Boligforeningen AAB Afd. 50
Tilbage til nyheder
Nyhedsarkivet indeholder nyheder, der er publiceret tidligere på afdelingens gamle hjemmeside. Det kan ikke påregnes, at link til dokumenter mv. fortsat virker.
Nyhedsarkiv 2007 07-11-2008
Dette er nyhedsarkivet for 2006 og 2007. Data er overført fra afdelingens gamle hjemmeside.
2007-12-04
 
Træfældning og beskæring på Sjælør Boulevard
 

Pressemeddelelse 30. november 2007 fra Københavns kommune

 

 For yderligere oplysning kontakt:

Teknik- og Miljøforvaltningen fælder og beskærer i den kommende uge (10. - 13. december) en række træer på Sjælør Boulevard langs Vestre Kirkegård.

De træer, der bliver fældet, er enten døde, mistrives eller vokser så skævt, at de udgør en fare for de forbipasserende.

Beskæringen af de øvrige træer skal sikre, at grenene ikke vokser ind i eller rammer de strømførende kabler eller gadebelysningen.

Til foråret vil Teknik- og Miljøforvaltningen plante nye poppeltræer i stedet for de træer, vi har fældet. Eneste undtagelse er strækningen langs Vestre Kirkegård, hvor træerne simpelt hen har for dårlige vækstbetingelser.

Mens arbejdet står på, vil det være nødvendigt at inddrage en del af parkeringspladserne på Sjælør Boulevard.

 

 


2007-11-14

 Landbyggefonden har været på besøg

 

Repræsentanter fra Landsbyggefonden har gd. været på besigtigelse i AAB afdeling 50. AAB var repræsenseret af afdelingens formand, AAB's byggetekniske chef, samt den daglige tekniker.

Helhedsplanen blev gennemgået. Landsbyggefonden havde en række supplerende spørgsmål omkring parkeringsnlægget og afdelingens ønske  om at få løst problemerne med revnedannelser.

AAB's byggetekniske afdeling er nu gået i gang med at fremskaffe de supplerende oplysninger. Endvidere kan nogle supplerende undersøgelser komme på tale.

Vaskeriet er nu videoovervåget

På forårets medlemsmøde blev det besluttet, at etablere videovervågening af vaskeriet. Anlægget er sat i drift den 29. oktober 2007.

 

 


2007-10-07

 Ingen varme - som følge af branden på Dronning Ingrids Hjem

 

I forbindelse med branden på Dronning Ingrids Hjem søndag morgen har vi mistet vand i varmenalægget.
Dette forventes først løst i løbet af mandagen.

Tilføjelse  8. oktober 2007.

Varmecentralen har oplyst, at den manglende varme skyldes, at det først d.d. har været muligt at få lov til komme ind i bygningen og få lukket for ventilerne. Varmen er kommet tilbage sidst på formiddagen.

 Omfattende brand på Dronning Ingrids Hjem søndag morgen

Søndag morgen har der været en omfattende brand på Dronning Ingrids Hjem. Den gamle plejehjemsdel, der stort var renoveret,  er nærmest total-skadet.

Dronning Ingrids Hjem var frem til 1. januar 2006 en del af AAB afdeling 50 - nu en selvstændig AAB afdeling. AAB afdeling 98.

 Plan 2010 - næste skridt er taget - Landsbyggefonden kommer på besigtigelse

 Plan 2010 - Helheds- og udviklingsplanen for AAB afdeling 50 er nu kommet et skridt videre. Landbyggefonden har meddelt, at de kommer på besigtigelse medio november måned.

Afdelingsbestyrelsen ser frem til, at vi derefter kan komme i gang med noget mere konkret omkring helhedsplanen.

 Brand i papircontainer 109
Der er natten mellem lørdag og søndag sat ild til en aviscontainer ved Sjælør Boulevard 109.
Kan det være dine børn?
Husk! Du er ansvarlig for dine børns og gæsters handlinger, når det går ud over boligforeningens effekter.

2007-08-26

 Helhedplan - Sjælør Boulevard på vej gennem det politiske system i kommunen

 

Københavns kommunes politiske system er nu i gang med at  behandle helhedsplansprojektet vedr. Sjælør Boulevard.

Du kan her læse den beskrivelse af  helhedsplanen som er forelagt kommunens politiske system. KK Helhedsplan

Der er desværre fortsat ikke noget nyt om plan 2010 - helhedsplanen for AAB afdeling 50 - et projekt som bl.a. gerne skulle medvirke til løsning af revne-dannelserne i bygningsværket. 

 


2007-08-23

 Parkeringskælderen

 

På forårets ordinære medlemsmøde blev forholdene omkring parkeringsanlægget drøftet. Der blev udtrykt utilfredshed med en række aktiviteter, som ikke har med parkering at gøre.

Der vil i uge 35 blive sat trafikafspærring op.

Trafikafspærring vil betyde, at der vil blive spærret for gennemkørsel mellem parkeringsanlæggets sektioner. Endvidere vil den nederste del af begge sektioner blive afspærret.

Afspærring af  den nederste del af parkeringsanlægget har også sammnhæng med, at vedligeholdelsen er stoppet på grund af planerne om nedlæggelse af parkeringsanlægget.


2007-06-06

 Genhusning først i boligkøen 

 

Genhusningen af beboerne i AAB's højhus i Rødovre skal i gang.

Det er en stor opgave for AAB, og det betyder at genhusning fra 1. juni 2007 vil få første prioritet til ledige lejligheder.

2007-04-21
 Varmeregnskab 2006
 

Varmeregnskab for fyringssæson 2006 vil blive omdelt  inden udgang af april måned.

Omdelingen påbegyndes efter tirsdag den 24. april 2007.

2007-04-21

 Ordinært medlemsmøde og problemer i vaskeriet

 

Under medlemsmøder kan du få information  om beslutningerne på det ordinære medlemsmøde den 10. april 2007. Se opslag i opgangene

I forbindelse med renoveringen af ventilation og varme i vaskeribygningen er "nogen" desværre kommet til at pille ved de elektriske installationer.

Afdelingens faste elektriker - som ikke deltager i renoveringsarbejdet -  har i fredags fundet årsagen til problemerne med vaskemaskiner, sæbedoseringsanlæg og dørsystemet.

Vi håber herefter at vaskeriet kan benyttes normalt.

 

 

2007-04-13
 Vaskeriet lukket - genåbnet 16. april 2007
 

Vaskeriet er lukket fredag den 13. april 2007 og foreløbig frem til mandag den 16. april 2007.

Der er problemer med flere maskiner, samt sæbedoseringsalægget.

Herudover er der problemer med dørlukningssystemet.

Vi håber, at få løst problemerne i løbet af mandagen.

16. april 2007

Der er igen adgang til vaskeriet. Der er fortsat nogle vaskemaskiner ude af drift. Forventes snarest repareret.

2007-04-02

 Ordinært medlemsmøde 10. april 2007

 

Beretning med dagsorden og forslag til medlemsmødet omdeles den 2. og 3 april 2007.

Af hensyn til bordopstilling og bestilling af kaffe, te og kage bedes du aflevere den omdelte tilmeldingskupon i kontorets brevkasse senest den  8. april 2007. Du kan også sende en E.-mail til afd50@aab.dk med din tilmelding.

Husk du skal anføre dit bolignummer(se fx. vaskekortet), navn og adresse, samt om du har en evt. ægtefælle med. Det bedes samtidig oplyst, om du ønsker kaffe eller te.

Mød op og deltog i diskussionen om Tv-overvågning og fjernelse af centrifuge. Det er de fremmødte, der betemmer.

Du kommer også til at høre nyt om helhedsplan og varmecentralen.

2007-03-14

 Ombygning af varme/ventilation i vaskeribygningen

 

 Ombygning af varme/ventilation i vaskeribygningen begynder d.d.

Ombygningen vil kun i begrænset  omfang berøre adgangen til at vaske. Der kan blive om enkelte dage, hvor det vil være nødvendigt at lukke vaskeriet. Vaskeriet forventes i hele periodn at være åben uden for normal arbejdstid.

Evt. lukning vil fremgå af  evt. opslag,samt under Opslagstavlen

2007-01-21

Stabilitet i Højhuse

 

Som en følge af debatten om stabilliteten i AAB's Højhuse i Rødovre (afdeling 43) har AAB's Byggetekniske afdeling  i et brev til afdelingsbestyrelsen meddelt, at vi i afdeling 50 ikke har de samme problemer.

Se brevet fra AAB's tekniske afdeling: 

Se yderligere om højhusene i Rødovre på AAB's nye web-side: www.aab.dk

 5-årsgennemgang af vinduer

Reultatet af 5-års-gennemgangen af vinduerne har desværre vist, at der en række uløste problemer. Mange steder er der desværre ikke tilstrækkeligt tæt omkring vinduer og døre.

Der er indgået et forlig med entreprenøren.

I samråd med teknisk afdeling er det besluttet, at  problemer med manglende tæthed omkring døre og vinduer, først vil blive taget op i forbindelse med Helhedsplanen.

Tekniske problemer vil blive løst.

I det omfang vinduesfirmaet skal involveres, vil der dog ske en opsamling af sager. 

 

 

Nyhedsarkiv 2006 07-11-2008

 

2006-12-26

 Forsyningen med varmt brugsvand

 

Der er desværre problemer med forsyningen af varmt vand.

Endelig fejlfinding og reparation forventes foretaget onsdag.

2006-12-07

Cykeloprydning

 

Oprydning og fjernelse af defekte cykler i kælder/kældergange påbegyndes nu.

Vi starter i blokken Sjælør Boulevard 113 til 121.

Cykler der har en eller følgende mangler vil blive fjernet:

 • uden lås
 • defekte hjul
 • eller andre defekter.

Cykler med en seddel med navn og adresse vil ikke blive fjernet.

Du skal først sætte navn og adresse på din cykel, når der kommer opslag om cykeloprydning  i din opgang.

2006-12-07

Problemer med vaskekort i vaskeriet i weekenden 2.-3./12-2006

 

Der er desværre andelshavere, der i weekenden 2. til 3. december  har haft problemer at komme ind i vaskeribygninger og/eller bruge vaskeriets maskiner.

Årsagen til problemerne kendes desværre ikke. En opdatering af "kundestatus" i styringssystemet synes at have løst problmerne.

Har du haft problemer, så prøv om de ikke er løst nu.

2006-11-29

 Rørbrud fundet

 

Bruddet på rører til varmeforsyningen mellem vaskeribygningen og 90'er blokken er nu fundet.

Efter adskillige opgravninger er bruddet fundet ved indgangen til stien fra 131 hen til legepladsen.

Bruddet repareres torsdag den 30. november 2006, hvor der lukkesf or varmeforsyningen ca. kl. 8.00 og 4 timer frem. Der tages forbehold for ændringer.

Tilføjelse 7.december 2006:

Reparation er nu gennemført og arbejdet er afsluttet.

2006-11-15

 Jule-aktiviteter

 

Afdelingsbestyrelsen har gd. konstateret, at der ikke er basis for afholdelse af senior-julekomsammen i 2006.

Der vil ikke i år blive opsat lys i juletræet ved Vaskeriet og ved Sjælør Boulevard 101 mod græsplænen. Dette skyldes, at juletræerne nu er blevet så høje, at det vil være uforsvarligt, at foretage opsætning.

 

2006-10-18

 600-millioner-kroners-puljen og Beboerklubben Legestuen

 

600-millioner-kroners-puljen

Landsbyggefonden har meddelt, at Sjælør Boulevard med LEJERBO, AKB og AAB  ikke er komnet i betragtning til regeringens 600-millioner kroners-pulje. 

Beboerklubben Legestuen

Der har den 17.oktober 2006 været afholdt et møde for beboerne for at få vurderet interessen for aktiviteterne i Beboerklubben Legestuen. Der mødte 3 repræsentanterne fra afdelingsbestyrelsen og 3 beboere. De fremmødte måtte desværre konstatere, at der ikke er grundlag for at fortsætte aktiviteten.

Tilføjelse 5/11-06: Det undersøges om, det er muligt at etablere en mere motionspræget aktivitet for voksne med småbørn og de lidt ældre.

 

 
2006-10-12
 Beslutninger på det ekstraordinære medlemsmøde 19. september 2006
 

Følgende beslutninger blev truffet:

 • Orientering om afhændelse af Dronning Ingrids Hjem til AAB afdeling 98 Taget til efterretning
 • Budget 2006 (teknisk behandling) Vedtaget
 • Budget 2007 (boligafgiftsforhøjelse 3%) Vedtaget
 • Renovering af varme og ventilation i vaskeribygningen Vedtaget
 • Fritagelse for pligten til at modtage varme fra Sjælør Varmecentral Vedtaget

Afdelingsbestyrelsen blev bemyndiget  til om nødvendigt at bruge ekstern bistand.

 • Orientering om helhedsplan Plan 2010 og helhedsplan Sjælør Boulevard

 

 

2006-10-11

Møde vedr. fremtiden i Beboerklubben Legestuen

 

På grund af aktivitetsniveauet i Beboerklubben Legestuen har afdelingsbestyrelsens taget initiativ til indkaldelse til møde om fremtiden for Beboerklubben Legestuen.

Afdelingsbestyrelsen ønsker afklaret, om der er basis for at fortsætte aktviteten, herunder om der er beboere, som vil stå for aktiviteterne.

Der kan evt. være grundlag for at supplere tidligere aktiviteter med motions-aktiviteter. En fortsættelse og evt. udbygning vil kræver en betydelig grad af opbakning.

Mødet afholdes Tirsdag den 17. oktober 2006, kl. 10.00 i mødelokalet Sjælør Boulevard 113, kld.

2006-09-20

 Pressemeddelelse fra AAB om tyveriet fra landsbyggefonden.

 

 

Tyveriet fra Landsbyggefonden fortsætter

Trods stort overskud på statsfinanserne fortsætter regeringen sit massive tyveri fra lejernes fælles opsparing, Landsbyggefonden. Det er helt uacceptabelt og AAB opfordrer til fælles protest.

Læs pressemeddelelsen  fra AAB. Deltag i den landsdækkende underskriftindsamling, som boligforeningerne i Aalborg  står for - du kan skrive under elektronisk via nedenstående link.

 

Læs pressemeddelse fra AAB                                            Skriv under nu     

 

 

2006-09-07

 Ekstraordinært medlemsmøde og ny udgave af 50'eren

 

Dagsorden med bilag, samt budget  2007, er omdelt.

Ny udgave af 50'eren er omdelt.

Har du ikke modtaget ovenstående kan du kontakte afdelingsbestyrelsn i kontortiden,

2006-07-07

 Dronning Ingrids Hjem - selvstændig AAB afdeling

 

AAB afdeling 50 er nu blevet mindre.

Per 1. juli 2006 indgår Dronning Ingrids Hjem ikke længere i afdelingens administration og funktionærbetjeningen vil overgå til AAB Drift.

2006-06-18
 Indbrud 
 

 Vi har i den seneste tid haft nogle indbrud, hvor loftdøre og entredøre til lejligheder er brudt op.

Hold derfor øje med, om der sker noget unormalt. Tilkald straks polititiet.

Får du indbrud, så skal du eller dit forsikringsselskab selv sørge for afdækning, dvs midlertidig aflåsning af din lejlighed.

Kontakt varmesterkontoret næste hverdag. Vi vil derefter så hurtigt som muligt foretage fornøden reparation.

 

Sommerferie

På grund af sommerferieperioden har afdelingsbestyrelsen  i  juli måned kun kontortid

 tirsdag den 4. juli 2006.

Varmemesterkontoret kan kontaktes mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30 - telefon 36 17 62 21.

 

2006-05-24

Medlemsmødet 23. maj 2006

 

Der kan informeres om følgende fra medlemmsødet:

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

Forslag

 • Rygeforbud i vaskeri, opgange, kældre og lofter. Vedtaget.
 • 2 nølger til cykelrum. Vedtaget.
 • Overdrgelse af køle- og fryseskabe + komfurer til andelshaverne. Forslaget blev trukket tilbage.

Annie Skaarup blev genvalgt som kasserer.

Hans-Christian Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Jeannette Nissen blev  nyvalgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.

Suppleanter for 2 år:

Karin Schwarzbart

Thomas Henriksen

2006-05-13
 Medlemsmøde 2006
 

Beretning 2006 med indkaldelse og forslag omdeles den 15. og 16. maj 2006.Beretning 2006

Tilmelding kan ske elektronisk. Ikke længere tilgængelig

Info i opgange og vaskeri. Opslag 2006-1

 

 Helhedsplan Sjælør Boulevard-kvarteret

Som omtalt i  Beretning 2006  har vi indgået et samarbejde med AKB og Vibo ved Vigerslev Alle om en helhedsplan for Sjælør Boulevard kvarteret.

Kommunen har foreløbig registreret følgende information om projektet. Helhedsplan 2 

 

2006-04-15

Generalforsamling i Legestuen, 5-års eftersyn af vinduer mv. og medlemsmøde 2006

 

I den kommende uge:

 • Omdeles:

Orientering om 5 års-eftersyn af vinduer og altandøre.Varsling om 5 års-efetrsyn af vinduer

 • Omdeles:

1. indkaldelse til ordinært medlemsmøde 2006 - 23.maj 2006, kl. 19.00,  på Dronning Ingrids Hjem. http://d643945.u25.surftown.dk/downloads/Microsoft_Word_-_2006-1_1__indkaldelse.pdf

 • Opsættes i opgangene:

Opslag i opgangene vedr. eftesyn af vinduer og indkaldelse til generalforsamling i Beboerklubben Legestuen onsdag den 26. april 2006, kl. 18.30.  Opslag i opgange - vinduer Legestuen

2006-04-13

 Plan2010 - skitse med tanker og visioner nu tilgængelig

 

Under Plan2010 er der nu foretaget opdatering med information om skitse til helhedsplan udarbejdet af B+-arkitekterne.

Se Plan2010 20060413

2006-04-12

 5-års eftersyn af vinduer

 

Det er nu snart 5 år siden, at vi fik de nye vinduer.

Vi skal have tjekket, at vinduer og døre fungerer tilfredsstillende. For at sikre en professionel kontrol af vinduerne har vi bedt det rådgivende ingeniørfirma I68 om at står for kontroleftersynet.

Der vil i  perioden den 1. - 5. maj 2006 blive foretaget en stikprøvevis kontrol af repræsentatitivt udsnit af lejlighederne, samt hvis der er gjort opmærksom på problemer.

Den 20. april 2006 vil der blive omdelt en orientering om eftersynet. På bagsiden vil der være muligt at udfylde et skema, som kan udfyldes med evt. problemer med vinduerne. Skemaet skal afleveres i kontorets brevkasse i vaskeribygningen senest lørdag den 23. april 2006, kl. 16.00.

Andelshavere, der skal have foretaget kontrol af vinduerne vil blive varslet i særskilt information, der omdeles tirsdag den 25.april 2006.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen i kontortiden.

2006-03-19

 Opslag i opgangene vedr.legestuen

 

 Se opslag i opgangene
2006-03-06

 Information i opgange 6. marts 2006

 

 Se opslaget Opslag 20060306
2006-02-03
 Ingen varme og varmt vand
 

 3. februar kl. 07.30

Der er ingen varme og varmt vand.

Der arbejdes på sagen. Du behøver ikke at kontakte varmemesteren,

------------------------------------------------------------------------------------------

Varme og varmt vand kom hurtigt igen, da varmecentralens personale kom på arbejde.

 

 
 
 
 
Nyhedsarkiv 2005 07-11-2008
2005--12-15

 Ændring af vaskeriets åbningstider

Afdelingsbestyrelsen har på et ekstraordinært møde den 12. december 2005  besluttet at ændre vaskeriets åbningstider.

Fra den 17. december 2005 lukkes adgangen til vaskeriet kl, 21.59. Sidste vask skal være afsluttet kl. 21.30.

Der vil blive orienteret om årsagen på forårets medlemsmøde, hvor der også vil blive anledning til at drøfte ændringen

 

2005-11-06

 Plan 2010 - notat fra 2. arbejdsgruppemøde nu tilgængelig

Notat fra det 2. arbejdsgruppemøde den 27. oktober 2005 kan nu hentes.

Hent Notat om 2. arbejdsgruppemøde

Information om Plan 2010 Helheds- og udviklingsplanen kan findes ved tryk på knappen Plan 2010 venstre side.

 

 

2005-11-03
 Plan 2010 Helheds- og udviklingsplanen

Under Plan 2010 kan du finde:

 • Notat om ønsker fremsat ved gruppeearbejdet på medlemsmøde den 27. september 2005
 • Notat fra drøftelserne på det 1. arbejdsgruppemøde 

Næste arbejdsgruppemøde holdes onsdag den 16. november 2005, kl. 19.00 i kælderen til 113. Har du lyst til at være med, så kontakt afdelingsbestyrelsen.

 Brand i parkeringskælderen

Der har fredag den 28. oktober 2005 været sat ild til en madras i parkeringskældren. I dag torsdag den 3. november 2005 har der været sat ild til en affaldscontainer i parkeringskælderen. Containeren udbrændte.

Har du set noget, der kan føre til opklaring, så kontakt politiet eller afdelingsbestyrelsen.

 Varme

Der har igen i år været varmeproblemer, hvor andelshaverne ikke har kunnet holde en temperatur på 21 grader.

Afdelingsbestyrelsen er i dialog med Varmecentralens personale om varmen til afdeling 50. Noget tyder på, at der også i denne sæson skal bruges megen tid på denne opgave. Kan du ikke holde 21 grader, skal du kontakte varmemesteren i kontortiden mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30 (3617 6221)eller afdelingsbestyrelsen i kontortiden.

2005-09-30

 TDC-Kabel TV - kanalændring per 1. november 2005 

 TDC-Kabel TV har har meddelt, at der sker følgende ændringer per. 1. november 2005:

Nye kanaler:

 • Filmkanal fra TV2  kommer på kanalplads 57 ( CNN's plads)
 • Disney Channel  kommer på kanalplads 62 ( Kanal 5's plads)

ændringer i kanalplads

 • CNN flyttes til kanalplads 21
 • Kanal 5 flyttes til kanalplads 22

 Nye kanalnøgler kan hentes på kontoret fra den 11. oktober 2005.

 Plan 2010 - arbejdsgrupperne (helheds- og udviklingsplan for afdeling 50)

Første møde i arbejdsgrupperne holdes:

onsdag den 12. oktober 2005, kl. 19.00 i mødelokalet Sjælør Boulevard 113, kld.

Du kan endnu nå at tilmelde dig til arbejdet vedr. fremtiden for AAB afdeling 50. Tilmelding kan ske på kontoret tirsdag den 4.oktober 2005

 

 Varsling om boligafgiftsforhøjelse og forhøjelse af antennebidrag

Varsling om boligafgiftsforhøjelse på 2% og forhøjelse af antennebidraget fra den 1. januar 2006 er omdelt den 29. september 2005.

Boligafgiftsforhøjelsen er vedtaget på medlemsmødet den 27. september 2005.

 

 

 

2005-07-29

 Nyt program i antenneanlægget

 TDC KabelTv har meddelt, at Disney Channel fra den 1. august 2005 vil være tilgængelig i antenneanlægget.

Disney Channel er reklamefri og sender dagligt velkendte Disney favoritter og klassikere samt en række nye populære serier. Udsendelserne sendes med dansk tale eller undertekster. Se nærmere på TDC KabelTv - tekstTV

 

 Ekstraordinært medlemsmøde vedr. budget 2006 - kickoff  Plan 2010

Der afholdes ekstraordinært medlemsmøde vedr. budget 2006, samt kickoff-møde vedr.plan 2010

tirsdag den 27. september 2005, kl. 19.00

Spisesalen Dronning Ingrids Hjem.

På mødet skal der blandt andet nedsættes arbejdsgrupper vedr. plan 2010 - helhedsplan for AAB afdeling 50.

Endelig beslutning om gennemførelse af helhedsplanen skal besluttes på et ekstraordinært medlemsmøde

Tirsdag den 7. ferbuar 2006, kl. 19.00

Spisesalen , Dronning Ingrids Hjem

 

 Nyt telefonitilbud fra TDC KabelTV

Ultimo august måned forventer vi at kunne præsnetere en ny samarbejdsaftale med TDC om telfoni, som bevirker at beboerne kan få rabat på TDC Samtale.

Aftalen om KabelTV-favoritaftale kan ikke længere nyoprettes.

 

 

2005-06-16

Betaling for vask i maj måned

På grund af tekniske problemer med overførsel af data fra vaskerisystemet til boligforeningen vil betaling for vask i maj måned ikke blive opkrævet sammen med boligafgiften for juli måned.

Opkrævning af vask for maj måned vil ske sammen med boligafgiften for august måned.

 

Sommerferie - kontoret har kun åbent to tirsdage i juli måned

 På grund ferieperioden er kontoret i juli måned kun åbent:

 • tirsdag den 5. juli 2005
 • tirsdag den 26. juli 2005

Varmemesteren træffes som sædvanligt mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30.

 

2005-06-12

 Ny VVS-installatør

AAB afdeling 50 har fået ny VVS-installatør.

Den hidtidige VVS-installatør har ved brev af 6. juni 2005 valgt at opsige samarbejdet med AAB afdeling 50.

Som omtalt på medlemsmødet den 24. maj 2005 skulle repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen have en samtale med med VVS-installatøren omkring håndteringen af  rørbruddet i Sjælør Boulevard 97 den 1. maj 2005. Samtalen skulle være holdt den 8. juni  2005 og VVS-installatøren valgte af afbryde samarbejdet den 6. juni 2005.

Der er indgået aftale om samarbejde med VVS-installatør Ole Andersen. Fast VVS-reparationsdag vil fremover være torsdag. 

 

 Reparation af toget på legepladsen

Toget på legepladsen har fået ødelagt plader og bund. Dels på grund af ælde og dels på grund af uhensigtsmæsig brug.

Reparation er bestilt og vil blive foretaget ultimo juni måned.

 

 Reparation af glidebane på legeanlægget på den store legeplads.

Der er konstateret råd på siderne af glidebanen på legenalægget på den store legeplads.

Glidebanen er derfor fjernet..

Der bestilt en glidebane helt i rustfrit stål.

Afdelingsbestyrelsen har haft en del overvejelser omkring reparation af både tog og glidebane, da også fremtidens legepladser indgår i plan 2010. Enten skal udstyret fjernes eller også skal det bringes i orden. Vi har af hensyn til afdelingens børn valgt at få bragt de nævnte legeredskaber i orden.

 

 Blomsterkasser.

De opsatte blomsterkasser i vinduerne i boligblokkens østside må ikke fjernes.

Ønsker du ikke at benytte blomsterkassen vil det være en god ide at vende bunden nedad - efter at jorden er fjernet.

Er din blomasterkasse gået i stykker, kan du få en ny hos varmemester/afdelingsbestyrelse. Den gamle kasse skal samtidg afleveres. Udlevering dog kun så længe lager haves.

 

2005-05-28

 Vaskeri og miljøstation

Vaskeriet og miljøstationen er lukket på grund af problermer med vaskeriets styringssystem.

Reparation  foretages tidligst mandag

Tilføjelse 30. maj 2005. Der er igen adgang til miljøstation og vaskeri.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk