Boligforeningen AAB Afd. 50

Parkeringslicens
Der kan udstedes en parkeringslicens  per bolig, som giver adgang til at parkere på de parkeringspladser, hvor der kræves parkeringslicens. Parkeringslicensen giver ikke ret til en parkeringsplads.
  • Registreret ejer eller bruger iht. bilens  registreringsattest skal være folkeregistertilmeldt på boligen.
  • Bilen skal være registreret til personbefordring og have en maks egenvægt på 2.500 kg.

Ønskes en parkeringslicens rettes henvendelse til kontoret tirsdag aften , hvor en anmodning om parkeringslicens skal udfyldes, bl.a. med en mail-adresse som information om parkeringslicens sendes til. Kopi af bilens registreringsattest og dokumenttaion for bopælsforhold skal medbringes.

Under corona- nedlukning kan "Anmodning om parkeringslicens" og fornøden dokumentation sendes til afd50@aab.dk. Skriv "Parkeringslicens" i emnefeltet Der må påregnes en uges ekspeditionstid.

Du skal regne med, at der kan gå op til en uges  før parkeringslicensen er ekspederet og fremsendt til den ønskede mail adresse. 

Bemærk.

  • Du kan først parkere på parkeringspladser, der kræver licens , når du har modtaget en mail herom fra Cityparkering, 
  • Hvis du skifter bil, skal du anmode om ny parkeringslicens. Licens til den gamle bil kan ikke bruges til den nye bil.
  • Du skal meddele afdelingsbestyrelsen, hvis folkeregisterforhold eller ejerforhold ændres.opfyldes betingelserne for licens ikke længere er denne automatisk bortfaldet,
  • Københavns kommune har parekringsfestriktioner på Sjælør Boulevard. Iflg. Kommunens hjemmeside kan du som beboer bestille en beboerlicens hos kommunen. Der henvises til kommunens hjemmeside www.kk.dk.
Du er velkommen til at udskrive "Anmodning om parkeringslicens" udfylde og underskrive den. Kan sammen med kopi af sygesikringsbevis*(streg oplysning om læge og de sidste 4 cifre i CPR.nr.) og registreringsattest lægges i kontorets brevkasse. Du kan også skanne materialet og sende det per mail  til afd50@aab.dk
Anmodning om parkeringslicens (0.3 Mb)
« Tilbage
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk