Boligforeningen AAB Afd. 50
Tilbage til nyheder
Nyheder

Her kan du læser nyheder beregnet for beboerne i AAB afdeling 50.

Nyheder fra før 2008 findes i
Nyhedsarkivet

OBS. Se mulighederne for at abonnere på RSS.
Nyt ved årsskiftet 2018/2019 30-12-2018
Først og fremest ønskes alle et godt nytår og velkommen til 2019.

Der er omdelt et nyhedsbrev til alle den 28. december 2018. Det kan også hentes her >>> Nyhedsbrev december 2018.

Nyhedsbrevet omtale bl.a. forskellige forhold omkring helhedsplanens afslutning.

AAB's projektleder har før juleferien oplyst følgende vedr. de 53 altaner, der fortsat ikke må benyttes:


"Der er desværre stadig beboere som ikke har adgang til deres altan – dørgreb blev fjernet helt tilbage i oktober.
I den mellemliggende tid har entreprenør og rådgiver haft tid til at finde den bedste løsning på problemet.
Og samtidig gennemgå montageproces og dokumentation for på den måde at blive klogere på hvem der er ansvarlig for problemerne.
I januar har vi møde med alle involverede parter sammen med vores advokat – og håber derefter at have svar på hvem der skal betale for at rette fejlen op."  >>>> Se siden med information om altaner.

Vaskeriet er lukket den 31. december 2018 og den 1. januar 2019. Der er adgang igen fra den 2. januar 2019, kl. 08.00.


Husk ved henvendelse til AAB afdeling 50 via mail eller brev at oplyse bolignr./adresse, samt navn og vet. telf. nr. Det er deværre ikke nok kun at oplyse et navn.
 
Ghetto-listen 1. December 2018 01-12-2018
Ministeriet har offentliggjort sin ghetto-liste per 1. December 2018.

AAB afdeling 50 / Sjælør Boulevard er ikke længere på ghettolisten.

Arbejdet  med at undgå at komme på ghettolisten igen kan nu fortsætte.

>>>> Se ministeriets ghettoliste
Parkering 28-11-2018
Kommunens parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard træder i kraft d.d..


Husk, at der på vore gæsteparkeringspladser er oprettet parkeringsbåse afmærket med brosten og refleks. Du risikere en kontrolafgift, hvis du ikke parkerer i båsene.

I henhold til afdelingens husorden må der kun parkeres biler på under 2500 kg på gæsteparkeringspladserne.

Afmærkning af parkeringspladserne til licens ved indkørslen til vaskeriet og mod Sjælør Boulevard modsat grusparkeringspladsen er udskudt til foråret 
Opbygning af terrasse ved beboerhus 28-11-2018
Der påbegyndes nu opbygning af terrasse på bagsiden af beboerhuset.
Dette er en del af helhedsplanen.
Prøvebelastning af altaner 09-11-2018

* Er blevet udskudt

Information – Prøvebelastning af 2 altaner

Rådgiver og entreprenør vil udføre prøvebelastning af 2 altaner i opgangen:
Sjælør Boulevard 99  og Sjælør Boulevard 121.
 
De berørte beboere informeres særskilt.  

Prøvebelastningen foregår:
Tirsdag d. 20. november 2018 i tidsrummet kl. 07:30 - kl. 15:00                                   

Temaundersøgelse fra LBF - Ghettoværdier opdateret til 1. december 2017 07-11-2018
Landsbyggefonden opgør i deres temastatistik ghettokriterieværdierne pr. 1. december 2017 for almene boligafdelinger, som indgår i de 197 boligområder, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet løbende monitorerer

Temaundersøgelsen viser at AAB afdeling 50 hverken opfylder kriterierne for at være et udsat boligområde eller Ghetto. Vi må desværre konstatere, at vores nabo AKB-afdeling isoleret set opfylder  kriterierne både for at være udsat boligområde og Ghetto.

De to afdelinger udgør samlet set Sjælør Boulevard-bebyggelsen. På grund af AAB's tal opfylder Sjælør Boulevard ikke kriterierne for hverken være udsat boligområde eller Ghetto.

Vi venter nu på ministeriets tal per 1. december 2018 og håber på, at de også kommer til det resulatet, at Sjælør Boulevard ikke er en Ghetto. Det er vigtigt , at der skabes ro tll at arbejde på, at alle områdets boligafdelinger kommer ud af begreberne udsat boligområde og ghetto. Det kræver fortsat en målrettet, men også relevant indsats.

>>>> Se Landsbyggefondens Temaundersøgelse.
 
Defekt tagkant på blok 21 07-11-2018
Vi er opmærksom på den defekte tagkant på blok 21 mod KåG. Reparation er bestilt.
Ventilationsanlæg blok 21 29-10-2018
Tilføjelse 8/11-2018.
Reparation foretages først fredag den 9/11-2018.


Ventilationsanlæg blok 21 - Syd, dækkende SB 113, 115 og halvdelen af 117 er ude af drift gr, defekt føler.

Forventes at komme i drift torsdag. Husk at foretage udluftning.
 
Lys i master 29-10-2018
Vi har fra AAB’s projektleder fået oplyst, at montering af lys i master påbegyndes i uge 45. Hvis der menes uge 45 i 2018, så starter ugen den 5. November 2018..

Da  byggebelysning  er nedtaget ved blokkene mod Sjælør Boulevard har vi selv fået trukket strøm med jord , således at det har været muligt at etablere lidt nødbelysning.

Vi håber at tidsplanen for lys i masterne holder denne gang. 

 
Opdatering vedr. Altaner 26-10-2018

Entreprenør og rådgiver har holdt møde om sagens videre forløb den 25.oktober.

Følgende kan oplyses:
 • Kommunens  byggesagstilsyn har krævet, at der på de 53 berørte altaner skal ske udskiftning af betonskruer med gennemgående rustfaste bræddebolte.
 • Der foretages prøveopsætning to steder før generel Udbedring. Prøveopsætning foretages den 6. November 2018.
 • Resultatet  af prøveopsætningen vurderes på møde  - formentlig den 13. November 2018.
 • Bns har oplyst, at der foretaget prøvebelastning af 4 altaner i byggeperioden. Dokumentation afventes af rådgiver.

De berørte beboere vedr. prøveopsætning varsles direkte. Man skal også ind hos underbo.

 
Giv mig redskaber til at komme af med ghettostemplet 16-10-2018

Kommentar i Berlingske Tidende 16. Oktober 2018

Giv mig redskaber til at komme af med ghettostemplet 

Af Bent Haupt-Jensen, afdelingsformand for AAB-afdeling i Valby
 

For nylig besluttede den almene boligafdeling Skovgårdsparken i Brabrand at belønne beboere på offentlig forsørgelse med op mod 50.000 kroner, hvis de frivilligt flytter fra afdelingen. Planen er simpel; Hvis ti beboere på offentlig forsørgelse flytter, så lever Skovgårdsparken op til regeringens nye ghetto-kriterier, og dermed undgår man at skulle rive 60 % af boligerne ned. 
 

En del beboere er interesserede, og det fik i lørdagens udgave af Berlingske (29.9.2018) Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard,til tasterne. Hun undrer sig over, at de københavnske boligforeninger ikke ønsker at ”købe” sig af ghettolisten ved at betale svage beboere for at flytte. En påstand, som hun baserer på, at en enkelt adspurgt boligforeningsformand ikke synes om ideen.
 

Måske kan flytte-penge være med til at løse problemerne i nogle ghetto-områder, men det er ikke nok, og det bør Cecilia Lonning-Skovgaard vide. Det er trods alt hendes parti, der har foreslået dekriterier, som sender velfungerende boligområder ud i en overlevelseskamp, hvor vi ikke har mange chancer for at vinde. 

Vi er nemlig havnet på ghettolisten af tre årsager, som vi ikke har mulighed for at gøre noget som helst ved. 

For det første har vi over 50 procent beboere med en ikke vestlig baggrund. Det kan vi dog ikke gøre noget ved, for den fleksible udlejningsordning giver os ikke mulighed for at afvise en indflytter fra et ikke-vestligt land.

For det andet har vi for mange beboere mellem 30 og 59 år, der kun har taget en grundskoleuddannelse, men heller ikke på det område, kan vi frasortere nye indflyttere. 
 

Endelig har vi for mange beboere med en plettet straffeattest. Og igen er vores muligheder for at regulere beboersammensætningen ud fra dette kriterie ikke-eksisterende.
 

Politikerne har lovet, at ghettopakken bliver fulgt op af bedre muligheder for at sætte kriminelle på gaden og indføre fleksibel udlejning. Det batter bare ikke noget. Vi har allerede lavet fleksibel udlejningsaftale med kommunen, så vi kan give fortrinsret til beboere i job, men det hjælper ikke. Vi er stadig en ghetto, fordi vi opfylder en række kriterier, som vi ikke kan påvirke.
 

Cecilia Lonning-Skovgaard skriver i sit indlæg, at vi skal turde tænke nyt og tage fat, hvis vi for alvor skal gøre en forskel for de udsatte boligområder. Jeg håber, at hendes partifæller lytter til den københavnske borgmester. Hvis regeringen og de øvrige partierbag ghettopakken mener, at det er et problem, at 55 % af beboerne i min afdeling kommer fra ikke-vestlige lande, at for mange har en plettet straffeattest og alene en grundskoleuddannelse, så må de vedtage en lov, der giver os mulighed for at afvise ansøgere, der er i konflikt med disse kriterierDet ville være nytænkende og give os værktøjer at arbejde med, så vi kan gøre en reel indsats for at komme af ghettolisten igen.

53 altaner må ikke benyttes 12-10-2018
53 altaner må ikke benyttes.

De berørte beboere er varslet ved brev omdelt fredag den 12. Oktober 2018.

Orientering er opsat i opgangene opslagstavler , på beboerhus og i vaskeriet.

Yderligere information kan også hentes via dette link >>>> Information om altaner.
Varme 24-09-2018
Sommerlukning af varmeforsyningen stopper d.d.

Der kommer varme på i dagens løb , dog afhængig af udetemperaturen.
Skriftlig beretning med dagsorden og forslag 18-09-2018
Desværre har vi ikke fået fjernet teksten “Udkast”, da den blev sendt til trykkeriet. Det er den endelige beretning med dagsorden og forslag, der er omdelt.
Opdatering vedr. altaner 18-09-2018

Afvarsling – DU MÅ GÅ UD PÅ DIN ALTAN

 
AAB trækker derfor varslingen af d. 10. august 2018 tilbage.
 
På baggrund af foretagne tekniske undersøgelser kan det konkluderes, at der ikke er nedstyrtningsfare, men altanerne kan benyttes efter nedenstående regler.
 
 
For alle altaner gælder:
 
Du må ikke hoppe på altanen eller på anden måde sætte den i svingninger.
 
 
For nye altaner på opgangssiden og altaner i 2-plans lejligheder gælder:
 
Altanen må ikke belastes med mere end 4 personer ad gangen.


Der vil blive informeret , når ovenstående begrænsninger kan ophæves.
 
Afdelingsbestyrelsen vil i komme med en status om altanerne på afdelingsmødet tirsdag den 25. september 2018.
 
Afdelingsmøde 25. September 2018, kl. 18.30 13-09-2018
Tilmelding til spisning efter afdelingsmødet er omdelt til brevkasseanlæggene..

Vi håber du vil bruge en times tid efter afdelingsmøde til lidt spisning , snak og hygge med din nabo og de øvrige beboere.

Tilmeldingsfristen  til spisning er onsdag den 19. September 2018.

Skriftlig beretning, dagsorden og forslag, samt budget og regnskab omdeles senest den 18. Oktober 2018. Budget og regnskab omdeles muligvis først.
Opdatering vedr. altaner 11-09-2018
Vi har fået oplyst, at der i den kommende tid skal foretages yderligere undersøgelser.

Der skal muligvis foretages boring i nogle altaner i den nærmeste fremtid.

Du må fortsat ikke bruge altanerne.


Afdelingsbestyrelsen afventer forsat div. . rapporter. 
 
Opdatering vedr. altaner 25-08-2018
Rådgiver  (Orbicon) , entreprenør og AAB,s tekniker har i den forløbne uge besigtiget nogle altaner i SB 121 og SB 95. Man har været inde og se på stålkonstruktion og fastgørelse.

Rådgiver  bearbejder pt resultaterne  og vi afventer nu en skriftlig redegørelse

Vi melder ud, når rådgiver har truffet beslutning om brug af altanerne. Altanerne må derfor fortsat ikke benyttes.
 
Opdatering vedr. altaner 17-08-2018
Du må fportsat ikke gå ud på atanerne. Det vil være dit eget ansavr, hvis der sker skade.

Der er i ugens løb foretaget besigtigtelse og fotoregistrering af en række altaner.

AAB's projektledele har holdt møde med rådgiver (Orbicon) og entreprænøren BNS A/S vedr det videre forløb.

I den kommende uge skal der lift op for at undersøge de 3  altaner i SB 121 mod øst.

Heruodver skal der foretagen en mere gennemgribende undersøgelse i SB 95, hvor man  skal have blotlagt stålkonstruktionen. De berørte beboere bliver kontaktet sæskilt.
Altanerne må ikke benyttes. 10-08-2018
Vi har modtaget melding om, at nogle altaner har “ skubbet” sig ud fra facaden.

AAB,s teknikere og rådgivere har g.d. fået foretaget besigtigelse af de kendte problem- altaner. Rådgiver har konstateret, at afstanden nogle steder er større end den fastlagte tolerence. Afstanden må efter det oplyste være 15 mm, men er nogle steder 30 mm. Skal dog undersøges  nærmere.

Følgende er derfor besluttet:
 • Brug af altanerne skal af sikkerhedshensyn stoppes. Varsling/ Information til beboerne omdeles den 10. August 2018.
 • Der vil i den kommende uge blive foretaget en visuel undersøgelse af altanerne nede fra for at få vurderet omfanget.
 • Dette skal følges op af en såkaldt destruktiv undersøgelse, hvor man fysisk skal have kortlagt problemet.

Information udsendes når altanerne igen må benyttes. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget nærmere om tidsforløb, samt hvorledes beboerne rammes af de fysiske undersøgelser.

Altanerne må ikke benyttes!
Nyhedsbrev omdelt d.d. 05-07-2018
Der er d.d. Omdelt et nyhedsbrev, som bl.a. omtaler
 • “Ghetto Sjælør” 
 • Byggesagen
 • Trapperengøring
 • Afdelingsbestyrelsens kontortid i sommerperioden ( lukket 17, 24 og 31. Juli 2018)
Bemærk. Varmesterkontorets  åbningstid er mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30. Der er ikke kontortid om fredagen som det ved en fejl fremgåe af den omdelte version af nyhedsbrevet.

Såfremt der er behov for et informationsmøde om regeringens ghetto- planer holder vi gerne et møde i beboerhuset. Send en mail til  afd50@aab.dk eller kig ned i kontortiden tirsdag den 10. Juli 2018 mellem 19.00 og 20.00 , så vi kan tale om behovet for et møde.
 
Vaskeriet er lukket 08-06-2018

Tilføjelse 20180611, kl. 12.30. Vaskeriet kan atter benyttes


Vaskeriet er lukket fra fredag den 8. juni 2018 til formentlig tirsdag den 12. juni 2018.

Vi er desværre udgået for sæbe.

Se opslag i opgange. Opslag fjernes når vaskeriet atter kan benyttes.

Vi beklager.
Forslag om parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard 07-06-2018
Københavns kommunen har netop sendt et forslag om parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard i høring.

>>> link til kommunens høringsmateriale

Forslagert betyder, at der fra årsskiftet bliver parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard med max 3 timers parkering på hverdage mellem 8-19.

Der vil blive mulighed for en beboerlicens per beboer over 18 år. Der kan ikke udstedes gæstebilletter.

Har du en mening om restriktioner så skal dur rette henvendelse til kommunen inden den 10. juli 2018 - brug ovenstående link.

En vedtagelse vil betyde, at vi kommer til at have de samme begrænsninger på afdelingens gæsteparkeringspladser.

 
Ghetto-aftale . Boligforeningen AAB tager afstand fra 40 %-regel 10-05-2018

Boligforeningen AAB tager afstand fra 40 %-regel
Boligforeningen AAB i København tager på det kraftigste afstand fra den delaftale regeringen, Socialdemokratiet, SF, og DF indgik den 9. maj om at eliminere 60 % af de almene familieboliger i de såkaldte hårde ghettoområder.

I den netop indgåede aftale skal beboerne i de almene boliger betale for renovering, boligsociale indsatser og infrastruktur i de såkaldte ghettoområder.

 

Men hvis et boligområde har stået på den såkaldte ghettoliste i fire år i træk, skal andelen af almene familieboliger nedbringes til 40 % ved enten frasalg eller nedrivning. Hvad skal der ske med beboerne, hvis bolig er blevet eksproprieret? Tænk at en enkelt kriminel eller et par enkelte uden skoleuddannelse skal bevirke, at en ellers velfungerende bebyggelse delvist skal eksproprieres og velfungerende familiers liv ødelægges.

 

Det er grotesk, at beboerne først skal betale for renovering og infrastruktur i boligområderne, hvorefter 60 % skal sælges eller nedrives. Det er spild af Landsbyggefondens midler at anvende dem til at fjerne billige boliger i områder, som for eksempel København, der i den grad mangler betalelige boliger til almindelige mennesker.

 

Alle med bare lidt kendskab til udenlandske erfaringer ved, at den danske almenemodel med Landsbyggefonden virker. Der bliver set med misundelse på vores non-profitmodel fra andre lande. Vi må advare mod en rigid 40%-reglen, der ikke alene er uheldig, men sandsynligvis også uladsiggørlig, når den møder virkeligheden.

På vegne af AAB’s organisationsbestyrelse

Bent Haupt Jensen 

Formand AAB 

For ydeligere oplysninger adm. direktør Christian Høgsbro tlf. 40344551

Sjælør Boulevard igen på Ghettolisten 09-05-2018
Sjælør Boulevard er igen på Ghettolisten.

>>> Materiale om Ghttolisten og aftale om parallelsamfund
Byggesagen - opdatering med tidsplan 26-04-2018
Vi har nu fået en opdateret tidsplan fra byggesagen
 • Lysmaster opsættes i perioden 19.04.2018 til 15.06.2018
 • Miljøstationer færdiggøres i perioden 23.04.2018 til 18.05.2018
 • Kabelbrønde færdiggøres i perioden 30.04.2018 til 15.06.2018
 • Fjernelse af jord sker i perioden 21.05.2018 til 24.05.2018
 • Afrigning af parkeringsplads sker i perioden 26.04.2018 til 08.06.2018
 • Øvrigt perioden 26.04.2018 til 29.06.2018
 • Afrigning af byggeplads i perioden 02.07.2018 til 06.07.2018
Partnerskabsforum 26-04-2018
Det overrordene samarbejde mellem BL- Danmarks almene boliger og Københavns kommune foregår via Partnerskabsforrum.

Her mødes BL's kredsbestyrelse og kommunens borgsmestre med mellemrum og drøfter fælles spørgsmål.

Mødet den 25. april 2018 ver henlagt AAB afdeling 50.  
Minol Direct - Lagkagediagram 23-04-2018
Det kan oplyses, at lagkagediagrammet ved forepsørgsel på måned er forkert og an ikke bruges til noget.

Minol A/S  arbejder på sagen.
Byggesagen - opdatering 18-04-2018
Vi er d.d. blevet  orienteret om følgende:
 • Opstart på lysmaster sker den 20.april 2018.
 • Opstart  af resterende anlægsarbejder sker midt i næste uge.
 • Færdiggørelse af miljøstationer starter den 23. April 2018 og vil vare ca. 3. Uger.
Åbent hus mandag den 23. April 2018 - vand og varmeregnskab 13-04-2018
Vand og varmeregnskabet for 2017 omdeles i perioden den 18. til 20. April 2018.

Der omdeles samtidig login til Minol Direct, således at man on-line kan følge sit forbrug. Dette er noget nemmere end manuel aflæsning af fx vandmålere.

Vi har valgt at holde “Åbent hus” i beboerhuset mandag den 23. April 2018 mellem kl. 16.00 og 19.00.

Her vil der være mulighed for at tale med medarbejdere fra AAB,s administration om betalingsordning vedr. en evt større efterbetaling.

Der vil være mulighed for en snak om vand- og varmeforbrug, samt adgangen til Minol Direct.

 
Byggesagen - opdatering 13-04-2018
Der er endnu ikke modtaget tidsplan for færdiggørelse.

Vi er orienteret om, at manglende lysmaster er bestilt, men leveres først den 11. Maj 2018. Der vil først derefter ske opsætning af alle lysmaster.
Byggesagen 28-03-2018
Der er nu indgået forlig med BNS A/S om byggesagens afslutning.

Udbedring af mangler og udskudte arbejder vil blive genoptaget i løbet af april måned.

Vi håber, at vi nu kan få afsluttet arbejderne omkring vores bebyggelse med lys, miljøstation og garage. Nedlukning af byggeplads og retablering af gæsteparkeringspladser. Sidst men ikke mindst etablering af beplantning, hvor vejret dog under alle omstændigheder har været en hindring.

Isolering af luftsluser er taget ud af projektet og skal løses efterfølgende.
 
Udtalelse fra Boligforeningen AAB - Urimeligt at ghettoplan skal dræne Landsbyggefondens kasse 08-03-2018
Urimeligt at ghettoplan skal dræne

Landsbyggefondens kasse
 

Regeringens nye udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund” indeholder hele 22 punkter, der skal sikre, at Danmark er helt uden ghettoområder i 2030. Et af punkterne er muligheden for at nedrive og fysisk omdanne udsatte boligområder. Den slags er dyrt, men det problem ønsker regeringen at løse ved at tage 12 milliarder fra beboerne i landets almene boliger.


Planen er nemlig, at forslaget skal finansieres med 12 milliarder fra Landsbyggefonden, som dermed med et slag mister langt over halvdelen af de midler, som ellers skulle bruges på nødvendige renoveringer i landets øvrige almene boligafdelinger. Og den tanke vækker mildest talt ikke begejstring hos Boligforeningen AAB´s formand, Bent Haupt Jensen.


”Det er helt uacceptabelt, at regeringen vil trække 12 milliarder kroner ud af Landsbyggefonden for at finansiere planerne om nedrivning og ombygning af de mest udsatte boligområder. Det vil betyde, at køen til Landsbyggefondens renoveringsstøtte vil vokse eksplosivt. Flere AAB-afdelinger vil – ligesom mange andre almene boligafdelinger over hele landet -  få udskudt nødvendige renoveringer, da det ellers vil resultere i voldsomme huslejestigninger, fordi det i mange år frem ikke længere vil være muligt at få støtte via Landsbyggefonden. Det er lejernes egen månedlige opsparing til landsbyggefonden, som regeringen vil bruge, og det er på ingen måde i orden, siger Bent Haupt Jensen.


Han mener, det er en national opgave at komme parallelsamfund til livs, og derfor undrer han sig også over, at politikerne mener, at det
kun er beboere i almene boliger, der skal finansiere regeringens indsats.


”På allerførste side i regeringens indsatsplan står der at,
”Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark, hvor alle deltager aktivt”. Set i det lys er det grotesk, at regeringen samtidig i ramme alvor mener, at det kun er de almene lejere, der aktivt skal deltage i finansieringen af indsatserne. På den måde tager regeringen lejernes egen opsparing til renoveringer og bruger pengene til andre formål. Man tager simpelthen over halvdelen af de almene lejeres ”friværdi”, og det er efter min overbevisning ikke særlig demokratisk”, slutter Bent Haupt Jensen.

AAB afdeling 50 - nu en del af et udsat boligområde 01-03-2018
Regeringen  har d.d. fremsat sin nye Ghetto-plan

>>>> Et Danmark  uden parallelsammfund

Sjælør Boulevard er kommet på listen - ikke som en Ghetto - men “et særligt udsat boligområde”, men efter nye kriterier. Vi har tidligere være på ghettolisten med nogle få marginaler. Vi har gjort en stor indsats med både fysisk renovering  og gennem et sejt træk med en lokal social helhedsplan frem til 31/12-2016

Vi ser frem til en nærmere analyse af tallene, da vi oplever en ændring i beboersammensætningen efter den fysiske helhedsplan. Vi ser os ikke selv som en Ghetto eller særligt udsat område. Vi har et dejligt område, når vores fysiske helhedsplan bliver endelig færdig.

Regeringens forslag indeholder rigtig mange gode tanken, men også tidsler,
Parkering - indskrænkning 22-02-2018
På grund af at der skal etableres plads til materialer og skur-plads til elevatorfirma sløjfes der  fra kl.6.00 mandag den 26. Februar 2018 3 parkeringspladser ved Sjælør Boulevard 99 og 3 pladser foran vaskeribygningen.

Mere præcist:
 • Er der ved parkeringspladsen ved Sjælør Boulevard tale om de 3 pladser nærmest muren.
 • Er der ved vaskeribygningen tale om de 3 pladser nærmest vaskeribygningen ( foran saltskuret)

Afspærring  søges etableret hurtigst muligt og må ikke fjernes.

Desværre er varslingen kort, men vi havde forventet at kunne benytte en del af grusparkeringspladsen i forbindelse med elevatorrenoveringen. Det er desværre ikke muligt, da byggesagen ikke er færdig.

 
Byggesagen 22-02-2018
Status  på byggesagen er den, at der er gået “jura” i sagen. 

Dette betyder desværre, at al færdiggørelse ligger stiller.
 
Revideret tidsplan for renovering af elevatorer 16-02-2018
Vi har nu modtaget revideret tidsplan for renovering af elevatorer.

De enkelte opgange varsles i takt med at renovering påbegyndes.

Grundet særlige forhold starter renoveringen i Sjælør Boulevard 93 og det sker i uge 9. 
Byggesagen - afleveringsforretning 18-01-2018
Der er d.d.  Gennemført  afleveringsforretning af byggesagen.

Byggesaggen er afleveret med over to års forsinkelse og der er rejst et større dagsbodskrav mod entreprenøren.

Skurbyen forventes afrigget i den kommende uge (uge 4).

Mangler iht mangelliste ved afleveringsforretningen skal udføres senest 20. Februar 2018.

Udskudte arbejder skal udføres senest den 20. Februar 2018.

Fristen for 1 års og 5 års gennemgang regnes fra den 18. Januar 2018.

En række arbejder betegnes som ekstra arbejder og skal gennemføres efterfølgende.

De nærmere konsekvenser kan der for nærværende ikke siges noget om.

 
Byggesagen - næste step 16-01-2018
Næste step i byggesagen sker torsdag den 18.Januar 2018. Her foretages en formel  afleveringsforretning. Begge parter møder med deres advokater.

Afleveringsforretningen  er formentlig årsagen til at anlægsgartnerne de seneste arbejdsdage har “finpudset” fliser, belægninger mv.
Ny busbetjening på Sjælør Boulevard fra 2019 16-01-2018
Det er fremsat omfattende ændringer af busbetjeningen i København fra 2019.

Vi mistetr 4A på Sjælør Boulevard, somerstattes af linje 18; hvor hyppigheden er ringere.

>>> Se forslaget vedr. Den nye linje 18


Kommunen holder borgermøde om de nye busplanet i Valby på Sankt Annæ Gymnasium den 23. Januar 2018 kl. 19.00.

>>>> Se information fra Valby lokaludvalg
 
Nyhedsbrev 04-01-2018
Nyhedsbrev er d.d. omdelt og kan hentes i brevkasseanlæggene.

Omtaler  bl.a. byggesagen

Vil senere blive tilgængelig på denne web- site.

 
Vaskeriet er lukket grundet defekt lås. 03-01-2018
Det har desværre været nødvendigt at lukke vaskeriet gr. defekt lås. Forventes klar torsdag eftermiddag.
Ændring af trapperengøring i forbindelse med jul og nytår 22-12-2017
Ændring af trapperengøring i forbindelse med jul og nytår


JUL

Mandags området vaskes lørdag den 23 december
Tirsdags området vaskes onsdag den 27 december
 
NYTÅR
Mandags området vaskes tirsdag den 2 januar
Vaskeri ude af drift 22-11-2017
Vaskeriet er desværre ude af drfit, da vi pt. ikke har strøm i vaskeriet.

Er sket her til aften omkring kl. 19.20.Årsagen kendes ikke.

Fejlrettelse vil ske torsdag.

Vi beklager.
Manglende varme i blok 22 16-11-2017

Tilføjelse 17-11-2017. Varmeforsyningen er retableret.
 
Der er desværre ikke nyt om varmen.

Vi håber at reservedel kommer frem til fredag, således at der kommer varme til weekenden.
Manglende lys fra grusparkeringspldsen 15-11-2017
Tilføjelse 17-11-2017 . Lyset er retableret.
 


BNS har d.d 13.59 oplyst, at elektriker er tilkaldt.

der er noteret, at der ikke er lys her til aften.
Veniilation i blok 22 ude af drift - SB 123-131 15-11-2017
Ventilation i blok 22 er sat ud af drift gr. problemerne med varrmeanlægget..

Sætte i drfit igen, når den defekte komponent er blevt udskift.

Husk udluftning i din lejlighed. 
Manglende varme i blok 22 - SB 123-131 14-11-2017
Der mangler varme i blok 22 på grund af en defekt trykdifferensventil - blot til orintering , ingen nogen lille dims..

Reservedel skal fremskaffes.
Lys fra grusparkeringspladsen 14-11-2017
BNS A/S fikrepareret lyset på grusparkeringspladsen gd.

Du er den gal igen her tirsdag aften. Vi har fejlmeldt til byggesagen.
 
Lys fra grusparkeringspladsen - fortsat 11-11-2017
Så er den gal igen - heller intet lys i denne weekend fra BNS A/S.

Vi blev fredag ved middagstid orienteret om at BNS A/S Vil tilkalder elektriker.

den af afdelingen etablerede nødbelysning er blevet udvidet med et spot mere. Vi er rigtig glade for, at en beboer velvilligt har stillet sin altan til rådighed for nødbelysning. Det skal understreges, at det alene er byggesagens ansvar , at sørge for belysning,  mens den normale belysning er fjernet.
Lys fra grusparkeringspladsen 10-11-2017
Så var den gal igen. I går var der lys fra grusparkeringspladsen til ca. Kl. 18.00.Årsagen  til at lyset ikke holdt længere kendes ikke. Fejlen er som sædvanlig meldt til byggesagen.

Vi havde så lejlighed til at afprøve vores nødbelysning. Vi undersøger muligheden for at få sat et spot mere op. Vi er rigtig glade for, at en beboer har stillet sin altan til rådighed for lyset.
Manglende lys på området 08-11-2017
Der har i den senere tid  været adskillige dage, hvor den midlertidige belysning fra grusparkeringspladsen ikke har virket, ligesom der ikke længere er lys i havebelysningen mellem de to lavhuse.

Det er kke særligt rart, når derikke er lys. Ved manglende lys har vi en fast procedure med underretning af vores projektleder, der så tager kontakt til BNS A/S med henblik på at få reblableret belysningen.

Afdelingsbestyrelsen arbejder  på at få etableret en minimal nødbelysning der kan tages i brug, når byggepladsens belysning er ude af drift.

Vedr. den blivende belysning har vi den udfordring at master til belysningen  er leveret  i en forkert farve. Afdelingsbestyrelsen har valgt at prioritere lys fremfor farve på masterne. Kommunen skal Imidlertid godkende masterne. Dette kan formentlig tage sin tid. Af iser kommunen farven på de leverede master vil givet betyde yderligere forsinkelse.

 
Lågen mellem Dronning Ingrids Hjem og AAB afdeling 50 30-10-2017
For at sikre, at der ikke foretages indkørsel fra Dronning Ingrids Hjem på den nye belægning vil lågen mellem Dronning Ingrids Hjem og afdelingen normalt være lukket.
 
Det skal bemærkes, at BNS A/S ikke ønsker kørsel på den nye belægning, da den endnu ikke er afleveret til AAB.
 
 
Det skal bemærkes, at det i henhold til skiltning ved indkørslen til Dronning Ingrids Hjem ikke er tilladt at parkere på deres område.
 
Manglende lys på området 24-10-2017

Tilføjelse 25. Oktober 2017

BNS har oplyst, at man nu har fundet årsagen til de seneste dages manglende lys. Fugt i en pullerten (pinte) har bevirket, at strømmen har slået fra.

Vi håber, at lysproblemerne nu er løst. 

Vi har både efter weekenden og igen d.d. Efterlyst manglende lys på grusparkeringspladsen og havelamperne mellem lavhuse.

Forrige weekend var vores lys udsat for hærværk. Det er  uafklaret  om vi er i samme situation nu, eller om der er andre årsager til at lyses er slukket.

 
Bioaffald 20-10-2017
Bioaffaldscontaineren er pt. placeret ved Sjælør Boulevard 99 og 109. Må kun benyttes til bioaffaldsposer.


På grund af jordarbejder mv er det ikke muligt at få opstillet og afhentet containere ved  blokkene SB 123-131 og SB 113-121.
Forsøgsopsætning af lys i kælderen i blokken 123-131 20-10-2017
i forbindelse med Helhedsplanen  blev lysforhold  i kælderen i højhusene væsentlig forringet gr. lukning  af vinduer  og opsætning af nye kælderrum.

Der er  nu foretaget en forsøgsopsætning af nyt lys. Dette er sket fra Sjælør Boulevard 125 og frem til Sjælør Boulevrad 125. Der tale om “intelligente” lamper med led-lys. Giver mere lys end den hidtidige belysning og med lidt lavere driftsorganisation kostninger, ligesom lyset kan styres.
Vaskeriet er lukke 16.-18. oktotober inkl. 12-10-2017
Vaskeriet er lukket i perioden 16. til 18. oktober 2017 kl. 16.00.

Det forventes,  at dette er den sidste længere lukning under byggesagens  jordarbejder.

Der vil blive en kortere lukning i forbindelse med montering af elefantrist og lægning af fliser omkring indgangsdøren til vaskeriet.

Der vil endvidere blive en kortere lukning, når låsesystem til sin skal monteres.
Beslutningsreferat fra afdelingsmødet 06-10-2017
Beslutningsreferat fra afdelingsmødet er nu tilgængeligt.
Mulige forsinkelser vedr opsætning af lys. 06-10-2017
Vores landskabsarkitekt har kasseret de opsatte master, da de ikke opfylder udbudsmaterialet. Dette kan muligvis betyder forsinkelser omkring opsætning af lys på området.
Ændring af parkeringsforholdene fra den 9. Oktober 2017 06-10-2017
Fra den 9. Oktober 2017 og frem til ca. 1. December 2017 er det ikke muligt at benytte parkeringspladserne fora KåG - mellem grusparkeringspladsen/ arbejdsområde og KåG,s bygninger.
Vaskeriet er lukket 22-09-2017
Vaskeriet er lukket torsdag den 28. september 2017 og fredag den 29. september 2017, samt mandag den 2.oktober 2017 grundet jordarbejder.
Afdelingsbestyrelsenskontor er lukket 26/9-2017 18-09-2017
Afdelingsbestyrelsens kontor er lukke tirsdag den 26. september 2017 grundet afdelingsmøde.
 
Stort regnskab og stort budget 18-09-2017
Det store regnskab og det store budget kan afhentes på kontoret i kontortiden. Mandag-torsdag 12.00-12.30 og tirsdag 19.00-20.00. 
Afdelingsmødet 26. September 2017 - materiale 14-09-2017
Til brug for afdelingsmødet omdeles regnskab 2016 og budget 2017 i dag og i morgen.

Beretning med forslag skulle i sidste runde klargøres af afdelingsbestyrelsen tirsdag aften, således at det var klar til at blive sendt til trykning her til formiddag, da jeg efter kursus tirsdag og onsdag  er tilbage i afdelingen.

Det har imidlertid vist sig, at afdelingsbestyrelsens klargøring af materialet, bl.a der har været problemer med at gemme materialet i AAB's nye dokumenthåndteringssystem og manglende opmærksomhed omkring tidsfrister. Problemerne blev jeg dog først orienteret om efter at materialet var sendt til trykning.

Samlet set har det betydet, at der desværre er en del korrekturfejl i materialet. Om der er også er direkte faktuelle fejl er uafklaret.

Evt faktuelle fejl vil blive berigtiget på mødet.

Jeg skal beklage.

Bent Haupt Jensen
Afdelingsformand
Vaskeriet er lukket mandag til torsdag inkl. 11-09-2017
Vaskeriet er lukket fra mandag den 11. september 2017 til tirsdag den 14. september 2017 inkl.

Vi har desværre først her til morgen fået oplyst, at det er nødvendigt at holde vaskeriet lukket. Lukningen skyldes, at det har vist sig nødvendigt at grave de gamle fjernvarmekannalaer op, da der siver vand ind i vaskeriets kælder.

Vi beklager ulejligheden, men det er nu vigtigt at vi bliver færdige.
Vaskeriet lukkes onsdag til fredag 05-09-2017
Vaskeriet er lukket o salg den 6. September 2017 til fredag den 8. September 2017. Lukning skyldes , at der skal foregå gravearbejde omkring vaskeribygningen..
Bredbånd - YouSee 19-08-2017
Afdelingens KabelTv- anlæg er ikke ombygget til at håndtere YouSee's Gigabredbånd og Docsis 3.1 - standard. Dette betyder iflg informationsmateriale fra YouSee at vi ikke har mulighed  for 500 og 1000 Mbit bredbånd.
 
Der er ingengen planer om ændring i den nuværende bindingsperioder for TV-leverancen. Se under T-Tv og KabelTV.
Ændring af tidligere varsling om parkeringsforhold 19-08-2017
BNS A/S har oplyst, at det i første omgang kun er parkeringspladserne frem til enden af blok 21 (SB113-121) der lukkes. - ca hvor grusparkeringspladsen begynder).Det vil sige, at der fortsat er et mindre antal  parkeringspladser til rådighed i en periode
Lys på området 19-08-2017
BNS A/S etablere midlertidig belysning, der oplyser gangsti til blok 22 ( SB 123-131), mens adgangen ikke kan ske via parkeringspladsen foran vaskeriet. Der etableres ligeledes noget midlertidig belysning foran blok 21 ( SB 113-121).

Etablering af varig belysning påbegyndes  den 28. August 2017. Vores belysning skal have ny tilslutning til elnettett. Det er pt uafklaret, hvornår dette kan ske.
 
Parkeringspladser foran vaskeriet nedlægges fra mandag den 21. august 2017, kl. 06.00. 08-08-2017

Som følge af jordarbejder i forbindelse med Helhedsplanen nedlægges parkeringspladserne fra den 21. august 2017, kl. 06.00 i hele området fra indkørslen til parkeringspladsen mellem KåG – grusparkeringsplads og lavhus og frem til vaskeriet. Dvs. hele området hvor der kræves elektronisk parkeringslicens.

 

Der kan desværre ikke anvises andre parkeringspladser på afdelingens område. Der henvises til at parkere på offentlig vej, fx Sjælør Boulevard.

 

En elektronisk parkeringslicens giver også lov til at parkere foran AAB’s lavhus og højhus på Sjælør Boulevard 91-99/101-109.

 

Det kan ikke oplyses, hvornår arbejderne afsluttes.

Information omdeles til beboerne den 9. august 2017 i opgangene 113-121 og 123 - 131. Informationen opsættes i alle opgange.

 

 

Ventilation i blok 22 04-08-2017
Som det har fremgået af forsiden har vi igen gd. har problemer med ventilationen i blok 22.

Ventilationen i den nordlige del af blokken virker igen.

Ventilationen i den sydlige del af blokken er ude af drift. Det vil sige, at der hverken er indblæsning eller udsugning. Det er derfor ekstra vigtigt, at foretage udluftning.

forventes sat i drift i den kommende uge.

Vi er bekendt med med de mange udfald i ventilationen i blokkens- sydanlæg. Dækker SB 123, 125 og halvdelen af 127.


Det er ikke noget vi har set på de øvrige anlæg og tages op med byggesagen igen igen.
Vand i blok 24 04-08-2017
Som det har fremgået af o ersigten på forsiden har der vand i kælderen i blok 24..

Der er fundet fejl på en grundvandspumpe, som vil blive skiftet snarest.
Varsling om midlertidig nedlæggelse af gæsteparkringspladser. 02-08-2017
Der er d.d. opsat information i opgangene om midlertidig nedlæggelse af gæsteparkeringspladser og parkeringspladser reserveret  KåG fra den 7. august 2017 kl. 6.00.

Varslingen er ednvidere omdelt til beboerne i blok 21 og 22.

Varslingen kan ses her >>>> Varsling
Manglende bredbåndsforbindelse til beboerhus/vaskeribygning 02-08-2017
Tilføjelse 2. August 2017

Fejlen er fundet d.d. og er rette. Vaskerisystem er igen tilgængeligt.

Fejlen lå heldigvis ved indgangen til vaskeribygningen, så opgravning blev heldigvis ikke nødvendig.


 


Det har været skrevet på forsiden, at det pt. Ikke er muligt at reservere vasketure.

Herudover virker kontorets bredbåndsforbindelse ikke.

Vi har d.d. haft besøg af TDC og det er konstateret, at der brud på på vores forbindelse, der går fra Beboerhus/vaskeri til TCD' knudepunkt Sjælør Boulevrad 109.

Vi frygter nu, at der i forbindelse med fejlsøgning og Udbedring skal foretages opgravning af nogle af vore nye anlæg på området.

 
Justering af boligafgiften 18-07-2017
justering af boligafgiften, som er omtalt i nyhedsbrevet for juni måned 2017,kan desværre først nås til boligafgiften for september måned 2017.
Nyhedsbrev juni 2017 28-06-2017
Nyhedsbrev JUNi 2017 kan hentes på forsiden og omdeles de kommende dage til brevkasseanlæggene.
Adgang til kontoret sker nu via hovedindgangen til beboerhuset 06-06-2017
Adgang til varmemesterkontor og afdelingsbetsyrelsen kontor sker nu via hovedingangen til beboerhuset.

Der er ikke længere adgang via vaskeriet
Lukning for alt vand 23/5-2017, kl. 08:00-15:00 18-05-2017
BNS A/S har adviseret, at der lukkes for hovedforsyningen af vand til alle blokke tirsdag den 23. maj 2017, kl. 08:00 til 15:00. 
Varmeregnskabet for 2016 22-04-2017
Varmeregnskabet  for 2016 omdeles den kommende uge (fugen der starter den 24/4-2017)


Information fra AAB's website - www.aab.dk om varmeregnskab.

 

Mit forbrugsregnskab stemmer ikke. Hvad gør jeg?

 

Hvis du mener, at der er fejl i dit forbrugsregnskab vedr. vand eller varme, skal du kontakte AAB’s administration på opkraevning@aab.dk senest seks uger efter, at du har modtaget din regning. 

Oplys dit bolignummer, og hvad du er utilfreds med. Du kan finde dit bolignummer på din lejekontrakt. 

Husk at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, det drejer sig om.

Send ikke din klage til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet.

Adgang til Sjælør Boulevard 123-131 og vaskeri/kontor 16-04-2017

I perioden 20. paril 2017 til ca. 15. maj 2017 arbejder der foran beboerhuset.

Dette betyder at gående til Sjælør Boulevard 123-131 skal gå via blok 21 - Sjælør Boulevard 113 til 121 for t komme frem til Sjælør Boulevard 123-131.

Adgang til vaskeri og kotor sker fra parkeirngspladsen. Adgangen til kontoret sker via døren til vaskeriet.

BNS A/S har omdelt varsling med tegning.

BNS A/S har oplyst, at Arbejdet udføres således at brandvæsnet altid kan komme ind til blok 22 i tilfælde af brand.
Kontortid beboerkoordinator 19-03-2017
Beboerkoordinator træffes næste gang tirsdag den 2. maj 2017 mellem kl. 16.00 og 17.00. Dette er samtidig sidste beboerkoordinator har fast kontortid i afdelingen.

Beboerkoordinator træffes fortsat på mail og telefon. Henvendelse vedr. manglende opfølgning skal fortsat ske til beboerkoordinator.
Fastnet teleforn til blok 21 er gravet over 13-03-2017
Kabel til TD/YouSee fastnet telefon til blok 21 (SB 113-121) er gravet over her til formiddag.

Vi har ingen tidshorisont for reparation. Er anmeldt af BNS A/S.
Slut på en hektisk uge 03-03-2017
Den forløbne uge har været ganske hektisk, da det lige pludselig stod klart,  at vi skulle have tømt kontorcontaineren.

Lys og It er ikke klart på kontoret, ligesom der mangler varmeapparat på det ene kontor. Afdelingens beboermapper og øvrige materiale står i flyttekasser, da vi ikke har haft mulighed for at indrette kontoret. Der vi gå lidt tid, før vi kommer på plads.

Lyset ved SB 121 har også været en tung sag, så der har desværre været en periode med meget lidt lys. Da lyset så endelig var klart som aftalt gik der en sikring   Hvilket medførte yderligere en aften og nat uden lys. Nu er der til gengæld fuldt blus.

Indgang til kontoret sker enten gennem den nye indgang til beboerhuset eller via vaskeriet. Det vil blive skiltet, hvor indgangen aktuelt er. Døren til beboerhuset vil være åben i kontortiden

Kontorcontaineren fjernes mandag den 6. marts 2017.

Adgang til blokken SB 113 -131 skal ske gennem kælderen. 

Meget aktuelt i forhold til afdelingsmødet i den kommende har elevatorfirmaet været ude flere gange i denne uge  til elevatorstop. Ønsker man at undgå disse stop vil det være hensigtsmæssigt, at man møder op på afdelingsmødet og stemme for en renovering. 
Kontor i vaskeribygning/beboerhus 02-03-2017
Afdelingskontor og varmemesterkontoret er flyttet tilbage til beboerhus/ vaskeribygning i det nye afdelingskontor..

Beboerkoordinator  Mette Chang træffes samme sted 1. Tirsdag i måneden mellem kl. 16.00 og 17.00. 
Defekte elevatorer 27-02-2017
Vi har efter weekenden fejlmeldt 3 elevatorer, som ikke kørte efter weekenden.

Har du problemer med opgangens elevatorer bør du måske overveje, at møde på afdelingsmødet den 9. Marts 2017. 

Ex. afdelingsmøde 9. marts 2017 21-02-2017
Der indkaldes til ex. afdelingsmøde torsdag den 9. marts 2017.

Følgende emner skal behandles:
 • Disponering af tilbagebetaling af grundskyld(ejendomsskat)
 • Finansiering af digital opmåling af lejlighederne og udbud på flyttelejligheder
 • Renovering af afdelingens 10 elevatorer
 • Ansøgning om tillægsbevilling på 2 millioner kr. - Dv-plan elevatorer
 • Amsøgnings om tillægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af låsesystem til elektroniske låse

Se under Afdelingsmøsder
AAB afdeling 50 søger afløser for ejendomsfunktionær m/k 11-02-2017
AAB afdeling 50 søger afløser for ejendomsfunktionær.

Yderligere information - tryk på Se opslag

>>>> Se opslag
 
Lukning for vand 13. februar 2016 09-02-2017
BNS A/S har meddelt, at der er lukket for vandet i hele afdelingen mandag den 13. februar 2017 i tidsrummet fra kl. 9.00 til 17.00.

Lukningen skyldes omlægning af hovedvandforsyningen.

Varsling er omdelt d.d.

Husk! at det tidligere er varslet, at der er lukket for vandet  tirsdag den 14. februar 2017 mellem kl. 9.00 og 11.00, da HOFOR skal udskifte hovedvandmåler.
Elevator - SB 125 08-02-2017
Elevatoren i Sjælør Boulevard 125 er ude af drift. Det kan ikke oplyses, hvornår den kommer i drift igen, da der mangler reservedele, som er bestilt.

Som meddelt ved flere lejligheder skal der efter helhedsplanen iværksættes et projekt omkring renovering af elevatorer.

De indledende processor er startet med en drøftelse med Otis om elevatorernes nuværende standard. Her blev der bl.a. peget på risikoen for manglende reservedele. 
Afdelingsbestyrelsen arbejder pt på kravene til en modernisering , som skal behandles på et kommende  bestyrelsesmøde. Der arbejdes med et ønske om en gennemgribende renovering. Sideløbende arbejdes der med håndtering af udbud og finansiering.

Desværre er der nok ikke så mange valgmuligheder for en gennemgribende modernisering. Rammerne for økonomien , som blev drøftet på seneste afdelingsmøde,  holder næppe.
 
Adgang til kontorcontainer/ afdelingskontor 07-02-2017
Arbejdet med belægning foran blokken SB 113-121 påbegyndes nu. Dette betyder at adgangen til kontorcontaineren med afdelingsbestyrelsens kontor, varmemesterkontoret og beboerkoordinators kontor skal ske gennem blokkens kælder fra nedgang i nordgavl v SB 121 til nedgang i sydgavl ved SB 113.
Der lukkes for vandet 14. Februar 2017 07-02-2017
Der lukkes for vandet tirsdag den 14. Februar 2017, kl. 9-11. Hofor skal udskifte hovedvandmåleren.
Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen 27-01-2017
Der er d.d. omdelt nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen.

>>>> Nyhedsbrev
YouSees kabel til blok 22 gravet over, 25-01-2017
YouSee's kabel til blok 22 SB 123-131 er gravet over. Dette betyder, at der ikke er TV, bredbånd og telefoni via KabelTv-netværket.

Er fejlmeldt.
Web-adgang til vaskerisystemet 11-01-2017
* Er løst *

Web-adgang til vaskerisystemet  - vasketur.dk


Der er ikke adgang til web-delen af vores vaskerisystem. Formentlig retsen af januar måned.

Skyldes omlægning af IT-anvendelsen i forbindelse med tilpasning af beboerhus/vaskeribygning.


Vaskeriet fungerer.
YouSee - afbrydelse af TV og bredbånd 25. Januar 2017 10-01-2017
YouSee  har udsendt brev til beboerne om, at der ikke vil være TV, bredbånd og telefoni via KabelTv- nettet den 25. Januar 2017, kl. 01.00 til kl. 07.00.. Der  kan forekomme mindre afbrydelser i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 19.00.

Der skal foretages genindlæsning af kanaler, jf det udsendte brev


Spørgsmål  kan rettes til YouSee, jf brevet.
Lukning for det varme vand 4/1 og 5/1-2017 30-12-2016
Der lukkes for det varme vand

Sjælør Boulevard 91-109 onsdag den 4. Januar 2017, kl. 8.30 - 15.30
Sjælør Boulevard 113-131, torsdag den 5. Januar 2017, kl. 8.30-15.30.

Lukningen skyldes rensning af varmtvandsbeholder.

Er varslet ved opslag i opgange.
Ventilation ude af drift i blok 21 21-12-2016
Ventilationsanlægget i blok 21 (SB 113-121) er delvist ude af drift siden gd. Det er oplyst, at opgangene 121,119 og venstre side af 117 er ramt.

Årsagen kendes ikke.

Byggesagen er anmodet om at løse problemet, da anlægget fortsat ikke er afleveret.

Problemet er løst.
Arbejder foran blok 22 - SB 123-131 20-12-2016
Den 2. Januar 2017 påbegyndes jordarbejderne foran blok 22, SB 123-131. Dette betyder at fliser mv skal pilles op. Dette betyder,at adgang til og fra blokken skal ske via kælderen. Varighed 6-7 uger.

Er du nysgerrig så gå en tur forbi det nye beboerhus og kig på beboerhuset og jordarbejderne bag blok 22, SB 123-131.
Lukning for vand tirsdag den 20. December 2016 16-12-2016
BNS har varslet, at der lukkes for vandet tirsdag den 20.december 2016 i tidsrummet kl. 8-18.

Vaskeriet er lukket den 20.december 2016.

BNS har omdelt varsling til alle beboere.
Status vedr. Overgravninger 16-12-2016
Sagen er løst - for denne gang.

Herr følger en status over aktuelle opgravninger:

Fredag  den 16.december 2016: YouSee forbindelse til blok 22 , SB 123-131 gravet over. Er fejlmeldt af BNS.
Torsdag den 15.december 2016. El-kabel til containeren med afdelingskontor gravet over. El retableret d.d.
Onsdag den 14. December 2016. Telf.ledning til blok 21, SB 113-121 er gravet over. Er fortsat ikke retableret.
Henvendelse fra HTH-køkkener 14-12-2016
En del beboere har fået brev fra HTH-køkkener vedr. fejl ved opsætning af køkkenskabe. Handler om K21-beslag som har været omtalt i pressen.

Følger man HTH's anvisning er K21-beslag anvendt i et eller ande omfang.

Sagen undersøges og BNS har rettet henvendelse til HTH.

Beboerne skal ikke foretage sig noget før de hører nærmere fra byggesagen.
Lys og telefoni 14-12-2016
På grund af overgravning el-ledning har der ikke været lys på området de sidste dage. Er fejlmeldt.

Telefonledning til blokken SB 113 - 121 er gravet over - er fejlmeldt
Lukning af vaskeriet omkring nytår 12-12-2016
Vaskeriet er lukket hele dagen den 31. december 2016 og 1. januar 2017.
Vaskeriet er lukket onsdag den 14.december 2016 08-12-2016
Vaskeriet er lukket onsdag den 14.december 2016 , da der bla. skal males efter sommerens vandskade.


 
Lukning for vand den 29. November 2016 29-11-2016
Iflg. De foreliggende oplysninger blev der ikke lukket for vandet gd. Gr. Sygdom.

Det er her til morgen op,test, at der lukkes for vendte d.d., samt BNS skulle have varslet dette.

Beboerkoordinator Mette Chang og afdelingsbestyrelsen er først blevet orienteret om ændringen her til morgen.
Der lukkes for vandet den 28. november 2016 22-11-2016
Der er lukket for vandet mandag den 28. november 2016 i tidsrummet 8.00 til 17.00.

Lukning skyldes, at vi skal have nedgravet en ny vandledning.

Der åbnes for vandet så hurtigt som muligt,
Udtalelelse om ejendomsskat fra boligforeningens formand 31-10-2016
Formanden  for boligforeningen AAB Bent Haupt Jensen har d.d følgende  indlæg i Politiken om regeringens udspil om ejendomsskat, hvor der er meget fokus på tryghed for boligejerne, men ikke landets mange lejere, som typisk har  lave indkomster, hvor mange i øvrigt er pensionister
 

"TRYGHED FOR boligejerne’. Det stod printet med store typer på forsiden af den helhedsplan, hvori regeringen for nylig præsenterede deres forslag til et

nyt ejendomsvurderingssystem.

Det havde været på sin plads, om der i stedet for havde stået ’Usikkerhed for lejerne’.

Jeg får i hvert fald nervøse trækninger, når talen falder på regeringens udspil."

For mens boligejerne kan se frem til,

at der indføres et loft over udviklingen i ejendomsskatterne, så de ikke kan overstige væksten i indkomsterne, er det samme ikke tilfældet for lejerne i de almene boliger.

Boligejerne får i regeringens udspil ligeledes automatisk tilbageført for meget betalt ejendomsskat fra tidligere år, men vi mangler stadigvæk en garanti for, at det samme er tilfældet for lejerne.

SIDSTE ÅR , da finansloven for 2016 blev indgået, var det med en fastfrysning af grundskylden for boligejerne. Men landets mange lejere i almene boliger

fik ikke del i denne gave. Jeg er alvorligt bekymret for, at regeringen med dens seneste udspil er ved at gentage denne grove og uforklarlige forskelsbehandling mellem boligejere og lejere.

Ifølge BL Danmarks Almene Boliger, som har regnet på regeringens helhedsplan, vil reformen af boligskattesystemet, når den er fuldt indfaset, betyde en gennemsnitlig huslejestigning i almene boliger på 350 kr. om måneden i 2016priser. Det giver i den grad usikkerhed hos landets cirka en million lejere i almene boliger, hvoraf mange i forvejen har lave indkomster.

ØNSKET OM økonomisk tryghed er det svært at være uenig i. Men danske boligejere og boliglejere lever altså i det samme land, og alle har brug for økonomisk tryghed omkring deres boligsituation.

Derfor må regeringen komme med nogle løsninger, der ikke giver huslejestigninger i den almene sektor.

Tryghed for en gruppe borgere er nemlig ikke meget værd, hvis den afløses af usikkerhed for en anden gruppe i samfundet.

Opfølgning på afdelingsmødet 30-10-2016
Betaling for varmt vand.
På afdelingsmødet blev der spugrt til betaling for varmt vand. Vandforbruget betales iht måler - samme pris for koldt og varmt vand.. Selve opvamrning af vandet betales som hidtil via varmmeregnskabet.

Optagelse af kreditforningslån vedr. Helhedspalnen
På afdelingsmødet blev det oplyst, at det pt. ikke kunne betale sig at optage kreditforeningslån, da der ikke blev betalt renter af byggekreditten. Dette har ændret sig per 1. oktober 2016 og Admnistrationen er igang med at hjemtage kreditforningslån i det omfang det er muligt. Bl.a. for sikre at vi får glæde af en lav rente de kommende mange år..
 
Flytning af kontor - afdelingskontor og varmemesterkontor 21-10-2016
Afdelingskontor og varmemesterkontor flytter den 25. oktober 2016 fra vaskeribygningen og til beboerkoordinators container ved Sjælør Boulevard 113.

Både varmesterkontor og afdelingskontor er lukket tirsdag den 25. oktober 2016 gr. flytningen.

Flytningen skyldes dels ombygning og udbygning med bebeorhus og dels sommerens vandskader.
Sommeren er slut/varme i vores varmesystem 30-09-2016
En lang varm september er ved at være slut.

Sommerlukningen  af vores varmeanlæg er slut og der er d.d. igen sat varme på anlægget.
 
Nye varmemålere og tilpasning af vandmålere foretages i uge uge 42 og 43 30-09-2016
Opsætning  af nye varmemålere og tilslutning af vandmålere til den nye elektronik påbegyndes 20. Oktober 2016 og fortsætter den følgende uge.

Nærmere varsling forventes omdelt i brevkasseanlæggene i den kommende uge.

Vi kan ikke oplyse, hvornår det bliver muligt at følge de aflæste tal på en website, som vi har besluttet. Når det sker, vil der blive holdt et "Åbent hus" arrangement i vaskeriet, hvor  man kan få vejledning i systemet.

Se opslagene i opgangene om vandspare-arrangement den 12. Oktober 2016.


 
Delvis manglende strøm i blok 21 + ingen YouSee forbindelse 27-09-2016

Strøm er genetableret.
------------------------------


I forbindelse med BNS's boring i blok 21 - SB 113-121 - er der sket kortslutning af elkabel gr. vand.

YouSee's hovedforbindelse til vore blokke er ramt, dsv ingen TV, bredbånd og internettelefoni fra YouSee.

Elektriker er tilkaldt.
Boligafgiftsforhøjelse - stuelejligheder 26-09-2016
Meddelelse fra formanden:

Jeg er i går aftes blevet bekendt med, at stuelejlighederne den 16. September 2016 har fået varslet boligafgiftsforhøjelse , dog reduceret med 400 kr. for manglende altan.

Varslingen er ikke korrekt og beror  på en misforståelse.

Den fulde aconto forhøjelse på 10% + 600 kr. skal betales, når blokkens altaner er frigivet til brug. For sammnelægningslejlighederne i stuen gælder, at fradraget på 400 kr. ophører fra samme tidspunkt.

De berørte boliger vil få brev fra boligforeningen sidst på ugen om hvodan de skal forholde sig, da opkrævning er overført til Betalingsservice.

Bent Haupt Jensen
Afdelingsformand
 
Materiale til afdelingsmødet er omdelt til brevkasseanlæggene 22-09-2016
Beretning med dagsorden og forslag til afdelingsmødet torsdag den 29. september 2016 er omdelt den 21. september 2016. Den 22. september 2016 er der omdelt en tillægsdagsorden vedr. ny boligsocial helhedsplan for perioden 2017-2020. Der er endvidere omdelt en beskrivelse af den  nye helhedsplan.

Mangler du noget af materialet kan det hentes her på siden >>> Afdelingsmøder

Ønsker du det store regsnskab kan dette hentes/rekvireres på varmemesterkontoret i kontortiden.

Bemærk! Mødestedet er AKB's beboerhus.
Manglende lys og TV 08-09-2016
Strømforsyningen kom igen kl. 17.30

---------------------------------------------------Så er elkablet til blok 21- SB 113 til 121 igen igen kravet over.

Da YouSee's hovedfordelerstation ligger i blok 21 er det heller ikke TV, bredbånd og telefoni fra YouSee i alle blokkene.

vi kan desværre ikke sige noget om varighed.
Manglende lys på området 01-09-2016
Der har de sidste par dage ikke været lys på området, når det er mørkt.

Fejlen er nu fundet og den ligger hos DONG, da der fejl på en sensor.

Det vides ikke, hvornår DONGS's underentreprenør udbedre fejlen.
Afdelingsmøde torsdag 29. September 2016 01-09-2016
Der er d.d. Indkaldt til afdelingsmøde torsdag den 29. September 2016 kl. 19.00.

Se indkaldelsen under afdelingsmøder 


 
"Åbent Hus"-arrangement om den fysiske helhedsplan(renoveringen) 01-09-2016
Der er d.d. omdelt  indbydelse til "Åbent hus " - arrangement om den fysiske helhedsplan / renoveringen tirsdag den 13. September 2016 i tidsrummet 16.30 til 19.30. Se den omdelte indbydelse.

Vaskeri og afdelingskontor er lukket den 13. September 2016. Vaskeriet er lukket til kl. 12.00 den 14. September 2016, der kan ikke forudbestiltes vasketur til denne dag.
Elkabel gravet over ved blok 21 29-08-2016
Strømmen er genetableret kl. 20.10.


I løbet af eftermiddagen er elkablet til blok 21 gravet over. YOuSee's  fordelerstation ligger i blokken, hvilket betyder at der næppe heller er TV, bredbånd eller internettelefoni fra YouSee

Radius arbejder på sagen og efter de foreløbige oplysninger forventes strømforsyningen genetableret ca. Kl. 21.

Vi beklager, at det ikke har været muligt at opdatere hjemmesiden tidligere.
Opgravning foran blok 24 påbegyndes den 10. August 2016 06-08-2016
Opgravning g til nye kloaker foran blok 24. (sB 91-99) påbegyndes den 10. August 2016.

Betyder bl.a. flytning af cykelstativer.

Varsling er omdelt til beboerne i den pågældende blok.
 
Månedsskifte 04-08-2016
Ombygningen af vaskeribygningen er nu igang. Dette betyder,  at varmemesterkontoret er nedlagt og at varmemesteren træffes på afdelingskontoret.

Juli måned har været våd. Stort set alle områder af vaskeribygningen har været ramt af vandskade  og i flere omgange gr. manglende afdækning mv. Afdelingskontoret har været hårdt ramt med kaos til følge, da vægbeklædning skulle tages ned. Der har været affugtere sat op både på afdelingskontor og varmemesterkontoret. Der er fortsat affugtningsudstyr udstyr opsat i selve vaskeriet. Det er en belastning for alle parter. 

Den nye dør til vaskeriet har nu fået påsat lås og dørpumpe. Døren bedes holdet lukket. Opholder der sig børn i vaskeriet skal de bortvises., Det er ikke en legeplads.

Afdelngensbetyrelsen arbejder med budget 2017 , som skulle være endeligt behandlet på et bestyrelsesmøde den 2 august 2016.. Den endelige indstilling omkring budgettet er blevet udskudt, da budgettet indeholder en lang række udfordringer. Helhedsplanens manglende afslutning og overgang til almindelig drift har ikke gjort arbejdet lettere. Uafklarede punkter omkring beboerhus og den boligsociale helhedsplan gør heller ikke arbejdet lettere. Budgettet skal behandles på det ordinære afdelingsmøde ultimo september måned.

Arbejdet med helhedsplanen skrider frem  med aktiviteter omkring beboerhus og sokkelarbjder, som er en forudsætning for at stuelejlighederne  kan få altaner sat op. Vi tør ikke ikke gætte på, hvornår altanerne bliver sat op. Mangeludbedring pågår fortsat.

Hvis du vil vide om sommeren har været ok, så kan man tjekke produktionen på vores solcelleanlæg. Juli måned har været måneden med mindst sol og maj måned med mest.Se nyheden fra 6. Juli  2016.


 
Indgang til vaskeribygningen flyttes mandag den 18. juli 2016 14-07-2016
Indgangen til vaskeribygningen flyttes mandang den 18. juli 2016 om på siden, således at du går direkte ind i vaskeriet. Du skal benytte samme nøgle som hidtil.
Ny vandskade ved regnvejret søndag/mandag 12-07-2016
Mandag morgen kunne vore ejendomsfunktionærer konstatere, at varmemesterkontoret var fyldt med vand. Alt var vådt og it- udstyr er skadet.

Det er træls.

Vi har fortsat affugter på afdelingsbestyrelsens kontor. Ligesom affugter er monteret på ydermur.
Udlejning af lejligheder eller værelser 10-07-2016
Udlejning af lejligheder eller værelser er ulovlig uden skriftlig tilladelse fra AAB's udlejlingsafdelingen.

Reglerne om fremleje kan findes på  >>> AAB's website. Her kan du også finde kontakinformation til AAB's kundeservice.
Ulovlig udlejning via airbnb skal stoppes 09-07-2016
Pressemeddelse fra boligforeningen AAB
Ulovlig udlejning via airbnb skal stoppes


Onsdag den 6. juni kunne flere forskellige danske medier berette om tusindvis af værelser og boliger i København, der korttidsudlejes via hjemmesiden airbnb.com.

På hjemmesiden dr.dk  viser et kort, hvor udlejningsboligerne ligger, og af kortet fremgår det, at en del af Boligforeningen AAB´s boliger i hovedstadsområdet er at finde på hjemmesiden, hvilket både overrasker og forarger Christian Høgsbro, der er direktør i AAB.

- Jeg er overrasket, for vores regler er meget klare på det her område. I AAB er det ikke tilladt at fremleje uden vores godkendelse, og den vil aldrig blive givet til den form for korttidsudlejning, som airbnb formidler. Hvis lejerne alligevel lejer en del af boligen ud i form af et eller flere værelser på dagsbasis hos airbnb, så kan det ifølge domspraksis have karakter af erhvervsmæssig virksomhed, som så også er i strid med lovgivningen, siger Christian Høgsbro

Han vil nu se på, hvad AAB kan gøre for at stoppe den ulovlige udlejning af Boligforeningens boliger, men ved endnu ikke, hvad der konkret skal gøres. En mulighed er dog at samarbejde med Københavns Kommune, der også har fokus på ulovlig udlejning via airbnb og går med overvejelser om at oprette en taskforce, der skal sætte ind over for problemet.

- Det er oplagt, at vi taler sammen med kommunen for evt. at indgå en eller anden form for samarbejde, så vi kan få stoppet den her praksis, som strider mod alt hvad Boligforeningen AAB står for. Vi er en non-profit organisation, der arbejder for gode og billige boliger, så vi kan på ingen måde leve med, at vores boliger pludselig gøres til genstand for spekulation med økonomisk gevinst for øje, som det her får karakter af, siger Christian Høgsbro.

I sidste ende kan beboere, der udlejer deres bolig i strid med AAB´s regler, miste deres bolig på grund af brud på den lejekontrakt, de har indgået med Boligforeningen AAB
Solcelleanlæg 06-07-2016
I forbindelse med helhedsplanen er der etableret et solcelle-anlæg på hvert af de to  lavhuse og to anlæg på hvert af de to højhuse.

Anlæggene er dimensioneret således at de kan bidrage med tilskud til den fælles strøm, som vi bruger til fx. de nye ventialtionsanlæg.

På projketeringstidspunktet havde vi ikke mulighed for at etablere anlæg med henblik på salg af strøm.

Det er muligt dels at få information om anlæggene og dels følge med i den løbende produktion på vores leverandørs website >>> Information om solcelleanlæg
Der må arbejdes til kl. 19.00 05-07-2016
For at fremme opsætning af altaner i stueetagerne er der givet tilaldelse til , at sokkel- og pudsearebjder kan foretages  frenm til kl. 19.00.

Når sokkel- og pudsarbedjerne er gennemført, skal kloakfolkene på. Hvornår kloakarbejderne foretages og endelig opsætning af altaner foretages kan desværre ikke oplyses.
Brev fra byggechef Gorm Evers 30-06-2016
Der er d.d. omdelt brev fra byggechef Gorm Evers, AAB, vedørende status for byggesagen.

Kan hentes på forsiden.
Ny vandskade i vaskeribgning 29-06-2016
 Ved formiddagens regnvejr fik vi igen problemer med nedsivning af vand fra loftet både i vaskeriet og kontoret.
Vaskeriet holde forsøgvis åben 28-06-2016
Tilføjelse 8. Juli 2016
Affugter mv. er nu fjernet fra vaskeriet.
Der er fortsat opsat affugter i afdelingskontoret. Der er boret huller i muren til afdelingskontoret og opsat affugter for at få tørret murværket.

 Affugtningsudstyr skal foreløbig stå i vaskeribygningen frem til mandag den 4. juli 2016.

Da rigtig mange beboere har behov for at få vasket vil vaskeriet forsøgvis være åben, men det kræver
 • At børn ikke må opholder sig i vaskeriet af sikkerhedshensyn
 • At døre og vinduer i vaskeriebygningen skal holdes lukket ellers virker affugteren ikke.
 • At der ikke må pilles ved de opstillede maskiner, slanger eller ledninger.
Efterleves ansvisnigner ikke bliver vi desværre nødt til at holde vaskeriet lukket foreløbig frem til den 4. juli 2016.
Stor vandskade i vaskeribygningen efter tordenvejret gd. 24-06-2016
Tilføjelse 27. juni 2016, kl. 16.30

Vaskeriet er fortsat lukket. Se ny status tirsdag eftermiddag.


Tilføjelse 24.juni  2016, kl. 17.00

Vaskeriet vil være lukket hele weekenden, da vi skal have fjernet fugten i bygningen for at undgå råd og svamp..

Mandag vil der blive foretaget en teknisk gennemgang af bygningen og der vil samtidig blive taget stilling til, hvornår affugtere mv kan fjernes så vaskeriet atter Kan tages i anvendelse.

Vi har desværre ikke mulighed for at opdatere informationen på vaskerisystemet 


 


Som bekendt er BNS a/s gået igang med renovering af taget på vaskeribygningen.

Ved tordenvejret  i går aftes er afdækning formentlig blæst af og vandet er kommet ind under afdækningen. Dette har betydet betydelig vandskade  i vaskeriet og ikke mindst er afdelingskontoret hårdt ramt på IT udstyr , papirer mv.

El- installationer er også ramt tillige med vores vaskerisystem. Der er således ikke forbindelse til vaskerisytemet. . ONline- systemet virker ikke, der vil blive givet information, når vaskeriet igen kan benyttes. Dette forventes næppe at ske i weekenden.

Skaderne på kontoret gør, at der er en række henvendelser, hvor besvarelse vil blive yderligere forsinket,
 
Altaner 11-06-2016
Den gældende  husorden for altaner er vedtaget på afdelingsmødet den 23. september 2014 og tager hensyn til de nye altaner..

Se uddrag af husorden vedr. altaner

De nye altaner er meget åbne og der kan derfor være behov for at opsætte en form for læhegn i altanens endegavle.

Der vil på det ordinære afdleingsmøde komme forslag om mulighed for opsætning af læhegn i endegavlene på 140 cm  højde, samt parasol. Intet må dog skrues op på facadeelemnter eller altanernes fiberbeton.

De beboere som allerede har opsat læhegn kan således risikere at måtte fjerne det igen, når den endelig husorden foreligger efter det ordinære afdelingsmøde.Der vil blive fremsat forslag om, at læhegn i mørk pilelfet vil være tilladt, som det ses både i blok 22 og 24.  Det er oplyst, at de nævnte læhegn er købt i Silvan, men kan givet fås andre steder. 

Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at hænge tøj til udover altankanten.
Adgangsforhold til vaskeribygningen i arbejdstiden 21-05-2016
På grund af renovering af vaskeribygningen og bygning af beboerhus vil adgangsforholdene i arbejdstiden bliver besværlig i den kommende tid.

Dette betyder, at du kan komme til at vente ca. 5-10 min. ved ind- og udgang fra vaskeribygningen, da gangbro skal sættes op.

Den forventede lukning af vaskeriet i nogle dage på grund af arbejdet bliver ikke aktuel i denne omgnag. Har kun været annonceret på informationstavlen til vaskerisystemet.
Vaskeribygning - arbejde i weekenden +træer 13-05-2016
Der arbejdes i den kommende weekend under vaskeribygningen, da nogle dør-åbninger skal mures til i forbindelse med det kommende beboerhus.

Desværre skal træernene foran vaskeribygningen fjernes, da der skal gives plads til en rampe til kørestolsbrugere, således at de kan komme ind i vaskeribygningen. 
Vaskeribygning - adgang under byggeri af beboerhus 12-05-2016
I forbindelse med byggeriet af beboerhuset etableres midlertidig adgang til vaskeriet i bygningens nordgavl.

Etablering af indgangen er påbegyndt.

Ny midlertidig miljøstation er under etablering mellem vaskeribygning og den midlertidige garage. Information vil blive givet, når den kan benyttes.
TDC fastnet ledning gravet over 12-05-2016
Tilføjelse 21. maj 2017

Kom til at virke igen fra torsdag den 19. maj 2016.Tilføjelse 13 maj. 2016.

Det lykkedes også at få opgravet vores YouSee kabel gd. Blev hurtigt udbedret.

Der er pt. Intet nyt vedr TDC-fastnet.Tilføjelse 12. maj 2016 kl. 12.05

Det er oplyst, at overgravningen også har betydning for evt. fastnet-forbindelse i blok 22 Sb 123-131)

Det er oplyst, at YouSee har/eller har haft problemer med deres TV- og bredbåndsforbindelse i Valby- området. Har intet med vores byggesag at gøre. Tjek på YouSee's hjemmeside.

 

TDC's fastnetledning til blok 21 - Sjælør Boulevard 113-121 er gravet over her til morgen.
Gem
TDC er tilkaldt. Det kan ikke oplyses, hvornår reparation foretages.
Vandledning til blok 22 er gravet over 10-05-2016
Vandledningen til blok 22 (SB 123-131) er gravet over.

Dette betyder, at der er lukke for vandet til blokken. VVS-installatør er tilkaldt.
Der arbejdes ved blok 22 torsdag til søndag 04-05-2016
Der  foretages sokkelarbejde ved blok 22 - SB 123-131  i perioden torsdag til søndag inkl.

Det  vil kun blive udført sokkelisolering og pudsarbejde.
 
YouSee's kabel med TV og bredbånd til blok 22 gravet over 04-05-2016
Tilføjelse 5. . Maj 2016

Det er oplyst, at der igen var TV og bredbåndsforbindelse gd. Kl. Ca. 22.40

 

Tilføjelse kl. 15..00

Det er oplyst fra BNS, at YouSee udbedre skaden senest mandag.


Det er netop blevet oplyst, at YouSee's kabel med TV og bredbånd til blok 22 , SB 123-131 er blevet gravet over.

Dette betydet, at beboere med tv, bredbånd eller telefoni via vores anttennekabling ikke har nogen forbindelse/signal.

BNS har fejlmeldt til YouSee. Der er ingen oplysning om tidshorisont for Udbedring af skaden
Telefon- og bredbåndsforbindelse til vaskeriet er gravet over 04-05-2016
Tilføjelse:

Udbedring er foretaget.


Telefon og bredbåndsforbindelse til vaskeribygning er gravet over ca. Kl.11.30.

Evt Bestilling af vasketur over nettet vil ikke bliver overført til vaskeriet , mens bredbåndsforbindelsen er afbrudt. 
Ingen strøm i blok 22 - SB 123-131 03-05-2016

Tilføjelse:

Strømmen blev retableret ca. 18.30, dog med nogle efterfølgende kortvarige afbrydelser.

For at undgå unødige gener for beboerne blev der da. Kl. 19.00 lukket for ventilationsanlægget med både indblæsning og udsugning. Vil bleve sat i drift igen i løbet af onsdagen.

Dong eller som det nu hedder Radius forlod afdelingen kl. 22.00.


Tilføjelse 15.55:

Det er kl 15.30 oplyst, at Dong forventer strømmen retableret i løbet af 2 til 3 timer.

Strømmen blev afbrudt ca. kl. 7.30 i forbindelse med overgravning af kabel.


 


Der er pt ingen strøm i blok 22- SB 123-131.  En el-ledning er blevet ødelagt i forbindelse med udgravning til beboerhus

Elektriker er tilkaldt, men der kan gå et par timer.

BNS er gjort opmærksom på genstart af ventialtationsanlæg, så vi undgår problemer i lighed med tidligere strømafbrydelser.
Varmeregnskabet 27-04-2016
Varmeregnskab for 2015 omdeles torsdag og fredag.
Skift af rengøringsfirma 19-04-2016
Bestyrelsen har på dagens møde tiltrådt, at der skiftes rengøringsfirma med virkning fra 1. maj 2016.
Ventilation blok 22 16-04-2016
Ventilationen i blok 22 skaber desværre fortsat store problemer, da der er konstateret steder, hvor der foretages udsugning af luft og hvor der burde foretages indblæsning af varm luft. 

Dette har været til stor gene for enkelte beboere. Anlæggest er derfor sat til kun at køre på halv kraft.

I den kommende uge er alle implicerede parter  indkaldt til møde for at få afdækket problemerne og lagt en plan for løsning.

Brug det omdelte klimakort til at tjekke, når du har brug for udluftning.
Altaner 16-04-2016
BNS a/s er begyndt at frigive altaner til brug i blok 22. Inden frigivelse skal der foretages kontrol for mangler.

Uanset, at altanen bliver frigivet til brug, kan man forventer, at altanleverandøren HiCon i slutning af måneden skal have adgang til altanerne for endelig "finpudsning".

Den enkelte beboer får besked, når altanen frigives til brug.

Afdelingensbestyrelsen er pt. ikke bekendt med tidsplan og rækkefølge for frigivelse.
Beboerhus og miljøstation 15-04-2016
BNS a/s begyndte gd. uvarslet at fjerne miljøstationen og foretage udgravining der hvor det kommende beboerhus skal ligge ved siden af vaskeribygningen.

Miljøstationen's containere er flyttet om på den anden side  af vaskeribygningen , men er pt ikke tilgængelig. Vi vil senere vende tilbage med information om, hvordan der bliver adgang til miljøstationen. 
Varslinger 03-04-2016

Der er ultimo marts måned omdelt følgende varslinger
 • Boligafgiftsforhøjelse som følge af helhedsplanen per 1. Juli 2016 (omfatter ikke sammenlægningsboliger, her bortfalder reduktion)
 • Overdragelse af komfur og køle- fryseskab per 1. Juli 2016  
Ex.afdelngsmøde 12. April 2016 03-04-2016
Der er den 29. April 2016 omdelt indkaldelse til ex. Afdelingsmøde tirsdag den 12. April 2016. 

Afdelingskontoret er lukket den 12. April 2016.

Vaskeriet  er lukket den 12. og den 13. April 2016 er lukket. Vaskeriet forventes dog åbnet k. 12.00, men der kan ikke på forhånd bestilles vasketur.

>>>> Se indkaldelse under Afdelingsmøder 
Blok 22 - Ventilation 30-03-2016
Blok 22 (SB 123-131)  har i påsken været stærkt generet af ventilationsanlægget med støj og kulde.

Da en række beboere følte sig generet af kulde i de første påskedage valgte afdelingsbestyrelsen at lukke for anlægget lørdag.Af sikkhedshensyn turde vi ikke at lukke for røgventalationen. Den manglende lukning af røgventialtionen bevirkede imidlertid, at anlægget satte turbo på udsugningen, således af der bleve foretaget udsugning fra både indblæsnings- og udsugningsventiler. Alt til stærk gene for beboerne

Anlægget er ved middagstid bragt til at køre normalt igen.

Der mangler fortsat indregulring af blok 22. Det er aftalt, at anlægget ved arbejdstids ophør drosles ned, således at støj og gener ved indblæsning og udsugning minimeres mest muligt. I arbejdstiden vil der være fuldt tryk på anlægget.

Det skal bemærkes, at der blæses 22 grader varm luft ind via indblæsningsventilerne.
Altaner - nyhedsbrev 23-03-2016
Der er desværre intet nyt om, hvornår altanerne i blok 21 og 22 kan tages i brug.

Det er senest d.d. oplyst, at der skal ske en finjustering af en række af de opsatte altaner i blok 21 ( SB 113-121).

På grund af påske og ferie kommer der ikke noget nyhedsbrev fra byggeledelsen ved dette månedsskifte.
Altaner - Adgang til målerskab - Betaling for vand efter forbrug 17-03-2016
Information om altaner - omdelt til blok 21 og 22 den 10- marts 2016

Infromationen blev omdelt for at være på forkant med adgangen til altaner. Afdelingsbestyrelsen  havde fået den opfattelse, at brandsikring snart ville blive afsluttet, således at der kunne blive adgang til altanerne.

Desværre har vi ingen information om, hvornår brandsikringen bliver færdig.

Adgang til målerskab i magasinrum
 
Der kommer infromation om udlevering af nøgle til måelskab, samt tidspunkt for afhentning af nøgler først i april måned.

Betaling af vand efter forbrug

Efter de seneste  planer skal betaling efter forbrug iværksættes per 1. juli 2016. Efter et møde med vores målerfirma er det fundet mest hensigtsmæssgt med en samlet koordinering af vand-og varmemålere, således at betaling efter forbrug først starter 1. januar 2017.

Der arbejdes på, at den enkelte beboer vil få mulighed for at kunne følge sit vand- og varmeforbrug på internettet således at overraskelser kan undgås.


 
Information om altaner og facedeelemter 09-03-2016
Information om altaner og facadelementer. Omdeles til blok 21 og 22 senest 10. marts 2016..

 

Det fremgår af informationen:
 

at det ikke er tilladt at bore i bygningens facadeelementer eller altanernes fiberbeton.

at der ikke må sættes skruer, kroge og andet op på facadeelementerne.

at du ikke må  have noget stående på altanen der er højere end altanens gelænder.

at blomsterkasser skal være på altanens inderside.

 
Klimakort, brochure, AA's brochure om skimmelsvamp 09-03-2016

Den 8 marts 2016 er der til alle brevkasser omdelt en brochure omkring
 • Klimakort
 • Udluftning
 • Skimmelsvamp.

Der er endvidere omdelt et klimakort, hvor du kan se, når udluftning er påkrævet, samt AAB's brochure om skimmelsvamp.
Tirsdag den 1. marts 2016 åbner vaskeriet først kl.12.00 23-02-2016
Tirsdag den 1. marts 2016 åbner vaskeriet først kl.12.00 grundet service på maskinerne.
Altaner - blok 21 og 22 15-02-2016
Opsætning af altaner er nu begyndt på blok 21 , SB 113-121.

Der kan pt. Ikke siges  noget  om opsætning af stue-altaner på blok 22. Dette skyldes, at der også skal ske afslutning ned mod jorden.
Renoveringssagen - fremdrift 13-02-2016
Vi har siden årsskiftet set en markant fremdrift i vores renoveringssag. BNS A/S har indsat en ny afdelingsleder med særlig fokus på vore renoveringssag.

Antallet af uafsluttede mangelsager i blok 22 er faldet markant .

i blok 22 mangler der fortsat opsætning af indblæsningsventiler i stue og værelser. Problemerne i blokken skyldes bl.a. en defekt ventilationskanal, der skal tætnes, før anlægget kan sættes i drift.

Bestyrelse  og byggeledelse har haft fokus på den manglende ventilation og der er lagt følgende plan:

Blokk 22, SB123-231:
Reparation af defekt ventilationskanal i uge 8.
Opsætning af facadeventiler i uge 7.
Ventilation med udsugning og indblæsning forventes at være i drift ultimo uge 8/primo uge 9, indregulering vil derefter blive foretaget.

Blok 21 SB 113-121
Indblæsning og udsugning fungerer, men indregulering har drillet. Eksternt firma skal hjælpe med at løse problemerne i uge 8.


Udsugningsventiler- og indblæsningsventiler
Udsugnings-og i indblæsningsventiler må ikke blokeres eller tilstoppes. Hæng ikke gardiner eller lignende foran indblæsningskanalerne. Du får ikke det nødvendige luft-skifte i din lejlighed, men du mistet også "gratis" varme. Vi har i en konkret sag i blok 21 set, at varmen fra indblæsningsventilerne  ikke bliver udnyttet, når der hænger tætte gardiner foran indblæsningsventilerne, hvilket betød et markant højere varmeforbrug fra radiatorerne end set andre steder i blokken

Næste nummer af nyhedsbrevet vil indeholde en beskrivelse af, hvorledes emfanget   i køkkenet skal fungere. Nyhedsbrevet  fra AAB' projektledelse vil fremkomme en gang månedlig -  omkring  månedsskiftet.

Altaner
Altaner er opsat i blok 22, men færdiggørelse afventer opsætning af plader i bunden.

Opsætning af altaner på blok 21 forventes påbegyndt i uge 7.

Isolering af lofter i blok 21 og 22
isolering af lofter blok 21 og 22 er nu afsluttet.
 
YouSee - der lukkes for det analoge signal 04-02-2016
Den 9. Februar 2016 slukker YouSee for  det analoge Tv-signal. 

Ældre fladskærmsTV og billedrørsfjernsyn er som regel analoge. Hvis du ser en analog kanal så vil der være en rulletekst frem til den 9 . Februar 2016 med oplysning om, at der slukkes for det analoge signal, Efter den 9. Februar 2016 vil skærmen være sort. Har du et digitalt/ fjernsyn boks skal du måske blot indstille dit TV, så du i stedet for se en kanal analog skal går over til at se den digitalt.

Se www.yousee.dk for yderligere information.


 
Isolering af lofter tager længere tid end beregnet 02-02-2016
Entreprenøren har oplyst at isolering af lofter tager længere tid end beregnet.

Dette betyder, at isolering af lofterne i blok 22 , SB 123-131, først forventes færdig 5. Februar 2016.
isolering af lofterne i blok SB 21 , SB 113-121 forventes foretaget i perioden 8. til 12. Februar 2016.
Isolering af lofter 25-01-2016
Der skal den 1. og 2. februar 2016, samt 3. februar 2016 foretages isolering af lofter i blok 21 og 22. Da der kal være palds til det nødvendige udstyr, eer det ikke muligt at køre  til blok 22 SB 123-131, samt på  vejen foran vaskeribygningen/blok 21 SB 113-121 den 1. og 2. februar 2016. Parkeringspladserne foran blok 21 kan ikke benyttes i samme tidsrum.


Ændring 28. januar. Isolering foretages også den 3. februar 2016.
Frostsprængning af rør til køkken- toiletvogne 17-01-2016
Vandrør til køkken- og toiletvogne er fostsprængte og vand er fosset ud. 

Der lukkes for vandet. Vand må hentes i vaskeribygning, hvor der også er et toilet.


Det forventes, at BNS retablere vanfforsyningen mandag. 

Tilføjelse:
Der er adgang til toilet- og køkkenvogn.
Nye altaner - stuevindue 14-01-2016
Der skal gøres opmærksom på, at det lille vindue i stuen efter opsætning af nye altaner kun kan åbnes på klem. helt som planlagt.
Ventilation - isolering - boligafgiftsforhøjelse 13-01-2016
Blok 22 -SB 123-131
Efter flere henvendelser har afdelingsbestyrelsen fået bekræftet, at indblæsningsdelen af ventilationsregler  fortsat ikke er sat i drift.Vi har ingen status for det videre forløb. Forventes afklaret på et møde fredag den 22. Januar 2015.

Tilføjelse 14. Januar 2015
Blok  22 er desværre også omfattet af problemet med manglende isolering på loft. Det er oplyst, at der er planlagt udbedring  i uge 2.Blok 21, SB 113-121
Efter flere henvendelser har afdelingsbestyrelsen fået afklaret, at der endnu ikke er foretaget isolering af loftet. Dette kan mærkes af beboerne, der bor på 3. Sal. Det er oplyst, at loftet iht BNS 's arbejdstidsplan isoleres omkring den 20. Januar 2016.,Vi har ingen indikationer på om planen overholdes.

Boligafgiftsforhøjelse i blok 22.
Boligafgiftsforhøjelsen er foreløbig udskudt en måned, da altanerne på blokken ikke forventes opsat til udgangen af januar måned. Der kommer en officiel varslingsskrivelser fra AAB til de enkelte beboere.
 
Vaskeriet er nu åbent 01-01-2016
Vaskeriet er blevet ¨åbnet 1. januar 2016, kl. 12.15. Der kan vaskes.
Åbningstider jul og nytår 2015 18-12-2015
Åbningstider jul og nytår:

Beboerkoordinator:
Beboerkoordinator træffes ikke :

den 23. december 2015, samt mellem jul og nytår  - dagene 28 - 31. deccember 2015.

Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen træffes ikke tirsdag den 29. december 2015.

Vaskeri:

Vaskeriet er lukket den 31. december 2015 og den 1. januar 2016.

Varmemesterkontor:

Varmesterkontoret er lukket den 31. december 2015.


 
Ingen vand i blokken SB 91-99 17-12-2015
Tilføjelse 17. december 2015 kl. 11.40

Der er vand igen.
Flere boliger har fået vandskade. BNS A/S er igang med at skaffe sig overblik og BNS A/S har tilkaldt skadesservice.
De berørte beboere vil få besked sidst på dagen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BNS A/S har oplyst at der gr. brud på vandledning på loftet  har det  været nøedvendigt at lukke for vandet i blokken SB 91 -  99.
Vandforsyningen forventes genetableret sidst på dagen.

Der kan hentes vand i vaskeribygningen.
Træffetid for beboerkoordinator 09-12-2015
På grund af sygdom har beboerkodinators kontor ikke været bemandet i denne uge.

Kontoret vil være bemandet med afløser  torsdag den 10/12 og fredag den 11/12 mellem kl. 10 og 12.
Første altan sat op 06-12-2015
Med omkring 1 års forsinkelse er den første altan nu sat op på bygningen. Det er i opgangen SB125 på 7 sal.

Altanen kan bedst ses fra Dronnng Ingrids Hjem.

Afdelingsbestyrelsen har pt ikke information om det videre forløb og er heller ikke bekendt med om vores rådgiver har godkendt altan og opsætning.
Ghetto - indlæg i Lokalavisen Valby 06-12-2015
Weekendens udgave af Lokalavisen Avisen  indeholder et indlæg med synspunkter om regeringens  Ghettoliste.
 
Ghettoliste - vi er ikke længere en Ghetto 01-12-2015
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har d.d. offentliggjort "Ghettolisten" .

Sjælør Boulevard udgår af listen og er således ikke længere en Ghetto.

Se ministeriets pressemeddelelse

>>> http://uibm.dk/nyheder/2015-12/laveste-antal-ghettoomrader-nogensinde


 
Blokken SB 113-121 Udsugning/indblæsning 27-11-2015
Tilføjelse:

Der er blevet lukket for indblæsningen fredag aften.
En følgevirkning er, at Udsugningen  er ude af drift resten af weekenden, 

Årsagen til problemerne kendes ikke.


 
Der er i dagens løb sat fuldt turbo på indblæsningen, således at der blæses kold luft ind i lejlighederne.

Vi arbejder fredag eftermiddag på at få nogen ud og få stoppet for  indblæsningen.

 
Snerydnng 23-11-2015
Snerydning og glatførerbekæmpelse går pt. lidt langsomme end normalt, da afdelingens traktor er til service med henblik på en mindre renovering. Rydning foretages derfor ved hjælp af vores Nibbi-traktor, der har mindre kapacitet.
Lukning for varmt og koldt vand i alle blokke samt vaskeriet onsdag den 18. november 2015 17-11-2015
Der er lukket for det varme og kolde vand i alle blokke, samt vaskeriet onsdag den 18. november 2015 mellem kl. 09.00 og 10.00.

Årsag: Udskiftning af trykforøgeranlæg.

Vi beklager ulejligheden og det sene varsel, men udskiftning haster.
 
Tidsplaner 31-10-2015
19.november 2015 Rettelse

Desværre fik vi også skrevet forkert årstal omkring den kontraktmæssige afleveringsfrist, som er den 31. December 2015. det kan oplyses, at fra dette tidspunkt pålægges BNS dagbøder.

4.
November 2015. Rettelse

Der er desværre byttet rundt på datoerne for færdiggørelse af blok 21 og 22. De korrekte datoer et nu anført med rødt.


Her følger det seneste estimat fra B.Nygaard Sørensen  for færdiggørelse af de enkelte blokke inkl. altaner:

Blok 21 Sjælør Boulevard 113 til 121 :  1. Marts 2016 

Blok 22 Sjælør Boulevard 123 til 131:  1. Februar 2016

Blok 23 Sjælør Boulevard 109 til 113::   1. Juni 2016

Blok 24 til Sjælør Boulevard 91 til 99:    1 . Juni 2016 


Boligforeningen holder fast i den kontraktmæssige afleveringsfrist 31. December 2015.

Det kan oplyses, at vores rådgiver flere gange har afvist B. Nygaard Sørensen's altan-prøver , både på grund af kvaliteten , men også grundet konstruktionsfejl i forhold til tegningerne.

Belært af erfaringerne med tidsplaner fra B. Nygaard Sørensen skal datoerne formentlig tages med alle mulige forbehold, men vi håber at blive glædeligt overrasket. 
Lukning for TV signal og bredbånd den 29. Oktober 26-10-2015
YouSee's signaler - TV, bredbånd og IP telefoni vil blive afbrudt den 29. Oktober 2015 fra kl. 8 - 16. I hele bebyggelsen

Skyldes tilslutning af solcelleanlæg i SB 113-121, hvor YouSee's tilgang til bebyggelsen er placeret.
Lukning for strøm SB 113 - 121 26-10-2015
Der vil være lukket for strømmen den 29. Oktober 2015 kl. 8 - 16.

Der vil blive etableret lys i opgang og kælder.

Der vil blive kortvarige strømafbrydelser den 28.  og 30. Oktober 2015
Adgang til kælderrum i blokken SB 101 -109 08-10-2015
I forbindelse med renoveringen skal entreprenøren have adgang til en række kælderrum. Beboerrådgiveren har nu sendt brev til de berørte beboere.
Lukning for el og TV-signal 22-09-2015

23/9-2015 Udsat - nærmere information kommer senere.


I forbindelse med tilslutning af solcelleanlægget vil der blive lukket for el-forsyningen til den enkelte blok på følgende tidspunkter:

SB 123 -131 tirsdag den 29. september 2015 kl. 01.00 til 06.00.
SB 113-121 tirsdag den 6. oktober 2015, kl. 01.00 til 06.00.

Den 6. oktober 2015 vil der i tidsrummet 01.00 til 06.00 være lukket for TV-signalet fra YouSee og evt. bredbåndsforbindelse. Dette skyldes, YouSee's tilgang til bebyggelsen ligger i blokken SB 113-121
Afdelingsbetsyrelsens kontor er lukket tirsdag den 29. september 2015 22-09-2015
Afdelingensbestyrelsens kontor er lukket tirsdag den 29. september 2015 gr. internt møde om den boligsociale helhedsplan.
Blokmøde for SB 101-109 - onsdag den 30. september 2015 22-09-2015
Der holdes blokmøde for SB 101-109 onsdag den 30. september 2015, kl. 18.30.
Rettelsesside til Beretning 2015 08-09-2015
Der er desværre en fejl på side 3 i beretningen. Afsnittet ”Når blokken har fået altaner” skal have følgende ordlyd:
 
Når blokken har fået altaner
Når den enkelte blok har fået påsat altaner anses renoveringen af blokken for afsluttet og boligafgiften stiger, samtidig træder beslutning omkring køle-fryseskabe og komfurer i kraft, dvs. de udgår af lejemålet.
              
Som nævnt under vandmåler træder overgangen til betaling af vand  efter forbrug  først i kraft, når alle boliger har fået opsat vandmåler.
 
Der udsendes varsling, når boligafgiften skal stige og når vi overgår til betaling af vand efter forbrug.
 
 
Rettelsesblad omdeles d.d. Den elektroniske version af beretningen vil blive rettet.
 
 
Parkering forbudt på dele af grusparkeringspladsen 05-09-2015
På grund af informationsmøde den 8. September 2015 er der indført parkeringsforbud på dele af Grusparkeringspladsen. Den del hvor halvdelen kræver  papir-licens. Fra KåG og den anden halvdel af AAB gæsteparkering.

Skilte er opsat og parkeringskontrol iværksættes fra den 6 . September 2015 kl. 23.59.

Varsling om ændringen er udsendt til alle beboere sammen med indkaldelsen til informationsmødet.
Informationsmøde om Helhedsplanen - renoveringsplanen 8. september 2015 21-08-2015
Der er torsdag omdelt invitation  til informationsmøde om helhedsplanen - renoveringsplanen - tirsdag den 8. september 2015, kl. 19.00. Mødet holdes på grusparkeringspladsen ved Sjælør Boulevard  121.
Rørbrud i SB 93 18-08-2015
Vi har her til eftermiddag haft brud på en vandrør i SB 93. En række beboere er meget hårdt ramt af vandskade. Dette gælder i SB 93, men også i SB 95.

Der  er foretage reparation og skadesservice er blevet aktiveret for at løse problemerne.

Rørbruddet har intet med renoveringssagen at gøre. De berørte rør skal Iht til arbejdstidsplanen udskiftes i løbet af meget kort tid.
Ordinært afdelingsmøde 15. September 2015 15-08-2015
1 indkaldelse til ordinært afdelingsmøde den 15. September 2015 er omdelt torsdag den 13. August 2015..
Træffetider under beboerkoordinatorens ferie. 15-08-2015
 Beboerkoordinator  Mette Chang holder ferie i de kommende to uger (uge  34 og 35).

Beboerkoordinatorens kontor er i ferieperioden bemandet på følgende tidspunkter:


Træffetider i ferieperioden:

Mandag den  17/8-2015, kl. 9-11
Onsdag den 19/8-2015, kl. 15-17.
Torsdag den 20/8-2015, kl, 9-11.
Mandag den 24/8-2015, kl. 9-11.
Onsdag den 26/8-2015, kl. 15-17.
​Torsdag den 27/8-2015, kl. 9-12.

 
Åbent hus i sammenlægningslejlighederne 08-08-2015
Der er åbent hus i en sammenlægningslejlighed i SB 123, 4. mf tirsdag den 11. august 2015, kl 18 til 20.

Der er udsendt indbydelse til AAB's  venteliste og afdelingens beboere er også velkommen.

I opslag i opgangene er det anført, at der her på siden kunne hentes en   brochure vedr. de nye lejligheder. Den er ikke modtaget og er derfor ikke tilgængelig.
Tidsplan vedr. renovering af køkken 23-07-2015
Under tidsplan kan der nu hentes en ajourført tidsplan for renovering af køkken.

Skal tages med forbehold. Det er aktuelle varslinger, der er gældende.
Nyhedsbrev fra helhedsplanen 22-07-2015
Årets første nyhedsbrev fra helhedsplanen er omdelt gd.. Nyhedsbrevet er tilgængelig her på siden.

Som tidligere omtalkt under nyheder fremgår det af nyhedsbrevet at hele helhedsplanen er forsinket 5-6 måneder. Nyhedsbrevet omtaler også de mange problemer, som vores entreprenør har med manglende varsling, forkert varsling og forkert omdelt varsling.

Afdelingsbestyrelsen arbjer på at få gennemført et informationsmøde i løbet af august måned, hvor AAB's byggeledelse kan informere om status for helhedsplanen. Da vi forventer ganske mange beboere til mødet arbejdes der pt. på muligheden for at sætte et telt op på parkeringspladsen.
Tidsplan 07-07-2015
Som oplyst her på siden den  d. 2. juli 2015  opsættes altaner iflg. BNS A/S efter følgende tidsplan.
 • SB 123 til  SB 131 i perioden 15. September til 1. November 2015
 • SB 113 til SB 121 i perioden 1. November til 1. December 2015

Der har d.d.  været holdt møde med BNS A/S's administrerende direktør MIkkel Bastrup og den lokale pladschef.

Iht. BNS A/S arbejdstidsplan forventes helhedsplanen nu afsluttet i maj måned 2016.

På mødet blev der fra alle parter lagt vægt på, at varsling skal være præcis og tydelig. Når afvarsling er nødvendig skal dette ske hurtigst muligt og begrundet.

Årsagen til fristforlængelse og evt. konsekvenser drøftes mellem de berørte parter.

Det er pt. uafklaret om den tilængelige tidsplan er gældende. Nærmere information kommer, når dette afklaret.


 
SB 93 - Manglende el 01-07-2015
i forbindelse med rørbrud og tilhørende vandskade gd. er der problemer med strømforsyningen i SJælør Boulevard 93. Det er ved middagstid konstateret, at det er nødvendigt at foretage udskiftning af el- ledninger mellem kælder og etagerne gr. vandskade.

Der arbejdes på Udbedring. Det kan ikke oplyses, hvornår elforsyningen er genetableret. 
Ændret åbningstid i ferieperioden 30-06-2015
I ferieperioden i juli måned har afdelingsbestyrelsen ændret kontortid.

I juli måned er der kun åben tirsdag den 7. juli 2015.

Fra tirsdag den 4. august 2015 er der igen åben hver tirsdag fra kl. 19.00 til 20.00.

Henvendelse kan ske til varmemesterkontoret mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30.
Beboerkoordinator træffes kun til kl. 15.00 den 23. Juni 22-06-2015
Beboerkoordinator Mette Chang træffes tirsdag den 23. Juni 2015 kun til kl.15.00.
Kontoret er lukket Sankt Hans Aften den 23. juni 2015 17-06-2015
Kontoret er lukket Sankt Hans Aften tirsdag den 23. juni 2015. Der er i stedet åben mandag den 22. juni 2015, kl. 19.00 til 20.00.
Valgmøde på Sjælør torsdag den 11. juni 2015 04-06-2015
"Os på Sjælør" holder valgaften på Sjælør torsdag den 11. juni kl. 19.30-21.00 i AKBs beboerhus
 
 
Der kommer kandidater fra:
 
Socialdemokraterne (Mette Reissmann, nuværende formand for By-og boligudvalget)
Dansk Folkeparti (Preben Bille Brahe)
Enhedslisten (Mads Paulsen)
Venstre (endnu unavngiven).
 
Ordstyrer: Per Faurby, konsulent i KAB
 
 
Der serveres kaffe og småkager.
 
Alle er velkomne!
 
 
Dialogmøde tirsdag den 16. juni 2015 27-05-2015
Det er fortsat muligt at tilmelde sig til dialogmødet tirsdag den 16. juni 2015. Tilmeldingsfristen er udskudt til den 2. juni 2015.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig til dialogmødet tirsdag den 2. juni 2015.
Dialogmøde 23-05-2015
Der er i den forløbne uge omdelt indbydelse til dialogmøde  2. eller 16. juni 2015. Tilmelding er påkrævet og skal ske senest den 26. maj 2015. Tilmelidng kan ske via mail til afd50@aab.dk eller via den omdelte tilmeldingskupon.

På mødet skal drøftes aktiviteter i det kommende beboerhus, sociale aktiviteter og evt. prækvalifikation vedr. en forlængelse af helhedsplanen. De økonomiske aspekter vil indgå i dialogen.

Kontoret er lukket den 2. og 16. juni 2015.
Vaskeriet er lukket den 2. og 16 juni. 2015. Den 3. og 17. juni 2015 åbner vaskeriet først kl. 12.00. Der kan til disse dage først bestilles vasketur fra kl. 12.00 den pågældende dag.
Beboerkoordinator. Ændring af kontortid. 23-05-2015
Beboerkoordinator Mette Chang får ændret kontortid.

Tirsdag vil kontortiden blive ændret  14 til 19. Træffes endvidere på afdelingskontoret kl. 19 til 20.

Øvrige dage er kontortiden som hidtil 9 til 12.

Der er dog det nye, at beboere der henvender sig uden for kontortiden bliver henvist til kontortiden eller til at aftale et mødetidspunkt

Beboerkoordinator Mette Chang skal have ro til udfør de opgave af kontrol og planlægninsmæssig karrakter, som hun også skal udfører.
Helhedsplanen. Ændring vedr. mangelafhjælpning 23-05-2015
Som et led i bestræbelserne for at forbedre hele processen omkring helhedsplanen sker der nu - som et forsøg - følgende ændring vedr. mangelafhjælpning, når et køkken er færdig.

1.
Kontrol og oprettelse af mangelliste foretages af BNS A/S og rådgiver(Domus)

2
Beboer får mangellisten og skal tilføje evt yderligere mangler inden 3 arbejdsdage.

3.
Mangler registreres i ByggeWeb (styringssysystem) inden 5 arbejdsdage.

4.
Mangelafhjælpning skal foretages af håndværker inden 5 arbejdsdage.

5.
Kontrol af mangelafhjælpning foretages inden for to arbejdsdage efter afhjælpning.
Boligminister Carsten Hansen besøgte afdelingen den 6. maj 2015 07-05-2015

TV2 Lorry og minister Carsten Hansen (S) på besøg i AAB Afdeling 50 på Sjælør Boulevard

TV2 Lorry var onsdag formiddag på plads, da minister Carsten Hansen (S) besøgte AAB afdeling 50 . Under besøget fik ministeren en rundtur på byggepladsen og en snak med beboere ,  Bent Haupt Jensen , AAB’s  og afdelings 50' s formand, og direktør Christian Høgsbro.

Boligofreningen AAB havde inviteret bolignmisteren på besøg for at få sat fokous på det store renoveringsbehov i den almene sektor, samt den helt nødvendige hjælp fra Landsbyggefonden. Landbyggefonden er penge indebetalt af beboerne i den almene sektor.

Som opfølgning på mødet blev Bent Haupt Jensen senere på dagen interviewet af P4 Københavns Radio om revnoveringens betydning for at komme af Ghetteolisten.


Link til indslag fra TV Lorry om boligministerens besøg - Væk fra Ghettolisten  >>>> http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/5/6?video_id=103091


Link til Interview med afdelingsformand Bent Haupt Jensen P4 Københavns Radio - P4 eftermiddag  6. maj 2015 kl. 15.15 >>>> http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-eftermiddag-2015-05-06#!/
Varmeregnskab 2014 er omdelt den 30.april 2015 03-05-2015
Varmeregnskabet for 2014 er omdelt i brevkasseanlæggene den 30. april 2015.Samtidig er omdelt evt. varsling af evt. ændring af aconto-varmebidraget. 
Ventilation SB 123 til 131 30-04-2015
Vores  rådgiver har meddelt, at det nye ventilationsanlæg nu er i drift.
Nyhedsbrev April 2015 30-04-2015
Afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev for april måned 2015 er omdelt i brevkasseanlægget gd.

Omtaler kort de iværksatte tiltag i forhold til BNS A/S., samt rotteproblemer.

Det omdelte nyhedsbrev indeholder desværre en fejl, da det i boksen med lukning af konto og vaskeri står, at beboerkoordinator Mette Chang ikke træffes. Der skulle have stået, at Beboerkoordinator Mette CHang ikke træffes efter kl. 17.00 den 5. maj 2015. Oplysningen er bergtiget ved opslag i opgange og er rettet i den elektroniske version, som kan hentes på www.aab50.dk
SB 91 - 99 lukning for strøm 21-04-2015
På grund af montering af byggestøj lukkes der for strømmen fredag den 24. April 2015.

der henvis til varsling fra BNS A/S.
Anttennebidrag per 1. april 2015 28-03-2015
Antennebidraget udgør per. 1. april  2015 130 kr. per måned. Antennebudget gældende fra 1. april 2015 omdeles mandag den 30. marts 2015.

Det har ikke været muligt, at få ændret antennebidreget til den 1. april 2015.. Den fornødne regulering vil ske ved opkrævning af   boligafgiften for maj måned. 2015.
Ingen tv eller bredbånd torsdag formiddag 19-03-2015
Som varslet var der lukket for el torsdag formiddag i blokken SB 113 til 121.

Der skulle lukkes for el på grund af ombygning hovedtavlen til el.

Da der blev lukket for strømmen blev TV og bredbåndsforsyningen i hele  bebyggelsen samtidig afbrudt. Ingen  var klar over, at YouSee's hovedmodem lå i blokken SB 113 til SB121.
 
Vand SB 113-121. Tirsdag den 17.marts 2015 17-03-2015
På grund af uforudsete problemer kommer der først vand igen mellem 17.45 og 18.00. Iht. varsling skulle, der have været vand. Kl. 17.00

Bns beklager.
Informationsbrev fra YouSee om kanalvalg 06-03-2015
Beboerne har nu modtaget informationsbrev fra YouSee om evt. tilkøb af kanaler, når vi overgår til den lille pakke per 1. april 2015.

Fristen for tilmelding til en af YousSee faste pakker er ikke den 23. marts 2015, men derimod på informationsmødet onsdag den 24. marts 2015.

Åbent hus for seniorer og andre hjemmegående kl. 14.00 og for øvrige beboere kl. 16.00 til 18.00. YousSee's konsulenter vil være til stede.


Der er flere valgmuligheder:
a)
Der kan vælges en  af YouSee's faste tillægspakker - lille tillægspakke eller store tillægspakke.
Prisen fremgår af  tilmeldingskort. Giver mulighed for at se  kanalerne på flere TV.

b)
Mulighed for  "Bland selv din tv-pakke."  fremgår af brochuren "Hvad vil du se?", som er omdelt sammen med brevet fra YouSee.
Priser fremgår af brochuren. Bemærk, der kræves særligt kort til de TV, der skal tilsluttes. Kræver formentlig internetadgang.

Bemærk. Hvis du ønsker at se internationale kanaler, som Al Jazeera , Abudhabi Tv, TV Polinia, TURKmax, France 2 og mange andre, så skal du bruge denne mulighed. 

Spørgsmål om TV-pakker skal stilles  ved arrangementet den 24.marts 2015 eller rettes direkte til YouSee.


 
Vaskeriet og kontoret er lukket er lukket 28-02-2015
Vaskeriet er lukket

onsdag  den 18. marts 2015
tirsdag den 24. marts 2015

Der kan ikke foretages tidsbestiling disse dage. Vaskeriet vil den 18. marts 2015 blive åbnet i løbet af eftermiddagen.

Kontoret er lukket den 24. marts 2015 gr. arrangement med YouSee.
Rørbrud - ingen vand 26-02-2015


Opdateret 27. Februar 2015

Vandforsyningen blev retableret 26. Februar 2015 , ca. kl. 13.

Det skal bemærkes at en udskiftning af vandledningen ikke er en del af helhedsplanen, men som nævnt arbejdes der på en udskiftning.
 Vi har desværre igen rørbrud..

Der er vand i vaskeribygning, her kan der hentes vand.

Blokken SB 123 til 131 har vand.

Vvs installatør og gravemskine er tilkaldt

Vi kan pt ikke sige noget om, hvornår vandforsyningen bliver genetableret.

Vi kan kan ikke sige noget om årsagen til rørspræningerne. Det kan oplyses, at det er planen, at få skiftet hovedvandledningen fra vaskeribygning til blokken SB 91-99, 101-109 og 113 til 121 inden der bygges ny legeplads. 
Strømafbrydelse 24-02-2015
Afdelingen har ingen strøm fra ca. Kl. 16.00.

Dong har oplyst, at den manglende strøm skyldes en fejl på en højspændingsledning.

Det er oplyst, at der forventes strøm igen fra ca. Kl. 18. Der henvises til DONG.

Den manglende strøm skyldes således ikke fejl hos os.
Lukning for vandet 12-02-2015

Tilføjelse:

Vandforsyningen blev retableret ca. Kl. 13.00.Tilføjelse:
Der er vand i vaskeribygningen.

-------------------------På grund af rørsprængning er der lukket for vandet.

Omfanget kendes ikke.

Udbedring vil blive påbegyndt, når bruddet er blevet identificeret. 

Udbedring kan tage adskillige timer.

 
Nyhedsbrev og ny version af "Spørgsmål og Svar" 09-02-2015
Afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev for ferbuar måned 2015 omdeles i de kommende dage. Nyhedsbrevet kan ses  på forsiden under nyhedsbreve fra afdelingsbestyrelsen.

En opdateret version af "Spørgsmål og Svar" vedr. byggesagen er nu tilgængelig. Ønsker du en papirversion kan den hentes hos beboerkoordinator Mette Chang.
Parkering - registreret bruger 29-01-2015
Afdelingsbestyrelsen har på sit møde den 27. Januar 2015 besluttet

at registret bruger ligestilles med registreret ejer.

Dette betyder, at en registreret bruger , der bor i afdelingen, også kan få parkeringstilladelse.. Der udstedes kun en parkeringstilladelse per bolig.

Husk ved henvendelse om parkeringstilladelse at medbringe bilens registreringsattest og sygesikringsbevis.

Der tages kopi af bilens registreringsattest og sygesikringsbevis, således at der forligger dokumentation for udstedt tilladelse.
YouSee - antenneanlægget 29-01-2015
Dansk Bredbånd er ved at være færdig med ombygning af antenneanlægget fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg.

Fra den 1. April 2015 forventes det, at afdelingens standard- TV-pakke ændres til YouSee's lille pakke.

Du vil i god tid inden modtage informationsmateriale om at supplere med mellem og den fulde pakke.


Den 24. Marts 2015 afholdes informationsmøde om de forskellige muligheder.

Der vil være information for seniorer og andre hjemmegående kl. 14-15 og for øvrige 16-18. Informationsmøderne holdes i vaskriet.

Vaskeriet er lukket den 24. Marts 2015.
Parkering 19-01-2015
Skiltning vedrørende parkeringsforhold er nu sat op.

Der kræves nu parkeringslicens for at holde på afdelingens parkeringspladser.

Nogle ganske få parkeringspladser på "grus-parkeringspladsen" er reserveret til gæsteparkering.

Det henstilles, at beboere med parkeringslicens ikke holde på gæsteparkeringspladserne. Dette skyldes at vi har ganske få gæsteparkeringspladser på grund af skurby og lagerplads.

Elektronisk parkeringslicens giver ikke adgang til at parkere på parekringspaldser skiltet med  - Forbeholdt KåG.

Enkelte beboere er begyndt at benytte grusvejen til byggepladsen bag blokken SB 123 til 131. Dette er ikke tilladt, da det ikke er en afmærket parkeringsplads. Parkering her vil udløse en kontrolafgift til Cityparkering.
 
Dansk Bredbånd - ombygning af antenneanlæg i SB 123 til 131 10-01-2015
Ombygningen af antenneanlægget  i opgangene Sjælør Boulevard  123 til 131 i dagene 12. til 16. Januar 2015. Se den omdelte varsling og opslag i opgangene.

I det omfang der er afleveret nøgle til Mette i forbindelse med renoveringen, sørger Mette for at Dansk Bredbånd får den fornødne adgang, således at ombygning af anlægget kan foretages.

 
Vaskeriet 07-01-2015
Du kan nu bestille tur på www.vasketur.dk. Se under AAB afd.50.

Vakskerier er lukket
 • 12. januar 2015 kl. 14 - 20. gr. informationsmøde om vaskeriet med Electrolux/Ecolab.
 • 13. januar 2015 kl. 12.00 til 14. januar 2015 kl.12.00 grundet blokmøde.


Informationsmødet i vaskeriet mandag 12. januar 2015,kl. 18.00.

Få svar på dine spørgsmål om vaskeriet - nye maskiner - nyt bestillingssystem - web-booking og sæbedosering.

 
Rørbrud - Sjælør Boulevard 101 04-01-2015
Afdelingsbestyrelsen er her til formiddag blevet orienteret om rørbrud i kælderen ved Sjælør Boulevard 101.

Rørbruddet betyder at Sjælør Boulevard 101 delvist er uden vand i badeværelset..

VVS- installatør er tilkaldt. Det er muligt, at vandgorsyningen først genetableres mandag, da der er vandforsyning til den enkelte lejlighed.
Vaskeriet - web-bestilling 01-01-2015
Tilføjelse: Virker fra 7. Januar 2015.
---------------------------------------------//

Det er desværre ikke muligt at bestille vasketur på www.vasketur.dk fra den 1. januar 2015.

Nærmere information vil fremkomme her og ved opslag i vaskeriet, når bestilling kan ske via www.vasketur.dk.

Der kan bestilles vaskertur på betjeningspanelet i vaskeriet.

Husk! Mandag den 12. januar 2015, kl. 18.00 er der DEMO- vaskeriet. Her kan du få svar på alle dinne spørgsmål fra vores leverandør af vaskemaskiner, styresystem  og sæbe.
Nyhedsbrev fra Helhedsplanen og afdelingsbestyrelsen 26-12-2014
Nyhedsbrev fra henholdsvis  Helhedsplanen og afdelingsbestyrelsen er omdelt den 23. December 2014.

Nyhedsbrevet  fra afdelingsbestyrelsen omtaler vigtig information om parkeringslicens.


Nyhedsbrevet fra afdelingsbestyrelsen kan hentes under nyhedsbreve. Nyhedsbrevet fra Helhedsplanen bliver desværre først tilgængelig her på siden efter årsskiftet.

Tilføjelse 1. januar 2015:
Nyhedsbrevet fra helhedplanen er nu tilgængelig under nyhedsbreve.

 
Vaskeriet - valg af tøjmængde 26-12-2014
Der er leveret forkert vejledning vedr. sæbedosering  mv. til vaskeriet.

Du skal ikke selv vælge tøj-mængde, da både gamle og nye maskiner er udstyret med vægt/veje- system og sørge selv for dosering.

Du må ikke komme egen sæbe eller skyllemiddel i maskinerne.


Husk mandag den 12. Januar 2015, kl, 18.00 er der repræsentanter fra både Electrolux og Ecolab ( sæbeleverandør) til stede. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål
 
Området med parkeringslicens udvides fra 19. januar 2015 13-12-2014
Området med parkeringslicens vil  fra 19. januar 2015  også at omfatte området mellem KåG og Grusparkeringspladsen /Sjælør Boulevard 113 til 121.

Et antal båse på grusparkeringspladsen vil samtidig kræve særskilt  parkeringslicens fra KåG.
Blokmøde for Sjælør Boulevard 113-121 11-12-2014
Renoveringsprojektet er nu så langt, at der d.d.er indkaldt til første informationsmøde i den næste blok - Sjælør Boulevard 113-121.

Mødet holdes i vaskeriet tirsdag den 13. Januar 2015 kl. 18.30.

Følgende  deltager i mødet: Projektleder Gert Panton, beboerkoordinator Mette Chang, repræsentant fra vores rådgiver Domus arkitekter og vores hovedentreprenør B. Nygaard Sørensen A/S, samt afdelingsbestyrelsen.

Kontoret er lukket den 13. Januar 2015.

Vaskeriet er lukket fra tirsdag den 13. Januar 2015, kl 12.00 til onsdag den 14.januar 2015 kl. 12.00.
Udkørsel fra grusparkeringspladsen til Sjælør Boulevard 11-12-2014
Med henblik på levering af byggematerialer bliver der i den nærmeste fremtid etableret  ind- og  udkørsel til Sjælør Boulevard i fortsættelse af vejen gennem grusparkeringspladsen.

Den uofficielle udgang i hjørnet ved indkørslen til Københavns Åbne Gymansium vil samtidig af sikkerhedshensyn blive afspærret. Fodgængerne må benytte de officielle indkørsler til AAB.
Indretning af byggeplads ved SB 113 til 121 11-12-2014
BNS A/S begynder i den nærmeste fremtid at indrette byggeplads ved blokken Sjælør Boulevrad 113 til 121. I første omgang primært omkring legepladsen og området modsat vaskeriet.
Nøglebrikker til vaskeriet 11-12-2014
Ganske mange beboere har ikke afhentet nøglekort til vaskeriet på de to åbningsdage med demonstration af det nye bestillingssystem.

Der vil tirsdag den 1. december 2014 være åbent mellem kl. 18.00 og 19.00 for udlevering af vaskekort. Der vil ikke være demonstration af bestillingssystemet denne dag.

Nøglebrikker udleveres herefter først på næste ordinære kontor-aften tirsdag den 6. januar 2015, kl. 19.00 til 20.00.

Electrolux vil være stede mandag den 12. januar 2015 kl. 18.00, hvor der besvares spørgsmål om de to nye vaskemaskiner og bestillingssystemet.

 
Sjælør Boulevard igen på Ghetto-listen 01-12-2014
Regeringen har d.d. offentliggjort  den nye Ghetto- liste - eller som det nu hedder "særligt udsatte boligområder

Sjælør Boulvard er nu igen med på listen efter at have været ude et år. " Ghetto Sjælør" omfatter AAB' s og AKB' s bebyggelse på Sjælør Boloulevard, samt adskilt fra det øvrige boligområde Vibo's bebyggelse ved Vigerslev Alle.

 

Beboerne i AAB har svært ved at identificere sig selv som boende i en ghetto.

Både AAB og AKB er i gang  med omfattende investeringer i et bygningsmæssigt løft af bebyggelsen, herunder dele af infrastrukturen. Området med AAB og AKB  er på vej til at blive en særdeles attraktiv bebyggelse, men mangler måske et sidste løft på belysningssiden.

Grundlaget for den nye status er endnu ikke analyseret nærmere. Afdelingsformand Bent Haupt Jensen oplyser, at man punkt for punkt vil analysere om der har været svigt i systemerne siden Sjælør Boulevard igen hat fået betegnelsen Ghetto. Det er nødvendigt , at kommunen lever op til sit ansvar og påtager sig de fornødne forpligtelse til at understøtte et udsat boligområde. Hvordan har boligminister Carsten Hansen tænkt sig, at der skal blive ændret på beboernes uddannalsesmæssige grundlag?


 
Nyhedsbrev fra Helhedsplanen 25-11-2014
November måneds nyhedsbrev fra helhedsplanen er omdelt fredag og kan hentes her på siden.
Se billederne fra det første standard-køkken, der er afleveret 23-11-2014
Nu er det første standard-køkken (alle 3-4 ogt 5 vær lejligheder) afleveret.

På forsiden kan du se billeder fra dette køkken.

Der er en række mindre fejl og mangler, som skal udbedres efterfølgende. Blandt andet mangler maling af paneler i døråbning ved den gamle dør-åbning og glasplade  over komfuret mangler.
Ombygning af antenneanlæg 19-11-2014
Der omdeles d.d. varsling om ombygning af antenne til den enkelte beboer. Ombygningen påbegyndes den 6. januar 2015 og afsluttes ultimo januar måned. Det er bydende nødvendigt at man er hjemme. Kan håndværkerne ikke komme ind, vil det betyde, at du og dine over-/underboer ikke kan få TV og evt. bredbånd i en længere periode. Ombygning skal foretages samtidig for den enkelte side i den pågældende opgang.
Parkeringslicens fra 1. december 2014 19-11-2014
I overensstemmelse  med beslutning på afdelingsmødet kræves der fra 1. december 2014 parkeringslicens for at holde på parkeringspladserne mod Sjælør Boulevard foran opgangene Sjælør Boulevard 91 til 99 og Sjælør Boulevard 101-109.

Det er i første omgang kun beboerne i Sjælør Boulevard  91 -99 og 101- 109, der kan få licens.

De berørte beboere har fået særskilt brev om udlevering af parkeringslicens. Der har været ekstraordnært åbent på kontoret for udlevering af parkeringslicens.

Parkeringslicens ekspederes fremover i kontortiden tirsdag aften. Ved henvendese skal bilens registreringsattest og sygesikringskort medbringes. Bilen skal være tilmeldt den pågældende bolig. Der må påregnes en ekspediitionstid på 3-4 dage.
Beboerkoordinator træffes ikke 10 til 14. november 2014 09-11-2014
Beboerkoordinator Mette Chang træffes grundet ferie ikke i perioden:10 november til 14. november 2014.

Projektleder Gert Panton  er til stede:

Mandag - den 10., onsdag den 12. og fredag den 14.november 2014, men kun  i tidsrummet kl. 8.00 til 12.00.

 
Udtalelse fra boligforeningens formand i anledning af regeringens boligudspil 27-10-2014
AAB’s formand: jeg er dybt skuffet over regeringens boligudspil

Regeringen har spillet ud med en drastisk nedskæring af rammen for Landsbyggefondens midler til renovering af almene boliger.  Det sker forud for forhandlingerne om et nyt boligforlig, og det foreslås, at der frem til 2020 vil være 12 mia. kr. til renoveringer. Køen til Landsbyggen er i dag på er 12 mia. kr. og regeringens udspil dækker alene det aktuelle behov, og så vil der ikke være plads til at dække fremtidige renoveringer før efter 2020.

Under den forhenværende regeringen voksede køen til Landsbyggefonden til 16. mia. kr. I de senere år er der afsat mange midler til at nedbringe køen, og BL Danmarks Almene Boliger skønner, at der fortsat er et årligt renoveringsbehov på 5,5 mia. kr.
AAB’s formand Bent Haupt Jensen udtrykker dyb skuffelse over regeringens udspil. ”Det er dybt skuffende, at en socialdemokratisk ledet regering nu lægger op til at køen til Landsbyggefondens midler vokser. Det vil få store konsekvenser for vores boligområder, da vi bliver nødt til at udskyde tiltrængte renoveringer og dermed mister vores boligområder attraktion og kommer ind i en dårlig udvikling. Det er forkert at skrue ned for renoveringen af almene boliger.

Når vi renoverer skaber det vækst og beskæftigelse og også rigtig mange lære- og praktikpladser ”, udtaler Bent Haupt Jensen.

Regeringen siger nej til flere midler til renoveringer blandt andet fordi Landsbyggefonden skylder Statskassen penge. Det skyldes, at Staten siden 2002 har lænset Landsbyggefonden for 11 mia. kr. for at refundere en del af de statslige udgifter til nybyggeriet. Denne ekstraskat, som man har pålagt de godt 1 million beboere i almene boliger, får nu konsekvenser. ”Fordi Staten har stukket snablen ned i Landsbyggefondens kasse, må man optage Statslån for at kunne renovere almene boliger. Det er ikke rimeligt. AAB’s beboere indbetaler årligt 50 millioner kr. til Landsbyggefonden og vores beboere må forvente, at disse midler går til at renovere boliger for, og ikke til at lukke huller i statskassen med”, siger Bent Haupt Jensen.

Læs mere på www.aab.dk og www.bl.dk 
Vaskeriet lukket 30. oktober og 31. oktober 2014 26-10-2014
Vaskeriet er lukket fra torsdag den 30. okotber 2014 kl.10.00 til fredag den 31. oktober  2014 , kl. 12.00.

Årsagen er, at vaskeriet skal benyttes til opgangsmøder. De berørte beboere har  fået særskilt indbydelse.
Parkeringslicens 22-10-2014
Afdelingsmødet vedtog gd. forslaget om at fremrykke brugen af parkeringslicens foran Sjælør Bouelvard 91 til 99 og 101 til 109.
Vand i blokken SB 123 til 131 17-10-2014
De seneste dages store regnmængder har desværre betydet, at vi igen har fået vand i kælderen i blokkenSB  123 til 131.
Noget skyldes renoveringssagen og noget skyldes rørføring i forbindelse med ny varmecentral.

Vi har d.d. haft vore teknikere ude og se på sagen med henblik på, at forhindre vandets adgang til kælderen.

De er d.d. opsat følgende opslag i opgangene SB 123 til 131:
 
"Vi har desværre igen haft vand i kælderen på grund af store regnmængder.
 
Vi har dagen igennem støvsuget vand op for minimere skaderne. Dette vil også blive gjort i weekenden.
 
Du skal derfor tjekke dit kælderrum.
Du skal selv vurdere skaderne på dit indbo, og anmelde det til dit eget forsikringsselskab.
Vi beklager de gener dette måtte påføre dig.
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.
 
Venlig hilsenMette Chang
Beboerkoordinatorr "
 
Udskiftning af defekte ledlys i opgangene 123-131 14-10-2014
Det er konstateret, at der har været fejl i et stort antal af de først opsatte led-lys i opgangene 123 til 131.

Udskiftning foretaget uden bergening for afdelingen.

Konsaqteres fejl i led-lys i de øvrige opgange bedes varmemesteren kontaktet i kontortiden.
Hovedrengøring af trapper 14-10-2014
I uge 43 og 44 foreages hovedrengøiring af trapperne Sjælør Boulevard 91 -99, 101-109 og 113-121.

Der vil først blive foretaget hovedrengøring af Sjælør Boulevrad 123 - 131, når renoveringen er gennemført.
Nyhedsbrev og indkaldelse til afdelingsmøde og informationsmøde om infrastrukurprojektet 12-10-2014
Tirsdag den 21. oktober 2014 holdes der ekstraordinært afdelingsmøde kl. 18.30 i vaskeribygningen. Samme sag kl. 19.00 er der orienteringsmøde om infrastrukturprojektet med deltagelse af bl.a. vores landskabsarkitekt.

Indkaldelse er omdelt den 7. oktober og kan hentes under fanebladet Afdelingsmøder.

Fredag den 10 oktober er der foretaget omdeling af nyhedsbrev fra helhedsplanen. Kan hentes under nyhedsbreve fra helhedsplanen.
Information om afdelingsmødet den 23. september 2014 og tidsplaner mv 05-10-2014
Under menuen afdelingsmøder er nu anført en kort oversigt over afdelingsmødets beslutninger.

Tidsplan er opdateret med seneste tidsplan. Planen inderholder kun detaljer og blokken SB 123 til 131.
Varslinger er opdateret med seneste varsling. Tidligere varslinger er fjernet.
 
Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 23. september 2014 21-09-2014
Ordinært afdelingsmøde holdes tirsdag den 23. september 2014.

Bemærk. Mødet er flyttet til AKB's beboerhus Carl Jacobsens Vej 2 F.

Beretning 2014 med dagsorden og forslag kan hentes under fanebladet Afdelingsmøder. Materialet er omdelt til beboerne sammen med budget og regnskab. Materialet skal medbringes på mødet.

Kontoret er lukket tirsdag den 23. september 2014.
Skybrud 30./31. August 2014 31-08-2014
Bor du i højhusene Sjælør Boulevard 91 -99 og 123 -131 skal du tjekke din kælder, da der under døgnets skybrud er kommet vand i kældergangene. Dog i mindre omfang end ved skybruddet i 2011 og med stor forskel i de to højhuse.

Vi må konstatere at de iværksatte tiltag siden 2011 ikke i fuldt omfang har sikret mod skybrud. En del af problemerne kan formentlig henføres til  renoveringsarbejderne i Sjælør Boulevard 123 - 131..
YouSee. Ingen Tv eller bredbånd 31-08-2014
YouSee har opdateret ders driftsinformation kl. 10.16 og oplyser,  at der på grund af fejl på det tekniske udstyr ikke er TV eller bredbåndforbindelse i Valby. Det er oplyst, at driften forventes genoprettet kl. 16.50.

For at følge udviklingen henvises til YouSee's driftsinformation.

Opdateret kl. 16.00
Det er konstateret, at tv-forsyning og bredbånd igen virke.
SB 125 - forsinkelse 29-08-2014
BNS A/S  har oplyst, at man  ikke starter op i boligerne i SB 125, 4. – 7. sal på mandag, men at forventet opstart i stedet bliver mandag d. 8. september. 
 
De berørte beboere er d.d.  informeret  via brev i deres postkasser.

 
Ordinært afdelingsmøde 23. September 2014 28-08-2014
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 23. September er omdelt den 26. August 2014.

Endelig dagsorden med bilag omdeles en uge før mødet.
Facadesten og køkken-/altandør 21-08-2014
Den endelige version af facadetegl med farve og mønster er nu opsat ved prøvelejligheden. Kan ses fra græsplænen mod Dronning Ingrids Hjem.

Prøvelejligheden har endvidere fået monteret den endelige køkken-altandør, som er af en helt anden tung kvalitet end den oprindelige dør i prøvelejligheden. Der er bl.a. En væsentlige kraftigere konstruktion med kraftigere  beslag, dobbelt isoleringsliste. Det er nu muligt kun at åbne den ene af de tre lige store dør-partier, som en dør.   Det er selvfølgelig også muligt at lukke hele dørpartiet op.

Der vil i næste nyhedsbrev fra helhedsplanen blive annonceret en eftermiddag, hvor man kan se det nye dørpartiet prøvelejligheden.
YouSee - Omlægning af TV-forsyningen 19-08-2014
Projektet med omlægning af TV-forsyningen er desværre blevet forsinket.

Vi har pt ikke oplysning om, hvornår ombygning af anlægget påbegyndes.
Nyhedsbrev - august 2014 08-08-2014
Helhedsplanens nyhedsbrev for august måned er nu tilgængelig på hjemmesiden og omdeles snarest.
Tidsplan og Spørgsmål og Svar 07-08-2014
Tidsplan for renoveringsprojektet er nu tilgængelig på www.aab50.dk.  Endvidere er svar på nogle af mange de spørgsmå, som er  blevet stillet samlet i et Spørgsmål og Svar-dokument, som også er tilgængelig på www.aab50.dk.

Spørgsmål og Svar-dokumentet udleveres på kommende blok-møder og kan hentes hos beboerkoordinatoren.
Vaskeriet er lukket 15. juli 2014 14-07-2014
Vaskeriet er grundet service lukket den 15. juli 2014 fra kl. 08.00 til 13.00.
Informationsmødet den 26 juni 2014 for blok 22 14-07-2014
Mødet var det første blokmødet og bar præg af, at ikke alle forhold var fuldt afklaret, ligesom en række spørgsmål skulle undersøges nærmere.

Poul Ørum fra Willies (AAB's forsikringsrådgiver) gennemgik forsikringsjuraen og anbefalede, at man skulle sørge for at få en indboforsikringen.

Bekymringen omkring håndværker-adgang vil blive væsenligt minimeret, da afdelinsgbestyrelsen har truffet beslutning om, at der vil blive anskaffet et låsesystem med individuelle nøgler til brug under renoveringen. Kan benyttes i forbindelse med vore døre til værelse eller stue. Den enkelte beboer kan således med egen nøgle aflåse døren til et værelse/stue. Dette betyder at særlige effekter kan anbringes i værelset, når der er håndværkere i stue/køkken. Når facaden på soveværelses-siden skal ordnes, kan nøgle/låsesystemet benyttes til at låse døren til stuen.

Nærmere information udsendes fra Helhedsplanen i slutningen juli måned.

Der vil ultimo juli måned komme yderligere information, som opsamling på det første blokmøde.

Nyhedsbrev nr. 3 omdeles d.d. og er tilgængelig fra www.aab50.dk.
Informationsmøde for blokken SB 123 til 131 holdes torsdag den 26. juni 2014 16-06-2014
Som meddelt i afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev primo måneden holdes der informationsmøde for beboerne i blokken SB 123 til 131 torsdag den 26. juni 2014.

Der holdes to ens møder, som begynder henholdsvis kl. 17.00 og kl. 18.30.

Indbydelse er omdelt til beboerne d.d.

Tilmelding til mødet bedes ske til beboerkoordinator Mette Chang på E-mail mch@aab.dk eller på telefon 2113 6979 . Da der er begrænset plads i vaskeriet er vi nødt til at fordele beboerne på to møder. Reserver derfor din plads hurtigst muligt.
Indbydelse til informationsmøde for beboere, der skal genhuses midlertidig 16-06-2014
Torsdag den 19. juni 2014 holdes indformationsmøde for beboere, der skal genhuses midlertidig.

Mødet holdes i vaskeribygningen torsdag den 19. juni 2014 kl. 17.00 til 18.30. De berørte beboere er orienteret om mødet ved direkte brev den 4. juni 2014. 
Overgravet kabel ved SB 131 11-06-2014
B. Nygaard Sørensen har meddelt, at de d.d. ved en beklagelig fejl fået overgravet et TDC-kabel ved SB 131.

Overgravningen er af entreprenøren anmeldt til TDC.

Det er oplyst, at TDC vil reparere bruddet hurtigst muligt, dog senest den 23. Juni 2014.

Det er pt . Uafklaret for afdelingsbestyrelsen om bruddet er sket på et TDC- kabel eller vores YouSee - KabelTV netværk . Herudover er omfanget ukendt.

Opdateres.

Det er nu oplyst, at bruddet omfatter TDC's kabel til telefoni mv. Der er således ikke fastnettelefoni -adgang i blokken  SB 123 til SB 131. Der er adgang til KabelTV fra YouSee, samt bredbåndforbindelse fra YouSee..
Nyhedsbrev fra Helhedsplanen - Plan 2010 07-06-2014
Juni måneds nyhedsbrev fra byggeledelsen er nu tilgængelig.

Nyhedsbrevet omdeles til beboerne tirsdag.

Nyhedsbrevet omtaler bl.a.
 • Præsentation af beboerkoordinator Mette Chang.
 • Informationsmøde torsdag den 19. juni 2014 kl. 17.00 til 18.30 i vaskeribygningen  for de beboere, der skal genhuses i en kortere periode.
 • Blokmøde for SB 123 til 131 torsdag den 26. juni 2014 - der holdes to møder. 1. møde kl. 17.00 og og 2. møde kl. 18.30. Møderne har samme indhold og holdes i vaskeribygningen.
Afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev juni 2014 01-06-2014
Afdelingsbestyrelsesn nyhedsbrev for juni måned omdeles mandag den 2. juni 2014 og er tilgængelig på forsiden.

Omtaler bl.a. :
 • Plan 2010- Helhedsplanen
 • Varsling om adgang for YouSee/Dansk KableTV i september måned
 • Egte vaskepulver må ikke benyttes i vaskeriet.
Skorstenen på Sjælør Varmecentral er spængt d.d. 04-05-2014
En epoke i afdelingens historie er slut.

I dag kl.12.10 blev skorstenen på Sjælør Varmecentral sprængt. Beklageligvis var afdelingsbestyrelsen ikke blevet orienteret på forhånd.

Iflg. Lidl's byggechef havde man ellers delt information ud til naboerne. Vi boede åbenbart for langt væk.

Lidl forventer at den nye forretning er klar før jul.
  
Vaskeriet er lukket gr. hærværk på betalingssystemet 15-04-2014
Tilføjelse 16. April 2014:

Vaskeriet virker igen fra kl. 11.30.

--------------------------------------------------------------


Vaskeriet er desværre lukket grundet hærværk på betalingssystemet.

Vi forsøger, at få det repareret onsdag, men kan være nervøs for om reservedele kan fremskaffes inden påske.

 
Vaskeriets åbningstid ændres tirsdag og fredag 12-04-2014
Vaskeriets åbningstid ændres tirsdag og fredag . Vaskeriet åbnes disse dage først kl. 10.00. Rengøring foretages før kl. 10.00.
Ændringen træder i kraft den 22.april 2014.
Nyhedsbreve 24-03-2014
Byggeledelsen for afdelingens helhedsplan  Plan 2010    har fredag den 4. april 2014 udsendt det første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er fredag omdelt til alle beboere

Nyhedsbrevet findes på forsiden under Plan  2010-logoet med Nyhedsbrev fra byggeledelsen.

Afdelingens normale nyhedsbrev omdeles mandag og kan hentes på forsiden under Nyhedsbrev.
 
Informationsmøde 8. april 2014 om Helhedsplanen Plan 2010 23-03-2014
Der holdes informationsmøde om helhedsplanen Plan 2010 tirsdag den 8. april 2014, kl. 19.00.
Mødet holdes i kantinen på Sank Annæ Gymnasiun. Bemærk stedet!

Deltager:
 
Gert Panton                                 AAB
Henrik Nielsen                            Domus
Claus Søndergård                       Domus
Sigurd Østergård                        Orbicon
 
Punkter der bl.a. vil blive berørt på mødet
 
 • Tidsplan
 • Hvordan bygges der
 • ID kort
 • Beboerkoordinator
 • Indboforsikring
 • Blokmøder omkring ombygningen
 • At bo på en byggeplads
  

Indbydelse omdeles senest den 25. marts 2014.

Vi vil først møde repræsentanter fra vores entreprenør B. Nygaard Sørensen i forbindelse med blok-møderne.
 
Elevator SB 125 er ude af drift 21-03-2014
Elevatoren Sjælør Boulevard 125 er ude af drift. Der er et kugleleje, der er gået i stykker. Otis har oplyst, at reparation foretages hurtigst muligt, når reservedele er fremskaffet.
Manglende varme/varmt vand 16-03-2014
På grund af nedbrud hos HOFOR (tidligere Københavns Energi) modtager vi pt. ikke fjernvarme.

Det er i nyhedsmedierne oplyst, at det skylde manglende strøm til Amagerværket.

Der kan henvises til nyhedsmediernes hjemmesider, fx ekstrabladet, der følger situationen.

Tilføjelse 11.00

Følgende oplyses på HOFOR- hjemmeside:
 

Driftsforstyrrelse på varmen i København

"16.03.2014

Vi har i øjeblikket driftsforstyrrelser på varmen i dele af København. Driftsforstyrrelsen skyldes et større strømnedbrud på Amagerværket, som desværre har betydet at varmeproduktionen har været ude af drift. Vi arbejder i øjeblikket på at få normaliseret driften, så alle igen kan modtage varme. Dette kan dog tage noget tid da mange komponenter skal i drift igen.

Derudover har vi haft et brud på en varmeledning på Frederiksberg, i forbindelse med en omlægning af ledningerne. Dette har desværre også givet yderligere driftsforstyrrelser, som vi arbejder på at udbedre.

Vi arbejder på højtryk for at udbedre fejlene, og beklager naturligvis de gener som driftsforstyrrelsen giver."

Se evt. på www.hofor.dk


Tilføjelse kl. 11.30

Københavns Radio har netop oplyst, at der vi gå 6 til 7 timer før der kommer fjernvarme igen.

Tilføjelse:

Der var varme igen ca. kl. 19.00..

 

Beboerkoordinator og praktisk medarbejder 08-03-2014
www.aab.dk er der nu opslået en stilling som beboerkoordinator og praktisk medarbejder til afdelingens fysiske helhedsplan.

Se stillingsopslaget med arbejdsbeskrivelse på www.aab.dk

>>>> Stillingsopslag  Linket har kun begrænset gyldighed.
Midlertidig indgang for Københavns Åbne Gymnasium 28-02-2014
Københavns åbne Gymnasiums nye indgang er omtalt i det omdelte nyhedsbrev 2014-2.

Bolgiforeningen har nu modtaget udkast til aftale om den midlertidige indgang. Denne er behandet af afdelingsbestyrelsen g.d. Aftalen er med enkelte ændringer tiltrådt.

Indgangen nedlægges og der sker retablering  efter byggeperioden uden udgfit for AAB.

Afdelingsbetyrelsen hilser med tilfredshed, at forholdene nu bringes i orden. 
Ekstraordninært afdelingsmøde 11. marts 2014 26-02-2014
Der holdes ekstraordinært afdelingsmøde den 11. marts 2014, kl. 19.00 i vaskeribygningen, Sjælør Boulevard 111.

Indkaldelse er omdelt mandag den 24. februar 2014.

På mødet skal behandles forslag om omlægning af afdelingens sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg med henblik på, at man udover en lille standardpakke selv kan vælge om man vil have mellem - eller fuldpakken.

I det omdelte materiale omtales kort en ny kommende mulighed for "Bland selv"-kanaler, som YouSee lancerer her i foråret. Er omtalt i følgende pressemedelelse fra YouSee:
 

"YouSee revolutionerer tv-pakkerne: Tv med Bland Selv

YouSee præsenterer et banebrydende koncept i tv-verdenen: Tv med Bland Selv. Det betyder, at kunderne nu helt frit kan bestemme hvilke kanaler, de vil have i deres Mellem- og Fuldpakke.

Først i markedet

Maksimal valgfrihed til kunderne er kodeordet for den position YouSee indtager i markedet, når de i starten af 2014 lancerer Tv med Bland Selv. Mathias Berg, vicedirektør for YouSee, forklarer;

”Som de første i markedet revolutionerer vi de traditionelle tv-pakker med forudbestemte kanaler og giver vores kunder mulighed for at skræddersy Mellem- og Fuldpakken. På den måde opnår vi et helt nyt koncept, hvor vi mikser pakkestrukturens mængderabat med valgfrihed: slut med at have sportskanaler, hvis ikke du gider se dem!”

Valgfrihed viser vejen frem

Valgfriheden gælder ikke kun for tv-pakkerne, den viser vejen for flere af de produkter, som YouSee på det seneste har lanceret;

”Valgfrihed er en rejse, hvor vi hele tiden bevæger os fremad. Vi har blandt andet vores Ekstrakanal-koncept på tv, hvor man kan tilkøbe enkelte kanaler til sine tv-pakker samt vores nye lancering inden for bredbånd, Bland Selv, hvor man efter behov kan justere sin up- og downloadhastighed, siger Mathias Berg.”

Fremtidens kabel-tv

YouSee er den største spiller i markedet, og med dét følger der et ansvar om at gå forrest og udvide grænserne for, hvad der er muligt med kabel-tv;

”I en verden hvor streaming gennemsyrer vores tv-vaner, bliver vi nødt til at nytænke kabel-tv’et og hele tiden tilføre det øget fleksibilitet. Så når befolkning og regering efterspørger mere valgfrihed, så tager vi det alvorligt og leverer varen. Vi er bevidste om, at vi med Bland Selv-konceptet udfordrer den faste pakkestruktur, der sikrer, at tv-kanalerne kommer ud til så mange husstande som muligt. Vi er dog af den overbevisning, at vores pakker stadig vil udgøre en væsentlig del af vores kerneforretning, da vi selvfølgelig har sammensat dem af de mest populære kanaler,” slutter Mathias Berg.

Fakta om Tv med Bland Selv 

 • Tv med Bland Selv betyder, at man selv bestemmer hvilke kanaler, man vil have i sin Mellem- og Fuldpakke. Her får man henholdsvis 10 og 34 kanaler, man kan skifte og over 100 kanaler at vælge imellem.
 • Tv med Bland Selv er et krypteret produkt, som kræver et programkort samt kortlæser. Det betyder, at hvert fjernsyn skal have et programkort fra YouSee for at åbne for kanalerne. Kanalerne i Grundpakken er fortsat ukrypterede og kan ses på alle fjernsyn. 
 • Som kunde kan man udskifte sine kanaler hver måned. Det gøres via yousee.dk, hvor man logger ind og udskifter sine kanaler. Hvis det gøres senest den 20. i måneden, virker de nye kanaler fra den 1. i måneden."
 
Brud på ledning med koldt vand til SB 123-131 07-02-2014
Der er brud på ledningen med koldt vand til blokken Sjælør Boulevard 123 til 131. Dette betyder, at der er lukket for det kolde vand.

Udbedring foretages fredag aften.

Der kan evt. hentes vand i vaskeribygningen.

kl.21.30

Reparation er udført og vandforsyning er genetableret.
Sjælør Boulevard ikke længere en Ghetto 02-02-2014
Helt som forventet er Sjælør Boulevard med Ghetto-listen (særligt udsatte boligområder) per 1. ferbuar 2014  ikke længere en Ghetto - et særligt udsat boligområde..

Det er dog afdelingbestyrelsens klare opfattelse, at dette ikke må betyde, at der slækkes på børne- og ungeindsatsen fra kommunens side.

Ministeriet har udsendte følgende pressemeddelse om liste og de nye kriterier.
 

Officiel liste over udsatte boligområder efter de nye kriterier

Den 1. februar 2014 offentliggøres den officielle liste over særligt udsatte boligområder efter nye kriterier.

Folketinget har d. 20. december 2013 med et bredt flertal vedtaget et lovforslag, der bl.a. indfører nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

Loven er trådt i kraft d. 1. januar 2014 og er en udmøntning af aftalen mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra juni 2013.

Hermed bliver den tidligere ghettoliste, der kun byggede på tre kriterier, afløst af en ny liste over udsatte boligområder, hvor også uddannelse og indkomst tælles med. Samtidig opgøres andelen af beboere med en dom og andelen udenfor arbejdsmarkedet nu på baggrund af et toårigt i stedet for et fireårigt gennemsnit.

”Med den nye opgørelsesmetode får vi et mere aktuelt, nuanceret og alt i alt et mere retvisende billede af tilstanden i de særligt udsatte boligområder. Hermed får vi et meget bedre udgangspunkt for at gribe ind i tide. Med flere kriterier bliver vi bedre i stand til at identificere de mest påtrængende problemer, sådan at vi kan tage fat med de rigtige redskaber. Samtidig har vi med den nye lov forbedret værktøjerne til at løfte områderne ud af den negative spiral, de befinder sig i,” siger Carsten Hansen.

Listen over særligt udsatte boligområder efter fem kriterier blev tidligere offentliggjort d. 1. oktober 2013 i forbindelse med ghettolisten efter de hidtidige kriterier. Der er ikke kommet nye tal siden oktober 2013, hvorfor der ikke er sket ændringer i listen.

Fremover vil listen over særligt udsatte boligområder blive opgjort og offentliggjort d. 1. december hvert år.

>>>> Se listen
Infrastrukturprojekt - ansøgning 18-01-2014
Boligforeningen har sammen med AKB ved årsskiftet søgt Landsbyggefonden om midler til et infrastrukturprojekt. Blev i forbindele med helhedsplanen omtalt som den store paln vedr. de grønne områder, som kun kan gennemføres med tilskud.

Planen kan hentes under Projekter og planer - Plan 2010.
Hærværk på vaskerisystemet - vaskeriet lukket 12-01-2014
Der har søndag den 12. januar 2014 været hærværk på vores betalingsystem. Vaskeriet er derfor ude af drift. Der kan ikke oplyses noget om, hvornår reparation foretages.

Mandag.
Vaskeriet kan atter benyttes.
Nyhedsbrev 2014-1 05-01-2014

Nyhedsbrev 2014-1 kan hentes på forsiden og vil blive omdelt til beboerne i uge 2.


Rettelse:
Nyhedsbrevet er opdateret 12. januar 2014 og omdeles i uge 3.
Reparation af stormskader 09-12-2013
Reparation af oktober måneds stormskader er påbegyndt. Der opsættes stillads for at få repareret skaderne.

Der er endvidere sket en betdyelig skade på lavhuset Sjælør Boulevard 101 til 109 ved stormen den 5. december 2013. Denne skade vil snarest blive repareret.
 
Vandforsyning genetableret 01-11-2013
Rørbruddet er fundet og reparation er foretaget. Vandforsyningen er genetableret.

Afdelingsbestyrelsen  takker de beboere som gjorde opmærksom på problemet, samt beklager den manglende fremføring af koldt vand.
Rørbrud/lukket for det kolde vand 31-10-2013
RØRBRUD
(torsdag aften)

Der er lukket for det kolde vand Sjælør Boulevard 123 til 131

Der er meget vand i kælderen. Pas på der er opgravning i kælderen. Skadesservice er
tilkaldt. Fejlfinding/reparation påbegyndes, når det bliver lyst.

Der kan hentes vand i vaskeribygningen
Sjælør Boulevard varmecentral solgt 16-10-2013
Boligforeningen AAB's administrerende direktør Christian Høgsbro og Boligforeningen AAB's formand Bent Haupt Jensen  har gd.underskrevet de endelige dokumenter for Lidl 's overtagelse af Sjælør Boulvard varmecentral med henblik på bygning af en Lidl forretning.

Overtagelsen sker den 15. November 2013.

Bent Haupt Jensen ser med tilfredshed på, at  området bliver styrket med en dagligvareforretning, som både kendes på skarpe prise, men også kvalitetsvarer til glæde for områdets beboere.  

Vi ser  frem til, at varmecentralen bliver revet ned og en ny Lidl forretning bliver bygget.  Desværre tager det nogen tid med et nybyggeri.


 
Vaskeriet lukket 14. oktober 2013 12-10-2013
Vaskeriet er lukket den 14. okotber 2013 fra kl. 10.00 til 16.00 gr. kloakrenovering.
Åbent hus i prøvelejlighed 06-10-2013
Det blev på afdelingsmødet oplyst, at der vil være åbent hus i prøveligheden den 16. Oktober 2013. Arrangementet er udskudt til  tirsdag den 22. Oktober 2013, kl. 16.30 til 18.30
Status vedr. Varme og varmt vand fredag den 4/10-13 04-10-2013
Der er varme og varmt vand i alle blokke. Der har været problemer med cirkulationen i flere blokke, ligesom der har været problemer med indregulering/ kalk i indreguleringsventilerne.

Både firmaet der etablererde nye varmecentraler og afdelingens VVS installatør Holmgreen har arbejdet på sagen

Der er endvidere problemer med automatikken i de nye varmecentraler. Dette vil C&K og leverandøren af automatikken arbejde videre med på mandag.
Der arbejdes fortsat med forsyning af varme og varmt vand 04-10-2013
Der arbejdes fortsat med omlægning til den nye forsyning af varmt og varmt vand.

Der kan således forsat være afbrydelser i forsyningen af varmt vand og varme.

Det forventes, at vi i aften kan komme med en aktuel status for forsyninger af varme og varmt vand i alle blokkene.
Beslutninger på afdelingsmødet onsdag den 25. september 2013 26-09-2013
Afdelingsmødet traf på sit møde følgende beslutninger:
 
 • Beretning blev godkendt
 • Budget 2014 inkl. DV-plan blev godkendt med en huslejeforhøjelse på 2%
 • Forslag om definition af standard-farve hvid til vedligeholdelsesreglementet blev godkendt.
 • Forslag om opsætning af bom blev godkendt med den ændring, at der også skal opsættes  bom ved indkørslen SB 121.
 • Forslag om regler for adgang gennem bom blev vedtaget.
 • Bent Haupt Jensen blev genvalgt som formand for to år.
 • Fatma Tarhan blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år.
 • Jeanette NIssen blev genvalgt som repræsentantskabsmedlem for 2 år.
 • Lillian Jakobsen blev valgt  som suppleant for bestyrelsen for 1 år

 
SB 91-99 Vand i kælder fredag aften 07-09-2013
Der har i går aftes været betydelige mængder vand i kælderen Sjælør Boulevard 91 - 99  - fra indgang ved skralderum og frem til branddør.

Skadeservice  har fjernet vandet. Du bedes tjekke dit kælderrum.

Årsagen til vandet kan henføres til det firma, der står for monitering af varmecentral.
 
Ordinært afdelingsmøde holdes onsdag den 25. September 2013 22-08-2013
Det ordinære afdelingsmøde holdes onsdag den 25. September 2013. Det har ikke været muligt at få lokaler til den tidligere oplyste dag (tirsdag den 24. September ).

Indkaldelse udsendes iht vedtægterne senest 4 uger før mødet.
Nyt cykelrum i højhusene 18-08-2013
I forbindelse med installation af varmecentral i højhusene har det været nødvendigt at nedlægge cykkelrum i SB 99 og SB 131, samt muligvis SB 129.

Der er i begge højhuse oprrettet nyt cykelrum i sydgavlen. De nuværende nøgler til de nedlagte cykelrum kan benyttes.
 
Forslag om solcelleanlæg og LAR vedtaget 07-08-2013
På det ekstraordinære afdelingsmødet den 1. August 2013 blev der truffet beslutning om, at solcelle-anlæg og Lokal Afledning af Regnvand skal indgå i Helhedsplanen.

 
Spørgeskema vedr. Opvaske- og vaskemaskine i køkken 25-07-2013
er er torsdag den 25. Juli 2013 omdelt spørgeskema vedr. evt.. opvaske- og vaskemaskine i køkken. Skal returneres senest torsdag den 1. August 2013. Oplysningen skal benyttes i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Se yderligere information i det omdelte spørgeskema. Skemaet er omdelt til alle, også boliger, hvor det ikke er relevant. Det har desværre ikke været muligt, at gøre det mere målrettet.
Vandforsyning retableret 17-07-2013
Rørbrud er fundet og repareret.

Vandforsyningen er retableret ca.13.30.
Lukket for det kolde vand Sjælør Boulevard 123 til 131 16-07-2013
På grund af rørbrud mellem vaskeriet og Sjælør Boulevard 123 til 131 er der lukket for det kolde vand.

Der er fosset store mængder vand ud i udgravningen mellem højhuset og Dronning Ingrids Hjem.

Fejlfinding påbegyndes onsdag morgen.

Der kan hentes koldt vand i vaskeribygningen.

Husk, nøglen til din hoveddør giver adgang til vaskeribygningen.
Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 1. august 2013. 14-07-2013
Det bliver desværre nødvendigt at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 1. aagust 2013, kl. 19.00 i vaskeriet.

Udviklingen i i forbindelse med projektering af helhedsplanen gør det nødvendigt med et ekstraordinært afdelingsmøde vedr.

 
 • Solcelleanlæg til ventilationsanlægget
 • Lokal Afledning af Regnsvand
Referat af afdelingsmøde 13. juni 2013 14-07-2013
Referat af det ekstraordnære afdelingsmøde den 13. juni 2013 er nu tilgængelig.

Ændring af køkken-/altan-løsningen blev godkendt.

Se referat og materiale udsendt til mødet under Afdelingsmøder
 
HOFOR går i gang med at lægge nye fjernvarmerør 04-06-2013
HOFOR A/S går nu i gang med at lægge nye fjernvarmerør.

Der vil i den forbindelse være en del entrprenøraktivitet (gravmaskiner, lastbiler  mm.), som vil give noget støj.

Fjernvarmerørerne graves ned i plænen mellem blokken SB 123-131  og Dronning Ingrids Hjem. Starter ved Carl Jacobsensvej og fortsætter forbi AAB og videre gennem KåG's skolegård. Fjernevarmerørerne føres gennem kælder ved 129 og over græsplænen og fordeles til de to lavhuse og det andet højhus.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af oktober 2013.
Udvidelse af Københavns Åbne Gymnasium 04-06-2013
Afdelingsbestyrelsen er ved henvendelse i anden anledning blevet opmærksom på, at Københavns Åbne Gymnasium har planer om en stor udbygning og en væsentlig udvidelse af antallet af elever.

Vi har ingen nærmere information om planerne, men har fundet vedlagte på KåG's website. >>>> Information om ombygning hos KåG
Ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 13. Juni 2013 29-05-2013
Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 13. Juni 2013, kl. 19.00 omdeles den 30. Maj 2013.

Mødet skal træffe beslutnutning om forslag om ændring af  køkken/altanparti, således at  det uopvarmede altanparti (Orangeriet) indgår i køkkenet.
Beslutninger på ekstraordinært afdelingsmøde 22. maj 2013 26-05-2013
Forslaget om skybrudssikring og tilhørende finansiering blev vedtaget.

Ændring af Vedligeholdelsesreglement  blev efter fremsættelse af ændringsforslag vedtaget med følgende indhold:

Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid eer afdelingens standardfarve i hele lejligheden). Det blev endvidere beluttet, at definering af hvid skal behandles på afdelingsmødet i september måned.

>>> Se referat.

 
Landinspektør har påbegyndt opmåling 13-05-2013
AAB's projektleder har d.d. oplyst, at Tvilun Landinspektørfirma a/s har påbegyndt udvendig opmåling  af facader, vinduer mv. Skal ikke ind i bygningerne.
Ekstraordinært afdelingsmøde 22.maj 2013 09-05-2013
Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 22. Maj 2013 , kl. 19.00 i vaskeriet. 
Indkaldelse og dagsorden er omdelt den 8. Maj 2013.

Følgende emner kal behandles:
 • Iværksættelse  af nødvendigt kloakarbejde og skybrudssikring, samt beslutning om den nødvendige finansiering.
 • Ænding af vedligeholdelsesreglement.
 • Status vedr. Sjælør Boulevard  og overgang til direkte fjernvarme i de enkelte blokke.
Flere indbrud de seneste dage 24-04-2013
Vi har mandag og tirsdag oplevede indbrud i flere lejligheder via hoveddøren.

Hører du larm fra en dør, der søges brudt op, skal du straks kontakte politiet. Uvedkommende personer i din opgang skal bortvises.

Skulle skaden være sket, skal du kontakte dit forsikringsselskab for midlertidig udbedring af skaden, ligesom skaden omgående skal anmeldes til politiet.

Varmekontoret skal orienteres om følgende:
 • Hvornår skaden er sket
 • Hvornår er den anmeldt til politiet
 • Hvad er der sket
 • Beskrivelse eller billeder af skaden
 • Kopi f kvittering for anmeldelse til politiet skal snarest muligt afleveres til kontoret
Der vil blive bestilt håndværker til endelig udbedring af skaden snarest muligt. Som nævnt er det dit eget forsikringsselskabm, der skal foretage mdilertidig udbedring/afdæking.
 
Kontoret er lukket tirsdag den 23. April 2013 20-04-2013
Kontoret er lukket tirsdag den 23. April 2013. Evt. Henvendelse kan ske til varmemesterkontoret  kl, 12 - 12.30.

kontoret er lukket grundet mødevirksomhed omkring helhedsplanen.
Valg af rådgiver til Plan 2010 12-04-2013

Afdelingsbestyrelsen har efter indstilling fra boligforeningens Administration valgt at følgende skal være rådgiver på helhedsplanen - Plan 2010

Domus Arkitekter med Orbicon (ingeniør) og Kragh & Berglund (landskabsarkitekter).

Ovennævnte er et af de rådgiverteams som Boligforeningen har udvalgt efter en udbudsrunde. De har derefter skulle komme med tilbud på en konkret del af helhedsplanen, hvor teamet kom med den bedste løsning.

Der vil senere komme en kort præsentation af firmaerne på vores web-site. Domus Arkitekter og Orbicon kender vi i forvejen fra den indledende proces.

Udbedring af fejl på vinduer og døre 12-04-2013
Vores sendkerfirma er nu påbegyndt udbedring af de fejl og mnagler, som der blev konstateret på døre og vinduer i forbindelse med eftersynet.

De berørte beboer vil få en seddel i brevkassen fra firmaet med varsling om besøg.
Vaskemaskinerne 5-6-7-8 ude af drift 29-03-2013
Grundet fejl i sæbedoseringen er vaskemaskinerne 5-6-7-8 ude af drift.

Hver beboer må max bruge to maskiner.

Udbedring kan desværre først ske efter påske.
Adgang til vaskeriet 28-03-2013
            Der har i den seneste tid være problemer m            ed adgangskontrollen til vaskeriet, som har bestået i, at enkelte beboere ikke har kunnet komme ind og dels at systemet  periodiske har været brudt ned.

Servicefirmaet har pt. ikke kunne give en fornuftig forklaring på årsagen.
               
 Der er derfor onsdag  midlertidgt sat en lås i døren til vaskeriet. som kan benyttes med nøglen til din bolig.  Løsningen er midlertidig.               
 
Desværre er der en beboere, som har fundet anledning til at slå hul på displayet til låsesystemet. Dette er sket  mellem tirsdag aften og torsdag formiddag.
Spuling og TV-inspektion af kloaker 26-01-2013
Orientering om højtryksspuling af kloakkerne.
 
Fra mandag den 28. januar 2013 til og med onsdag den 30. januar 2013 vil der blive udført spuling og TV-inspektion af kloakkerne i ejendommen.
 
Bortset fra at der går nogle folk og roder i kloakkerne, vil man som beboer sandsynligvis ikke mærke arbejdet.
 
Men i forbindelse med højtryksspulingen kan der komme enten overtryk eller undertryk i toiletter og gulvafløb. Derfor vil det være en god ide, at lukke låget på toilettet og ligge et par gamle aviser hen over gulvafløbet.
 
Hvis vandet i toilettet eller gulvafløbet forsvinder, skal du bare trække ud en gang eller hælde vand i gulvafløbet, ellers kan det begynder og lugte fælt af kloak.
 
 
 
Arbejdet udføres af:
 
Kaj´s TV-inspektion A/S
Telefon 59 18 33 88
TV-signal - i forbindelse med nyt mobilnet 12-01-2013
Teleselskaberne har fået tilladelse til brug af nyt mobilnet. Dette kan give anledning nye problemer som kan drille tv-signalet. Teleselskaberne 1. januar blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Under uheldige omstændigheder kan det forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet.

Aviserne har omtalt, at der kan blive behov for, at du skal skifte dine antennekabler og/eller stik
.
YouSee har oprettet en side, hvor der kan hentes yderligere information og hjælp. >>>> Godt Signal
 
Opsætning af tætningslister er nu påbegyndt 08-01-2013
Opsætning af tætningslister.
 
Opsætning af tætningslister er nu påbegyndt.
 
Der bliver opsat tætningslister, samt et nyt dørtrin med liste.
 
Håndværkeren skal ikke ind i din lejlighed, men vil ringe på, og derefter udføre arbejdet.
 
Gamle lister fjernes.
 
Vedligeholdelse af vinduer og dør er påbegyndt. Den enkelte beboer vil blive varslet om at være hjemme.
 
Vaskeriet virker igen 05-01-2013
Vaskeriet er repareret fredag eftermiddag og defekte dele er udskiftet.

Desværre har der i forløbet været en række beboere , som ikke har fulgt anbefalingen om kun at bruge to maskiner, således at flest mulige kunne få mulighed for at vaske.
Boligforeningen AAB har fået ny web-site 01-01-2013
Boligforeningen AAB har i forbindelse med nytåret sat en ny redesignet we-site i produktion.

>>>> AAB Boligforeningen AAB

På links til boligforeningen web-site har vi sat et lill rødt AAB, så man kan se, når man går over på boligforeningens web-site.
Stigende varmepriser 31-12-2012
Københavns Energi har ultimo december måned meddelt, at fjernvarmen fra den 1. jabuar 2013 kan forventes at stige med 9%.

Dette vil også påvirke vore udgifter til varme.
Betaling af husleje 28-12-2012
Fra den 1. jnauar 2013 ændres betalingsdagen for husleje til den 1. i måneden iht gældende lovgivning.

Se nærmere på AA's website >>>> Husleje
Nyt om vaskeriet 27-12-2012
Der har været  service på vaskeriet d.d. Reservedele til betalingssystemet kan desværre  først fremskaffes efter nytår.

Det er nu muligt at benytte følgende vaskemaskine:
De små maskiner 1-4 og 8, samt tørretumblerne.

Betalingssystemet kan ikke benyttes. Maskinerne startes direkte fra den enkelte maskine.

Hvis der er kø i vaskeriet må den enkelte beboer maks. benytte 2 maskiner.

Bemærk. Mandag den 31. december 2012 lukkes vaskeriet kl. 12.00. Al vask og tørring skal være afsluttet på dette tidspunkt.
Vaskeriet er ude af drift. 22-12-2012
Afdelingsbestyrelsen er i går aftes blevet bekendt med, at vaskeriets elektronik er ude af drift. Vaskeribygingen er derfor lukket.
Der er et meget uheldigt tidspunkt med nedbrud i vaskeribyging.. Vi forsøger, om vi kan få det repareret mellem jul og nytår.
Ekstra rengøring 12-12-2012
Torsdag den 13. december 2012 påbegyndes ekstra- rengøring af trapper/opgange i høj- og lavhusene.

Forevntes afsluttet i den kommende uge.
Ekstraordinært afdelingsmøde 6. november 2012 28-10-2012
De omdelte bilag til mødet er nu tilgængelig elektronisk under Afdelingsmøder.

Endvidere er den fulde beskrivele af Boligsocial helhedsplan for Sjælør Boulevard 2013 til 2016 tilgængelig.

>>>> Se materialet
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. oktober 2012 21-10-2012

På mødet skal behandles:

 • Vedligeholdelsesreglement
 • Bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen til forlængelse af den boligsociale helhedsplan "Sjælør Helhedsplan" under visse forudsætninger
 • Forlængelse af lejemål til Sjælør Helhedsplan
 • Skel mellem AAB afdeling 50 og AAB afdeling 98/99 (Dronning Ingrids Hjem). Hegn og beplantning

 
Se indkaldelse med dagsorden, der omdeldes senest den 23. oktober 2012

Lukning for det varme vand den 26. oktober 2012 21-10-2012
Der er lukket for det varme vand den 26. oktober 2012 fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Lukningen skyldes rensning af beholder.
Møde med AKB om helhedsplanen 21-10-2012
Københavns kommune og Landsbyggefonden har bedt vores naboafdeling  om at overvejer, om der er ikke bør gøres noget ved de konstaterede byggeskader.
I den anledning har der den 15. oktober 2012 været afholdt møde med deltagelse af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i AAB afdeling 50, AAB's byggechef og projektleder, samt afdelingsbestyrelsen fra AKB, ejendomsleder og projektleder.

AKB's afdelingsbestyrelse havde på forhånd kendskab til AAB's Helhedsplan, da repræsentanter fra afdelingsbestyresen har været inviteret til samtlige informationsmøder. Den samlede afdelingsbestyrelse deltog ved det seneste møde.

Det blev oplyst, at AKB har været gennem en renovering af de grønne områder, samt har foretaget udskiftning af samtlige køkkener.

Tidligere aftale om infrastruktur- projekt blev fastholdt. AAB der har udarbejdet oplæg til projektet og indgivet ansøgning på vegne af begge afdelinger følger op på den aktuelle status.

Som tidligere fastslået på et afdelingsmøde i AAB afdeling 50 blev det fra begge afdelingers sider fastslået, at det ikke kan komme på tale, at ødelægge kælkebakken, som fremført af en medarbejder i Københavns kommune.

Det blev aftalt, at der holdes fælles-møder, når der er behov herfor.
Plan 2010 vedtaget 25-09-2012
På afdelingsmødet d.d er Plan 2010 -  afdelingens helheds- og udviklingsplan vedtaget med overvældende majoritet.
Informationsmøder den 18. september 2012 22-09-2012
Den 18. september 2012 blev der afholdt to møder om Plan Plan 2010  afdelingens helhedsplan.

Møde kl. 16.00 for beboere med med behov for tolkning i samarbejde med den sociale helhedsplan. - Sjælør Helhedplan

Fra Boligforeningen AAB deltog byggechef Grm Evers og afdelingsformand Bent Haupt Jensen.

Der deltog 14 beboere og 3 tolke.

Gorm Evers gennemgik i korte træk planen , samt den tilhørende økonomi.

Der var en livlig spørgelyst, som berørte både den fysiske del af planen, men også økonomien. Det blev hilst med tilfredshed, at køkkener var kommet med  i planen.

Informationsmødet kl. 19.00.

Fra Boligforeningen AAB deltog byggechef Gorm Evers. Endvidere deltog arkitekt Claus Søndergaard fra Domus Arkitekter.
Afdelingsbestyrelsen fra AKB deltog som gæster.

81 beboere og afdelingsbestyrelsen deltog i mødet, der blev holdt på Københavns åbne Gymnasium.

Arkitekt Claus Søndergård gennemgik planen og byggechef Gorm Evers gennemgik økonomien i planen.

Der var på mødet stor spørgelyst både til den fysiske og den økonomiske del.

Der var en del spørgsmål til opstilling over økonomi, da køkkenmodernisering  fremgår særskilt. Gorm Evers fastslog, at køkkenmodernisering ville indgå i den samlede husleje, som vil udgøre et beløb. Tilføjede, at der ikke kun er tale om nye køkkenelementer, men også gulv , vægge og lofter. Komfur og køle-/fryseskab indgår ikke i planen.


Beslutning om planen skal træffes på afdelingsmødet tirsdag den 25. September kl. 19.00, på Københavns Åbne Gymnasium.


Helhedsplan - Plan 2010 nu tilgængelig 18-09-2012
Forslag til afdelingens Helhedsplan Plan 2010  med tilhørende økonomi er nu tilgængelig under Plan 2010 og afdelingsmøder.

Planen skal være med til at løse afdelingens byggesager og byggetekniske udfordringer. 

/Plan-2010-Helheds--og-udviklingsplan#Element181781
Budget 2013 15-09-2012
Forslag til  budget 2013 omdeles tirsdag den 18. september 2012, sammen med dagsorden til afdelinsgmødet den 25. september 2012.

Forlsaget til budget 2013 indebærer en boligafgiftsforhøjelse på 8%.

Afdelingen har i foråret fået foretaget en teknisk gennemgang af afdelingen af en ekstern rådgiver. Dette betyder , at henlæggelse til elevator og tag er blev øget, ligesom der er foretaget en række mindre justeringer. Herudover er der blevet indarbejder udskiftning af brugsvandsrør og faldstammer. En udskiftning som vil koste ca. 20 millioner og skal foretages samtidig med helhedsplanen.
Afdelingsmøde 25. september 2012 28-08-2012
Der er tirsdag aften omdelt 1. indkaldelse til afdelingsmøde den 25. september 2012.

Budget 2013 skal behandles. Endvidere skal der tages stilling til forslag om iværksættelse af PLAN 2010 - afdelingens helhedsplan- og udviklingsplan.
Plan 2010 12-08-2012
Afdelingsbestyrelsen har holdt møde med AAB's byggechef den 8. august 2012.
 • Udskiftning af samtlige køkkener indgår nu i projektet.
 • LAR - vandafvanding - er taget ud af projektet gr. økonomien.
 • Bjergstien er taget ud af projektet, da AKB ikke vil være med.
 • Der arbejdes fortsat med  den økonomiske plan.
 • Der arbejdes med en tidsplan, hvor der holdes INFO-møde den 18. september 2012 og afdelingsmøde med bl.a. behandling af Plan 2010 den 25. september 2012,
Bestyrelsesmøde 7. august 2012 12-08-2012
Afdelingsbestyrelsen har på sit møde den 7. ugust 2012 besluttet, at generel udskiftning af køkkener skal indgå i oplægget til den kommende helhedsplan.

Det er endvidere taget til efterretning af AAB afdeling 98/99 ikke ønsker, at indgår aftale om skellet. Dette betyder, at det nuværende hegn/beplantning ikke længere er skel. Skallet ligger ca. 1-1½ meter mellem det nuværende skel og Dronning Ingrids Hjem. Det v ides ikke hvorledes afdeling 98/99 vil marekre det fremtidige skel.

Opslag i opgange den 11. juni 2012 10-06-2012
 
Lukket for det varme vand.
 
Torsdag 14. juni 2012 fra kl. 8.00 til ca. kl. 15.30
 
Lukning skyldes rensning af varmeveksler.
 
 
Vaskeriet lukket
 
Vaskeriet er lukker tirsdag den 19. juni 2012, kl. 8.00 til ca. kl. 15.00.
 
Lukning skyldes service på vaskeriet.
 
 
Effekter i kældergange og åbne sikringsrum.
 
I forbindelse med rensning og desinfektion af kældre henstillede en del beboere effekter i kældergange og sikringsrum.
 
Evt. effekter skal fjernes senest den 19. juni 2012. Vil herefter blive betragtet som affald og vil blive fjernet.
 
Cykler og barnevogne skal henstilles i cykel- og barnevognsrum. Nøgle fås ved henvendelse på kontoret mod betaling af depositum.
Afdelingsmødet den 22. maj 2012 02-06-2012
Under afdelingsmøder er et kortfattet beslutningsreferat nu tilgængelig.

På afdelingsmødet blev der efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen valgt et nyt betyrelsesmedlem:  Fatma Terhan.

Der blev endvdere nedsat en en Plan 2012 - følgegruppe, som kom til at bestå af følgende:

Lillian Jacobsen
Serif Seven
Rana Rashed
Sven Rossau
Maream Ali


En rigtig god sammensætning af nye og gamle beboere, men også beboere, der deltog i de indledende arbejdsgrupper vedr. Plan 2010.

>>> Beslutningsreferat fra afdelingsmødet 22. maj 2012
Kontoret er lukket grundlovsdag den 5. juni 2012 02-06-2012
Afdelingskontor og varmemesterkontor er lukket grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2012.
Kontoret er lukket den 1. maj 2012 27-04-2012
Både varmemesterkontor og afdelingsbestyrelsens kontor er lukket tirsdag den 1. maj 2012.
Afdelingsmøde tirsdag 22. maj 2012 27-04-2012
Ordinært afdelingsmøde afholdes den 22. maj 2012. !. indkaldelse er omdelt den 23. april 2012. Kan hetes under fanen Medlemsmøder

Bemærk i indkaldelsen står der, at den 22. maj 2012 er en torsdag - det er en tirsdag.
Afslag fra RealDania 04-03-2012
Realdania har desværre meddelt afslag på vore ansøgninger om støtte til vore projekter i samarbejde med AKB og Vibo.
Notat fra Informationsmødet den 21. februar 2012 04-03-2012Se kortfattet notat fra Informationsmødet den 21. ferbuar 2012.

Informationsmøde om Plan 2010 den 21. februar2012 08-02-2012Der  indbydes til

Informationsmøde om

Plan 2010
Afdelingens udviklings- og helhedsplan
tirsdag den 21. februar 2012
Købnhavns Åbne Gymnasium

Sjælør Boulevard 133

Manglende lys på området 28-01-2012
Vi har desværre problemer med belysning foran Sjælør Bouelvard 113 til 121 og på parkeringspladsen foran vaskeribygningen.

Trods afstanden er de to områder forbundet ledningsmæssigt.

Der er tilsyneladende kommet vand i samlinger og standere ved belysningen foran Sjælør Boulevard 113 til 121. Der er  etableret nødbelysning foran Sjælør BOulevard 113 til 121.

Vores elerktriker har forsøgt at løse problemet, men er kommet til det resultat, at det er nødvendigt at lægge nye ledninger.

I uge 6 påbegynder vore elektriker nedlægning af nye ledninger i området foran Sjælør Boulevard 113 til 121, samt opsætning af nye spoler og ledninger i lysstanderne. Løser  dette ikke problemerne, fortsættes der på parkeringsanlægget foran vaskeribygnignen. 
Afslutning af rengøring og desinfektion af kældre 28-01-2012
Det vil blive meddelt ved opslag i opgangene, når kælderrummene igen kan benyttes.

Der bliver først, når kontrolmålinger har vist, at rengøring og desinfektion er OK.

De beboere der ikke havde tømt deres kælderrum til den 9. januar 2012 kommer desværre til at afvente rengøring og desinfektion. Rengøringsfirmaet vil desværre ikke vende tilabge til de blokke, hvor de har foretaget rengøring. Dette var ellers meddelt vores varmemester. Undersøges dog fortsat. Meget tyder på, at rengøring først foretages samtidig med de kælderrum, hvor der skal foretages tvangsmæssig rydning efter lovmæssig varsling.
Rengøring og desinfektion i højhuset SB 91 til 99 12-01-2012
Der er oplyst, at rengøring og desinfektion påbegyndes mandag den 16. januar 2012 i højhuset Sjælør Boulevard 91 til 99.
Rengøring og desinfektion af kælderne 11-01-2012

Rengøring og desinfektion af kældrene er påbegyndt d.d.

Efter rengøring og desinfektion, skal træværk stå til tørring et par dage, før man kan stille sine ting tilbage i kælderummene.

Rengøring af blokken SB 101 til SB 109 er påbegyndt d.d. Effekter kan flyttes tilbage i kælderrummene lørdag den 14. januar 2012.

Derefter fortsættes i blokken SB 113 til 121. Kan forhåbentlig flytte effekter tilbage søndag den  15. januar 2012 - men se opslag i opgangene for nærmere information.

Tidsplan for højhusene kendes endnu ikke.

Har du glemt at tømme dit kælderrum til den 9. januar 2012, så ryd det straks og kontakt varmemester, så kan du formentlig nå at få dit kælderrum rengjort og desinficeret, mens rengøringsfirmaet er tilstede i afdelingen


Varsling af rydning af kældergange og indhak i SB 101 til 109 har desværre været forkert. Det har været varslet, at der der skulle rengøres og desinficeres fra branddør og mod sydgavl frem til SB 105, dette skulle have været til SB 103. De berørte områder i kældergang og indhak vil blive rengjort og desinficeret i den kommende uge. Varslingen af de enkelte beboere har været korrekt og er ikke berørt af fejlen. 

Vaskeriet - nytår 2011/2012 31-12-2011
Vaskeriet er lukket fra lørdag den 31. december 2011, kl. 12.00 (vask og tørring s kal være afsluttet) og frem til søndag den 1. januar 2012, kl. 12.00.

Fra den 1. jnaur 2012 er der nye priser i vaskeriet. Besluttet i forbindelse med budget 2012.

Der vil være følgende stigninger:

Små maskiner + 1 kr.
Store maskiner + 2 kr.
Tørring + 0,20 kr. per minut.

Se priser
Tømning af kælderrum 18-12-2011
Som tidlere oplyst skal der foretages desinfektion af de fleste af vore kælderrum i fortsættelse af skybruddet den 2. juli 2011.

Forholdene omkring containere til fjernelse af affald, der evt skal smide ud, er nu afkalret.

De berørte kælderum skal være tømt mandag den 9. januar 2012, kl. 07.00. Der  vil i dagene 6. til 9. januar 2012 blive opstillet containere ved Sjælør Boulevard 91 til 99 og ved vaskeribygningen.

De berørte beboere vil få brev om varsling den 19. december 2011.
Teknisk gennemgang 16-11-2011
Boligforeningen AAB har iværksat et pilot-projekt med henblik på at få en forbedret DV-planlægningen med elektronisk registrering af div. bygningsdele. Projektet har til formål at sikre, at der stilles redskaber til rådighed for en optimeret og elektronisk  vedligeholdelsesplanlægning.


Ultimo november/primo november skal  vore eksterne konsulenter gerne have adgang til et antal lejligheder for at tjekke standard og levetid for en række bygningsdele.


Afdelingskasserer Annie Skaarup vil i den anledning kontakte en række beboere  for at vore teknikere kan få adgang til en besigtigelse.. 
Omlægning af kanaler i TV-antenneanlægget/Nyt vedr. radiokanaler 16-11-2011
TV-nyt:

Den 21. november 2011 foretager YouSee en række omlægninger af Tv-kannalerne.

Se http://yousee.dk/tv2012 for yderligere information.

Radio-nyt

YouSee satser på dansk radio

Der bliver meget mere dansk radio at lytte til i jeres forening, når YouSee lancerer ni nye dansksprogede radiokanaler på kabel-tv-nettet. Alle med en tv-pakke fra YouSee får glæde af radiokanalerne.

 De første nye kanaler gik i luften – eller rettere i jorden - tirsdag 1. november, med den nye Radio24syv og DR’s P1 og DR P2 Klassisk i nye udgaver. I slutningen af november følger yderligere seks, så der vil være i alt 16 dansksprogede radiokanaler på YouSee’s net.

 Tæt ved en million husstande lytter til radio via kabel-tv-stikket, og der er klart mest efterspørgsel efter dansk radio. Nu benytter vi lanceringen af Radio24syv til at opruste og udskifte en del udenlandske radiokanaler med hjemlige.

 Jeres medlemmer og beboere kan bl.a. se frem til at modtage DR’s seks såkaldte DAB-kanaler med en ganske almindelig FM-modtager forbundet til boligens antennestik. Normalt kræver det en DAB-modtager for at modtage de digitale kanaler, men YouSee har valgt at konvertere dem til FM på kabelnettet.

 Det skal være nemt for kunderne at lytte til radio, så derfor sender vi alle radiokanaler – også DAB-kanalerne – som FM. Så slipper man for at købe nye radioapparater, og som en sidegevinst bringer vi DAB-kanalerne ud til langt flere danskere.

 DR har sendt DAB-radio i snart ti år. Trods bedre lydkvalitet og flere kanaler kan de mange DAB-kanaler stadig ikke mønstre mere end knap ti pct. af radiolytningen. Omkring 90 pct. af al radiolytning herhjemme foregår på FM.

 Fra den 1. november kunne man således høre den fulde version af DR’s P1 og P2 Klassisk på DAB, fordi
de to kanaler på det æterbårne FM-bånd skal deles om en kanalplads for at give plads til Radio24syv.

 Mere om det nye radioudbud fra YouSee

 Ændringerne i radioudbuddet på YouSee’s kabelnet sker over to omgange:
 • 1. november, hvor den nye Radio24syv fik debut og P1 og P2 Klassisk begyndte at deles om samme kanalplads på det luftbårne FM-bånd. Alle tre kanaler er i udbuddet hos YouSee, og P1 og P2 Klassisk får hver sin plads, så de begge kan høres 24 timer i døgnet som FM-kanaler via kabel-tv-nettet
 •  De øvrige ændringer sker i forbindelse med vores kanalomlægning den 21. november

 Efter kanalomlægningen vil det være muligt at modtage følgende 16 danske kanaler på FM-båndet via kabelnettet:

         · DR P1

· DR P2 Klassisk

· DR P3

· DR P4 Regionalen

· DR P5

· DR P6 Beat

· DR P7 Mix

· DR P8 Jazz

· DR Ramasjang

· DR MAMA

· NOVA FM

· Radio 100 FM

· Radio24syv

· The Voice

· Pop FM

· Radio Klassisk

 En række udenlandske radiokanaler ophører, bl.a. BBC og P1, P3 og P4 fra SVT. Fremover vil det være muligt at modtage fire udenlandske radiokanaler:

        · P2 Sveriges radio

· NDR 1

· NDR Kultur

· Radio Schleswig Holstein

 FM-båndet på kabel-tv-nettet har plads til langt flere landsdækkende radiokanaler end det luftbårne net. Forklaringen er, at signalerne fra de store FM-sendere kan forstyrre hinanden, og kanalerne i æteren må populært sagt ikke ligge for tæt. Derfor er der herhjemme kun plads til fem landsdækkende FM-kanaler i æteren, mens der på kabel-tv-nettet er plads til 20 kanaler.

 

 

Brud på det kolde vand mandag 07-11-2011
Tilføjelse 8.december 2011, kl. 06.35

Forsyningen af koldt vand blev retableret sent mandag aften.


-------------------------------------------------------------------------------------

Der er lukket for det kolde vand, da vi har brud på en vandledning.

Der arbejdes på at finde bruddet ved legepladsen. Bruddet er endnu ikke fundet. Det kan derfor ikke oplyses, hvornår vi igen har koldt vand.

På grund af trykket på det varme vand kan du opleve, at der kommer varmt vand ud af hanen til det kolde vand. Det varme vand må ikke benyttes til at drikke.
Varsling om rydning af kælderrum 16-10-2011
Det er nu klarlagt at - storr set - alle kælderrum skal ryddes, således at der kan ske desinfektion efter skybruddet den 2. juli 2011..

Få information om du bliver berørt og hvav der skal ske.

>>>> Informationsside om desinfektion efter skybruddet den 2. juli 2011.
Afdelingsmødet 22. september 2011 15-10-2011
Der foreligger nu et beslutningsreferat fra afdelingsmødet den 22. september 2011.

>>> Se Beslutningsreferat

Indskrænket åbningstid på Miljøstationen 13-10-2011
Miljøsttaionens åbningstid er i vintersæsonen indskrænket til

Mandag til Torsdag kl. 12.00 til 12. 30.
Tirsdag fra 19.00 til 20.00


Den indskrænkede åbningstid skyldes, at Miljøstationen delvist skal benyttes som oplagsplads i forbindelse med afdelingens vinterberedkab.
Der er sket orientering ved opslag i opgangene d.d.
Manglende lys ved elevator i SB 127 07-10-2011
I forbindelse med udskiftning af lys i højhusene har det vist sig nødvendigt, at udskifte ledningerne til lyset foran elevatoren. Dette betyder, at lyset har været ude af drift i en periode grundet opsætning af nye ledninger.
Rotter ved højhuset mod Dronning Ingrids Hjem 07-10-2011
En beboer har anmeldt, at der er set en rotte på græsplænen mellem højhuset og Dronning Ingrids Hjem.

Efter en nærmere undersøgelse har afdelingens personale også set rotten. Der er foretaget undersøgelse for evt. rotterhuller uden resultat. Kommunens skadendyrsbekæmpelse har været tilkaldt i den forløbne uge og har foretaget en nærmere undersøgelse.

Konklusionen på undersøgelse har været, at rotterne kommer fra byggepladsen på Dronning Ingrids Hjem. Der er nu opsat div. fælder.

Det skal for god ordens skyld indskærpes, at det er strengt forbudt ,at smide brød eller madrester ud fra altanerne.
Status-notat om Plan 2010 udleveret på afdelingsmødet 03-10-2011
På afdelingsmødet den 22. september 2011 blev der udleveret et status-notat for Plan 2010. Notatet var udarbejdet af AAB's Byggetekniske afdeling.
>>> Se notatet under Plan 2010
Ordinært afdelingsmøde torsdag den 22. september 2011 17-09-2011
Ordinært afdelingsmøde holdes torsdag den 22. september 2011, kl. 19.00.
Mødet holdes på KåG, kantinen, Sjælør Boulevard 133.

Beretning med indkaldelse og forslag, samt regnskab 2010 og budgetforslag 2012 er omdelt til brevkasseanlæggene onsdag 14/9  og torsdag 15/9.

>>> Se materialet på siden for afdelingsmøder.

Ekstraordinært afdelingsmøde om Plan 2010 er udskudt 08-09-2011

Det varslede ekstraordinære afdelingsmøde om PLAN 2010 den 4. oktober 2011 er udskudt.

Chefen for AAB's byggetekniske afdling har meddelt, at det er nødvendigt, at der skrues en særlig plan sammen for at sikre, at afdelingens husleje fortsat kan være konkurrencedygtig. Dette indebærer yderligere drøftelser med Landsbyggefonden og internt i AAB.

Der vil på det kommende ordinære afdelingsmøde den 22. spetember 2011 komme en status for det videre beløb.

Informationsmøde 6. september 2011 om PLAN 2010 05-09-2011
Vores bygherrerågiver har d.d. kl. 18.45 meddelt, at det på informationsmødet  den 6. september 2011 desværre ikke blver muligt at komme med konkrete oplysninger om økonomien. Det har vist sig nødvendigt at foretage et større krydstjek af rådgivernes tal og oplysninger.
Mail-adresse har ikke virket i perioden 20. juli 2011 til d.d. 10-08-2011
Afdelingens E-mail-adresse aab50@aab.dk har ikke fungeret i perioden 20. juli 2011 til d.d. kl. ca. 10.00.

Mail-adressen, herunder beskeder  fra vores website kan igen benyttes.

Har du fremsendt eller forsøgt at fremsende en E-mail, herunder en besked fra vores web-site, i perioden 20. juli 2011 til dd., bedes den venligst fremsendt igen.

Vi beklager problemerne.
Skybruddet i juli måned 04-08-2011
Vi har haft besøg af taksator (bygningssagkyndig)  fra vores forsikringselskab for at få gennemgået kældrene for evt.skader.

Taksator har fundet anledning til at få undesøgt, om der er svamp i træværket i kældrene. Et desinfektionsfirma skal - formentlig i den kommende uge - undersøge om der er problemer.

En række beboere vil blive kontaktet af afdelingeskasserer Annie Skaarup, da firmaet skal foretage en stikprøveundersøgelse i en række kælderrum.

Viser det sig, at der er svamp i træværket, kan vi påregne, at den enkelte beboer skal tømme sit kælderrum, således at desinfektion kan foretages.

Har du endnu ikke tjekket dit kælderrum og de effekter du har i rummet, vil det være en rigtigt god ide at få det gjort.
 
Husk! Skader på dine effekter i kælderrummet skal anmeldes til dit eget forsikringsselskab.


Status på situationen efter lørdagens regnvejr 06-07-2011
Vi har to elevatorer ( 125 og 131), der desværre ikke virker, fordi der er vand i elevatorskakt. Slamsuger er rekvireret.

Vandet er i størst muligt omfang søgt fjernet ved fejning til nærmeste afløb. Dette giver desværre lidt udfordringer grundet de meget få afløb i vore kældre.

Vi forventer at fugtigheden i trædøre og adskillelser mellem kælderrum bliver tørret ved hjælp af udluftning og gennemtræk. er kan også være enkelte døre til cykelrum, der binder lidt i en overgangsperiode.

Der har været vand i bunden af flere opgange. Dette kan give lidt lugtgener, men også her søges det afhjulpet ved udluftning.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at indkøbe udstyr til fjernelse af vand i kældergange. Desværre er der leveringstid.
TV-forsyning og bredbånd 03-07-2011
TV-forsyningen og bredbåndsforbindelse virker igen.
Vejrliget lørdag den 2. juli 2011 02-07-2011TV-forsyningen

Yousee har meddelt på deres website, at der er udfald i TV-forsyningen over hele landet.
AAB afdeling 50 har pt. ingen TV-forsyningen (lørdag kl. 20.55)

Vand i kældre

På grund af vejrliget  er der -  her kl. 20.55 konstateret - vand i hele kælderen i de to højhuse og ca. halvden af kælderen i de to lavhuse.

PAS PÅ der er også vand i kælderdelen af trapperne.

Tjek snarest dit kælderrum.

Hvis du har fået skade på ting opbevaret i dit kælderrum, skal du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab.
Sommerferie 26-06-2011
Afdelingsbestyrelsens kontor er som sædvanlig lukket i sommerferieperioden.

Kontoret er i år  lukket tirsdag den 12, 19. og 26. juli 2011.

Der henvises til varmmesterkontoret, der har åbent mandag til torsdag, kl. 12.00 til 12.30.
Vaskeriet lukke 28. juni 2011 gr. service 26-06-2011
Vaskeriet er lukket den 28. juni 2011, kl. 08.00 - 12.00 grundet service.
Støj fra byggepladsen på Dronning Ingrids Hjem i aftentimerne den 15. juni 2011 16-06-2011
Der blev den 15. juni 2011 arbejdet med maskiner på byggepaldsen på Dronning Ingrids Hjem helt frem til kl. 22.20.

Dett er ikke tilfredsstillende for vore beboere.

Afdelingsbestyrelsen har haft kontakt til byggeledelsen. Følgende er oplyst:
 
"Årsagen til montørerne havde arbejdet sent, skyldtes afspærring af Sjælør Boulevard, hvilket medførte trafikkaos på Carl Jacobsens Vej og øvrige omkringliggende veje og forsinkede dermed elementleverancerne. Elementerne skulle monteres for at kunne støbe fredag, da weekenden bruges til hærdetid."


Det er endvidere oplyst, at sædvanlig procedure fortilladelse til arbejde i aftentimerne ikke fulgt. Dette er indskærpet.

 
Hvad skete der på informationsmøde om Plan 2010 den 24. maj 2011 03-06-2011
Du kan  under Plan 2010  nu se et kortfattet referat af, hvad der skete på informationsmødet om helheds- og udviklingsplanen Plan 2010.

>>> Kortfattet referat af møde den 24. maj 2011
Fradrag for hjælp til istandsættelse i hjemmet - L208 25-05-2011
BL-Danmarks almene Boliger har udsendt nedenstånede information omkring loven om Fradrag for hjælp til istandsættelse i hjemmet.
Folketinget har d.d. vedtaget L 208. Med forslaget indføres som et forsøg et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet. Ordningen omfatter desuden serviceopgaver som rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Formålet med forslaget er at lette familiernes travle hverdag, at skabe arbejdspladser og veksle sort arbejde til hvidt arbejde.

Det fremgår af forslaget, at ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger - men i realiteten får lejerne ikke de samme fordele som ejerne, når det gælder istandsættelse i hjemmet.

Der gælder følgende betingelser for ordningen:

Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

 • Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med 2013.
 • Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres.
 • Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark.
 • Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.
 • Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT.

Det er fremgået af skatteministerens tilkendegivelser under behandlingen, at "i den udstrækning en lejer ifølge sin lejeaftale har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre lejeboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejer ret til fradrag."

Lovforslaget er imidlertid blevet gennemført i en sådan hast, at det ikke står helt klart, i hvilke situationer en lejer "har råderet" og "selv afholder udgiften".

Individuel råderet
Det står klart, at individuel råderet, hvor lejeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det, er omfattet af forslaget.

Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder
På baggrund af skatteministerens besvarelse af spørgsmål 88 aftenen før forslagets vedtagelse, kan kollektiv råderet ikke antages at være omfattet af ordningen. Her beslutter den enkelte lejer selv at iværksætte arbejdet - f.eks. nyt køkken - ligesom lejeren selv betaler for forbedringen ved en huslejeforhøjelse, men det er afdelingen, der optager forbedringslånet. Det samme gælder "almindelige" forbedringsarbejder i afdelingen, hvor alle lejere i afdelingen får den samme forbedring og betaler for den via en huslejeforhøjelse.

Vedligeholdelsesarbejder
Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen giver ikke lejerne ret til fradrag, ligesom lønudgifter til vicevært m.v. ikke kan fradrages, idet udgifterne ikke anses for afholdt direkte af lejeren.

Udgifter, der afholdes af en indvendig vedligeholdelseskonto, er ikke omfattet, idet midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren.

Istandsættelse ved fraflytning
Istandsættelse for lejerens regning efterfraflytning er ikke omfattet, idet det er en betingelse, at lejeren bebor lejemålet.

Boligforeningen flytter fra Havnegade den 27 juni 2011 22-05-2011
Boligforeningen AAB flytter til nyt domicil.

Fra den 27. juni 2011 finder boligforeningen  på Artillerivej 34, 2300 København S.
Inden for det næste halve år vil Artillerivej skifte navn og AAB dermed adresse.

Hold dig opdateret på www.aab.dk
Lukning for det varme vand mandag den 23. maj 2011 22-05-2011
På grund af reparation efter brud på rørledning fra varmecentralen, vil der blive lukket for det varme mandag den 23. maj 2011, kl. 10.00 og resten af dagen.
Trapperengøring 20-05-2011
I frindelse med skift af rengøringsfirma vil trapperengøring fra den 1. juni 2011 blive foretaget torsdag i alle opgange.
Indkørslen ved Sjælør Boulevard 109 lukket 23. og 24. maj 2011 20-05-2011
Indkørslen ved Sjælør Boulevard 109 er lukket den 23. og 24. maj 2011 grundet reparation.

Du skal derfor bruge den gamle indkørsel langs parkeringsanlægget (vejen til Københavns Åbne Gymnasium).

Lukning skyldes, at der skal foretages reparation af belægningen i indkørslen til Sjælør Boulevard.
Bevar dine rettigheder til en bolig 08-05-2011
Ønsker du at bevares dine rettigheder til en bolig, så skal du huske at betale ajourføringsgebyret inden månedens udgang.

Indbtalingskort er nu udsendt til alle.

Se yderligere information på boligforeningens website >>> Alt om ajourføringsgebyret
Informationsmøde - Plan 2010 08-05-2011

Afdelingsbestyrelsen har udsendt indbydelse til informationsmøde om PLAN 2010.

Mødet holdes

Tirsdag den 24. maj 2011, kl. 19.00

Københavns Åbne Gymnasium
Sjælør Boulevard 133.

Hør om planens detaljer, som bl.a. omfatter:
 

 • Ny facade med isolering - løsning af revneproblemerne
 • Lukning af nuværende altan og ny altan uden på
 • Måske overdækning af den nye altan
 • Plan for de grønne områder
 • Sammenlægning af de små lejligheder i højhusene
 • Beboerhus
 • Nedrivning af pakeringshus - også en del af plan 2010
Kontoret er lukket 17. 24. maj 2011 08-05-2011
Afdelingsbestyrelsens kontor er lukket tirsdag den 17. maj 2011 og tirsdag den 24. maj 2011.

Tirsdag den 24. maj 2011 er der informationsmøde for beboerne om Plan 2010.
Varmeregnskab 2010 08-05-2011
Varmeregnskab 2010 er omdelt  ultimo april måned.

Varmeregnskabet viser desværre at det store gennemsnit af beboerne skal betale adskillige tusinde kroner tilbage. Enkelte skal betale ca. 10.000 k.r tilbage. Der er også enkelte beboere, der skal have penge tilbage.

Den store efterbetaling skyldes, at aconto-betalingen for varmen ikke er sat op i adskillige år, da der hidtil har været nogenlunde lige mange, der skulle betale og have penge tilbage.

Det har i vores informationsblad  50'eren flere gange været varslet, at  varmen blev dyrere. Bl.a. i forbindelse med den senste skattereform, hvor Københavns Energi varslede store forhøjelser.

Energiprisen har været stigende og vi har i 2010 både haft en meget kold start på året og en meget kold slutning på året.

Kulden har bevirket, at det har været nødvendigt af få skruet op for fremløbstemperaturen for at sikre varme i de yderste lejligheder.

Kan vi gøre noget for at reducere varmeudgifterne.

PLAN 2010  projektet vil reducere varmeudgiften, da projektet indbærer en isolering og indkapsling af huset for at undgå temperatusvingningerne i huset.Temperatursvingningerne er årsag til de mange revnedannelser i huset.

Enkelte beboere har rettet henvendelse til afdelingsbestyrelsen og ment , at de netop har helt særlige isoleringsproblemer, der skal løses her nu.Manglende isolering af husene er et fælles problem, som stort set alle er ramt af. Løsning må afvente Plan 2010.


Med de stigende energipriser, som vi kan vente de kommend eår, vil det være en tillægsgevinst til løsning af revneproblemerne, at vi samtidtig får reduceret varrmeudgifter.

Få yderligere information på Informationsmødet den 24. maj 2011.

Afdelingsbestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte en forhøjelse af acoto-betalingen for varme. Ønsker du selv at få forhøjet aconto-betalingen kan du rette henevdnelse til boligforeningens opkrævningsafdeling.

 
Helhedsplanens forårs- og sommeraktiviteter starter 03-04-2011

Helhedsplanens forårs- og sommeraktiviteter starter:

den 15. april 2011, kl. 16 til 20

på boldbanen ved Købnehavns Åbne Gymnasium og idrætscontaineren.

De unge vil meget gerne have at alle beboere kigger forbi og ser på aktiviteterne.Læs yderligere på helhedsplanens website>>>> Sjælør Helhedsplan. 

Det kan ikke undgås, at der kan høres musik og støj fra arrrangementet.
Forsøg med nye lamper og lys til opgangene 03-04-2011

Vi kan ikke få reservedele til lamperne i vores opgange. Derfor blev der først sat ny lamper op i stueetagen i en lavhus-opgange og senere i stueetagen i højhusene.
 
Afdelingsbestyrelsen har gr. helhedsplanen været lidt l forsigtige med at iværksætte en større udskiftning.

På afdelingsbestyrelsesmødet i januar måned blev det besluttet at arbejder videre med en udskiftning.

For at "fremtidssikre"  belysningen er det besluttet, at lave et forsøg med opsætning af LED-lys. Den valgte lampe Boeheme fås i en midi-version til den model, som er opsat i opgangene, men  med LED-lys.

Forsøget ventes iværksat inden for de næste 14 dage i opgangen Sjælør Boulevard 97, 6. sal.  

Tilføjelse 8. april 2011

Lamperne er nu sat op.

Plan 2010 - Afdelingsbestyrelsen på inspirationstur 26-02-2011
Under Plan 2010 kan du se billeder og en kort omtale af afdelingsbestyrelsens inspirationstur den 26. februar 2011  sammen med projektlederen på helhedsplanen Plan 2010.

Se Plan 2010
Plan 2010 - Fuld speed på 24-02-2011
Her ved årsskiftet er der sat fuld speed på plan 2010.

Der skal iværksættes et større planlægningsarbejde frem mod forelæggelse af det endelige beslutningsgrundlag på et afdelingsmøde senere på året.

Lisbeth Dam Larsen, der er arkitekt, er tilknyttet opgaven fra AAB's byggetekniske afdeling.

Der holdes nu månedlige bygherremøder. Her er det faste hold Bent Haupt Jensen, Annie Skaarup, Jørn Christen, samt Lisbeth Dam Larsen.

Den 26. februar 2011 foretager afdelingsbestyrelsen, samt Lisbeth Dam Larsen besigtigelse af en række bebyggelser, hvor man har bygget ny facade til huset.

Den 7. marts holder den samlede bestyrelse opstartsmøde med arkitekten, der skal stå for planlægningen af de nye facader. Endvidere deltager vores landskabsarkitekt i mødet.

Det forventes, at vi er så langt i planlægningen, at der bliver en præsentation af det samlede projekt for beboerne i maj måned, hvor der kan blive lejlighed til at fremkomme med spørgsmål og synspunkter.
Tagrender 13-02-2011
Det er konstateret, at overgangen mellem tagrender og nedløbsrør flere steder er gået fra hinanden. Dette betyder, at der ved nedbør fosser vand ned af husmuren og ind på altanerne.

Reparation vil snarest blive foretaget.
Stor vandskade i højhuset 91 til 99 12-02-2011
I onsdags havde vi en meget stor vandskade i en opgang i højhuset 91 til 99. Vandet nærmest væltede ned ad vægge og lofter hos nogle af beboerne.

De pågældende beboeer har betydelig skade på deres indbo. Herudover er der sket  skade på ejendommen.

Vandskaden skyldes, at en beboer havde glemt at lukke for vandhanerne.

Vi kan kun opfordre beboerne til at have en familieforsikring, således at derer  en forsikring, der dækker skader på eget indbo og afdækning.

Ordinært afdelingsmøde 2011 29-01-2011
Ordinært afdelingsmøde afholdes den 20. september 2011.

Afdelingsmøder blev tidligere kaldt medlemsmøde.
Strømafbrydelse - udskiftning af hovedsikringstavler 29-01-2011
Udskiftning af hovedsikringstavler til ejendommens el-forsyning. 

Udskiftning foretages i løbet af februar og marts måned.

Cirka en uge før arbejdet påbegyndes vil der ske varsling til beboerne i de enkelte blokke.

For lavhusene vil det betyde, at strømmen afbrydes en enkelt dag mellem 8 og 15.
Trappelys vil fungere.

For højhusene vil det betyde, at strømmen vil være afbrudt to dage mellem 8 og 15.
Trappelys vil fungere.
Elevatorerne vil ikke fungere, når der er afbrudt for strømmen.

Vaskeriet lukket tirsdag 25. januar 2011 gr. service 15-01-2011
Vaskeriet er lukket på grund af service tirsdag den 25. januar 2011, kl. 08.00 til 15.00.
Åbningstider jul og nytår 2010 25-12-2010
Kontoret er lukket tirsdag den 28. december 2010.
Henvendelse kan ske til varmemesterkontoret mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30

Vaskeriet er lukket fredag den 31. december 2010 kl. 10.00 til lørdag den 1. Januar 2011, kl. 12.00
50'eren december 2010 25-12-2010
50'eren december 2010 er nu tilgængelig elektronisk.

Vil blive omdelt mellem jul og nytår.
Snerydder søges 26-11-2010
På grund af indtrufne omstændigher kan vore ejendomsfunktionærer ikke foretage rydning af sne i denne weekend.

Vi søger derfor nogle unge mennesker eller løsarbejder til ngole timers snerydning og saltning med håndkraft lørdag og søndag.

Løn iht overenskomst.

Send en E-mail til aab50@aab.dk med navn adresse og telefonnummer, samt alder. hivs du er interesseret. 
Arbejdet med vejen foran vaskeriet 24-11-2010

Arbejdet med den nye belægning er desværre stoppet på grund af vejrholdene.

Den nye belægning kan ikke lægges på, når der kommer store mængder vand eller når det er frostvejr.

Beslutningsreferat fra medlemsmødet den 28. september 2010 14-11-2010
Beslutningsreferat fra medlemsmødet den 28. september 2010 kan nu ses under Medlemsmøder.
Kvittering for fortsat "medlemsskab" af AAB 05-11-2010

Boligforeningens Administration har i den forløbne uge udsendt kvittering per e-mail til de medlemmer, der i perioden fra 28. marts 2010 til 30. juni 2010 har gjort Boligforeningen AAB opmærksom på, at de ønskede at bevare  ancienniteten.

  I slutningen af 1. kvartal 2011 udsendes  et indbetalingskort til betaling af det årlige ajourføringsgebyr. Du kan tilmelde gebyret til PBS-betaling via din bank.

 Husk fremover at indtaste oplysninger om evt. ny adresse og E-post-adresse i Boligbasen under ”Personlige oplysninger” eller send en mail til nyadresse@aab.dk. Modtager Admiistrationen  ikke flytteoplysninger risikerer du, at  indbetalingskortet sendes til en forkerte adresse og så mister du din anciennitet. 

 

Parkeringsanlæg 02-11-2010
Det nye parekringsanlæg tages i brug fredag den 5. november 2010.

På grund af renovering af belægning må der ikke parkeres på området med vej og parkeringspladser fra den gamle indkørsel ved Københavns åbne Gymnasium og frem til vaskeribygningen fra søndag den 7. november 2010..
AAB afdeling 50 - 40 år 03-10-2010

AAB afdeling 50
40 år
15. oktober 2010


Den 15. oktober 1970 flyttede de første beboere ind i AAB afdeling 50.  Flere bor her stadig.

Jubilæet fejres med en reception for beboere og samarbejdspartnere  i vaskeribygningen den 15. oktober 2010, kl. 15 til 18. Der vil være noget at spise og drikke.

>>>> Se indbydelsen
Parkeringsanlægget 05-08-2010
Overdelen af parkeringsanlægget er nu væk. Entreprenøren er begyndt at komme grus i de tidligere kældre. Parkeringsanlæggets gulv skal brydes op og fjernes, mens fundament og vægge kun skal fjernes til 70 cm fra jordhøjde.

Afdelingebestyrelsen har på sit møde i tirsdags besluttet at vejen gennem parrkeingsanlægget skal belægges med sten. Selve parkeringspladserne vil ikke få anden belægning end grus. Den endelige belægning og indretning afventer helhedsplanen.

Vejen fra parekringsanlægget mod vaskeriet, samt  mellem parkeringsanlægget og Sjælør Boulevard er i ekstrem dårlig stand. Afdelingsbestyrelsen har på sit møde tirsdag aften besluttet, at der skal søges en løsning, hvor der lægges nye sten. Udskiftningen skal dog ikke omfatte parkeringspladserne på begge sider af vejen fra parkeringsanlæg mod vaskeriet.

Der er afsat midler på DV-palnen til en stor del af reparationen. Vi valgte dog på medlemsmødet i maj måned, at flytte reparationen til 2011. Den meget dårlige sstand taler for, at reparationen foretages snarest muligt efter afslutning af nedrivning af parkeringsanlægget.
 

Nedrivning af parkeringsanllægget er påbegyndt fredag den 23. juli 2010 25-07-2010
Nedrivning af parkeringsanlægget er påbegyndt fredag den 23. juli 2010.

I henhold til tidsplanen skulle nedrivningen først begynde mandag den 26. juli 2010.

Se billederne fra parkeringsanlægget:

>>> Før nedrivning  

>>>
Byggeplads etableret 

>>> Nedrivning er i fuld gang 


>>> Tidsplan for nedrivning af parkeringshus.
Nedrivning af parkeringsanlægget - supplerende oplysninger 15-07-2010
Det kan oplyses, at arbejdet med parkeringsanlægget foregår i tidsrummet kl. 07.00 til 16.00. Arbejde uden for dette tidsrum vil blive annonceret særskilt.

Stien langs parkeringsanlægget fra vejen ved Sjælør Boulevard 109 og frem til den lille legeplads vil blive lukket i forbindelse med nedrivningen.

Nedrivning af parkeringsanlægget. 15-07-2010

Varsling -  i forbindelse med nedrivning af parkeringsanlægget.


Den 19. juli 2010 opsættes byggepladshegn omkring parkeringsanlægget.
 
Vej og parkeringspladser mellem parkeringsanlæg og Sjælør Boulevard lukkes samtidig. Lukningen omfatter strækningen fra indkørslen til Københavns Åbne Gymnasium og frem til udkørslen ved Sjælør Boulevard 109.

Biler skal være fjernet fra de berørte områder senest den 19. juli 2010, kl. 06.00.

Der etableres byggeplads.

Der vil i nedrivningsperioden være støv- og støjgener, samt kørsel med lastbiler.

Varsling er d.d. omdelt til alle beboere.
Ny formand for boligforeningen AAB 12-07-2010
Der henvises til AAB's website. Ny formand for boligforeningen.
Helhedsplanen for AAB afdeling 50 - Plan 2010 12-07-2010
Som et led forberedelserne til det videre arbejde med afdelingens Helhedsplan Plan 2010 har AAB afdeling 50 inviteret AKB til at deltage i projektet med renovering af facader mv..

Der har været afholdt et møde med AKB's ejendomsleder, hvor projektet blev præsenteret.

Sagen har nu været drøftet i AKB's afdelingsbestyrelse med følgende resultat:

Bestyrelsen, og det er administrationen enige i, anser det ikke for realistisk at afdelingen på nuværende tidspunkt har mulighed for at finde finansiering til at være med i så omfattende facaderenovring - og det er på ingen måde udtryk for at bestyrelsen ikke finder projektet relevant.

Afdelingsbestyrelsen i AAB afdeling 50 har forståelse for, at AKB ikke på nuværende tidspunkt kan finde finansiering for en omfattende facaderenovering. AAB vil sørge for at holde AKB's afdelingsbestyrelse orienteret om projektet.

Vore tekniker kan nu fortsætte arbejdet med helhedplanen med henblik på at fremskaffe et beslutningsgrundlag.


Et mål er nået 07-07-2010
Københavns kommune har siden den 12. februar 2o1o behandlet vores ansøgning om nedrivning af parkeringsanlægget.

Vi har i dag modtaget nedrivningstilladelsen.

Mange års arbejde for at få revet parkeringsanlægget ned nærmer sig sin afslutning.

Nedrivning forventes påbegyndt i løbet af sommeren.

Der vil komme nærmere information omkring nedrivningen og konsekvenserne.

Bænke 07-07-2010
Afdelingens borde/bænke bliver flittigt benyttet i det gode vejr. Borde/bænke er fordelt på området.

Enkelte beboerer er begyndt at flytte rundt på borde/bænke, når der har været brug for flere borde/bænke til et arrangement. Desværre har de pågældende beboere ikke fundet anledning til at stille de lånte borde/bænke tilbage. Dette har være til gene fo mange beboere med børn.

Det er ikke hensigten, at afdelingens funktionærer skal rydde op efter den enkelte beboer. Såfremt man ikke stille borde/bænke tilbage, vil der blive opkrævet et beløb for at flytte borde/bænke tilbage. Der beregnes som min. 2* funktionærtimelønninger (per påbeyndt time).

En løsning med fastgørelse af borde/bænke er under overvejelse.
Beslutninger på medlemsmøde den 1. juli 2010 02-07-2010
23 boliger og 27 beboere var repræsenteret på medlemsmødet.

Chef for AAB's byggetekniske afdeling Gorm Evers og  afdelingsformand Jørgen Andersen (AKB) deltog som gæster.

Forslaget om direkte tilslutning af de enkelte blokke til fjernvarmefosyningen blev  godkendt med 44 stemmer for og i mod 2. En enkeltt bolig stemte mod.

Beslutningen er den første af en række beslutninger, der skal træffes før Sjælør Varmecentral kan nedlægges.

Vores naboafdeling skal træffe samme beslutning som os. De øvrige modtagere af varme skal godkende forslag om, at de skal modtage varme direkte fra Københavns Energi.

Sjælør Varmecentrals bestyrelse skal på et møde i den kommende uge godkende den samlede plan for nedlæggelse.

Ændringerne forventes at ske  før fyringssæsonen 2011 til 2012 begynder.
Ekstraordinært medlemsmøde 16-06-2010
Der holdes ekstraordinært medlemmsmøde torsdag den 1. juli 2010, kl. 19.00.
Mødet holdes i vaskeribygningen.

Emne: Beslutning om etablering af direkte varmeforsyning til de enkelte blokke.

Indkaldelse er omdelt d.d.

Vaskeriet er lukket fra den 1. juli 2010, kl. 12.00 til den 2. juli  2010, kl. 12.00.
Sjælør Sommerbio lørdag den 12. juni 2010 - aflyst 12-06-2010
Sjælør sommerbio lørdag den 12. juni 2010 er aflyst gr. vejrforholdene. Se www.sjælør.dk

Tilføjelse 16. juni 2010:

Ny dato for Sjælør Sommerbio er fastsat til torsdag den 22. juli 2010, kl. 21.30. Se www.sjælør.dk


Københavns Kommune modarbejder beboere 09-05-2010

TV 2 Lorry har d.d. bragt nedenstående nyhed om AAB afdeling 50.

Københavns Kommune modarbejder beboere

Efter 3 års kamp, og gentagne problemer med både våbenbesiddelse og narkotikahandel, lykkedes det boligselskabet AKB at smide en familie ud af Sjælør-bebyggelsen i Valby. Alligevel valgte Københavns Kommune, kun 22 dage efter at opsigelsen var blevet stadfæstet i Østre Landsret, at give familien en ny lejlighed - 2 opgange fra den lejlighed, de lige var blevet smidt ud af>>>> Se TV-udsendelse

Medlemsmøde 11. maj 2010 - materiale 03-05-2010

Materiale til medlemsmødet (afdelinsgmødet)  den 11. maj 2010 kan hentes på siden >>> Medlemsmøder

Materialet omdeles til alle brevkasser den 3. og 4. maj 2010. Har du ved en fejl ikke modtaget noget materiale kan du kontakte afdelingsbestyrelsen i kontortiden den 4. maj 2010.

Kontoret er lukket tirsdag den 10. maj 2010.                                                                                          

Mød op.

Hør om udvikling og planer for AAB afdeling 50.

Deltag i debatten - få indflydelse på beslutningerne.

Medlemsmøde 11. maj 2010 11-04-2010
                                      

1. indkaldelse til ordinært medlemsmøde (afdelingsmøde) omdeles den 12. - 13. april 2010.
Reserver denne aften og deltag i drøftelser og beslutninger.


Beretning med dagsorden og forslag omdeles den 3. til 4. maj 2010. Hold øje med din brevkasse.
Varmeregnskab 2009 11-04-2010
Varmeregnskabet for 2009 skal være omdelt inden udgangen af april måned.

Rengskabet forventes omdelt i den sidste uge af april måned.

Rengskabet viser, at en række beboere skal betale noget mere for varmen end det har været tilfældet de seneste år.
,
De meget kolde måneder januar - marts 2010 indgår ikke i regnskabet. Det samme er tilfældet med forhøjelserner fra Varmeforsyningen på ca. 15 % på grund af skattereformen. En skattereform, hvor en der gives skattelettelser i den direkte skat, og hvor der i stedet sker stigning i afgifter.

Afdelingsbestyrelsen vil analysere udviklingen nærmere og drage de fornødne konsekvenser.
Kontoret er lukket tirsdag den 6. april 2010 29-03-2010

Afdelingsbestyrelsens kontor er lukket tirsdag den 6. april 2010.

Lukningen skyldes møde med boligforeningens administration.

Nye regler for medlemmer af AAB 26-03-2010
Nye ventelisteregler for medlemmer af Boligforeningen AAB, KBF og SAB


Omkring 100.000 medlemmer af AAB, KBF og SAB får inden for de nærmeste dage post fra administrationen. Anledningen er, at der er kommet nye regler for ventelister for den almene boligsektor. Det betyder, at alle medlemmer aktivt skal gøre noget for at bevare deres plads på ventelisten.

Svarblanketten skal være modtaget senest den 30. juni 2010 kl. 17.30.

Har du ikke fået brev?

Det er en stor opgave at skrive ud til alle vores medlemmer, da vi ikke har den nyeste adresse på alle. Vi har i samarbejde med Post Danmark fundet adressen på rigtig mange medlemmer og en annoncekampagne skal gerne lede resten på vej. Kender du nogen, som ikke har fået brev om de nye regler er der hjælp at hente på aab.dk/nyeventelisteregler.

Omkring 100.000 medlemmer af AAB, KBF og SAB får inden for de nærmeste dage post fra administrationen. Anledningen er, at der er kommet nye regler for ventelister for den almene boligsektor. Det betyder, at alle medlemmer aktivt skal gøre noget for at bevare deres plads på ventelisten.
Svarblanketten skal være modtaget senest den 30. juni 2010 kl. 17.30.
Har du ikke fået brev?
Det er en stor opgave at skrive ud til alle vores medlemmer, da vi ikke har den nyeste adresse på alle. Vi har i samarbejde med Post Danmark fundet adressen på rigtig mange medlemmer og en annoncekampagne skal gerne lede resten på vej. Kender du nogen, som ikke har fået brev om de nye regler er der hjælp at hente på aab.dk/nyeventelisteregler.
 
Ekstraordinære åbningstider
Administrationen holder ekstraordinært åbent for telefonhenvendelser for at besvare henvendelser om nye ventelisteregler i påsken. Vi har åbent i  den 1., 2. og 5. april 2010 fra kl, 09.30 til kl. 12.30 på telefon 33 76 04 20. I perioden fra den 6. april 2010 til den 16. april 2010 besvarer vi henvendelser om de nye regler fra kl. 12.30 til kl. 16.30 (lukket onsdage).
Plan 2010 21-03-2010
Landsbyggefonden har tilkendegivet, at vi kan gå videre med følgende elementer fra Plan 2010:
 • Løsning af revnedannelsener via indkældning  af facaderne

 • Ombygning/sammenlægning af lejligheder.

 • Beboerhus

 • Miljøabejder, belysning og adgangskontrol

Dette er starten på begyndelsen. Et stort planlægnings- og dokumentationsarbejder står foran os.

Der skal udarbejdes endelige planer som både skal godkendes af medlemsmødet og Landsbyggefonden.


Det videre forløb skal i den kommende tid drøftes med AAB' byggetekniske afdeling.

Parkeringsanlægget 13-03-2010

Der har den 9. marts været holdt møde med vores projketleder fra AAB's tekniske afdeling og ingeniør fra vores rådgiver, hvor detaljer omkring den midlertidige løsning for parkerinsganlægget blev drøftet.

Der bliver tale om en grusbelagt parkeringsplads med tilkørselsvej i  midten til vej og parkeringspladser  foran vaskeribygningen. Den nuværende tilkørselsvej, der også er tilkørselsvej til skolen, skal således ikke længere benyttes. Der vil være en form for hegn mod den nuværende tilkørselsvej.

I forbindelse med nedrivningen vil detaf  sikkerhedshensyn være nødvendigt at spærre for ind- og udkørsel til vej og parkeringspladser foran vaskeriet. Brand - og redningskøretøjer vil dog kunne komme ind.

Ansøgning om nedrivning ligger hos kommunen. Indhentning af tilbud på nedrivning er sat i gang.

Der kan intet oplyses om tidpunktet for iværksættelse af nedrivningen.

Yderligere information vil komme, når vi ved noget konkret.

 

Informationsmøde for nye beboere 13-03-2010

Afdelingsbestyrelsen har iværksat et nyt initiativ med et velkomstmøde for nye beboere.

Samtlige nye beboere i 2009 og 2010, herunder de beboere, der blot har flyttet internt, er ved pesonligt brev inviteret til informationsmøde mandag den 15. marts 2010. Mødelokalet kælderen Sjælør Boulevard 113.

Repræsentanter for afdelingsbetyrelsen vil orientere om

Historien om AAB afdeling 50

En rerpæsentant fra Sjælør Helhedsplan vil orientere om aktiviteter og muligheder.

Ændring af website 07-03-2010
Afdelingens website er under ændring.

Der er skiftet til bredformat.

Tidligere leverandør til afdelingens website er ved at blive faset ud. Dette kan betyde, at der er nogle links pdf-sider ikke længere er tilgænglige.

Forsiden er endvidere under  omlægning
.
Nedrivning af parkeringsanlægget 27-02-2010

Nedrivning af parkeringsanlæggget er deværre ikke som oprindelig planlagt påbegyndt i uge 5.

Det kan oplyses, at Københavns kommune i  denne uge har fået tilsendt en formel nedrivningsansøgning.

Efter det oplyste har Københavns kommune 6 ugers ekspeditionstid..

Sne, saltning og parkeringsanlægget 27-02-2010
Ved ugens begyndelse fik vi leveret salt, således at der nu foretages normal vinterbekæmpelse.

Som følge af risiko for nedfalden ske og istapper er der foretaget afspærring ved kælder nedgange. Desværre bliver afspærring ikke respekteret.

Den megen sne vil i forbindelse med tøvejr bevirke, at der er megen vand på området. Der vil være sumpet på græsplænerne.

Parkeringsanlægget er forsat åben i fuldt omfang.

(Må ikke benyttes til langstidsparkering Bilen skal kunne fjernes med 1 uges varsel. )April 2010

De nederste del af parkeringsanlægget er igen afspærret.
Der lukkes for det varme vand 07-02-2010
Der er lukket for det varme vand torsdag 11. februar 2010 kl. 08.00 til 12.00.

Lukningen omfatter
 • Sjælør Boulevard 91 til 99
 • Sjælør Boulevard 123 -131
Parkeringsanlægget - den nederste del genåbnet 04-02-2010
På grund af vejr- og parekringssituationen  er den nederste del af parkeringsanlægget blevet genåbnet. Du må og kan således holde efter betonafspærringerne.

Må ikke benyttes til langstidsparkering Bilen skal kunne fjernes med 1 uges varsel.

Betonafspærringerne vil blive retableret, når vejrsituationen er blevet forbedret. Dette vil blive varslet ved opslag i opgangene  1 uge før, hvis der holder biler i området.

Vaskeriet er lukket grundet service 23-01-2010
Vaskeriet er lukket grundet service tirsdag den 26. januar 2010 kl. 08.00 til 14.00.
Nøgler til brevkasseanlæg 20-12-2009
Sidste frist for afhentning af nøgler til  brevkasseanlægget er tirsdag den 22. december 2009, kl. 19.00 til 20.00.

Kontoret er lukket mellem jul og nytår.
50'eren - Informationsbald fra Boligforeningen AAB, afdeling 50 14-12-2009
Nyt nummer af 50'eren udkommer og omdeles inden jul.

Du kan bl.a.læse om opsætning af bump på vejen langs parkeringsanlægget.

Åbningstider jul/nytår 14-12-2009
Afdelingsbestyrelsens kontor har lukket tirsdag den 29. december 2009.

Vaskeri og miljøstation har lukket

fra

31. december 2009, kl. 12.00

til

1. januar 2010, kl. 12.00.


Vaskeriet er som sædvanlig kukket tirsdag og fredag kl. 10.00 til 12.00.
Brevkasseanlæg 14-12-2009
Brevkasseanlægget i opgangene tages i anvendelse den 1. januar 2010.
 • Den 8. december 2009 var der udlevering af nøgler til Sjælør Boulevard 91 - 99 og 101 - 109.

 • Den 15, december 2009 er der udlevering af nøgler til Sjælør Boulevard 113 - 121 og 123 - 131.

 • Den 22. december er der opsamling, hvor nøgler for alle blokkene kan afhentes.

Den 22. december 2009 er sidste gang i 2009, hvor afdelingsbetyrelsen har kontortid.
Vakeriet er lukket torsdag den 10.december 2009 27-11-2009
Grundet rensning af varmtvandsbeholder er vaskeriet lukket torsdag den 10. december 2009 frem til ca. kl. 16.00
Skaktrensning 29-10-2009
Der er nu gennemført rensning af samtlige skakter og skaktrum.

Rensning foretages af hensyn til  bebeboere og funktionærer, da der samles rigtig mange bakterier i skakterne, når affald ikke indpakkes.
 
Alt affald skal indpakkes. Brug de omdelte skaktposer.
 
Flere skakter bar præg af, at man smed uindpakkede bleer i skakterne. Dette er ikke tilladt.
Brevkasseanlæg 29-10-2009
Opsætning af brevkasseanlæg påbegyndes d.d.

Ibrugtagning vil ske på et senere tidspunkt. Der vil komme nærmere information om udlevering af nøgler.

Du bør dog allerede nu overveje om du skal tilslutte dig Nej tak til reklamer. Information om ordningen og om brevkasseanlæg i AAB afdeling 50 kan findes her >>> Information om brevkasseanlæg
Varmemesterkontoret lukket 17-10-2009
Varmemesterkontoret er lukket onsdag den 21. oktober 2009 gr. seminar.
Nedrivning af parkeringsanlæg 17-10-2009
Den 15. oktober 2009 har Boligforeningens administration indgivet officiel ansøgning om nedrivning af parkeringsanlægget.
Vaskeriet er ude af drift 14-10-2009
Vaskeriet har været ude af drift siden tirsdag.

Der har d.d. været reparatør til stede. Desværre har det været nødvendigt at rekvirere reservedele.

Det er ikke oplyst, hvornår vaskeriet kan åbnes igen. Dette sker dog tidligst torsdag eftermiddag.

16/10-09

Reparation blev afsluttet gd. og vaskeriet kan atter benyttes
.
Rørbrud og opgravning 30-09-2009
Som meddelt den 25. september 2009 har vi  rørbrud på rør til  varmeforsyningen. 

Rørbruddet liggger formentlig ved blokken Sjælør Boulevard 101 til 109. Arbejdet med at finde rørbruddet med opgravning og efterfølgende reparation  påbegyndes mandag den 5. oktober 2009.

Der vil under reparationen være lukket for varmeforsyningen.

Afdelingsbestyrelsen har konstateret, at TDC også graver på AAB's områder, men er ikke særskilt orienteret om årsagen.

14/10-09

Reparation er foretaget.
Nyt rørbrud - brud på rør til varmeforsyningen 25-09-2009
Der er desværre igen konstateret rørbrud. Denne gang til blokken 101 til 109. Dette betyder, at der er lukket for varmeforsyningen til denne blok.
Problemer med det varme vand 23-09-2009
I forbindelse med udskiftning af el-installationerne i vaskeribygningen bliver forsyningen med varmt vand berørt.

Dette skyldes, at pumperne til det varme vand helt eller delvist er ude af drift.

Afdelingsbestyrelsen beklager ulemperne. 
Beslutning om nedrivning af parkeringsanlægget og vedtagelse af budget 2010 23-09-2009

På det ekstraordinære medlemsmøde gd.blev det besluttet at nedlægge parkeringsanlægget. Det blev oplyst, at der foreligger en tidsplan, hvor nedrivning påbegyndes i uge 5 2010.

På mødet blev budget 2010 vedtaget, dog med den tilføjelse at der ses bort for den påtykte Drifts- og vedligeholdelsesplan. Her er det planen fra medlemsmødet den  26. maj 2009, der er gældende.

Sjælør sommerbio er aflyst grundet vejret 05-09-2009
Sjælør sommerbio i aften den 5. septmeber 2009 er aflyst grundet vejret.

Er flyttet til fredag den 11. september kl. 20.30.
Rensning af faldstammer 03-09-2009
Rensning af faldstammer foretages i perioden den 15. til 28. oktober 2009.

Der vil ske varsling 8 dage før. Skal du på ferie i den pågældende periode skal du aflevere nøglen til afdelingsbestyrelsen i kontortiden eller ved henvendelse til varmemesteren.
Opsætning af nye vaskemaskine 03-09-2009

Vaskemaskine 7 er defekt. Maskinen erstattes af en ny stor maskine.

Opsætning af den nye vaskemaskine, samt udskiftning af to defekte tromler i tørretumlerne foretages samtidig. Endvidere sker der udskiftning af adgangskontrol og udskiftning af udgangskontrol samtidig.

Vaskeriet er lukket den 28. - 30. september 2009 i forbindelse med levering og opsætning.

Opsætning af videoovervågning påbegyndes 29-08-2009
Opsætning af videovervågning  påbegyndes i slutningen af denne uge.

Kameraerne opsættes i opgangene, således at de ny brevkasser dækkes. Herudover opsættes kameraer i kældre og ved indgang foran skralderum.
Service på vaskeriet - lukket den 25. august 2009 16-08-2009
På grund af service er vaskeriet lukket den 25. august 2009 frem til kl. 16.00.

Vaskeriet er endvidere lukket den 22. september 2009 kl. 12.00 og resten af ugen. Dels på grund af medlemsmøde den 22. september og dels på grund af omlægning af el-installationer.
Rørbrud på centralvarmeanlægget 16-08-2009
Det er desværre konstateret, at der brud på rørene til centralvarmen og anlægget taber vand. Bruddet ligget mellem vaskeribygningen og højhuset Sjælør Boulevard 91-99, men er  i øvrigt ikke lokaliseret..

Der er således lukket for varmen. Selve bruddet skal findes og der vil forekomme gravearbejde på græsplænen. Dette vil snarest blive iværksat.

Tilføjelse 29. august 2009

Afdelingens entreprenør har brugt det meste af en uge på at finde rørbrudet. Der er gravet op flere steder. Bruddet er nu identificeret til at ligge omkring miljøstationen. Reparation påbegyndes den kommende uge med udskiftning af rør.


Tilføjelse 2. september

Rørbruddet er fundet og repareret. Retablering mangler nu at blive foretaget.

Senest opdateret 2. september 2009.
Ekstraordinært mdlemsmøde 22. september2009 17-07-2009
Der holdes ekstraordinært medlemsmøde tirsdag den 22. septemer 2009, kl. 19.00,  hvor budget 2010 skal behandles.
Sjælør Sommerbio 17-07-2009
Afdelingsbestyrelsen har givet tilladdelse til, at Sjælør Helhedsplan kan gennemføre Sjælør Sommerbio, som et forsøg. Det har dog ikke indgået i drøftelserne, at det var et arrangement, som skulle lanceres i hele Valby, jf seneste nummer af Valbybladet.

Arrangementet den 6. august vil meget øje bleve evalueret før der gives tilladelse til september måneds sommerbio.

Har du som beboer i AAB afdeling 50 synspunkter, som skal indgå i afdlengsbestyrelsens overvejelser, bedes dette sendt per E-mail til afdelingsbestyrelsen, ligesom du kan benytte punktet Dialog.
Medlemsmøde 26. maj og 22. juni 2009 17-07-2009

Punktet medlemsmøder er nu opdateret med beslutningsreferater for møderne den 26. maj 2009 og 22. juni 2009.

På mødet mødet den 22. juni blev der udlevere et nyt regnskab. Dette kan afhentes på kontoret.

Vakeriet ude af drift lørdag mogen den 27. junii 2009 27-06-2009
Vaskeriet har her til morgen lørdag den 27. juni 2009. været ude af drift.

Vaskeriet virker igen.

Der er desværre situationer, hvor elektronikken sætter ud, når der  er tordensvejrs-lignende luft,.
Kontoret er lukket 12-06-2009
Kontoret er lukket Sankt Hans aften tirsdag den 23. juni 2009.

Som sædvanlig er kontoret lukket 3 uger i  i sommerferieperioden. Kontoret er i juli måned kun åben tirsdag den 28. juli 2009.

Henvendelse kan ske til varmemesterkontoret mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30.
Ekstraordinært medlemsmøde mandag den 22. maj 2009 12-06-2009
Der holdes ekstraordinært medlemsmøde mandag den 22. juni 2009, hvor regnskabet 2008 skal behandles.

Det ekstraordinære medlemsmøde  skyldes, at punktet ikke kunne behandles på det ordinære medlemsmøde den 26. maj 2009. Det havde ikke være muligt, at levere et korrekt og revideret regnskab.

Dagsorden er omdelt den 8. juni 2009. Regnskabet forventes omdelt den 15. juni 2009.

Efter medlemsmødet mandag den 22. juni 2009 bydes på en forfriskning i form af et glas hvidvin eller sodavand, hvor vi kan ønske hinanden en god sommer. 


Medlemsmødet 26. maj 2009 12-06-2009
Kommer senere.
Medlemsmøde 26. maj 2009 - Omdeling af materiale 17-05-2009
Beretning, dagsorden og forslag er produceret den 12. maj 2009. Der er efterfølgende produceret et tillæg til Beretning og dagsorden med supplerende oplysninger og præcisering vedr. forslaget.

Afdelingsbestyrelsen har modtaget regskabet fredag eftermiddag. Afdelingsbestyrelsen har ikke haft lejlighed til at bearbejde regnskabet eller været i dialog herom i regnskabsprocessen.

Materialet til medlemsmødet omdeles den 18. og 19. maj 2009. Har du ikke modtaget materialet senest den 19. maj 2009, kl. 18.00 skal du kontakte afdelingsbestyrelsen tirsdag aften.

>>>>  Medlemsmøder
Medlemsmøde 26. maj 2009 28-04-2009
Indkaldelse til ordinært medlemsmøde den 26. maj 2009 omdeles i dagene 27.-28. april 2009.

Kan også hentes her >>>> Medlemsmøde
Varmeregnskab 2008 20-04-2009
Varmeregnskabet for 2008 omdeles i denne uge.

Har du ikke modtaget varmeregnskabet senest tirsdag den 28. april 2008 bedes du kontakte afdelingbestyrelsen.
Bilbrand i parkeringskælderen i nat (Senest opdateret 14. april 2009) 11-04-2009
I nat ca. kl. 01.45 blev der konstateret brand i en bil i parkeringskælderen på Sjælør Boulevard.

En større politistyrke kom til stede, samt brandvæsenet.

Brandvæsenet fik hurtigt slukket branden. Bilen er totalt udbrændt.

Det er uafklaret om bilen tilhører en beboer.

Tilføjelse 12. april 2009.

Billeder fra parkeringskælderen: 

>>>> Udbrændt bil 11. april 2009
>>>> Skader på elinstallationer og loft

Afdelingsbestyrelsen vil på sit møde den 14. april 2009 drøfte en yderligere reduktion af parkeringspladserne i parkeringsanlægget, således at der bliver den sammen adgang i begge sider af anlægget. Dette betyder, at man ikke kan køre særlig langt ind i anlægget.

Overordnet arbejdes der fortsat på en nedlæggelse af anlægget. En nedlæggelse der søges fremskyndet i forhold til den samlede udviklings- og helhedsplan.


Tilføjelse 13. april 2009

Det skrev Københavns Brandvæsen i deres døgnrapport fra den 10. - 11. april 2009:

02:00 Ild i bil  Sjælør Boulevard

Ild i bil, slukket med 1 HT-rør, tilsat A skum. Bilen udbrændt

Tilføjelse 14. april 2009

Bestyrelsen har på sit møde d.d.  besluttet ikke at foretage begrænsning i antallet af parkeringspladser i parkeringsanlægget.


Åbning af idrætscontainer - Sjælør Boulevard et levende kvarter 06-04-2009
Åbningen af idrætscontaineren den 1. april 2009 omtales nu på AAB's website med tekst og billeder.

>>> Sjælør Boulevard et levende kvarter
Brevkasseanlæg - Tilladelse til opsætning på repos er nu modtaget 06-04-2009
AAB afdeling 50 har nu modtaget svar på sin henvendelse til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen er ankeinstans vedr. Post Danmarks afgørelser om brevkasseanlæg.

Det fremgår af brevet fra Færdselsstyrelsen, at Post Danmark den 9. marts 2009 har meddelt  Færdselsstyrelsen, at man er indforstået med, at AAB afdeling 50 kan foretage opsætning af brevkasseanlæg på repos.

Post Danmark underretter ikke AAB afdeling 50 om denne beslutning. Færdselsstyrelsen underretter desværre først AAB afdeling 50 om beslutningen efter at rykker er fremsendt.

Brevkasseanlæg 05-04-2009

Den 27. februar 2009 havde Politikens netavis et par artikler om vore brevkasseanlæg.

Man kunne få den opfattelse, at vicedirektøren i Post Danmark havde truffet en ny afgørelse i sagen om vore brevkasseanlæg. Dette er tilsyneladende ikke tilfældet.

AAB afdeling 50 har fortsat ikke modtaget nogen afgørelse i sagen.
 
AAB afdeling 50 har heller ikke modtaget nogen afgørelse fra Færdselsstyrelsen, som skal behandle klager over afgørelser truffet af Post Danmark.

Dette er særdeles beklageligt, da hele vores planlægning om brevkasseanlæg og videoovervågning er blevet stærkt forsinket.

Skattereform - du skal betale 05-04-2009
De riges skattereform!

Har du tjekket, om du får noget ud af skattereformen?

Når du bor alment, skal du være opmærksom på, at regeringen har fundet en ganske særlig finansieringskilde, som ikke berører villaejerne på Strandvejen. Du skal nemlig til at betale moms af ejendomsadministration. Det vil koste dig 6-700 kr.  om året. Dette uanset om du overhovedet får noget ud af skattereformen.

Endvidere har regeringen fundet en ekstra "gave", som ikke er fremgået af forliget om skattereformen ,´med Dansk Folkeparti.  Du skal til at betale moms af lønnen til vore ejendomsfunktionærer. Dette vil for dig i afdeling 50 betyde ca. 75 kr.  om måneden  i ekstra husleje(dog afhængig af lejlighedsstørrelse).

For de fleste af vore beboere vil denne særlig "afgift" betyde, at kun ganske -  ganske få af vore beboere vil  få glæde af skattereformen.

Vi kan glæde os over, at villaejerne virkelig får glæde af reformen.

Se artikel i Ekstrabladet om lejernes forhold  >>>> Se artilkel

Besøg LO' website for beregning af konsekvenserne af skattereformen  >>>> Beregn.Informationen om moms på boligafgift er baseret på information fra BL, mens beregningerne vedr. moms på ejendomsfunktionærer er beregnet af webmaster.
Nye varmemålere 25-03-2009
Afdelingsbestyrelsen har på sit møde gd. besluttet at foretage udskiftning af samtlige varmemålere.

Udskiftningen forventes at ske medio april måned. Varsling vil snarest blive foretaget.

Udskiftningen er planlagt i afdelingens  drifts- og vedligeholdelsesplan og skyldes, at batterierne i de gamle varmemålere er ved at være udslidte. De nye varmemålere er også med radioaflæsning, således at beboerne ikke generes unødigt.

Varmeregnskabet for 2008 forventes omdelt i den kommende uge.
Åbningsparty - Idrætscontainer - 1. april 2009 25-03-2009
Sjælør Helhedsplan indbyder til åbningsparty i anledning af åbning af idrætscontaineren.

Musik og konkurrencer.

Det sker onsdag den 1. april 2009, kl. 15 til 19 på banerne ved Københavns Åbne Gymnasium.

>>>> Se flyer med yderligere information
Opstilling af container og reparation af vej 10-03-2009
Opstilling af container
Det boligsociale projekt Sjælør Helhedsplan har anmodet om at få lov til at opsætte en idrætscontainer på området mellem Vaskeribygning og Dronning Ingrids Hjem.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at imødekomme anmodningen med den klausul, at områdets status som grill-plads for familierne ikke må ændres.

Opstilling sker ultimo marts primo april måned.

Reparation af vej. 
Vejen langs parkeringsanlægget til Københavns Åbne Gymnasium vil snarest  blive repareret.
Filmaften - 14/3-2009, kl. 17 - 20. 10-03-2009
Det boligsociale projekt Sjælør Helhedsplan indbyder til filmaften. Se reklame.


>>>> Reklame
Brevkasseanlæg - Politiken har taget sagen op 27-02-2009
AAB afdeling 50 fik den 8. december 2008 afslag på opsætning af brevkasseanlæg på repos 7 trin oppe.

Den 15. december 2008 klagede AAB afdeling 50 over afgørelsen  til vicedirektør Søren Ravn Jensen, POST Danmark. Intet svar.

Den 31. januar 2009 klages på ny til vicedirektør Søren Ravn Jensen, samt Færdselsstyrelsen.  AAB afdeling 50 er blevet klar over, at vore naboer AKB - med helt samme arkitektur  - har fået tilladelse fra POST Danmark til at opstille brevkasseanlæg på repos 7 trin oppe.

Intet svar fra POST Danmark. Færdselsstyrelsen har oplyst, at de har bedt POST Danmark om en udtalelse.

Den 27. februar 2009 har Politikens Netavis følgende artikler om sagen:

>>>> Posten må ikke gå 7 trin op

>>>> Post Danmark indrømmer fejl
Borgermøde om HOTSPOT og Boligsocial Helhedsplan - hvad skete der? 27-02-2009
Mødet blev holdt den 25. februar 2009 på Københavns Åbne Gymnasium.
Der deltog ca.20  beboere fra AKB og AAB, samt en række professionelle aktører.

Hotspotchef Jørgen Eriksen redegjorde for HOTSPOT-projektet. Udviklingskoordinator Kristoffer Rønde Møller redegjorde for den boligsociale helhedsplan Sjælør Helhedsplan. 

Sjælør Helhedsplan  må ikke forveksles med Helheds- og udviklingsplanen for AAB afdeling 50 Plan 2010,

Efter den indledende præsentation var der gruppearbejde.

Referat fra mødet findes på HOTSPOT's website  Referat fra mødet den 25. februar 2009.
Borgermøde om HOTSPOT og Sjælør Helhedsplan 19-02-2009

Program for møde om HOTSPOT og Sjælør Helhedsplan,

onsdag den 25. februar 2009 kl. 18.00 til 20.30
på Københavns Åbne Gymnasium

er omdelt til beboerne.

>>>> Se program

Projekt Bydelsmødre - noget for 11-02-2009
Sjælør Boulevard - projektet har indledt et samarbejde om projekt Bydelsmødre. Noget for dig. Se information 

>>>> Bydelsmødre
Hotspot og information om møde 06-02-2009
Du kan nu hente omdelt information om Hotspot og møde den 25. februar 2009, kl. 17.00 til 19.30 på Københavns Åbne Gymnasium.


>>>> Hotspot og møde.
Møde om boligsocial helhedsplan og HOTSPOT 01-02-2009

Orienteringsmøde om den boligsociale Helhedsplan for Sjælør Boulevard, samt kommunens HOTSPOT indsats holdes den 25. februar 2009.

Mødet holdes på Københavns Åbne Gymnasium fra kl. 17.00 til 19.30.

- arrangeret af Sjælør Boulevard-projektet

Et samarbejde mellem AKB, VIBO og AAB, samt kommunen


Yderligere information kommer senere.
Brevkasseanlæg 01-02-2009
Hvorfor sker der ikke noget vedr. opsætning af brevkasseanlæg og opsætning af videoovervågning?

Post Danmark har den 8. december 2008 afslået at give os dispensation til opsætning af brevkasseanlæg på repos i stueetagen. Post Danmark anviser i øvrigt en placering som må betragtes som fysisk umulig.

I et brev af den 15. december 2008 har vi forsøgt at gøre vore særlige behov gældende, herunder at det vil være uforsvarligt at opsætte brevkasseanlæg udendørs. Dette brev er ubesvaret.

I den forløbne uge er afdelingsbestyrelsen blevet opmærksom på, at AKB har en prøveopsætning i en af opgangene mod Sjælør Boulevard 85. En opsætning som der tilsyneladende er modtaget tilladelse til.

Det er i Danmark god forvaltningsskik, at man i ensartede sager kommer til samme opgørelse. Afdelingsbestyrelsen har derfor gjort Post Danmark opmærksom på problemstillingen, samt straks indbragt sagen for Færdselsstyrelsen.

Opsætning af videoovervågning må desværre afvente placeringen af brevkasseanlægget
Dronning Ingrids Hjem - Eu-udbud gået i gang 24-01-2009
AAB har nu indledt et EU-udbud vedr. genopførelsen af Dronning Ingrids Hjem.

PÅ AAB's website er der yderligere information omkring genopførelsen af vores naboafdeling.

>>>>  Link til AAB vedr. Dronning Ingrids Hjem
Vaskeriet er lukket fredag den 30. januar 2009 gr. service 24-01-2009
Vaskeriet er lukket fredag den 30. januar 2009 gr. planlagt service.

Vaskeriet forventes genåbnet senest kl. 18.00.

Bemærk. Der er ikke åben i morgentimerne.

Maskine  7 er ude af drift, da det ikke kan betale sig at få den repareret.  
Lektiecafe - nu også for AAB 12-01-2009
Sjælør Boulevard projektet er gået i gang.

Dette betyde, at lektiecafeen hos AKB nu også er for både AAB og Vibo på Sjælør Boulevard.

Brug muligheden.

Er du forældre, så lad dine børn bruge muligheden.

Det sker hver onsdag mellem 16.00 og 18.00 i AKB's beboerhus.

>>>> Yderligere information om lektiecafeen
Indbrud/forsøg på indbrud i stuelejligheder 27-12-2008
Der har i forbindelse med julen været to indbrud/indbrudsforsøg i stuelejligheder. I begge tilfælde er indbrud/indbrudsforsøg  iværksat fra altan-siden.

Hold øje med hvad der sker. Ser du eller hører du noget mistænkeligt, så kontakt straks politiet på 114.

Hvis det er beboere eller deres børn der står bag ved de nævnte indbrud/indbrudsforsøg vil de nødvendige konsekvenser bliver draget.

Sker der ved indbrud skade på din hoveddør og/eller vinduer/altandør og dette medfører, at der skal ske afdækning mv., så skal du kontakte dit eget forsikringsselskab. Har du ikke nogen forsikringsselskab  skal du selv sørge for afdækning.

Første arbejdsdag efter skaden skal du kontakte varmemesteren. Derefter vil afdeling sørge for udbedring af skaden.

Det er vigtigt for dig selv, at dine forsikringsforhold er i orden.
Helhedsplan for Sjælør Boulevard 24-12-2008
Beskrivelsen af det boligsociale projekt for Sjælør Boulevard er nu tilgængelig på vores hjemmeside.
Grundlaget for AAB afdeling 's 50 deltagelse er  beslutningerne på medlemsmødet den 23. september 2008.

>>>>
Hent beskrivelsen.
>>>>
Sjælør Boulevard -projektet (på afdelingens website)

Projektets ansatte får base i en lejlighed hos AAB afdeling 50 - Sjælør Boulevard 107. Indflytning medio januar måned 2009.
Vaskeriet 23-12-2008
Vaskeriet har desværre også d.d. uvarslet været ude af drift. Problemerne er blevet løst i løbet af eftermiddagen.
Vaskeriet 22-12-2008
Vaskeriet har desværre d.d. uvarslet være lukket mellem kl 12.00 og kl. 18.00.
Dronning Ingrids Hjem - naboorientering 17-12-2008
AAB's byggetekniske afdeling har den 15. december udarbejdet information om byggeriet på Dronning Ingrids Hjem

Vedr. byggeriet på Dronning Ingrids Hjem
Som De måske har bemærket, er der igen blevet etableret byggeplads med skurvogne ved Dronning Ingrids Hjem. Det skyldes, at vi i løbet af ganske kort tid begynder nedrivningen af den bygning, som i efteråret sidste år brændte kort før, at den var færdigombygget.
Bygningen skal dog først tømmes for materiel og inventar, før vægge, etagedæk og fundamenter kan fjernes.
Den egentlige nedrivning påbegyndes hen imod slutningen af januar 2009.
Det kan ikke undgås, at der på hverdage i dagtimerne mellem kl. 6 og 16 vil være øget støj fra området og øget lastvognskørsel.
Nedrivningen forventes at være afsluttet i løbet af maj 2009.
Vi håber på Deres forståelse og vil gøre, hvad vi kan for at begrænse generne.
Efter nedrivningen påbegyndes opførelse af en ny bygning i fire etager med 80 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter. Denne bygning forventes at stå færdig i forsommeren 2010.
Det er tanken at nedrive resten af det eksisterende bygningsanlæg ved siden af brandtomten, så snart det nye byggeri er færdig, da det har vist sig for dyrt at ombygge. Her er planlagt opført yderligere 56 plejeboliger med servicefaciliteter, som vil stå færdig i efteråret 2011.
Der vil således være i alt 136 velindrettede moderne plejeboliger på Dronning Ingrids Hjem, når hele byggeriet er færdigt.

>>> Se brevet Naboorientering  i dokument-arkivet   
Medlemsmødet den 15. december 2008 - Plan 2010 16-12-2008
På det ekstra ordinære medlemsmøde den 15. december 2008 blev det besluttet,

at der kan bruges en ramme på 700.000 kr. til det videre planlægningsarbejde.
at det som ændringsforslag blev det besluttet, at der skal holdes særskilt regnskab for den givne bevilling, samt at der skal forelægges en oversigt over forbrug på forårets ordinære medlemsmøde.

24 lejemål var repræsenteret på mødet.
Fra Administrationen deltog AAB's byggetekniske chef Martin Dietz og arkitekt Flemming Jensen.

Efter mødet hyggede deltagerne sig med et glas vin og/eller sodavand, hvor de havde lejlighed til at ønske hinanden en god jul.

Oversigt til medlemsmødet 15. december 2008 - vedr. Plan 2010 14-12-2008
Til brug for udlevering på medlemsmødet den 15. december 2008 er der udarbejdet en oversigt over det hidtidige forløb af Plan 2010 - Helheds- og udviklingsplanen. Indeholder endvidere en oversigt over planens hovedelementer.

Er kun til orientering.

Brug efterfølgende link.

aab50.minisite.dk/default.aspx
Kontortider i julen 12-12-2008

Kontoret er lukker tirsdag den 23. december og 30. december 2008.

Varmemester-kontoret er åbent mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30, dog ikke på helligdage.

Vaskeriet er uanset helligdage lukket tirsdag og fredag kl. 10.00 til 12.00.

Opfølgning på ventilationsrensning 10-12-2008
Efterårets rensning af ventilationsanlægget har desværre vist, at ca. 10 beboere har tilsluttet henholdsvis emhætte og tørretumler til anlægget.

Dette er ikke og har aldrig været tilladt.

De pågældende beboere får i de kommende dage brev om at udstyret omgående skal fjernes.
Tryghedsundersøgelse Københavns kommune 03-12-2008
Den 25. november 2008 blev det omtalt, at kommunen tilsyneladende også er i gang med en tryghedsundersøgelse. Boligorganisationerne på Sjælør Boulevard har d.d. modtaget nedenstående information fra Københavns kommune. Telefonnummer og navn er fjernet i denne version.


Vedr.: Tryghedsundersøgelse i Akacieparken og Sjælør Boulevard
Den mangelfulde information til afdelingsbestyrelser og andre lokale aktører om de beboerundersøgelser, der i øjeblikket finder sted i Akacieparken og Sjælør Boulevard beklages stærkt. Nedenstående er en kort redegørelse for baggrund og indhold af tryghedsundersøgelserne, så eventuelle misforståelser og usikkerhed om formålet med undersøgelserne kan ryddes af vejen.
 
Københavns Kommune har med vedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 12. juni 2008 (BR 317/08) besluttet at iværksætte et forsøg med Hotspot for Akacieparken og Sjælør Boulevard i København. Som en del af Hotspot indsatsen etableres et tryghedsindeks, der én gang årligt måler den oplevede tryghed.
 
Formålet med tryghedsindekset er dels at kunne dokumentere udviklingen i trygheds- og sikkerhedssituationen i Akacieparken og Sjælør Boulevard, dels at virke som et styringsværktøj, der kan vurdere resultater og effekter af de indsatser, der gennemføres i Hotspot-områderne.
 
Som en del af materialet til tryghedsindekset vil der årligt blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Akacieparken og Sjælør Boulevard, der skal indsamle data fra beboerne om den oplevede tryghed i området. I samarbejde med analysefirmaet Catinet er der udarbejdet et spørgeskema, der indeholder spørgsmål til beboerne om den generelle tryghedsfølelse, samt om hændelser der har skabt utryghed og nabolagsproblemer. En kopi af spørgeskemaet er vedlagt, samt en liste over de adresser der er omfattet af undersøgelsen. Siden den 19. november har Catinet gennemført telefoninterviews i de to boligområder, hvor hensigten er at gennemfører 170 interviews for Akacieparken og 270 interviews for Sjælør Boulevard.
 
Som led i det tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde er det afgørende at beboerne i boligområderne inddrages i formuleringen af prioriteter og indsatser, og her er spørgeskemaundersøgelserne en vigtig kilde til viden. Derfor er det også særligt beklageligt at der ikke har været delt tilstrækkelig med information som optakt til disse undersøgelser. Fremadrettet vil vi løbende dele undersøgelsesmaterialet og de resultater og analyser der vil indgå i arbejdet med tryghedsindekset.
 
Er der spørgsmål til spørgeskemaundersøgelserne og det kommende arbejde med tryghedsindekset, er I velkomne til at kontakte undertegnede på xxxxxxxx.
 
Venlig hilsen
 
 
 
Kontoret for Integrationspolitik
Vaskeriet 03-12-2008
En maskine er ude af drift på grund af ødelagt hovedleje. Maskinen vil forblive ude  af drift resten af året, da udskiftning overvejes.
Julebelysning 03-12-2008

AAB afdeling 50 har traditionen tro julebelysning på træerne ved vaskeriet.

Oprindelig var belysningen opsat på grantræet ved vaskeriet. På grund af størrelsen er det nu for farligt at opsætte lys på træet. Lyset er derfor de senere år udelukkende opsat på de "små" træer.

I 2007 overgik vi til anvendelse af diodelys for at reducere strømforbruget. I 2008 har vi udvidet antallet af lys.

Ny website 03-12-2008
AAB afdeling 50 har per. 27. november 2008 skiftet til nyt system til styring af afdelingens website.

Vi bruger nu samme system som en række andre AAB afdelinger.

Du vil fortsat møde vores gamle website, da der fortsat linkes til en række informationer fra denne website. Desværre er der enkelte link, der ikke virker. Der arbejdes på rettelse.Ekstraordinært medlemsmøde mandag den 15. december 2008 25-11-2008
Der indkaldes til ekstraordinært medlemsmøde

mandag den 15. december 2008, kl.9.00
i vaskeribygningen.

med henblik på bevilling af penge til den videre planlægning af PLAN 2010  Helheds- og udviklingsplanen.

Indkaldelse med dagsorden omdeles den 26. og 27. november 2008.
Opslag i opgange. Info om beboerundersøgelse 25-11-2008
 
Kristoffer og Louise fra, Sjælør Boulevard – projektet oplyser:
 
BEBOERUNDERSØGELSE
 
I de kommende fire år skal der gennemføres en helhedsplan på Sjælør. Helhedsplanen er et samarbejde mellem Københavns Kommune og kvarterets tre boligselskaber AAB, VIBO og AKB og vil medføre en række tiltag i Sjælør området.
 
Alle beboere vil til hen over vinteren blive inviteret til informationsmøde, hvor I kan høre meget mere om hvad der skal ske, og hvordan I kan være med til at få tingene til at ske.
 
Som led i helhedsplanen skal der laves en beboerundersøgelse af jeres ønsker i forhold til:
 
·        Dagligvarebutikker
·        Læge, tandlæge mv.
·        Andre servicefunktioner
 
Det betyder at I fra d. 26. november muligvis vil blive ringet op og interviewet af SBS Byfornyelse.
 
Interviewet vil foregå pr. telefon og vare ca. 5 min.
 
Vi håber at I alle vil sætte lidt tid af til at deltage i undersøgelsen.
 

OBS. Nogle beboer er også blevet kontaktet vedr. en naboskabsundersøgelse fra Københavns kommune. Vi er desværre ikke blevet orienteret om denne undersøgelse. Undersøges.


 

 

Møde med Byggeteknisk afdeling om Plan 2010 17-11-2008
Afdelingsbestyrelsen skal den 19. november drøfte nedrivning af parkeringsanlæg og placering af parkeringspladserne.
Nyheder JAN til OKT 2008 - fra afdelingens gamle website 03-10-2008
2008-10-13

Nyt nummer af 50'eren

Nyt nummer af 50'eren omdeles tirsdag og onsdag.

Indeholder information om:

 • Beslutninger på medlemsmødet den 23. september 2008
 • Ventilation
 • Sjælør Boulevard -projektet
 • Forskellige nyheder

Hent bladet her  

 

 

2008-10-11

 Udskiftning af styreenhed til afdelingens varmeforsyning

Varmecentralen har besluttet at skifte styreenheden til afdelingens varmeforsyning. Det er tidligere sket  i de øvrige fordelingscentraler (bl.a hos AKB) Udskiftning sker nu, for at undgå problemer med varmeforsyningen til vinter, og i en erkendelse af, at Varmecentralen også skal levere varme i den kommende vinter.

Der kan i den kommende uge forekomme udfald i varmeforsyningen og i det varme vand, da div. pumper vil blive stoppet i kortere elle længere perioder.

2008-09-25

 Brand i Skarnkasserum Sjælør Boulevard 131

Der har desværre tirsdag og onsdag været sat ild til en skralde-container i skarnkasserummet Sjælør Boulevard 131.

Containerne er total-skadet og der er skader på vægge i skarnkasserummet.

Som følge af brandene er skarnkasserummet nu aflåst. Evt. affald skal afleveres i contaneren umiddelbart foran miljøstationen. Affald må ikke henstilles foran skarnkasserummet.

 

 
2008-07-13

 Nyt nummer af 50'eren

Nyt nummer af 50'eren omdeles mandag og tirsdag.

Indeholder information om:

 • Parkeringkontrol i AAB afdeling 50
 • Beslutningsreferat fra medlemsmødet den 29. maj 2008.
 • Udviklingskoordinator i Sjælør Boulevard projektet.
 • Oplysning om planlagt medlemsmøde 23. september 2008
 • Forskellige nyheder

Kan hentes her

2008-07-12

 Renovering af legepladser

Renovering af legepladserne er nu påbegyndt.

Der  er tale om en nødvendig vedligeholdelse. En aktivitivetet, der bl.a. er blevet aktualiseret, som følge af et legeplads-eftersyn i foråret.

Parkering i AAB afdeling 50

Der er nu indgået aftale med Cityparkeringsservice om, at de varetager parkeringskontrollen i AAB afdeling 50.

Reglerne om parkering i AAB afdeling 50 er uforandret. Du må parkerer på de markerede pladser mod Sjælør Boulevard og og de markerede pladser i området mellem lavhus og Københavns Åbne Gymnasium. Herudover må der parkeres i parkeringsanlægget.

Der må ikke parkeres på vendepladser, indkørsler, stier og foran højhus og lavhus på Sjælør Boulevard, samt foran parkeringsanlæg på begge sider.

Det nye er,  at kontrollen foretages af Cityparkeringsservice, samt at manglende overholdelse vil betyde, at der pålægges en kontrolafgift på 510. kr. Afgiften er udelukkende en sag mellem den berørte bilejer og Cityparkering.

Tidsreglerne for parkering følger reglerne i Færdselsloven. Ved ind- og udflytning udleveres en særlig parkeringstilladelse. Nærmere orientering kommer senere.senere.

Parkeringskontrollen træder i kraft i løbet af få dage, når Cityparkering har opsat de fornødne skilte.

 

2008-06-28

Beslutninger og valg  på medlemsmødet den 29. maj 2008

Oversigten over medlemsmøder er nu opdateret med beslutninger og valg på det ordinære medlemsmøde den 29. maj 2008.  Medlemsmøde 2008-1

 Sommerlukning

Afdelingsbestyrelsen har i juli måned kun kontortid:

Tirsdag den 1. juli 2008 og tirsdag den 29. juli 2008, kl. 19.00 til 20.00

2008-05-28

 HPFI - fejlstrømsafbryder

Dong energy har  omdelt en reklame i bebyggelsen, hvor der tilbydes udskiftning af fejlstrømsafbryder.

Vi skal gøre opmræksom på, at vi har godkendt fejlstrømsafbryder i vore lejligheder.

2008-05-24

 Medlemsmøde 2008 - torsdag den 29. maj 2008

Indkaldelse til det ordinære medlemsmøde torsdag den 29. maj 2008 er omdelt den 21. maj 2008.

Kan hentes under  Medlemsmøder

Se de mange spændende forslag, Se opslag

2008-05-06

 Street Dance og Street Basket

Efterfølgende information er udarbejdet af AKB's beoerrådgiver Kristoffer:  

HEY ALLE UNGE!!!

SÅ ER GAM3 (UDTALES GAME) KOMMET TIL 2500 SJÆLØR. DE NÆSTE 4 MDR VIL DER DERFOR VÆRE STREETBASKETBALL OG STREETDANCE I NABOLAGET.

SÅ ER DU MELLEM 12-18 ÅR SÅ KOM NED OG VÆR MED!

 

Streetbasketball
Tirsdag & torsdag 17:00-18:30 Banerne v/ KBH's Åbne Gymnasium (Gamle Vestre Borgerdyd)

Head coach Rune Merlach Lauritzen & ass. coach Salima Dahmani

Streetdance (girls only)
Tirsdag 18:00-19:00 v/ Beboerhuset i AKB 1051 (Carl Jacobsens Vej 2F)

Dance coach Isabel Escudero

2008-05-04

 Undersøgelse vedr. rotter

Københavns kommune har henstillet, at vi ved Sjælør Boulevard 101 og 131 foretager en nærmere undersøgelse af henholdsvis kloak og regnsvejrskloak, da der er konstateret spor efter rotter.

Der skal ske en undersøgelse med kamera og evt. efterfølgende opgravning. Forventes at ske i den kommende uge.

2008-05-01
 Medlemsmøde 2008 - Ordinært medlemsmøde torsdag 29. maj 2008 

Indkaldelsen til ordinært medlemsmøde  2008 er omdelt den 30. april 2008.

Indkaldelse med endelig dagsorden , forslag og regnskab omdeles en uge før mødet.

Se indkaldelsen


 Varmeregnskab 2007

Varmeregnskabet for 2007 er omdelt onsdag den 30. april 2008.
Har du ikke modtaget regnskabet, er du velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Har du spørgsmål er du velkommen.

Bemærk reglerne om klageadgang og klagefrist.

 Legepladserne

Legepladserne har efterhånden en stand, som vi ikke kan være bekendt overfor vore  børn. Som bekendt har vi afventet helheldsplanen, hvor en renovering af legepladserne indgår.

Vi kan ikke vente på helhedsplanen, derfor arbejder afdelingsbestyrelsen med nogle mindre fornyelser og ændringer, som gerne skulle være på plads inden sommeren.

Nærmere orientering vil fremkomme i forbindelse med medlemsmødet.

 Street Soccer - lørdag 30 maj 2008 

Kvalifikation til Copenhagen Street Soccer Liga for 12 til 14 årige. Tilmeldingsgebyr 10 kr. per hold.

Se reklamen for arrangementet.

Stilles et rent AAB -hold vil afdelingsbestyrelsen gerne hører fra jer.

 Street Basket  og Street Dance  - for de 12 - 18 årige. www. gam3.dk

Street Basket og Street dance (girls) for de 12 - 18 årige). 50 kr. for en sæson 

Street Basket:

KåG - boldbanen tirsdag og torsdag 17.00 til 18.30.

Street Dance:

AKB Beboerhuset - Tirsdag kl. 18.00 til 19.00. 

Se plakaterne i Vaskeriet (AAB) eller beboerhus hos AKB.

Se den spændende website www.gam3.dk

Hvad er GAM3?

GAM3 er åbent træningstilbud med Streetbasketball og Street Dance. Hos GAM3 får du mulighed for at udvikle dit talent i dit eget lokalområde. I år tilbyder GAM3 to ugentlige træninger fra første uge af maj til sidste uge af august i Århus, Horsens, Vejle, Esbjerg, Viborg, Skanderborg, Odense, Holbæk, Slagelse, Ringsted, Næstved og Storkøbenhavn.


 

Dygtige coaches og instruktører

Du behøver ikke at have prøvet det før. Vi har sørget for dygtige Coaches og Instruktører til træningerne, som kan lære dig alt hvad du har brug for. Til basketballtræningerne vil der både blive arbejdet med forskellige øvelser og spillet kampe. Til dansetræningerne vil der blive lavet øvelser og trænet på en opvisningsserie. En basketballtræning varer 1,5 time og en dansetræning varer 1 time. Træningstid og sted for de forskellige byer kan du se på GAM3.dk/flyers eller på vores flyers.


 

Sådan bliver du medlem

For at kunne deltage i GAM3 skal du være fyldt 12 år. Det koster 10 kr at deltage pr. træning, men hvis du er medlem af GAM3, er det gratis. Det koster 50 kr. om året at være medlem. Nye basket-medlemmer får en basketball fra Nike (leveringstid: 1-3 uger) og danse-medlemmer får et par træningsbukser (leveringstid: 1-3 uger). Derudover får du et medlemskort og muligheden for at deltage i alle GAM3 træninger i løbet af sommeren - dvs. ikke kun i dit eget boligområde.


 

Klik på "Læg i kurv" til venstre her på siden, for at blive medlem eller forny dit medlemsskab for 2008.


 

Klik her for at læse GAM3's vedtægter som PDF (.pdf 156 kb)

 Boldspil KåG   

KåG har åbnet deres boldbaner for GAM3-aktiviteterne på de anførte træningstidspunkter, hvor der er trænere til stede.

KåG har oplyst, at det fortsat ikke er tilladt at bruge boldbanerne på eget initiativ.

Der har været været boldspil et par weekender, men allerede på nuværende tidspunkt har der været smadret vinduer efter weekender med boldspil.

De få ødelægger det for de mange!

 

 

 

2008-03-24

 Vaskeriet lukket - nyt betalingssystem skal installeres.

Tilføjelse 1. april 2008

De nye cip-kort udleveres d.d. kl. 18.00, hvor der samtidig er demonstration af det nye betalingssystem og den nye store vaskemaskine.

Vaskeriet kan benyttes fra den 2. april 2008.

Maskine 1 og 2, samt den nye store maskine kan bestilles på forhånd.

 


 

Tilføjelse 28. marts 2008.

Se opslagstavlen

- vaskeriet er fortsat lukket

 - udlevering af vaskekort lørdag den 28. marts 2008 er aflyst.

------------------------------------------------------------------------------

Vaskeriet er lukker fra tirsdag den 25. marts 2008 til og med lørsdag den 29. marts 2008.

Der skal installeres nyt betalingssystem, samt en ny stor vaskemaskine.

Du kan først bruge vaskeriet, når du får ombyttet det gamle vaskekort med  et nyt chip-kort til vaskeriet.

Udlevering af chip-kort sker lørsdag den 29. marts 2008, kl. 10 til 12, samt tirsdag i kontortiden (fra den 1. april 2008).

2008-03-01

Ventilation til dele af SB 91 og 93 er ude af drift

Motoren, der driver ventilation/udsugning til dele Sjælør Boulevard 91 og 93 er brændt sammen. En ny er bestilt.

 Boligforeningen AAB

Boligforeningens repræsentantskab har på sit møde den 27. februar 2008 besluttet, at man også i det skriftlige design vil bruge navnet Boligforeningen AAB.

Navne som har været den mundtlige betegnelse for AAB i mange år. Det vedtægtsmæssige navn er fortsat Arbejdernes Andels-Boligforening,

 

2008-02-14

 Vaskeriet er lukket 25. til 27. marts 2008 inkl.

På af grund installation af nyt betalingssystem og ny stor vaskemaskine er vaskeriet lukket den 25. marts til den 27. marts 2008 inkl.

Det er muligt at vaskeriet holdes lukket nogle dage længere.

Der vil komme næremere information om præsentation af det nye betalingssystem og den nye vaskemaskine.

2008-02-13

 Påsatte brænde i parkeringsanlægget

Der har tirsdag aften den 12. februar og onsdag aften den 13. februar 2008 været påsatte brande i afdelingens parkeringsnalæg.

Tirsdag er der afbrændt affaldscontainer og 1 bil.

Onsdag aften er der afbrændt et par aviscontainere og 1 bil.

Bilerner er totalskadet.

Afdelingbestyrelsen anbefaler, at man undlader at benytter parkeringsanlægget.

Bilejerne orienteres om sagen ved opslag i opgangene torsdag.

Afdelingsbestyrelsen vil overveje mulighederne for at få fremmet processen med nedrivning.

2008-02-10

 Nyt nr. af 50'eren omdeles den 12. - 14 . februar 2008

 I den kommende uge uddeles et nyt nummer af afdelingens informationsblad 50'eren.

Kan hentes her 

 

 

 

Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk