Boligforeningen AAB Afd. 50

Information fra afdelingsbestyrelsen

« Tilbage
Dato: 30. september 2021

På baggrund af afdelingsmødet den 21. september 2021, hvor flere beboere ytrede utilfredshed med afdelingsbestyrelsen og særligt afdelingsformandens måde at italesætte husordenssager og lignende, har afdelingsbestyrelsen samlet besluttet at fratræde sine poster i afdelingsbestyrelsen den 30/9-2021. Dette betyder at driftsansvaret for AAB afdeling 50 overtages af AAB Drift.

Overgangen til AAB Drift vil have den betydning, at der vil komme en inspektør, der har det daglige ansvar for afdelingen. Derudover vil der komme andre ændringer med henblik på, at AAB Drift kan sikre en forsvarlig drift af vores afdeling. Dette vil blive nærmere oplyst på det kommende ekstraordinære afdelingsmøde.

Vi har bedt Organisationsbestyrelse om at indkalde og afholde det ekstraordinære afdelingsmøde. Der vil derfor komme en indkaldelse til dette møde fra AAB inden for den nærmeste fremtid.

Afdelingsbestyrelsen byder både den nye driftsorganisation og den kommende bestyrelse velkommen til arbejdet i afdeling 50. Der forestår et stort arbejde med at få færdiggjort den helhedsplan, som vi reelt påbegyndte helt tilbage i 2004. Det kommer givet til at fylde hos den nye driftsorganisation og bestyrelse.

Vi håber, at den nye bestyrelse vil bruge de fornødne kræfter på at fortsætte den økonomiske linje og de fastlagte udviklingsplaner, som der er redegjort for  i både skriftlige mundtlige beretninger.

 

Afdelingsbestyrelsen har selvfølgelig tilbudt Administrationen at deltage i en overleveringsforretning i umiddelbar tilknytning til sin fratræden.

Tak til alle beboere for tilliden gennem de mange år og til personalet for samarbejdet.

På vegne af afdelingsbestyrelsen.

 

Bent Haupt Jensen

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk