk i boligforeningens arkiv, samt at data vedr. brug af nøglebrikkerne kan opbevares og benyttes til konkret sagsbehandling, herunder udlevering til politiet. 


R - Rengøring af trapper og vaskeriOversigt over rengøring af trapper og vaskeri;

 

 • Du skal selv holde din entredør ren, samt ved entredøren og under måtten.
 • Fjernes måtten foretager rengøringsfirmaet også rengøring foran entredøren


 
Fra den 1. juni 2011:

Rengøring af trapper i opgange foretages torsdag.


Fra den 2. maj 2016 foretages rengøring efter følgende plan:

Blok Dag
Blok 24, SB 91-99 Mandag
Blok 23, SB 101-109 Tirsdag
Blok 22, SB 123-131 Onsdag
Blok 21, SB 113-121 Fredag

 

_________________________________________________________________

Pudsning af vinduer

 • 1. tirsdag i måneder med lige månedsnummer

Vaskeriet

Rengøring foretages følgende dage:

 • Tirsdag og fredag kl. 10.00 til 12.00

 
Vaskeriet er lukket i dette tidsrum, også hvis tirsdag eller fredag er en helligdag.R - Rygning


Rygeloven fra 2007 betyder, at der er generelt rygeforbud i opgange, kældre, lofter, klublokaler, mødelokaler, varmemesterkontor og vaskeri, samt tilhørende ind- og udgang.

Fremgår også af afdelingens husorden. >>>> HusordenR - Råderetsreglement

Indeholder regler for hvad du må og ikke må i din lejlighed. 


Boligforeningens generelle råderetreglement gælder med de ændringer, der fremgår af afdelingens supplemnet til AAB's standardråderetsreglement.  Reglerne er vedtaget på medlemsmødet den 11. maj 2010.T - Trapper og opgange  Enkelte  beboere har tendens til at benytte ejendommens trapper og opgange og kældre til opmagasinering af sko, møbler, affaldsposer, barnevogne, cykler m.v., men dette er forbudt ifølge brandsikringsbekendtgørelsen. Arealerne skal holdes ryddelige og må ikke bruges til oplagring af varer og affald.

Såfremt der opstår brand i ejendommen skal beboerne kunne komme ned ad den røgfyldte trappe uden at falde over opmagasinerede ting.
 
 
For de beboere, der ikke overholder reglerne har vi en udvidet beboerservice, hvor affald/effekter fjernes af ejendommens funktionærer. Du kommer til at betale for denne ydelse, hvor der beregnes min. en funktionærtime.

Effekter som fx barnevogne og klapvogne fjernes uden ansvar. Udleveres kun ved henvendelse i kontortiden.

Hent bekendtgørelsen i pdf-format (hentet fra Retsinformation den 5/2-2009):
 
 

T - TV  KabelTV                                                                                      Opdatere 23. November 2019

AAB afdeling 50 har eget antenneanlæg, der får leveret signalerne fra YouSee. Fra 1. april 2015 modtager du som standard YouSee's grundpakke.

Anlægget er bygget til standarden Docsis 3.0. Dette betyder, at du ikke kan modtager UHD(4K) kvalitet. Vises kun i HD kvalitet.

Du betaler for antenneanlæg og YouSee's grundpakke betales  via din boligafgift.

Ønsker du supplerende pakkeløsninger skal du kontakte YouSee. Supplerende pakkeløsninger betaler du direkte til YouSee.

Fejlmelding skal ske direkte til  YouSee .

Har du foretaget fejltilslutning af fx parabol-antenne eller har ødelagt antenenstik mv. kommer du selv til at betale omkostningerne.


>>>> Information om YouSee

Se TV-guiden og få overblik over dagens programmer. Tryk på YouSee TV Guiden.

   yousee - tv-guiden - ikon


YouSee er også leverandør af Bredbånd og Telefoni via antenneanlægget. Her skal du selv indgå aftale med YouSee.

I perioden fra den 6. Januar 2015 ombygges antenneanlægget fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg med henblik på, at standardpakken ændres fra den store pakke til den lile pakke. Der vil være mulighed for individuelt at tilkøbe en større pakke.


Der er vedtaget ny lovgivning på TV-området, således at muligheden for tvungen tislutning til en TV-pakke ophører. For vores vedkommende har lovgivningen virkning, når vores nuværende aftale med YouSee ophører i 2021/2022. Som bekendt finansierede YouSee ombygning af vores anlæg fra  sløjfeanlæg til stikledningsanlæg , således at vi kunne gå fra den store til den lille TV-pakke som standard.>>>> Se under B- Bredbånd

 V - Vagttelefon                                                                                                                                          Opdateret 20180921


     
Hvad gør jeg ved akutskade.    
 
 
Ved følgende akutte sager uden for normal arbejdstid kan vagttelefon kontaktes. Tjek først www.afd50.dk om der står noget under nyheder.
 
 • Rørbrud med udstrømmende vand
 • Vand fra loft i lejlighed.
 • Opstigende kloakvand
 • Alarm fra alarm i rørkasser køkken/depotrum. Tjek om der er vand/fugt.Hvis der ikke konstateres fugt, kan der lukkes for alarm og afdelingskontoret næste arbejdsdag. Husk der skal være fri adgang til inspektionslemme.
 • Ventilationsanlæg larmer voldsomt(fx fordi brandventilation er gået i gang) og mindst i en halv time. Tjek dog først om der er brand i bygningen.
   
Listen er udtømmende.
 
Ved henvendelse i andre situationer vil du få regningen på henvendelsen.
 
Vagttelefon:  VVS K. Holmgreen & Søn  3833 1196.
 
Der må fx ikke rettes henvendelse vedr.
 
 • Løbende vandhaner (Du kan lukke for hovedhanen)
 • Løbende toiletter (Du kan lukke for hovedhanen)
 • Stoppet afløb
 
Her retter du henvendelse til afdelingskontoret næste arbejdsdag.
___________________________________________________________
Ved indbrud.
 
Du skal kontakte dit forsikringsselskab vedr. afdækning. Har du ingen forsikring, står du selv stå for de pågældende udgifter.
 
Afdelingskontoret kontaktes næste arbejdsdag. Kvittering for anmeldelse til politiet skal femskaffes af hensyn til det videre forløb.
 
Brand
 
Ved større brand 112.
Du skal kontakte dit forsikringsselskab vedr. afdækning  og vedr. evt. midlertidig genhusning. Har du ingen forsikring står, du selv stå for de pågældende udgifter.
 


V - Vandmåler og fugtalarm                                                                                                                   Opdateret 20180114

I forbindelse med byggesagen opsættes vandmålere til koldt og varmt vand. Målerne aflæses elektronisk.

Betaling efter individuelt forbrug starter den 1. januar 2017..

Der betales samme pris for vamrt og koldt vand. Betaling for opvamrning af det varmevand sker som hidtil via varmeregnskabet.

Det er besluttet , at den enkelte beboere skal kunne se sit vand- og varmebrugerne på en web-site.

Vandmåleren viser antal m3 i de sorte feltet ført kommaet og liter i de tre røde felter efter kommaet.


Se vejledning vedr. adgang til vandmåler, fugtalarm og lejlighedens hovedhaner.
Lidt information om vand:

Vandpris i Københavns kommune 2016: 37,49 kr. per m3.

AAB afdeling 50 bruger i gennemsnit 80- 90 m3 vand i døgnet inkl vand til vaskeri .

Vi  har har set eksempler på, at et løbende toilet kan medføre et merforbrug på 20 m3 i døgnet
 V - Vaske og opvaskemaskine                                                                                                         Opdateret 201701030

Opsætning af vaske- eller opvaskemskine i køkken, bad eller gæstetoilet kræver tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.  Installationen skal godkendes og du skal have en ansvarsforsikring.

Du kan læse yderligere i afdelingens husorden og på ansøgning om tilladelse.

Når afdelingsbestyrelsen har modtaget den udfydlte blanket, vil afdelingens VVS-installatør tjekke om der er foretaget lovlig tilslutning/installation. Udgifter til kontrollen dækkes af afdelingen. Hvis installation ikke er lovlig, og der derfor skal foretages yderligere kontrol, kommer du selv til at betale udgifterne til den efterfølgende kontrol.

 
                                                                                                        


V - Varmemålere og varmeregnskab

Målerne i AAB afdeling 50 er elektroniske målere, der fjernaflæses
Varmeregnskabet følger kalenderåret og omdeles inden udgangen af april måned.Betjeningsvejledning til Minometer M6/M7 - opsat i efteråret 2016:.

>>>> Betjeningsvejledning


Pas på dine målere - du kommer selv til at betale, hvis de bliver slået af!


V - Vaskeri                                                                                                                                                       9. juli 2019
 

Åbningstider

Dagligt kl. 05.00 til 21.59.
Tirsdag og fredag åbnes først  kl. 10.00  grundet rengøring.
 

Sidste vask skal være afsluttet 21.59. Du får ikke lov til at starte maskinen, hvis den ikke
kan blive færdig. Tørretumblerne kan benyttes til 22.45. Husk! Du kan ikke komme ind i
vaskeriet efter kl. 22.00, så du er nødt til at blive i vaskeriet til tøjet er tørt.

Der er også lukket i det nævnte tidsrum. hvis tirsdag og fredag er en helligdag.

Vaskeriet er lukket den 31. december og den 1. januar.

Vaskeriet er videoovervåget.
 
>>>> Regler for brug af vaskeriet vedtaget på afdelingsmødet den 22. september 2011

 
   

Adgang og brug
Vaskeriet er kun til brug for beboerne. Må eksemplevis ikke benyttes til vask for venner og bekendte eller erhvervsmæssigt.


Vaskeriet må kun benyttes af børn, der er fyldt 16 år. Overholdes reglen ikke vil vasken blive afbudt.

ADgang til vaskeriet sker ved hjælp af nøglebrikker til afdelingens låsesystem. Brug af vaskemaskinerne kræver særsklite vaskebrikker.


Der er rygeforbud i hele vaskeriet
Kun personer, der vasker må opholde sig i vaskeriet.

 
   


Reservation
Vaskemaskine 1 , 2, 6 og 7 kan reserveres på forhånd. Maskinerne kan reserveres til brug i 2 timer i intervaller a 2 timer. Fx fra 8 til 10, 12 til 14 osv.

Maskine 1 og 2  er til 7 kg tøj, mens maskinerne 6 og 7 er til 11 kg. tøj.

Bestilte maskiner skal været taget i brug i løbet af 15 minutter efter bestillingstidspunktet ellers bortfalder reservation.

Fra den 23. December 2015 er det kun maskine 1 og 2 , der ikke er bestillingsmaskine. Maskine 5, 6 og 7 er 11 kg. maskine, mens de øvrige er 7 kg. maskiner.  

Fra den 1 januar 2015 kan reservation ske via web- booking. Se den udleverede vejledning med brugerid og adgangskode.

 
   Priser fra 1. januar 2012

 • Almindelige vask 14 kr. - stor maskine (11 kg.) 23 kr.
 • Kogevask 16 kr. - stor maskine  (11 kg) 26 kr.

Prisen er inkl. vaskepulver og skyllemiddel

 • Tillæg for forvask 1 kr.
 • Tørretumbler 0,50 kr per minut
 • Strygerulle 0,20 kr.per minut

  1. april 2008 er der anskaffet et nyt betalingssystem, samt en stor vaskemaskine (11 kg).
   

V - Vedligeholdelsesreglement                                                                                                           3. januar 2017

Vedligeholdelsesregmentet er vedtaget på afdelingsmødet den 6. november 2012.

På det ekstraodinære afdelingsmøde den 22. maj 2013 er følgende ændring belsuttet vedr punkt. 06.03:

Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid eller afdelingens standardfarve lysegrå i hele lejligheden)

Afdelingsmødet har den 23. september 2014 besluttet følgende tillæg til vedligeholdelsesreglementet:
 

"Komfur, samt køle- og fryseskab, udgår af lejemålet ved ibrugtaging af nyt køkken i forbindelse med Helhedsplanen.

Komfur, samt køle- og fryseskab, overgår til beboerens ejendom.

Reparationer er herefter afdelingen uvedkommende. "
 

Herudover blev der truffet beslutning omkring forhold vedr. de nye køkkener samt samlægningsbolger , som bestyrelsen fik bemyndeligelse til at indarbejde i vedligeholdelsesreglementet. jf afdelingsmødet 23. september 2014. SKal være i overensttemse med aflevering fra byggesagen. Reparationer foretages i garanti og reklamationsperioden i det omfang skaden er omfattet af bestemmelserne.

På afdelingsmødet er der den 26. september 2017 truffet følgende belsutning vedr. maling:


 

Væg og lofter males fremover med:

 

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10

Bad og evt. gæste-toilet – væg og loft: Ral 9010, glans 25

 

Kvaliteten skal være Dyrup Robust eller lignende.


 


 

V - Ventilation         

i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen har afdelingen fået installeret et ventilatilationsanlæg med indblæsning og udsugning. 

Varmen fra udsugningsluften genanvendes til at varme indblæsningsluften op. Herudover tilføres i nødvendigt omfang varme fra varmeanlægget.

indblæsning sker i stue og værelser, mens udsugning sker gennem køkkenets emfang og udsugningsventiler i badeværelse og evt. gæstetoilet.

Empfang

Emfanget erstatter køkkenets gamle udsugningsventiler. Hvis der er meget damp mv ved din madlavning, skal du som hidtil sørger for  udluftning.

Indblæsningsventiler - sort støv

indblæsningen bevirker, at der skabes lufthvirvler som får stuens/værelset støv til at sætte sig på de hvide indblæsningsventilerne. Kan fjernes med en støvkost eller støvsuger.


 
OBS

Du må ikke blokere indblæsning- eller udsugningsventiler. Du må heller ikke ændre på indstillingen. Hver enkel ventils indstillinger et noteret i en journal.

Ved blokering af ventiler eller ændring af indstillinger vil du komme til at betale for fejlrettelse. Du vil også komme til at betale for fejlsøgning, såfremt dine handlinger har skabt ubalance i ventilationsanlægget.

Hver mandag kl. 10 foretages test af brandventilationen. Dette kan give en smule støj.


 

 


V - Vinduer


I perioden november 2000 til april 2001 blev afdelingens vinduer og døre udskiftet med træ/alu vinduer og døre. Der er tale om et Ideal/Combi-vindue,

Der må ikke bores huller i alu-beklædningen på vinduer og døre. Du kommer til at betale for alu-beklædning, der er boret huller i/ødelagt.

Se funktions- og vedligeholdelsesvejledning for  træ-/aludøre og vinduer. Udleveres ved indflytning.

I forbindelse med helhedsplanen (2014-2016) er altandøre udskiftet med døre i køkkenparti.

Beskrivelse af de nye foldedøre findes under <<<<  F - Foldedør.

 

  V - Vinduer - stuevinduer

 

Det store stuevindue er ikke beregnet til at stå åbent. Børne- /vendesikringen er ikke beregnet til at holde vinduet og vil blive ødelagt.

Både det lille vindue i stuen og det store vindue i stuen har en friskluftåbning, hvor man ved hjælp af håndtaget kan låse vinduet i en position, hvor der kan komme frisk luft ind.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk