Boligforeningen AAB Afd. 50

Syns- og skønssagen. Utætte rør. Varslingsbrev.

« Tilbage
Dato: 28. maj 2021

Så er vi kommet så langt, at syns- og skønssagen vedr. utætte vandrør mv. skal omsættes til handling.

Sagen blev omtalt i forbindelse med beretningen til sidste års afdelingsmøde med følgende indhold:

"Syns- og skønssag

Omfatter primært følgende problemer:
• Utætheder i brugsvandsinstallation som følge af forkert udførelse og forkerte materialer, i skakt såvel som ved udtag.
• Dårligt eller forkert udført isolering i skakt.
• Flytning af en utilgængelig stikkontakt i skakt (nu under tiden skjult bag Rør).
• Reparation af montage af fugtalarm.

De økonomiske konsekvenser af syns- og skønssagen er uafklaret. Dels om arbejdet kan holdes inden for garantistillelsen og dels om vi kan få dækket vore rådgiver- og advokatomkostninger."

Syns- og skønsmanden har reduceret i vores rådgivers projekt og blandt andet fjernet dele af  kontrollen med arbejdet og tilsyn med arbejdets udførelse. Herudover er der en lang række udgifter, som ikke dækkes af garatistillelsen. Her er vi i dialog med boligforeningen om det videre forløb. Der er tale om et nødvendigt arbejde, da vi har haft rørbrud med vandskade til følge. 

Der er til brevkasseanlæggene den 27. Maj 2021 omdelt  nedenstående varslingsbrev. Endvidere er SMS-varsling udsendt den 28. Maj 2021

"Varsling vedr. arbejder i lejemålet

Efter helhedsplanen blev der konstateret 3-4 lejligheder med utætte brugsvandsrør. Afd. 50 kørte derfor en advokatsag mod de ansvarlige fra Helhedsplanen. Flere lejemål blev besigti- get og Syn og skønsmanden har efterfølgende vurderet, at boet efter entreprenøren (BNS ́s forsikringsselskab) skal bidrage til en udskiftning af de dårlige rørsamlinger.
Jeg skal hermed orientere dig om at der udføres, arbejder i afdelingens lejligheder i perioden
fra d. 30. august 2021 til d. 13. maj 2022

Så snart vi har afholdt licitation og valgt den entreprenør som skal udføre arbejdet, vil du få nærmere information om tidsplanen.

Senest seks uger før håndværkerne kommer bliver du varslet om hvilke uger der vil blive fore- taget arbejder i din opgang.
14 dage før håndværkerne kommer bliver du varslet om hvilke dage der vil blive foretaget arbejder i din lejlighed. Her oplyser vi dig også om hvordan nøgler til lejligheden håndteres.
Der arbejdes på rørene under køkkenvasken og på rørene i installationsskaktene, det gælder både skakten i køkkenet og skakten i garderoberummet. Der arbejdes muligvis også på rør i badeværelser hos de af jer, der har synlige rør. Håndværkerne skal blandt andet udskifte rør- samlinger, isolere rør og sikre at el-kontakter er tilgængelige i skaktene.

Arbejderne forventes kun at strække sig over 2-3 dage i din lejlighed og vil finde sted på hverdage mellem kl. 07:00 og 16:00. Du kan opholde dig i lejligheden medens arbejdet fore- går, men du skal regne med at arbejdet medfører både støj og snavs. Det forventes at du kan bruge det meste af køkkenet igen hver dag efter arbejdstid.

Medens der foregår arbejder i din opgang, kan der blive lukket for vandet. Men der vil være vandtilførsel til lejligheden hver dag fra kl.16:00 til kl. 07:00, så køkkenvask, håndvask, bruser og toilet virker. Vi forventer at det tager 8-10 arbejdsdage for en opgang i de høje blokke og 5- 7 arbejdsdage for en opgang i de lave blokke.

Du vil løbende blive orienteret om denne sag på afdelingens hjemmeside www.aab50.dk Sørger du ikke for, at håndværkerne kan få adgang til din bolig, har AAB ret til at ophæve dit
lejemål i henhold til Lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1 nr. 3."

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk