Boligforeningen AAB Afd. 50

Regler for vaskeri


- Regler for brug af vaskeriet. Vedtaget på afdelingsmødet 22. september 2011.
 Vaskeriet stilles til rådighed for afdelingens beboere. Vaskeriet må kun benyttes af beboere og personer fra husstanden, som er fyldt 16 år.

Brug af vaskeriet sker på eget ansvar.

 Vaskeriet må kun benyttes til vask af tøj, der er egnet til maskinvask.

Det er forbudt at bruge vaskeriets maskiner til affarvning med fx klorin, eller andet affarvningsmiddel, udvaskning af hjemmefarvet tøj eller indfarvning af tøj.

Det er forbudt at bruge egen sæbe eller skyllemiddel.

Beboer er ansvarlig for skader som følge af forkert brug af maskinerne, fx hvis der vaskes tøj som ikke er egnet til maskinvask/valg af forkert temperatur eller eget sæbeskyllemiddel påfyldes.

Vaskeriet er åbent tidsrummet kl. 05.00 – kl. 22.00. Er fra 20. December 2019 ændret administrativt til kl. 6 -22.

Der er lukket for rengøring tirsdag og fredag kl. 10.00 til kl. 12.00. Dette er senere ændret til, at der tirsdag og fredag først åbnes kl. 10.00.

Tobaksrygning i vaskeriet er forbudt. Ophold i vaskeriet er kun tilladt for de, der vasker.

Affald må ikke smides på gulv eller borde. Leg og støjende adfærd er ikke tilladt.

En række af vaskeriets maskiner kan bestilles på forhånd.

Bestillingsmaskinerne kan reserveres til brug i 2 timer fra 8-10, 10- 12 osv. Ved reservation skal maskinen være taget i brug senest 15 minutter efter bestillings-tidspunktet. Derefter er maskinen til brug for øvrige beboere indtil næste bestillingstidspunkt.

Er der ventetid i vaskeriet, må der max benyttes to vaskemaskiner og en tørretumbler.

Pris for brug af vaskeriet fremgår af opslag, samt afdelingens hjemmeside www.aab50.dk.

Der udleveres et adgangskort til vaskeri og miljøstation, som også benyttes ved brug af vaskeriets maskiner. Betaling for vask, tørring og strygning opkræves efter forbrug sammen med boligafgiften.

 Overholdes gældende regler ikke, kan vask blive afbrudt og vaskekort inddraget. Beboere der efterlader affald i vaskeriet vil få en opkrævning på fjernelse af affaldet.

Efterladt tøj betragtes som affald og smides ud hver fredag.

Vaskeribygningen er videoovervåget.

- Vedtaget på afdelingsmødet den 22. september 2011

Vaskeriet må kun benyttes til vask af tøj, der er egnet til maskinvask.


Dette betyder fx,  at du ikke må bruge maskinerne til vask af tæpper med gummibagside eller lignende, der opløses ved varmt vand eller mekanisk påvirkning fra maskinerne Du er ansvarlig for, at maskinerne kun benyttes til tøj mv., der er egnet til maskinvask. 
« Tilbage
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk