Boligforeningen AAB Afd. 50

Nyhedsbrev februar 2021

« Tilbage
Dato: 8. februar 2021

Februar 2021

Byggesagen - har BNS A/S foretaget fejlboring af ventilationshul i din lejlighed?  Vigtigt!


I forbindelse med opsætning af ventilationsanlæggene blev der nogle steder foretaget fejlboring, således at der kom et ekstra hul. Det kan være sket i stuen eller et af værelserne.

Vi er blevet bekendt med en lejlighed, hvor der er boret et ekstra hul i stuen og hvor reparation tilsyneladende ikke er foretaget korrekt, da der blæser luft ind gennem hullet.

Afdelingsbestyrelsen  har kendskab til en bolig mere,  hvor der er sket fejlboring. Her er hullet tæt.

Vi mener umiddelbart, at der er foretaget fejlboring i mere end de to kendte tilfælde. Har du haft fejlboring bedes du kontakte afdelingsbestyrelsen per mail: afd50@aab.dk. Vi ønsker at få et overblik over omfanget, samt sikre at reparation er foretaget korrekt. Er der i din lejligheden sat en plade op på væggen - i stuen eller på et af værelserne - der skal dække et hul fra fejlboring,  vil vi også gerne underrettes. 


 

Flyvning med drone ved Sjælør Boulevard 131, 17. Februar 2021 mellem kl. 10.00 og 12.00


Med henblik på at undersøge hul fra fejlboring  til ventilationskanalerne vil der blive foretaget flyvning med drone ved Sjælør Boulevard 131 ( i stue-siden mod Dronning Ingrids Hjem) den 17. Februar 2021 mellem kl. 10.00 og 12.00.


HPFI-relæer - opfølgning på spørgeskemaundersøgelse ultimo 2020

Afdelingens el-ingeniør har i januar foretaget besigtigelse af nogle installationer. Det kan konstateres, at tilslutning til el-skab fra køkkenets to sider er foregået på forskellig måde.

Vi vil foretage et forsøg, hvor der i 14 boliger vil blive foretaget en omlægning af tilslutningen.

Omlægningen vil blive foretaget den 9. marts 2021. De berørte boliger vil blive varslet særskilt. Kan man ikke give adgang i det pågældende tidspunkt bortfalder tilbuddet om at deltage i forsøget. Der vil efterfølgende blive foretaget evaluering for at se,  om de ændrede  tilslutninger forbedre situationen. 

Som det fremgik af spørgeskema-undersøgelsen, så oplever nogle beboere, at HPFI-relæet slår fra, når der samtidig bruges en el-kedel på mere end 2000 watt på køkken-siden og samtidig bruger opvaskemaskine på siden med køkkenvask. Opmærksomheden skal henledes på, at der er en grænse for hvor stort et strømforbrug, der kan hentes  fra stikkontakterne. Vore 10 Amp auto-matsikringer kan trække 2200-2300 watt.

Det skal bemærkes, at installationerne er fuldt lovlige.


Ny bolig social helhedsplan - farvel til "Fællesskaberne" og velkommen til "Mit Kvarter"

Ved årsskiftet tog vi afsked med den boligsociale helhedsplan og bød velkommen til den nye og noget anderledes boligsociale helhedsplan "Mit kvarter".

På afdelingmødet den 8. december 2020 belsuttede vi at tilslutte os projektet, ligesom der blev givet en orientering om projektet.

Den nye helhedsplan har også i stort omfang fået ny bemanding. Du kan læse nærmere på 
www.mitkvarterkbh.dk

Når vi er kommet over corona-restriktionerne forventer vi at indbyde til en præsentation af den nye helhedsplan og dens medarebjdere i beboerhuset.Jord-arbejder - grusparkeringspladsen og miljøstation 2 og 3

Udlægning af grus på grusparkeringspladsen samt arbejderne omkring de to nye miljøstationer er desværre blevet udskudt grundet frosten. Ny tidsplan skal lægges, når frost-perioden er overstået.
 

Jord-arbejder - dræn i bed mellem de to lavhuse

Arbejdet er bestilt og udføres i løbet af foråret. I forbindelse med planlægningen er det konstateret, at der i forhold til beskrivelse fra 2017 mangler skybrudsvej/overløb fra LAR-anlægget mellem de to lavhuse og mod syd. Dette vil blive etableret som et mindre trug langs stien.

Tag-sagen

Arbejdet med taget på lavhusene er nu afsluttet. De udvendige stilladser er fjernet.

Stillads sættes op på højhusene ultimo marts måned. Tagarbejderne påbegyndes den 6. april 2021. Det forventes, at arbejdet på højhusene er færdig primo/medio juni måned 2021.


Byggesagen - syn og skøn vedr. rør mv.

Der er desværre ikke noget nyt.Opfølgning på afdelingsmødet

På afdelingsmødet dem 8. December 2020 blev størrelsen af restgælden på vore hjemfaldslån efterlyst.

Følgende kan oplyses fra regnskabet 2019:

Restgæld hjemfaldslån: 7.5 millioner kr.
Restgæld hjemfaldslån til dispositionsfond*
: 1.5 millioner kr.

* Rettet fra grusparkeringsplads til disposionsfond 26/6-2021.

Ventilationsanlæg - blok 23 Nord

Vi har i en periode haft tekniske problemer med ventilationsanlægget i blok 23 Nord, som dækker halvdelen af opgangen SB 105, samt SB 107 og 109.

Problemerne skulle nu være løst.


 

Husk

Der må ikke skrues på ventilationsanlæggets ventiler eller ske blokering af dem ved fx tape eller lignende. Vil betyde, at anlægget kommer i ubalance. Hver enkel ventil har sin egen indstilling, som fremgår af en kontrolmanual.

Hvis der er sket ændring af indstilling kommer du selv til at betale for genindstilling, samt øvrige følge-omkostninger.

 

Der henvises til : Vejledning Ventilation og emfang.   Hent

Yderligere infor kan også hentes på siden Info fra A-Å 
 Affaldshåndtering/affaldssortering.

Grundet andre preserende og ressource-krævende opgave har det været nødvendigt at udskyde informations-indsatsen omkring affaldssortering.

Brochure vedr. affaldssortering kan hentes her.

Containere til affadsortering er sat op ved

  • Miljøsttaion 1 (mellem de to miljøskure på grusparkeringspladsen).
  • Miljøstation 2 ved Sjælør Boulevard 99
Storskrald skal afleveres på storskraldepladsen (gården til storskrald ved garagerne nærmest KåG på grusparkeringspladsen. Pt. kun åben mandag til fredag 7.00 til 12.00. Der vil i løbet af kort tid blive sat en elektronisk, således at der samme åbningstid , som til vaskeriet. Til dette sker kan man alternativt stille storskrald i skralderummene, hvis der er plads. Placering af komfur og hårde hvidevarer skal dog aftales med varmemesterkontoret.

POSER OG KASSER MED AFFALD MÅ IKKE HENSTILLES PÅ PLADSEN - hverken ved storskraldepladsen eller miljøstationerne.

Affald skal sorteres i de relevante containere ved Miljøstation 1 (grusparkeringsplads) og på Miljøstation 2 ved Sjælør Boulevard 99.

  
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk