Boligforeningen AAB Afd. 50

Parkering


Parkering i AAB afdeling 50

Parkering i AAB afdeling 50 kræver som hovedregel en parkeringslicens. Parkeringslicensen  er elektronisk og giver ret til at parkere, men ikke nødvendigvis ret til en parkeringsplads. Parkeringslicensen giver kun adgang til at parkere i afmærkede båse, men ikke på eller langs fortove.

Gætseparkering henvises til grusparkeringspladsen ved indkørslen (v. Sjælør Boulevard 109) langs miljøstation  og garager. Her er det tilladt at parkere i afmærkede båse, men kun hvis din bil har en egenvægt (totalvægt) på maks. 2.500  kg.

Er din bil bredere end de afmærkede båse, der har en redde på 230 cm eller 240 cm, må du finde parkeringsmulighed uden for AAB afdeling 50. Det samme gør sig gældende,  hvis din bil har en egenvægt(totalvægt) på mere end 2.500 kg.

Parkering eller kørsel må ikke ske på afdelingens grønne område, ligesom parkering ikke må ske langs med eller på afdelingens fortove.

Ved  ind- og udflytning kan der udleveres en midlertidig parkeringstilladelse, der giver mulighed for at foretage af-og på-læsning foran opgangene. Endvidere gives der adgang til indkørsel til blokkene Sjælør Boulevard 113-121 og 123 til 131.

Københavns kommunes har fastlagt parkeringsrestriktioner på Sjælør Boulevard og øvrige områder omkring bebyggelsen. Der henvises til skiltning og kommunens hjemmeside (www.kk.dk). Der er også på kommunens hjemmeside mulighed for at søge information om beboerlicens til at holde på offentlig  vej i området.

Licens fra Københavns kommune giver ikke  adgang til at parkere på afdelingens område. Licens fra AAB afdeling 50 giver ikke adgang til at parkere på offentlig vej.

Se nærmere på siden om Parkeringslicens

 


Området omkring Sjælør Boulevard 113-121, 123-131, samt beboerhus/vaskeribygning og Københavns Åbne Gymnasium
 
Her må du parkere med P-licens:

Vejen mod Beboerhus og vaskeribygning.

Du må parkere i de afmærkede båse mod Københavns Åbne Gymnasium.

Du må derimod ikke parkere langs med fortovet mod beboerhuset eller på fortovet langs med højhuset Sjælør Boulevard 123-131. 
Her må du parkere med P-licens:

Du må parkere i de afmærkede båse mod Københavns Åbne Gymnasium  - fra overkørsel og mod indkørsl til KÅG (blokeret med sten og rækværk).
Her må du IKKE parkere:

Stien foran opgangene til Sjælør Boulevard 113-121.
Her må du IKKE parkere:

Fortovet  foran og langs med beboerhus og langs højhuset Sjælør Boulevard 123-131.

Området mod Sjælør Boulevard - Sjælør Boulevard 91 - 99 og 101 - 109.


Her må du parkere med  P-licens:

Parkeringspladserne mod Sjælør Boulevard  ( Sjælør Boulevard 91 til 99 og 101 til 109).

Vejbelægning har "hullede" fliser/afvigende farve til markering af "båse".
Start og slut for parkeringsområdet  er markeret med hvid afmærkning.
 
Her må du parkere med P-licens:

På de opmalede båse langs med Sjælør Boulevard fra indkørslen ved Sjælør Boulevard 109 og frem til indkørslen til KåG (afspærring med rækværk).

GæsteparkeringGæsteparkering kan ske på området kaldet grusparkeringspladsen.
Her lå oprindeling afdelingens store beton-parkeringsanlæg, der blev revet ned i forbindelse med helhelhedsplanen.

Parkering må ske i de afmærkede båse - markering  med brosten i grus og reflekser på rækværk.

Parkering er dog kun tilladt for biler med en egenvægt (totalvægt) på max. 2.500 kg, jf registreringsattesten, i tidsrummet 7.00 til 17.00.

Er egenvægten(totalvægten) over 2.500 kg må der kun parkeres  tidsrummet 7.00 til 17.00.

Campingvogne og anhængere må ikke henstilles på området.

Gæster kan også parkere på Sjælør Boulevard, jf dog kommunens restriktioner, der fremgår af skiltningen.
 
Gæsteparkering  - på parkeringspladserne begge sider af vejen mod indkørslen til vejen mod beboerhuset:

Parkering er dog kun tilladt for biler på en egenvægt på max. 2.500 kg., jf registreringsattesten.

Er egenvægten(totalvægten) over 2.500 kg må der kun parkeres  tidsrummet 7.00 til 17.00.


Campingvogne og anhængere må ikke henstilles på området.
 
Gæsteparkering - pladserne mod grusparkeringspladsen/miljøstation og på begge sider af indkørslen til vejen gennem grusparkeringspladsen.

Parkering er dog kun tilladt for biler på en egenvægt (totalvægt) på maks. 2.500 kg., jf registreringsattesten.

Er egenvægten (totalvægten) over 2.500 kg må der kun parkeres  i tidsrummet 7.00 til 17.00.

Campingvogne og anhængere må ikke henstilles på området.
 
Gæsteparkering - vejen mod beboerhus - mod garage/grusparkeringsplads.

På begge sider af vejen der kommer fra grusparkeringspladsen.

Parkering er dog kun tilladt for biler med en egenvægt (totalvægt) på maks. 2.500 kg., jf registreringsattesten.
Er egenvægten(totalvægten) over 2.500 kg må der kun parkeres  tidsrummet 7.00 til 17.00.


Canmpingvogne og anhængere må ikke henstilles på området.

 
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk