Forside
      Forside Artikler
    Info fra A - Å
    Parkering
      Parkeringslicens
      Klage over kontrolafgift
    Vaskeriet
      Se mulighederne i E-vaskeri
      Vejledningstavler i vaskeriet
      E- vaskeri INFO
      Tørretumler - stop
    Regler for vaskeri
    Altan - information
    Ghettoinformation
    Nyheder 2 skjulte sider til knnapper
    Nyheder
      Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
      Information fra afdelingsbestyrelsen
      Meddelelse fra webmaster
      Afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
      Elevator i SB i 129 er ude af drift
      Boligforeningen AAB flytter
      Information om op- og vaskemaskine i køkken
      Skader på området
      Covid- restriktioner ophørt
      Dræn - opgravning mellem de to lavhuse
      Ventilationsanlæg - Blok 23 Syd
      Centrifuge sat i drift
      Nyhedsbrev juli 2021
      Affaldssortering i blok 22
      Mail fra AAB med brev og uden bilag
      Syns- og skønssagen. Utætte rør. Varslingsbrev.
      MinolDirect - online-adgang til data fra vand-og varmemålere
      Vaskeriet
      Genåbning
      Stillads blok 22 - cykler
      Affaldssortering - så er vi i gang
      Vand- og varmeregnskab
      Miljøstation 3 - SB 131
      Vaskeriet virker igen
      Sjælør Boulevard 91 -99 - cykelparkering og inddragelse af parkeringspladser
      Nyhedsbrev februar 2021
      Affaldshåndtering
      Vaskeriet lukket gundet service
      Corona.-tiltag. Kontoret lukket for personlig henvendelse
      Varme og ventilation i blok 23
      Ventilation - blok 21 - Syd-anlægget
      Afdelingsmøde 8. December 2020/kontoret er lukket
      Frist for tilmelding til afdelingsmødet er udløbet
      Ghettolisten 1. december 2020
      Afdelingsmøde 8. december 2020
      YouSee - TV og bredbånd
      Tagarbejde - lavhusene
      Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 8. December 2020
      Blok 24 - SB 91-99. Adgang til og fra kælder
      Tagarbejder lavhusene - opdatering
      Afdeling 50 - 50 år 15. oktober 2020
      Udskiftning af tag mv.
      Opsætning af stillads
      Lys på området
      AAB Andelsbolig
      Beboerhus - sal og mødelokale
      Anlægsarbejder på Sjælør Boulevard
      Nyhedsbrev juli 2020
      Spørgeskema vedr. sætningsrevner
      Siden “Coronavirus - Covid19 Info “ er opdateret - langsom genåbning
      Maj - nyt
      Vaskeriet - seneste nyt/coronavirus
      Covid19 - forholdsregler
      Vaskeri - strygerulle
      Ophold i kældre af uvedkommende personer eller i strid med gældende husorden
      Skiltning
      Nedbrud elevatorer
      Belysning på området
      Betaling til AAB afdeling 50
      Revner
      Udlejning af Salen i beboerhuset
      Centrifugen i vaskeriet er taget ud af drift
      Belysning lørdag
      Velkommen til et nyt udseende på vores nye hjemmeside
      Vaskeri
      Lukning for strøm
      Opsætning af ledlys i kældre
      Adgang til varmemesterkontor/afdelingskontor
      Vaskemaskine 3 er taget ud af drift
      Altaner - nyt
      Altaner - nyt
      Affaldshåndtering
      Minol Direct - onlineadgang til oplysninger fra vand - og varmemålere
      Status ved månedsskiftet januar/februar
      Altan-information
      Indkørsel ved beboerhuset
      Ventilation, blok 21 SB 113-121 - sydlige del
      Altan-information
      Fodhegn og affaldsbøtter
      Opfølgning på gennemgang af vinduer
      Ventilationsanlæg blok 21, sydlige del er ude af drift.
      Skader på tag og lys
      Ventilationsanlægget i blok 23 - SB 101-109
      Udlevering af nøglebrikker
      Ændring af udljeningsbekendtgørelsen - dine muligheder for en mindre bolig forringes
      Nyt vedr. Byggesagen - altaner og ventilation
      Idrætscontaineren - byggeri på KåG
      Stillads ved blok 22 og blok 23 - reparation af tag
      Nøglerbrikker - vaskeri
      Gennemgang og evt. udbedring af mangler - byggesagen
      Nøglebrikker - dør til vaskeriets toilet
      Altan-nyt. - varslinger på vej
      En aften i beboerhuset med og og om kunst tirsdag den 30. April 2019
      Låse i de nye kælderdøre i blokkenes sydgavl
      Altan-Information
      Mangel-gennemgang - Udbedring af HTH
      Hensynsløs kørsel ved udkørsel fra grusparkeringspladsen - formentlig elev fra Kåg Københavns Åbne Gymnasium
      Byggeri på Københavns Åbne Gymnasium
      Afdelingsbetyrelsens kontor er lukket tirsdag den 21. maj 2019
      Montagedage på KåG - varsling om mulig støj
      Overflyvning med drone
      Varsling vedr. parkering
      Altaninformation
      Vedligeholdelse af vinduer - ikke en del af byggesagen
      Vaskerisystem - bestilling
      Byggesagen - syn og skøn
      Altalinformation og ghettoinformation er opdateret
      Altaninformation er opdateret
      Opmaling af parkeringspladser
      Opmaling af parkeringsbåse - forbud mod parkering
      Parkering - manglende overholdelse af givne anvisninger
      Parkering - Inddragelse af parkeringstilladelse
      SMS-advisering
      Parkering mulig fra 31. juli 2019, kl. 12.00
      Informationsmøde om Helhedsplanen den 29.august 2019 er aflyst
      Indkaldelse til afdelingsmøde og Nyhedsbrev august 2019
      Omdelt brev med mangelliste
      Afdelingsbestyrelsesn kontor er lukket 3. og 24. september 2019
      Helhedsplanen - finansiering
      Varme - sommerlukning slut
      Ny afdelingskasserer og nyt afdelingsbestyrelsesmedlem
      Branddør midt i blokkens kælder
      Cykelindsamling, blok 24 , SB 91-99
      MInol Direct - vandforbrug
      Nye maskiner i vaskeriet
      Nyttig information - nyt TV/ bredbåndsforbindelse
      1 årsgennemgang af elevatorerne
    Nyhedsarkiv 2008-2018
    Nyhedsarkiv 2005-2007
    Nyhedsbreve - papir
    Nyhedsbreve
    Beboerhus
      Inventarliste
      Kalender
    Møder
      Afdelingsmøder
        2023
        2021
        2020
        2019
        2018
        2017
        2016
        2015
        2014
        2013
        2012
        2011
        2010
        2009
        2008
      Bestyrelsesmøder
        2018
    Projekter & planer
      2021
      Aktuelle projekter 2020
      Københavns kommune
      Plan 2010 - historien
    Mail
    Mail kvittering
    Kontakt
      Afdelingsbestyrelse og personale
      Tak
    Affaldshåndtering
    Arkivelementer ude af drift
    pdf-filer
      Blanketter
    Tmp
      Bestyrelsesmøder tmp
    Artikel List
    Klubber
      Regler for klubber
    Skabeloner - må ikke slettes
      Grundskabelon 3 zoner
      Grundskabelon 3 zoner uden knapper
      Elementer - må ikke slettes
      TmpBlog
      Blog Elementer
        Forside udtræk
        Forside Artikler
        Blogoversigt
        Kategori administration
          Kategori felter
      Footer
      test
    KabelTV-anlægget
    Test
    Test 2
      A
      B
    Test4
    Projekter om
      Helhedsplan
        PP
      KK
    bhj Standarsside
    Møder 2
      Afd 2
      Bestyr 2
    Log - opdatering

/Beboerinformation
/Information
/Fra-A---Å
/Test-6
/Omlæg-vaskeri
/Vejledning-til-maskiner-427607
/Vejledning-til-maskiner
/Regler-vor-vaskeri
/Ghettoinformation-2
/Blog
/Op-og-vaskemaskine-i-køkken--tekniske-krav
/Dræn---opgravning-mellem-de-to-lavhus
/Ventilationsanlæg---Blok-22-Syd
/Centrifuge-sat-drift
/Mail-fra-AAB-med-brev-og-udenbilag
/MinolDirect---online-adgang-til-sata-fra-vand-og-varmemålere
/Vand--og-varmeregskab
/Vaskeri-ude-af-drift
/Frit-for-tilmelidng-til-afdelingsmødet-er-udløbet
/Frit-for-tilmelding-til-afdelingsmødet-er-udløbet
/Nyhedsbrev-2020-juli
/Corananyt---langsom-genåbning
/Siden--Coranavirus---Covid19-Info---er-opdateret---langsom-genåbning
/Vaskeriet---seneste-nyt-gr--coronavisrus
/Vaskeriet---seneste-nyt-grundet---coronavirus
/Vaskeriet---seneste-nyt
/Centrifuge-taget-ud-af-drift
/Velkommen-til-et-nyt-udseende-på-voeres-hejmmeside
/Velkommen-til-et-nyt-udseende-på-voeres-hjemmeside
/Altaner---nyt
/Altan-information
/Varme---sommerlukning-slut
/Artikel-Epsilon
/Artikel-Delta
/Artikel-Gamma
/Artikel-Beta
/Nyhedsarkiv-425638
/Nyhedsarkiv
/Beboerhus-booking
/Afdelingen
/2018-425219
/2018
/Aktuelle-proekter
/pp-427097
/Plan-2010
/Kontakt-bestyrelsen
/Affaldshåndtering-A
/Skjulte-sider---aktive
/Klubber
/Klubber-425911
/Forside-Artikler
/test
/Grundpakke-Fra--og-tilmelding
/A
/A-427067
/Helhedsplan-427095