Boligforeningen AAB Afd. 50

Københavns kommune


Særligt udsatte boligområde - en historisk pjece med rigtig mange mangler. Pjecen blev til ved en række møder, hvor hverken Boligforeningen AAB eller AAB afdeling 50 var indbudt eller repræsenteret. Derimod var medarbejdere fra den daværende boligsociale helhedsplan repræsenteret og andre mere eller mindre vedkommende aktører. hvilket pjecen  i rigt mål bærer præg af.

Du har mulighed for ved brug af vedlagte link, at få adgang til at læse kommunens 1. udgave af pjecen Særligt Udsatte Boligområder, Sjælør Boulevard.Afdelingsbestyrelsen eller boligforeningen AAB er ikke blevet inviteret til det/de møder, som ligger til grundlag for pjecen, ligesom der ikke har været lejlighed til at berigtige faktuelt forkerte oplysninger.

Pjecen indeholder eksempelvis følgende udsagn om beboerdemokratiet:

”Beboerdemokrati


Beboerdemokratiet er ikke så stærkt funderet og der er behov for at arbejde for et stærkere beboerdemokrati.

Dog synes beboerdemokratiet for AKB’s afdeling at være forholdsvis velfungerende.”
 

I AAB afdeling 50 har der siden bebyggelsen opførelse i 1970 konstant været en afdelingsbestyrelse og med årlige generalforsamlinger. En afdelingsbestyrelse

som også deltager aktivt i den daglige drift.

Københavns kommune har meddelt:
Vi beklager formuleringen omkring beboerdemokratiet på side 20, der kan tolkes som om vi ikke mener, at AAB har et velfungerende bebedemokrati. Det er ikke vores opfattelse og vi vil derfor fjerne formuleringen i næste udgave af rapporten.

AAB afdeling 50 har endnu ikke fået sendt en ny udgave af rapporten. Der er derfor lavet et indstik til den oprindelige rapport.
Særligt Udsatte Boligområder, Sjælør Boulevard. Specialversion med indstik fra AAB afdeling 50 (0.5 Mb)
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk