Boligforeningen AAB Afd. 50

Info fra A - Å

Indholdsfortegnelse


A - Affald

A - Altaner

B - Beboerhus

B - Boligtyer og vejledende tegninger

B - Bore- og banketider

B - Bredbånd

B - Brevkasseanlæg

F - Foldedør til altan

F - Fugtalarm rørkasser

F - Fugtskader

G - Grill

G - Gulve, vedligeholdelse

H - Husorden og råderet - regler AAB Afdeling 50

I - Info- og velkomstbrochure

I - Internet (Bredbånd)

K - Klager over manglende overholdelse af husordenen

K - Klubber​

K - Køle- og fryseskabe​
 L - Låse og nøgler

M - Maling  Køkken og sammenlægningsboliger

N- Nøglebrikker​

P - Parkering i AAB afdeling 50

R - Rengøring af trapper og vaskeri

R - Rygning

R - Råderetsreglement

T - Trapper og opgange

T - TV  KabelTV

S - SMS service

V - Vagttelefon

V - Vandmåler og fugtalarm​

V - Vaske og opvaskemaskine​

V - Varmemålere og varmeregnskab

V - Vaskeri​

V - Vedligeholdelsesreglement​

V - Ventilation

V - Vinduer

V - Vinduer - stuevinduer

A - Affald
Fremtiden og brug af miljøskurerne ved grusparkeringspladsen afventer afklaring med kommunen. Det har ikke været muligt af få en midlertidig løsning.

Der findes papir og pap container ved SB 99, SB 109 ved parkeringspladsen forAn vaskeriet. Der finden beholdere til bio-affald ved sb 99 og SB 109. Der findes batteribeholdere ved SB 99 og SB 109.

bortskaffelse af hårde hvidevarer og større elektronisk aftales med varmemesterkontoret.må ikke henstilles i kælder.
 
Miljø farligt affald - ikke gældende.
Miljøstationen ved vaskeribygningen.

Åbningstider:

kl. 07.00 til 22.00.

Kortet må ikke udlånes til børn. Husk, der kan være kemikalier på miljøstationen.

Oversigt over miljøfarligt affald, der skal afleveres på Miljøstationen - for din og dine børns skyld:
 •     Neglelak
 •     Fugemasse
 •     Malingpeolieit
 •     Hårfjerningsmidler
 •     Brintoverilte
 •     Afkalkningsmidler
 •     Ukrudtsmidler
 •     Benzin
 •     Ovnrens
 •     Myggebalsam
 •     Frostvæske
 •     Hårfarve
 •     Lavenergipærer
 •     Batterier
 •     Spraydåser
 •     Kviksølvtermometre
 •     Lysstofrør
 •     Barometre med kviksølv
 •     Solarierør
 •     PC'er og printere
 •     TV- og radioapparater
 •     Små-elapparater

Blade, aviser og reklamer

Skal afleveres i aviscontainerne.


Placering:

Sjælør Boulevard 99
Sjælør Boulevard 109
Sjælør Boulevard 121 v/indkørslen
Sjælør Boulevard 131 v/kældernedgang

Der må ikke anbringes papkasser, affaldsposer eller andet affald i forbindelse med aviscontainerne. Vil medføre krav om betaling for fjernelse.


    
Papkasser, storskrald o.lign.

Papkasser, glas og storskrald må ikke smides i affaldsskakten, men skal afleveres i skralderummet.

Skralderummet findes i nordgavlen i den enkelte blok. Affald må ikke hensættes foran skralderummet eller ved aviscontainerne. Vil medføre krav om betaling for fjernelse.
 

Trapper - affald mv. i trapper og afgange.

Omtales særskilt sammen med opbevaring af effekter i opgange  mv.

Se under T - Trapper og opgange 

A - Altaner                                               Opdateret 20160611
Følgende er gældende vedrørende altaner:

Bl.a. for at undgå skader på bygningens klimaskærm:

Det er kke tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton.

Der må ikke sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

Af hensyn til sikkerheden gælder:

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.

Af hensyn til dine naboer og fælleskabet gæder:

at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

    
Se uddrag af husorden vedr. altaner. Vedtaget på afdelingsmødet 23. september 2014.

Bemærk. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at sætte effekter op, som går over gelænderet. Da altanerne er meget åbne kan der være behov for en form for læ. Der vil på afdelingsmødet fremkomme forslag om mulighed for for opsætning af læ-hegn og parasol. Intet må dog skrues fast i facadeelemneter eller altanens fiberbeton.

På afdelingesmødet den 29. september 2016 blev reglerne for opsætning af læhegn vedtaget, som en en ændring til den gældende husorden:

Følgende fremgår af punkt 4 under altaner og altanelementer:

4.10. Der må opsættes læhegn i form af en ramme af mørk pileflet i altanens gavle i en max. højde på 180 cm. Skal være sikkert fastgjort med fx plasticstrips.
 
Se under H - Husorden og råderet

B - Beboerhus                         Opdateret  20200214Udlejningsdelen af bebeoerhuset - Salen - har plads til 48 spisende gæster.

Information om Beboerhuset er samlet på en særskilt side.


 
Information om beboerhuset

B - Boligtyper og vejledende tegninger                            18. marts 2018Afdelingen har følgende boligstørrelser:
Boliger  i to etager -  oprettet i forbindelse med helhedsplanen , benævnes sammnlægningsboliger.
Befinder sig i blokkenes sydgavle
4 stk 2 vær og 8 stk 3 vær. 
1 vær. 2 stk.
2 vær. 38 stk.
3 vær . 134 stk.
4 vær.  62 stk.
5 vær. 14 stk.

Du kan ved klik på  Boligplaner og tegninger hoppe til en beskrivelse af de enkelte lejligheder med tilhørende tegning, samt en tegning over deres placering i bebyggelsen.

I boligbasen kan du se eksempler på priser mv.  >>>> Boligbasen - AAB

 
Situationsplan over bebyggelsen i 2017:
Situationsplan over bebyggelsen (24.5 Kb)
Oversigt over boligtyper og deres placering


Du kan under boligplaner og tegninger finder boligtype/ tegningsnummer, samt hvor de enkelte boliger er placeret. Du skal bruge boligtype/ tegningsnummer hvis du vil se 3D billede eller tegning af den enkel vejledningstype. De anførte tegninger/ mål er kun vejledende. Skal du bruge information om mål, skal du foretage en konkret opmåling.
Boligplaner og tegninger (5.2 Mb)
Boligtype Tegning nr. Antal rum
A T01 2
B T07 1
C1 T10 3
D T09 2
E T06 2
F T02 2
G T03 3
H T05 3
J T08 4
K1 T11 4
L1 T12 5


3 D tegning af boligtyper.  Kun vejledende.
 Tegning af boligtyper.  Bemærk mål er kun vejledende.
Billeder fra en lejlighedEfterfølgende kan du se billeder fra en lejlighed i AAB afdeling 50.

Bortset fra 1 og 2 vær lejligheder er stue og køkken ens uanset lejlighedens størrelse. Dette gør sig også gældende for gang og placering af værelser og toiletter. Dette gælder dog ikke lejligheder i 2 etager.

Den viste lejlighed er klargjort til  indflytning. men mangler rengøring efter håndværkere.
Billeder fra lejlighed i afdeling 50 (0.9 Mb)

B - Bore- og banketiderDet er vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Nogle lyder høres meget tydeligt af de øvrige beboere. Derfor er det også nødvendigt med nogle begrænsninger i bore- og bankelyde.

Bore- og banketider:                                                                                           
 
Mandag til Fredag kl. 07.00 til kl. 19.30
Lørdag til Søndag kl. 10.00 til kl. 17.00


Der skal tages hensyn til de øvrige beboere. Konstant boring og bankning  i det tilladte tidsrum  må kun foretages umiddelbart i forbindelse med indflytning

B - Bredbånd.                                                             19. December 2019


 

Se under I - Internet

B - BrevkasseanlægDer er oprettet en særskilt informationsside om brevkasseanlæg i AAB afdeling 50.

Du kan læse om:
 •     Nej tak til reklamer
 •     Kan jeg få bragt post til døren
 •     Skån miljøet og få reklamerne elektronisk
 •     Regler for brevkaseanlæg i AAB afdeling 50
>>>Brevkasseanlæg

F - Foldedør til altan                                                                 Opdateret 20160216


Foldedøren til altanen er dansk produceret og af mærket Lacuna.

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning kan hentes her:
Lacuna foldedør - betjenings- og vedligeholdelsesvejledning (5.6 Mb)

F - Fugtalarm rørkasserSe under Vandmåler

F - FugtskaderFugtskader i AAB afdeling 50 skyldes erfaringsmæssigt manglende udluftning, tilstopning af ventilationsventiler  eller manglende varme.

 

Yderligere information:
Fugtskader og skimmelsvamp (0.1 Mb)

G - Grill                                                                    20191214Brug af grill på altaner.
Brug af grill på altanen er ikke tilladt , da det kan ovære til gene for de øvrige beboere.

Brug i stedet ovnens grill.


Brug af grill på de grønne områder.  

Du må gerne brug grill på de grønne områder.

Der er i forbindelse med helhedsplanen opsat gril ved legepladsen ( 2 steder) og  bag ved det bagerste højhus. Brugen af sidst nævnte grill skal afpasses til vindretningen af hensyn til beboerne i højhuset.


Tag hensyn til de øvrige beboere og ryd op efter dig. Tag hensyn til beplantningen, den kan ikke tåle åben ild eller varm aske.

Grill herunder engangsgril må ikke efterlades varme. Engangsgrill og andet affald skal fjernes efter brug.
 

G - Gulve, vedligeholdelse                            Opdateret 20160214Vedligeholdelse af gulve, herunder gulve i de nyrenoverede køkkener
 

Generelt

Junckers færdiglakerede parketgulve er påført en slidstærk polyurethan lakbehandling så de
er klar til brug efter installation.

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væskespild,
bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.
 
 

Rengøring:


Daglig/Ugentlig
Støvsug eller tør gulvet over så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres
med Junckers Gulvsæbe. Brug en hårdt opvredet klud/moppe eller en sprayflaske i
kombination med en poleremaskine med en blød rondel eller en Rotowash-maskine.
Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.
 
Vigtigt!
Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller
moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så
trægulvet ikke skades.

 

Vedligeholdelse:

 
Før lakering

Før lakeringen skal gulvet renses for rester af Junckers Gulvsæbe med Junckers GulvRens.
Eventuelle knaster og småskader bør udkittes med Junckers Kitpulver.
Rengøring og mellemslibning sikrer, at det efterfølgende laklag opnår optimal hæfteevne.
Voks eller polish behandlede gulve skal altid maskinafslibes før lakering foretages.

Vigtigt!
Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages.

Efter lakering
 
Overhold altid anbefalinger om tørretid og ibrugtagning. Afdækning og eventuel pålægning
 
Kilde: Junckers brugsanvisning: G 4.0 Overfladebehandling / plejemidler
Rengøring og vedligeholdelse

Du kan hente information hos fx www.junkers.dk eller andre leverandører.

H - Husorden og råderet - regler AAB Afdeling 50   ajourført 20190703


Husorden 20180925 - Gældende (0.7 Mb)


Tidliger husordner (Ikke længere gældende):
Husorden 20170926 - ikke længere gældende (0.7 Mb)
Husorden 2016 20160929 - ikke længere gældende (51.2 Kb)


Her finder du gældende råderetskatalog:

 
Husorden og råderet i AAB afdeling 50 fra 2015 - Kun råderet er gældende (0.2 Mb)

I - Info- og velkomstbrochureTil brug for den der vil vide noget om AAB afdeling 50, har vi udarbejdet en informations- og velkomstbrochure.

Brochuren udleveres til nyindflyttere.


Den tilgængelige version er  ikke tilrettet med oplysning om, at Cityparkering foretager parkeringskontrol.

Ved ind- og udflytning kan du få en midlertidig parkeringstilladelse ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen i kontortiden.
Velkommen i AAB afdeling 50 - 2020 (0.6 Mb)
Historisk velkomstbrochure fra 2007. Ikke længere gældende:
Info- og velkomstbrochure (version 2007) (1.1 Mb)

I - Internet (Bredbånd)                                                    19. december 2019Der er mulighed for at købe sig til adgang til internet (bredbåndforbindelse) via afdelingens antenne-system.

 Du skal tilmelde dig og betale til
Evt. spørgsmål om priser og rådgivning skal rettes til den pågældende leverandør.

YouSee har et fordelsprogram som man bl.a. kan opnå ved både at have grundpakken til TV og bredbåndsforbindelse hos YouSee. Informtation herom må hentes hos YouSee.

Antenneanlægget er bygget til standard Docsis 3.0. Dette betyder, at du max kan opnå hastigheder på 300Mbit/30Mbit, uanset hvilke hastigheder din udbyder tilbyder.

 


 

K - Klager over manglende overholdelse af husordenenKlager over manglende overholdelse af husordenen sendes til afdelingsbestyrelsen.

Der henvises til nedenstående  blanket på AAB's hjemmeside, som med fordel kan benyttes.
Blanket til klage over manglende overholdelse af husordnen. (0.2 Mb)

K - KlubberOmtale af beboerklubber, samt Regler for klubber.

Se siden for Klubber

 

K - Køle- og fryseskabe                                                      Opdateret  19. marts 2017Der hører ikke køle- og fryseskab, samt komfur med til lejlighederne.

Per 1. juli 2016 overgik køle- og fryseskab til beboerne Iht beslutning på afdelingsmødet den 23. September 2014.

Sammenlægningslejligheder.( 2 etager)  har aldrig haft køle- og fryseskab, samt komfur , som en del af lejemålet.

Reklamationsretten følger komfur og køle-fryseskab. Det fremgår af varslingsskrivelsen, hvornår køkken er ibrugtaget og komfur og køle-/fryseskab er leveret.
 
Ved reklamation skal følgende oplysninger findes frem:  Produktnummer, type- og serienummer, disse oplysninger findes på mærkeplade, på produktet.

Brugsanvisninger til komfur, samt kølefryskab, leveret i forbindelse med Helhedsplanen

Komfur:
Der er leveret to forskllige typer komfur. Du finder din type på komfurets tyepeskilt.
Voss komfur ELK13030HV (0.7 Mb)
Voss komfur ELKHV13039HV (0.7 Mb)
Køle-fryseskab:
Electrolux EN4015MOV (0.5 Mb)

L - Låse og nøglerLejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler, jf almenboligloven §24, stk.3

Du skal således selv sørge for den fornødne vedligeholdelse og fornyelse.

Afdelingen har elektronisk nøglesystem til bl.a. kælder og vaskeri. Se under N - Nøglebrikker,

M - Maling  Køkken og sammenlægningsboliger            20171025  Maling køkken efter renovering

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Panel: Ral 9010, glans 5

Ral angiver farvekoden.
Der er anvendt maling af fabriktet Dyrup. De fleste fabrikater kan levere maling på grundlag af anførte RAL og glans.
 
Maling sammenlægningslejligheder  SB  91,101,113 og 131

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Panel: Ral 9010, glans 5

Ral angiver farvekoden.
Der er anvendt maling fra producenten Dyrup. De fleste fabrikater kan levere maling på grundlag af anførte RAL og glans.


På afdelingsmødet den den 26. september 2017 er der truffet følgende beslutning vedr. maling:
 

Væg og lofter males fremover med:

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Bad og evt. gæste-toilet – væg og loft: Ral 9010, glans 25

Kvaliteten skal være Dyrup Robust eller lignende.

N- Nøglebrikker                                        19. December 2019Afdelingens låsesystemet er i maj - juni måned 2019 delvist omstillet til elektronisk låsesystem, der skal benyttes følgende steder:
 •     Adgang til kælder og i højhusene ved kørsel med elevator til kælder
 •     Adgang til vaskeri 


Der udleveres 3 brikker til hver bolig - sort, blå og grøn.

Bor du i et af højhusene og har kælderrum i et af sikringsrummene skal du være opmræksom på, at det kun er den  sorte nøglebrik, der giver adgang til sikringsrummet.

Vaskeriet: Den sorte nøglebrik og kun denne giver adgang til vaskeriet og kan bruges til vaskeriets bestillingssystem.

Nøglebrikkerne giver kun adgang til dør i nord- og sydgavl i din  blok, samt kælderindgang i egen opgang/indgang/elevator til kælder i egen opgang. Du kan således ikke benytte nabopgangens kældernedgange. 

Ved misbrug af nøglebrik i henhold til husorden eller regler for vaskeriet vil der ske hel eller delvis inddragelse af husstandens nøglebrikker.

Nøglebrikker udleveres kun mod kvittering og accept af, at kvittering opbevares elektronisk i boligforeningens arkiv, samt at data vedr. brug af nøglebrikkerne kan opbevares og benyttes til konkret sagsbehandling, herunder udlevering til politiet.

P - Parkering             Der kræves parkeringslicens på at parkere på de fleste af afdelingens parkeringspladser. Der findes nogle gæsteparkeringspladser i områdedet mellem lavhusene og Sankt Annæ Gymnaioun (Indkørslen til Københavns åbne Gymnasium).

Københavns kommune har indført parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard.
Alt om parkering i AAB afdeling 50

R - Rengøring af trapper og vaskeriOversigt over rengøring af trapper og vaskeri;
 
 •     Du skal selv holde din entredør ren, samt ved entredøren og under måtten.
 •     Fjernes måtten foretager rengøringsfirmaet også rengøring foran entredøren


Fra den 1. juni 2011:

Rengøring af trapper i opgange foretages torsdag.

Fra den 2. maj 2016 foretages rengøring efter følgende plan:
 
Blok Dag
Blok 24, SB 91-99 Mandag
Blok 23, SB 101-109 Tirsdag
Blok 22, SB 123-131 Onsdag
Blok 21, SB 113-121 Fredag
 

Pudsning af vinduer
 •     1. tirsdag i måneder med lige månedsnummer

Vaskeriet

Rengøring foretages følgende dage:
 •     Tirsdag og fredag kl. 10.00 til 12.00
Vaskeriet er lukket i dette tidsrum, også hvis tirsdag eller fredag er en helligdag.

R - RygningRygeloven fra 2007 betyder, at der er generelt rygeforbud i opgange, kældre, lofter, klublokaler, mødelokaler, varmemesterkontor og vaskeri, samt tilhørende ind- og udgang.

Fremgår også af afdelingens husorden. >>>> Husorden

R - RåderetsreglementIndeholder regler for hvad du må og ikke må i din lejlighed. 


Boligforeningens generelle råderetreglement gælder med de ændringer, der fremgår af afdelingens supplemnet til AAB's standardråderetsreglement.  Reglerne er vedtaget på medlemsmødet den 11. maj 2010.
Afdelingens supplement til AAB's standardråderetsreglement (Vedtaget på afdelingsmødet 11. maj 2010) (0.1 Mb)

S - SMS service.                                                             20191213

 
Du har ved tilmelding til SMS- service mulighed for at få en SMS fra AAB afdeling 50  eller AAB, hvis der er information om vigtige hændelser. Det kan være om møder, driftsmæssige problemer mv.

Til- og afmelding til SMS- service
 

T - Trapper og opgange  


Enkelte  beboere har tendens til at benytte ejendommens trapper og opgange og kældre til opmagasinering af sko, møbler, affaldsposer, barnevogne, cykler m.v., men dette er forbudt ifølge brandsikringsbekendtgørelsen. Arealerne skal holdes ryddelige og må ikke bruges til oplagring af varer og affald.
 
Såfremt der opstår brand i ejendommen skal beboerne kunne komme ned ad den røgfyldte trappe uden at falde over opmagasinerede ting.
 
 
For de beboere, der ikke overholder reglerne har vi en udvidet beboerservice, hvor affald/effekter fjernes af ejendommens funktionærer. Du kommer til at betale for denne ydelse, hvor der beregnes min. en funktionærtime.
 
Effekter som fx barnevogne og klapvogne fjernes uden ansvar. Udleveres kun ved henvendelse i kontortiden.
 
Hent bekendtgørelsen i pdf-format (hentet fra Retsinformation den 5/2-2009):
Brandsikringsbekendtgørelsen af 6/5-1983 (gældende per 5/2-2009) (43.5 Kb)

T - TV  KabelTV                                                              22. januar 2020


Information om KabelTV-anlægget , samt fra- og tilmelding af YouSee's grundpakke finder du her: KabelTV-anlægget

Information om internet via antenneanlægget findes under I - Internet ( bredbånd)

 

V - Vagttelefon                                                  Opdateret 20180921

     
Hvad gør jeg ved akutskade.    
 
 
Ved følgende akutte sager uden for normal arbejdstid kan vagttelefon kontaktes. Tjek først www.afd50.dk om der står noget under nyheder.
 
 •     Rørbrud med udstrømmende vand
 •     Vand fra loft i lejlighed.
 •     Opstigende kloakvand
 •     Alarm fra alarm i rørkasser køkken/depotrum. Tjek om der er vand/fugt.Hvis der ikke konstateres fugt, kan der lukkes for alarm og afdelingskontoret næste arbejdsdag. Husk der skal være fri adgang til inspektionslemme.
 •     Ventilationsanlæg larmer voldsomt(fx fordi brandventilation er gået i gang) og mindst i en halv time. Tjek dog først om der er brand i bygningen.
     

Listen er udtømmende.
 
Ved henvendelse i andre situationer vil du få regningen på henvendelsen.
 
Vagttelefon:  VVS K. Holmgreen & Søn  3833 1196.
 
Der må fx ikke rettes henvendelse vedr.
 
 •     Løbende vandhaner (Du kan lukke for hovedhanen)
 •     Løbende toiletter (Du kan lukke for hovedhanen)
 •     Stoppet afløb

 
Her retter du henvendelse til afdelingskontoret næste arbejdsdag.
___________________________________________________________
Ved indbrud.
 
Du skal kontakte dit forsikringsselskab vedr. afdækning. Har du ingen forsikring, står du selv stå for de pågældende udgifter.
 
Afdelingskontoret kontaktes næste arbejdsdag. Kvittering for anmeldelse til politiet skal femskaffes af hensyn til det videre forløb.
 
Brand
 
Ved  brand ring 112.
Du skal kontakte dit forsikringsselskab vedr. afdækning  og vedr. evt. midlertidig genhusning. Har du ingen forsikring står, du selv stå for de pågældende udgifter.

V - Vandmåler og fugtalarm                                         20180114I forbindelse med byggesagen opsættes vandmålere til koldt og varmt vand. Målerne aflæses elektronisk.

Betaling efter individuelt forbrug starter den 1. januar 2017..

Der betales samme pris for varmt og koldt vand. Betaling for opvamrning af det varme vand sker som hidtil via varmeregnskabet.

Det er besluttet , at den enkelte beboere skal kunne se sit vand- og varmebrugerne på en web-site.

Vandmåleren viser antal m3 i de sorte feltet ført kommaet og liter i de tre røde felter efter kommaet.


Se vejledning vedr. adgang til vandmåler, fugtalarm og lejlighedens hovedhaner.
Lidt information om vand:

Vandpris i Københavns kommune 2016: 37,49 kr. per m3.

AAB afdeling 50 bruger i gennemsnit 80- 90 m3 vand i døgnet inkl vand til vaskeri .

Vi  har har set eksempler på, at et løbende toilet kan medføre et merforbrug på 20 m3 i døgnet
Vand- og fugtmåler (0.1 Mb)

V - Vaske og opvaskemaskine                                       201701030Opsætning af vaske- eller opvaskemskine i køkken, bad eller gæstetoilet kræver tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.  Installationen skal godkendes og du skal have en ansvarsforsikring.

Du kan læse yderligere i afdelingens husorden og på ansøgning om tilladelse.

Når afdelingsbestyrelsen har modtaget den udfydlte blanket, vil afdelingens VVS-installatør tjekke om der er foretaget lovlig tilslutning/installation. Udgifter til kontrollen dækkes af afdelingen. Hvis installation ikke er lovlig, og der derfor skal foretages yderligere kontrol, kommer du selv til at betale udgifterne til den efterfølgende kontrol.
Ansøgning om tilladelse til installation af hårde hvidevarer v 2017 jan (0.1 Mb)

V - Varmemålere og varmeregnskabMålerne i AAB afdeling 50 er elektroniske målere, der fjernaflæses
Varmeregnskabet følger kalenderåret og omdeles inden udgangen af april måned.

Ventilationsanlæggets indblæsningsvetiler i stue og værelser tilfører lejligheden ca. 20 grader varm luft. Dette betyder fx. at termostaten typisk skal stå over 3 for at radiatoren bliver varm. 


Betjeningsvejledning til Minometer M6/M7 - opsat i efteråret 2016:
Betjeningsvejledning (0.7 Mb)
Pas på dine målere - du kommer selv til at betale, hvis de bliver slået af!

V - Vaskeri                                                                                 20. december 2019 


Nyt fra 20. december 2019

Vaskeriet er placeret i tilknytning til beboerhuset.


Åbningstider:


Mandag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag : kl. 6.00 til 22.00
Tirsdag og fredag: kl. 10 til 22.00.

Det er muligt at bruge tørretumlerne til kl. 22.45 såfremt man bliver i vaskeriet efter kl. 22.00. Vaskeriet aflåses kl. 22.00  og skal være forladt kl. 23.00.

Se information om vaskeriet under Vaskeriet

 
 

V - Vedligeholdelsesreglement                                            3. januar 2017Vedligeholdelsesregmentet er vedtaget på afdelingsmødet den 6. november 2012.

På det ekstraodinære afdelingsmøde den 22. maj 2013 er følgende ændring belsuttet vedr punkt. 06.03:

Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid eller afdelingens standardfarve lysegrå i hele lejligheden)

Afdelingsmødet har den 23. september 2014 besluttet følgende tillæg til vedligeholdelsesreglementet:
 

"Komfur, samt køle- og fryseskab, udgår af lejemålet ved ibrugtaging af nyt køkken i forbindelse med Helhedsplanen.

Komfur, samt køle- og fryseskab, overgår til beboerens ejendom.

Reparationer er herefter afdelingen uvedkommende. "
 

Herudover blev der truffet beslutning omkring forhold vedr. de nye køkkener samt samlægningsbolger , som bestyrelsen fik bemyndeligelse til at indarbejde i vedligeholdelsesreglementet. jf afdelingsmødet 23. september 2014. SKal være i overensttemse med aflevering fra byggesagen. Reparationer foretages i garanti og reklamationsperioden i det omfang skaden er omfattet af bestemmelserne.

På afdelingsmødet er der den 26. september 2017 truffet følgende belsutning vedr. maling:

 
Væg og lofter males fremover med:

Loft:   RAL 9010, glans 5
Væg:  Ral 9010, glans 10
Bad og evt. gæste-toilet - væg og loft: Ral 9010, glans 25

Kvaliteten skal være Dyrup Robust eller lignende.
Vedligeholdelsesreglement - bilag, beskrivelse afdelingens forhold 20130923 (0.4 Mb)
Vedligeholdelsesreglement - Bilag , beskrivelse af afdelingens forhold 20121106 * ikke gældende* (0.6 Mb)

V - Ventilation.                                                                            22. september 2020i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen har afdelingen fået installeret et ventilatilationsanlæg med indblæsning og udsugning. 


Varmen fra udsugningsluften genanvendes til at varme indblæsningsluften op. Herudover tilføres i nødvendigt omfang varme fra varmeanlægget.

Indblæsning sker i stue og værelser, mens udsugning sker gennem køkkenets emfang og udsugningsventiler i badeværelse og evt. gæstetoilet.

Empfang

Emfanget erstatter køkkenets gamle udsugningsventiler. Hvis der er meget damp mv ved din madlavning, skal du som hidtil sørger for  udluftning, fx ved at åbne døren til altanen ( eller vinduet, hvis du ikke har udgang til altan  i køkkenet)

Du skal sørge for  regelmæssig rengøring af filtret.


Indblæsningsventiler - sort støv

indblæsningen bevirker, at der skabes lufthvirvler som får stuens/værelset støv til at sætte sig på de hvide indblæsningsventilerne. Kan fjernes med en støvkost eller støvsuger.

Udluftningsventiler i badeværelse og gæstetoilet

Må ikke blokeres og skal rengøres regelmæssigt.

Se vejledningen om ventilation:

Beboervejledning - ventilation og emfang 2019-9
 

OBS

Du må ikke blokere indblæsning- eller udsugningsventiler. Du må heller ikke ændre på indstillingen. Hver enkel ventils indstillinger et noteret i en journal.

Ved blokering af ventiler eller ændring af indstillinger vil du komme til at betale for fejlrettelse. Du vil også komme til at betale for fejlsøgning, såfremt dine handlinger har skabt ubalance i ventilationsanlægget.

Hver mandag kl. 10 foretages test af brandventilationen. Dette kan give en smule støj.
 

V - Vinduer


I perioden november 2000 til april 2001 blev afdelingens vinduer og døre udskiftet med træ/alu vinduer og døre. Der er tale om et Ideal/Combi-vindue,
 
Der må ikke bores huller i alu-beklædningen på vinduer og døre. Du kommer til at betale for alu-beklædning, der er boret huller i/ødelagt.
 
Se funktions- og vedligeholdelsesvejledning for  træ-/aludøre og vinduer. Udleveres ved indflytning.
 
I forbindelse med helhedsplanen (2014-2016) er altandøre udskiftet med døre i køkkenpart med enkelte undtagelser afhængig af lejlighedstype..
 
Beskrivelse af de nye foldedøre findes under  F - Foldedør.
Funktions og vedligeholdelsesvejledning. Døre og vinduer Ideal Combi (0.6 Mb)

V - Vinduer - stuevinduerDet store stuevindue er ikke beregnet til at stå åbent. Børne- /vendesikringen er ikke beregnet til at holde vinduet og vil blive ødelagt.

Både det lille vindue i stuen og det store vindue i stuen har en friskluftåbning, hvor man ved hjælp af håndtaget kan låse vinduet i en position, hvor der kan komme frisk luft ind.
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk