Boligforeningen AAB Afd. 50

Nyhedsbrev juli 2021

« Tilbage
Dato: 5. juli 2021

Juli 2021God sommer


AAB afdeling 50 ønsker alle en rigtig god sommer, hvor vi håber, at der bliver god brug for både vore altaner og udearealer.

 

Afdelingsbestyrelsen træffes tirsdag aften den 6. Juli 2021 og derefter først igen den 3. August 2021. Mails behandles kun lejlighedsvis i ferieperioden. Der henvises til varmemesterkontoret i kontortiden.

 

MinolDirect - online adgang til vand- og varmemålere


Brunata har nu meddelt, at de ikke kan få vores MinolDirect-anlæg til at fungere. Brunatas tilbud i den anledning overvejes pt. Afdelingsbestyrelsen finder det vigtigt, at alle kan følge deres vand- og varmeforbrug. Vi kan se på afdelingens vandforbrug, at rigtig mange beboere formentlig vil kunne spare større eller mindre beløb ved at være opmærksom på vandforbruget

On-line adgangen  har ikke haft betydning for aflæsning og regnskab, da dette er sket ved fjernaflæsning i afdelingen.


 

Syns- og skønssagen 


Tilbudsgiverne har været på besigtigelse i den forløbne uge. De har udtrykt ønske om længere tid til udarbejdelse af tilbud grundet sommerferien. Tilbudsfristen bliver forlænget 4 - 6 uger, hvilket kan betyde en mindre udsættelse af projektet. 

 

Luftsluser - nødudgange


Som en del af heldhedsplanen skulle der tages hånd om luftsluserne (nødudgange) ved siden af opgangene. Kommunen har nu godkendt projektet, samt at dør til trapperummet kan vendes. Der mangler dog en enkelt detalje vedr. højden på vindue før tilbud kan indhentes og arbejdet kan komme i gang.
 

Gitterdøre i kældergang


Der er nu opsat gitterdøre i indhakkene i de to højhuse. Du kan fortsat stille cykler i rummene. Det vil blive varslet, når der sættes låse op og rummene evt. skal bruges til andre formål. Der må ikke sættes cykler og andre effekter i kældergangene.
 

Cykelparkering foran blok 24 v Sjælør Boulvard


Vi har besluttet midlertidigt at bibeholde nogle af cykelstativerne, som er placeret på parkeringspladsen for at skabe ordnede forhold foran indgangene. Vil blive rykket, således at der bliver 4-5 ekstra parkeringspladser.
 

Vaskeriet 


Døren til vaskeriet skal holdes lukket og aflåst. Vinduer mellem dør og vaskemaskine må gerne åbnes, men skal lukkes, når du forlader vaskeriet.

Der er desværre forsat beboere som smider affald på gulvet og de borde, hvor andre lægger deres nyvaskede tøj. Det er manglende respekt for de øvrige beboere.


Mange tager på håndtag og borde på vaskeriet. Ingen ved hvor de har haft hænderne sidst. Derfor bibeholdes håndsprit på vaskeriet. Bruge det ved ind- og udgang.

Vi har periodisk haft udfald på vaskeriet både på bestillingssystemet og i vaskeriet. Send os en mail, når du oplever. Det er vigtigt, hvis vi skal spore en fejl. I june måned fandt vi en fejl på en el-installation til af maskiner. Vi håber, at dette har vore årsagen til forårets udfald.
 

Brug af området


Vore borde og bænke benyttes heldigvis meget i det gode vejr. De fleste rydder op efter sig. En lille kreds af beboer efterlader ofte deres affald, nøddeskaller og cigaretskod på jorden. Brug dog de opsatte affalfdsbeholdere, så vi undgår husordenssager
 

Ordinært afdelingsmøde


Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag den 21. September 2021. Vi håber at corona-situationen gør, at vi kan genoptage traditionen med spisning efter mødet. Reserver denne aften og mød afdelingens øvrige beboere.

Har du noget du ønsker belyst på afdelingsmødet eller tanker om forslag, så send en mail til afdelingsbetyrelsen med en kort beskrivelse og et telf.nr. Så kan vi vende tilbage med information om det er noget , der ligger i planlægningen eller andre forhold, der kan have betydning for ønsket. Du kan også få hjælp til udarbejdelse af et formelt forslag, når indkaldelsen til afdelingsmødet kommer.

Sms-advisering

Hvis du ikke  modtager SMS-advisering fra AAB afdeling 50 fx om dette nyhedsbrev, så tilmeld dig.

Sms-advisering giver mulighed for at udsende en SMS , når der er vigtigt nyt. Tilmelding til SMS-advisering

 

Affaldshåndtering 


Vi er glædeligt overrasket over brugen af vores miljøstationer. Der er bestilt nye låger til storskraldepladsen, således at det bliver lettere at komme ind. Der kommer også lås på miljøstation 2 og 3.

Vore funktionærer  meddeler dog, at det kniber med korrekt sortering af restaffald til skakt og restaffald til miljøstation. Det er meget få typer affald, der må komme i skakten. Se under Affaldshåntering

 

Beboerhuset - udlejning af salen

Udlejning af beboerhuset genoptages i september måned. Ønsker om leje af beboerhuset skal være kontoret i hænde senest den 6. September 2021. Den 7 september 2021 vil ønskerne blive gennemgået og udlejning iht de vedtagne regler, hvis flere ønsker at leje de samme dage. Se regler for beboerhuset.

En række dage er blokeret til afdelingens brug. Se kalender. OBS! Skal tilgås fra et link på www.aab50.dk, du får desværre ikke adgang, hvis du gemmer linket på din enhed.

Husk

Det store stuevindue må ikke benyttes til udluftning. Beslag er kun dimensionet til brug ved vinduespudsning.

Sker der skader, kommer du selv til at betale for udbedring.


 

Der henvises til : Vejledning Ventilation og emfang.   Hent

Yderligere info kan også hentes på siden Info fra A til Å

  
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk