Boligforeningen AAB Afd. 50

Regler for klubber


Reglerne for klubberne er vedtaget på et afdelingsmøde den 29. april 2004. På dette tidspunkt havde afdelingen kun nogle kælderlokaler til rådighed.

I forbindelse med ibrugtagning  af beboerhuset, der blev bygget i forbindelse med helhedsplanen 2014-2018 er der besluttet et regelsæt for brug af beboerhuset. Dette omhandler ogås klubbers brug af huset.. Se under Beboerhus
 
Regler for klubber vedtaget på afdelingsmødet 29. april 2004

Klubaktivitet
Ønsker en eller flere beboere at fremme godt naboskab og det sociale liv i AAB afdeling 50 kan der stilles lokale til rådighed for klubaktivitet.
 
Klubaktiviteten skal være åben for alle afdelingens beboere og tjene lovlige formål, samt tjene og fremme afdelingens og andelshavernes interesser.
 
Klubberne er for afdelingens beboere.
 
Ønske om klubaktivitet

 
Når en eller flere andelshavere ønsker at etablere en klubaktivitet skal der rettes henvendelse til afdelings-bestyrelsen med oplysning om klubbens formål og oplysning om lokaleanvendelse.
 
Afdelingsbestyrelsen træffer herefter beslutning om en klubaktivitet har et formål, der opfylder kravene til klubaktivitet og tildeling af lokale.
 
Regler
Når formalia er tiltrådt af begge parter vil den person der rettede henvendelse være at betragte som ansvarlig kontaktperson frem til en stiftende generalforsamling for oprettelse af en klub.
 
Kontaktpersonen foranstalter, at der senest 6 måneder efter godkendelse afholdes en stiftende generalforsamling og dannes en bestyrelse. Herefter afholdes en årlig generalforsamling.
 
Foreningens vedtægter tilstilles afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen er behjælpelig med evt. standardvedtægt.
 
Foreningens drift finansers ved et kontingent fastsat på en generalforsamling.
 
Afdelingsbestyrelsen skal umiddelbart efter generalforsamlingen have tilsendt et eksemplar af det godkendte regnskab samt et kort referat.
 
Opfyldes betingelserne ikke lukkes klubben.
 
Lokaler
AAB. afd. 50 stiller lokale vederlagsfrit til rådighed. Lokalet må kun benyttes til kl. 22.00.
 
Støj fra lokalet må ikke være til gene for blokkens andelshavere, herunder støj ved til- og afgang fra lokalet.
 
Klubberne skal deles om klublokalerne. Fordeling sker efter frivillig aftale og kan det ikke opnås, foretages fordelingens af afdelingsbestyrelsen.
 
To medlemmer af klubbens bestyrelse kan mod kvittering få udleveret nøgler til klubbens lokale. En af de pågældende skal være til stede i lokalet når klubben er åben og er ansvarlig overfor AAB afd. 50 for inventar, samt overholdelse af ordensregler.
 
Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter, klubbens vedtægter, eller de af afdelingsbestyrelsen fastlagte ordensregler, skal bortvises.
 
Overholdes ordensreglerne ikke vil lokalet blive inddraget, og klubben lukket af afdelingsbestyrelsen.
 
Da der ikke findes toiletter i tilknytning til lokalet skal det understreges, at hverken opgange, kældre eller beplantning må benyttes som toilet, man skal benytte boligens toilet.
 
Kontakt mellem afdelingsbestyrelse og klubber
En repræsentant for afdelingsbestyrelsen deltager i klubbernes generalforsamling. Afdelingsbestyrelsen afholder møde med klubberne efter behov, dog mindst en gang årligt.
 
Information
Klubbernes formål og aktiviteter, samt hvem der skal kontaktes ved ønske om deltagelse i pågældende aktivitet skal være tilgængelig for afdelingens andelshavere. Fx gennem 50’eren, web-side eller andet informationsmateriale.
 
Opløsning af en klub
Ved opløsning af en klub tilfalder evt. midler AAB afdeling 50.
 
Vedtaget på medlemsmødet den 29. april 2004
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk